Рефераты на украинском

В данном разделе находится сборник рефератов на украинском языке для студентов и учеников на все случаи жизни. Коллекция рефератов на украинском языке постоянно пополняется новыми работами. Вы можете присылать их на на email, указанный на странице с контактной информацией
 • Активне довголіття
  Дослідженнями вченого І.В.Муравова встановлено, що з розвитком технічного прогресу скорочується частка м'язової діяльності в енергетичному балансі людства. Рухова активність людини в процесі сучасного виробництва істотно зменшується, що призводить до гіпокінезії. Гіпокінезія (hypo – малий, внизу і kynesis – рух) – це вимушене зменшення обсягу довільних рухів людини (мала рухливість) внаслідок характеру її трудової діяльності. Гіпокінезія негативно впливає на організм і зумовлює його виснаження. Сучасні умови трудової діяльності людини несуть значні психічні навантаження на її організм. Темп праці, монотонність, соціальна ізоляція, збільшення навантажень на зоровий, слуховий та інші аналізатори – все це є причиною погіршення здоров'я. Хоча побутові умови людей покращилися, проте
 • Альберт Ейнштейн
  Ейнштейн Альберт (14. III 1879 — 18. IV 1955) Ейнштейн Альберт (14. III 1879 — 18. IV 1955) — видатний фізик-теоретик, один із творців сучасної фізики. Р. в Ульме (нині ФРН). З чотирнадцяти років переїхав у Швейцарію, де закінчив Цюріхский політехнікум (1900 р.). У 1902—1908 р. працював експертом у патентному бюро в Берні, у 1909—1911 р. — професор Цюріхського політехнікуму, у 1914—1933 р. — професор Берлінського університету і директор Ін-та фізики кайзера Вільгельма. Після установлення влади фашистів піддався переслідуванням
 • Альфред Нобель. Нобелівська премія
  ПЛАН 1. Життя і діяльність Альфреда Нобеля 2. Історія створення Нобелівської премії Використана література 1. Життя і діяльність Альфреда Нобеля Альфред Бернхард Нобель народився 21 жовтня 1833 р. у Стокгольмі. У цей рік будинок і майно Нобелів згоріли вщент, і це було знаменням. Життя Альфреда йшло при багряному підсвічуванні всепожираючого полум'я, під акомпанемент вибухів. Батьки Альфреда Нобеля - Іммануіл і Андрієта, були людьми, яким випало все - і успіх, і поразка. Іммануіл Нобель був обдарованим механіком, креслярем,
 • Будова й властивості атомного ядра
  План 1. Історія розвитку уявлень про будову атомного ядра. 1.1. Механічні моделі будови ядра. 1.2. Відкриття Резерфорда. Ядро атома. 1.3. Модель атома Бора. 1.4. Розщеплення ядра. Протон. 2. Сучасні теорії будови атомного ядра. 2.1. Протонно-нейтронна модель ядра. 2.2. Краплинна модель ядра. 2.3. Оболонкова модель ядра. 3. Основні властивості ядер атомів. 3.1. Дефект маси. Енергія зв'язку ядра. 3.2. Ядерні сили. Історія розвитку уявлень про будову атомного ядра Усі тіла навколишньої живої й неживої природи складаються з дрібних частинок — атомів: Першими, хто висловив припущення про це, вважаються давньогрецькі філософи Левкіпп і Демокріт. Саме вони назвали атомом дрібну неподільну частинку, що утворює речовину.
 • Варіаційні принципи теоретичної механіки
  Зміст Вступ. 3 Розділ І. Загальна характеристика принципів механіки. 3 1.1. Дійсний і уявні рухи для вільної матеріальної точки. 3 1.2. Дійсний і уявні рухи для невільної матеріальної точки. 3 1.3. Дійсний і уявні рухи для механічної системи. 3 1.4. Функція Лагранжа та її інтеграл у дійсному і уявному рухах. 3 Розділ ІІ. Варіаційні принципи механіки. 3 2.1. Принцип Остроградського-Гамільтона. 3 2.2. Принцип екстремальної (найменшої) дії 3 2.3. Принцип стаціонарної дії Ейлера-Лагранжа. 3 2.4. Принцип віртуальних переміщень. 3 2.4.1. Віртуальні, можливі, дійсні переміщення. 3 2.4.2. Принцип Д'аламбера — Лагранжа. 3 2.4.3. Принцип
 • Вивчення пізнавальних інтересів та формування творчої активності на уроках фізики
  Загальнопринято, що в навчанні треба спиратися на наявні в учнів інтереси. Та значно важливіше формувати у них пізнавальні інтереси, а для цього потрібно всебічно вивчити їх. Інтересом до фізики можна назвати будь-яке позитивне ставлення до неї. Це ставлення треба знати для формування інтересу але його далеко не досить. Для справжнього пізнавального інтересу та формування творчої активності учнів характерне розуміння значення та мети пізнавальної діяльності і позитивне ставлення до неї, а також наявність мотивів, що йдуть від самого процесу діяльності і спонукають займатись нею. За змістом і співвідношенням основних компонентів інтересу (потреб, мотивів, ставлення, спрямованості) можна виділити чотири різні за кількістю групи учнів. Група І (31,8%). Учні цієї групи вчать фізику
 • Вивчення руху тіла минулого вертикально, горизонтально і під кутом
  Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту. Мета роботи: вивчити складний рух на прикладі руху тіла, кинутого горизонтально, вертикально, до горизонту. Потрібне приладдя: 1) балістичний пістолет; 2) лінійка або стрілка з ціною поділки 1см/под чи 5 см/под; 3) штатив з хрестоподібною муфтою і затискачі; 4) дошка фанери; 5) довга смужка паперу. Теоретичні відомості. Рух тіла, кинутого із швидкістю V0 під кутом до горизонту описується рівнянням.
 • Вивчення руху тіла минулого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту
  Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту. Мета роботи: вивчити складний рух на прикладі руху тіла, кинутого горизонтально, вертикально, до горизонту. Потрібне приладдя: 1) балістичний пістолет; 2) лінійка або стрілка з ціною поділки 1см/под чи 5 см/под; 3) штатив з хрестоподібною муфтою і затискачі; 4) дошка фанери; 5) довга смужка паперу. Теоретичні відомості. Рух тіла, кинутого із швидкістю V0 під кутом до горизонту описується рівнянням.
 • Видатні українські фізики
  Ім’я нашого земляка Юрія Кондратюка золотими літерами вписано в історію. Одначе належним чином пам’ять про нього на його Батьківщині ще не увічнено. “Геній із чужим іменем” так сказав про нього льотчик – космонавт СРСР В.Севастьянов. Цікаві роздуми московського академіка Бориса Раушенбаха: “Кондратюк перший запропонував, що у разі стартів на Місяць слід створювати базу не біля Землі, а зручніше навколо Місяця. Він сказав, що за його уявленням, перша експедиція має здійснюватись так. Політ із Землі у вигляді єдиної ракети, далі летять навколо Місяця, за його розрахунками, три космонавти. Довкола Місяця починає рухатись станція, на якій залишається один із них. Двоє спускаються на спеціальному модулі на Місяць. Як поглянути, що було здійснено за програмою “Аполлон”,
 • Визначення довжини світлової хвилі
  Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювання У роботі на визначення довжини світлової хвилі використо­вують дифракційну решітку з періодом 1/100 мм або 1/50 мм (період вказано на решітці). Решітка — це основна частина вимірювальної установки, показаної на малюнку 194. Решітка l встановлена в тримачі 2, що прикріплений до кінця лінійки 3. На лінійці розміщується чорний екран 4 з вузькою вертикальною щілиною 5 посередині. Екран можна переміщувати вздовж лі­нійки, щоб змінювати його відстань до дифракційної решітки. На екрані і лінійці шкали з міліметровими поділками. Вся уста­новка закріплена на штативі 6. Якщо дивитися через решітку i щілину на джерело світла (лампочку розжарювання чи свічку), то на чорному фоні екрана , можна спостерігати по обидва боки від щілини дифракційні
 • Визначення заряду електрона
  Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювань Схема вимірювальної установки показана на малюнку 205. Для виконання експерименту можна використати водний розчин сульфату міді (CuSO4), а як електроди — мідні пла­стини. Заряд електрона можна визначити за формулою яку виведено із закону Фарадея для електролізу. Тут m — маса речовини, що виділилася на електроді, М — молярна маса речовини, п — валентність цієї речовини, NA — стала Авогадро, l — сила струму, що пройшов через розчин електроліту, t — час проходження
 • Використання досягнень сучасної ядерної фізики
  План 1. Ядерна фізика в хімії. 2. Ядерна фізика в археології. 3. Ядерна фізика в медицині. 4. Ядерна фізика в геології. Ядерна фізика в хімії Ядерна фізика — порівняно молода наука, але темпи її розвитку настільки високі, що вже сьогодні досягнення фізиків-ядерників вражають своєю масштабністю. Завдяки ядерній фізиці промисловість озброїлася атомними електростанціями і реакторами для опріснення води й отримання трансуранових елементів. Крім того, були винайдені джерела у-випромінювання для дефектоскопії, активаційний аналіз для експрес-визначення домішок у сплавах, вугіллі тощо. Величезне значення мають ізотопні джерела струму і тепла. їх застосовують для енергопостачання важкодоступних районів і автоматичних станцій (наприклад, метеорологічних
 • Використання електричного струму в народному господарстві
  ПЛАН 1. Місце електроенергії в сучасному житті 2. Зростання ролі енергетики в сучасному народному господарстві 3. Особливості подання електричного струму до об’єктів народного господарства 4. Вплив електроенергетики на розміщення галузей народного господарства Список використаної літератури 1. Місце електроенергії в сучасному житті Енергія є основою життя людського су­спільства, і його прогресивний розвиток пов'язаний з безпосереднім зростанням енергоспоживання. Це споживання зросло протягом XX ст. більш ніж у 100 разів. На порозі третього тисячоліття людство все більше усвідомлює свою відповідальність за збере­ження довкілля, за чистоту нашої планети. Науко­во-технічний прогрес, підвищення комфортності життя і пов'язане з ним зростання енергоспоживан­ня
 • Використання п’єзокераміки у телефонах і мікрофонах
  ПЛАН 1. Явище п'єзоелектричного ефекту 2. П'єзоелектричні матеріали 3. П’єзокерамічні елементи 4. Застосування п’єзокерамічних елементів Використана література 1. Явище п'єзоелектричного ефекту П'єзоелектричний ефект був відкритий у 1880 році Джексом і П’єром Кюрі. Вони помітили, що в деяких кристалах при механічному впливі на них з'являється електрична поляризація, причому ступінь її пропорційний величині впливу. Пізніше Кюрі відкрив інверсійний п'єзоелектричний ефект — деформування матеріалів, поміщених в електричне поле. Ці явища ще називають прямим і зворотнім п’єзоелектричним ефектом. П'єзоелектричний
 • Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору. Джерела струму
  Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювань Схема електричного кола, яку використовують у цій роботі, показана на малюнку 204. Як джерело струму в схемі вико­ристано акумулятор або батарейку для кишенькового ліхтаря. Якщо ключ розімкнуто, ЕРС джерела струму чисельно дорівнює напрузі на зовнішньому колі. У цьому випадку джерело струму замкнуто на вольтметр, опір якого має бути в багато разів більший за внутрішній опір джерела струму r. Звичайно опір джерела струму малий, тому для вимірювання напруги можна використати шкільний вольт­метр з шкалою 0-6 В, що має опір RB = 900 Ом (див. підпис під шкалою приладу). Оскільки опір джерела звичайно малий, то справді RB » r. При цьому відмінність ε від U не перевищує десятих частин процента, тому похибка вимірювання ЕРС дорівнює
 • Вимірювання модуля пружності (модуля Юнга) гуми
  Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювань Установка для вимірювання модуля Юнга гуми складається зі штатива з муфтою і лапкою, гумового шнура, вантажів. Модуль Юнга обчислюють за формулою , яку вивели із закону Гука. Тут Е - модуль Юнга; F - сила пружності, що виникає в розтягнутому шнурі і яка дорівнює вазі прикріплених до шнура вантажів; S - площа поперечного перерізу деформованого шнура; lo - відстань між позначками А і В на нерозтягнутому шнурі; 1 - відстань між цими ж позначками на розтягнутому шнурі. Якщо поперечний переріз шнура має форму круга, то площа перерізу виражається через діаметр
 • Винайдення радіо О.С.Поповим
  Мета: навчальна: ознайомити учнів з історією винайдення радіо, сприяти усвідомленню соціально-економічно­го значення засобів зв'язку; розвивальна: сприяти формуванню вмінь логічно мислити, аналізувати, робити висновки; виховна: виховувати гордість за своїх співвітчизників. Тип уроку — урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: таблиця «Будова радіоприймача», прилади для демонстрування властивостей електро­магнітних хвиль. Хід уроку І. Актуалізація опорних знань. Фізичний диктант. 1.
 • Випромінювальні спектри
  План. 1. Спектри випромінювання. 2. Спектри поглинання. 3. Спектроскоп. 4. Спектральний аналіз. 1. Спектри випромінювання Світло сонця, електричної дуги чи лампочки розжарювання розкладаються в суцільну різнобарвну смужку з безперервним переходом одного спектрального кольору в інший, тобто виникає неперервний спектр. Непевність спектра свідчить про те, що в сонячному світі присутні коливання всіх можливих частот (довжин хвиль). Досліди показують що неперервний спектр випромінює розжарені тверді і рідкі тіла. Гази можуть випромінювати непевний спектр тоді, коли вони перебувають під досить великим тиском. Ця обставина свідчить про те, що існування непевного спектра обумовлено не тільки властивостями окремих випромінюючих атомів,
 • Випромінювання і спектри
  План. 1. Спектри випромінювання. 2. Спектри поглинання. 3. Спектроскоп. 4. Спектральний аналіз. 1. Спектри випромінювання Світло сонця, електричної дуги чи лампочки розжарювання розкладаються в суцільну різнобарвну смужку з безперервним переходом одного спектрального кольору в інший, тобто виникає неперервний спектр. Непевність спектра свідчить про те, що в сонячному світі присутні коливання всіх можливих частот (довжин хвиль). Досліди показують що неперервний спектр випромінює розжарені тверді і рідкі тіла. Гази можуть випромінювати непевний спектр тоді, коли вони перебувають під досить великим тиском. Ця обставина свідчить про те, що існування непевного спектра обумовлено не тільки властивостями окремих випромінюючих атомів,
 • Високотемпературна надпровідність
  Зміст. Вступ 2 Розділ І. Огляд літератури. .3 1.1. Високотемпературні надровідники 3 1.2. НВЧ властивості плівок ВТНП 1.3. Поняття поверхневого імпедансу 5 1.4. Залишковий поверхневий НВЧ опір 9 1.5. 1.6. Поведінка тонких плівок ВТНП у магнітному полі. Модель Коффі - Клема .13 Розділ ІІ. Методична частина. 18 2.1. Методика вимірювання поверхневого імпедансу і аналіз вимог до вимірювальних резонаторів 2.2. Атестація плівок по НВЧ втратам .18 2.3. Опис експерементальної установки 20 Висновки. 25 Література. .26 Вступ.
 • Виховний захід з фізики “Таємниці чорного ящика”
  ФІЗИЧНИЙ ВЕЧІР «ТАЄМНИЦІ ЧОРНОГО ЯЩИКА» I. Вступ Перший ведучий розповідає, що таке чорний ящик і яке його призна­чення. (Уящику схований конкретний прилад, предмет, а тому тре­ба розкрити таємницю ящика шляхом навідних запитань.) Малюнки проектуються на великий екран за допомогою відео-проектора. Другий ведучий інформує про порядок проведення вечора й за­кликає всіх при обмірковуванні будь-якого питання діяти за пора­дою Козьми Пруткова «Дивися в корінь!». II. Розминка Ведучі по черзі пропонують дітям загадки на тему «Фізика навко­ло нас» і до кожної загадки ставлять фізичне питання. Приклади загадок і питань до них 1. Чого в шафу не сховаєш? (Промінь світла) Питання: Якого кольору
 • Відомі і маловідомі фізики
  Тисячоліттями людство накопичувало знання про навколишній світ. Пройшло чимало часу, перш ніж фізика виокремилася із загальнофілософської системи. Фізику можна сміливо визнати основою природознавства. Фізичні методи досліду широко застосовуються сьогодні в хімії, мінералогії, ботаніці, фізіології. Вислідом фізичного знання користуються в значній мірі медична діагностика та терапія. Важко було б вказати на будь-яку царину сучасної техніки, котра могла б обійтися в тій чи іншій мірі без користування фізичними знаннями. Сьогодні українські фізики посідають чільне місце у світовій науці, збагачуючи її оригінальними та грунтовними науковими дослідженнями та винаходами. Серед тих, хто своєю самовідданою працею і розумом розвивав українську фізичну
 • Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем
  1. Загальні поняття Енергосистеми працюють на принципі перетворення природної енергії у електричну, транспортування останньої до споживачів і перетворення її у інші види енергії у процесах перетворення, та видозмінення об’єктів природи у відповідності до потреб та бажань людини і суспільства. Основними компонентами енергосистем є: електростанція, трансформаторні підстанції для підвищення напруги, що підводиться до лінії електропередач. Лінії електропередач високої напруги, трансформаторні підстанції для пониження високої напруги до 10кВ, та системи електро-вольтовського контролю за режимом вольт – ЛЕП. До енергосистем належить лінія передачі, що йде до підстанції. Якщо напруга в лінії електропередачі (ЛЕП) є висока (1000кВ-400кВ), то пониження напруги йде
 • Вічний двигун
  Нездійсненна мрія (“Вічний двигун”) Бертольд. Perpetuum mobile, то есть вечное движение. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому . видишь ли, добрый мой Мартин, делать золото — задача заманчивая, открытие, может быть, любопытное, но найти perpetuum mobile . О! . А. С. Пушкин. “Сцены из рыцарских времён” Сучасне життя людини неможливе без використання найрізноманітніших машин, що полегшують його життя. За допомогою машин людина обробляє землю, добуває нафту, руду, інші корисні копалини, пересувається і т.д. Основною властивістю машин є їхня здатність виконувати роботу. В усіх механізмах і машинах перш ніж зробити роботу енергія переходить з одного виду в іншій. Не можна одержати енергії одного виду більше
 • Властивості гелію
  План 1. Загальні властивості гелію. Гелій на Землі. 2. Особливості властивостей гелію. Надтекучість. а) дворідинна модель; б) фонтанний ефект; в) квантові ефекти; г) фазові переходи у надтекучої рідини. 3. Список використаної джерел Загальні властивості гелію. Гелій на Землі. Гелій - інертний газ. Змусити його вступити в які-небудь реакції поки не вдалося. Молекула гелію одноатомна. По легкості цей газ поступається тільки водню, повітря в 7,25 рази важче гелію. Гелій майже не розчинимо у воді й інших рідинах. І точно так само в рідкому гелії помітно не розчиняється жодна речовина. Твердий гелій не можна одержати ні при яких температурах, якщо не підвищувати тиск. В історії відкриття, дослідження й застосування цього
 • Властивості електромагнітних хвиль
  Для кращого розуміння різноманітних застосувань електромагнітних хвиль необхідно хоча б коротко ознайомитися з деякими їх властивостями. Сучасне шкільне обладнання дає можливість порівняно легко вивчити на дослідах основні властивості електромагніт­них хвиль. Для цього є спеціальний комплект апарату­ри, який складається з генератора надвисокої частоти (НВЧ), приймача хвиль і ряду допоміжних пристосувань. Не розглядаючи будову генератора, ознайомимося з деякими властивостями електромагнітних хвиль. Для здійснення напрямленого випромінювання і приймання електромагнітних хвиль використовуються спеціальні рупорні антени прямокутного перерізу. Встановимо на столі на однаковій висоті генератор і приймач антенами один до одного і доможе­мось доброї чутності звуку
 • Внесок фізики і космофізики у розвиток наукової герменевтики
  Сучасна практична філософія посилено розвиває один із найважливіших своїх розділів та інструментів — герменевтику. Тому для неї цікава сучасна планківськомовна фізика й космофізика, яка не просто вміщує реальність та істинність своїх побудов у історично-герменевтичний контекст, принципово відмінний від звичного для неї теоретично-експериментального, а й пропонує для цього новий методологічний інструментарій. У статті показано, що такі поняття, як герменевтичний експеримент, у якому головним є розуміння як таке, антропо-герменевтичний суб’єкт-спостерігач у космології давно не існуючого надраннього Всесвіту, та інші подібні поняття суттєво розширюють цей інструментарій. Для сучасної практичної філософії герменевтика фізики й космофізики цікава ще й тим, що остання виявила свою безперечну
 • Внутрішня енергія ідеального газу
  ПЛАН 1. Внутрішня енергія ідеального газу 2. Робота газу при зміні його об’єму. Фізичний зміст універсально газової сталої та сталої Больцмана 3. Закон збереження енергії. Перше начало термодинаміки. Адіабатний процес 1. Внутрішньою енергією називається сума кінетичної і потенціальної енергії всіх молекул речовини. Кінетична енергія – це енергія руху, а потенціальна – це енергія взаємодії. Сума кінетичних і потенціальних енергій всіх молекул речовини називається внутрішньою енергією. Оскільки в ідеальному газі відсутні сили взаємодії, то це означає, що молекулярно-потенціальна енергія у нього відсутня. Таким чином внутрішня енергія ідеального газу представляє собою тільки суму значень кінетичних енергій хаотичного руху всіх його молекул.
 • Внутрішня енергія ідеального газу та робота газу
  План 1. Внутрішня енергія ідеального газу. 2.Робота газу при зміні його об’єму. Фізичний зміст універсально газової сталої та сталої Больцмана. 3.Закон збереження енергії. Перше начало термодинаміки. Адіабатний процес. 1. Внутрішньою енергією називається сума кінетичної і потенціальної енергії всіх молекул речовини. Кінетична енергія – це енергія руху, а потенціальна – це енергія взаємодії. Сума кінетичних і потенціальних енергій всіх молекул речовини називається внутрішньою енергією. Оскільки в ідеальному газі відсутні сили взаємодії, то це означає, що молекулярно-потенціальна енергія у нього відсутня. Таким чином внутрішня енергія ідеального газу представляє собою тільки суму значень кінетичних енергій хаотичного руху всіх його молекул.
 • Вода знайома та загадкова
  1. ВОДА ЗНАЙОМА ТА ЗАГАДКОВА З глибин землі, відчувши силу, Води живої джерело З-під кручі цівкою забило, Струмком співучим потекло. У дружбі з ним квітують трави, Зважнілі зерном колоски, І спраглий день іде в заплави, Черпає ту воду, п'є з руки. Воно ж вирує в неспокої, Відбивши сонце і блакить, І вже, як сил душі людської, Його не випить, не спинить. (М.Масло) Людина здавна мріяла про безсмертя. Мандрівники в заморських країнах, алхіміки в лабораторіях настирливо шукали еліксир життя та джерело вічної молодості. Та вони й не здогадувалися, що таємничий еліксир — це звичайна вода. Та сама вода, що заповнює моря, озера, річки, випадає на землю дощами, вкриває її сніговим покривалом. Вода, без якої не
 • Водневий двигун
  План 1. Трохи техніки. 2. Водень як паливо. 3. Замість паливного бака. 4. Паливний елемент. ТРОХИ ТЕХНІКИ Америка визначила собі завдання: у найближчі 10—15 років позбутися на­фтової залежності. Єдиний вихід — якомога швидше запустити в серійне вироб­ництво водневий автомобіль. Європа боїться відстати, крім того, європейцям доводиться виконувати прийняті в них норми на викид шкідливих речовин авто­транспортом, які постійно стають більш жорсткими. У 1993 році були запровад­жені норми «Євро-1», у 1996 році — «Євро-2», у 1999 році — «Євро-3», а з 2005 року в Європі планується ввести в дію ще більш жорсткі норми «Євро-4». У перспективі — повна заборона на викиди шкідливих речовин автомобілями, і тоді не можна буде обійтися без машини, яка працює
 • Вплив магнітних полів на живі організми
  Магнітне поле – складова частина, „електромагнітного поля”, що є окремим видом матерії. Особливість магнітного поля проявляється в його механічному діянні лише на рухомі електричні заряди або на тіла, які мають магнітний момент, незалежно від того, рухаються вони чи ні. Джерелами магнітного поля є рухомі електричні заряди, наприклад, струм у провідниках. Магнітне поле пов’язане з електричним полем. Цей зв’язок проявляється в тому, що при зміні одного з них виникає друге. Магнітне поле, що існують навколо магнічених тіл, в тому числі й магнітів, спричиняються рухом електричних частинок, з яких складаються тіла (електронів, нуклонів). Основними характеристиками магнітного поля є вектор напруженості Н в заданій точці поля (у вакуумі) та вектор магнітної індукції В (при наявності середовища).
 • Газ – робоче тіло
  Газ – безформний стан, один з агрегатних станів речовини, в якому молекули слабо зв’язані між собою силами взаємодії, а їхня кінетична енергія більша за потенціальну, характеризується малою, порівняно з рідкими й твердими тілами, густиною і неспроможністю зберігати форму та об’єм. Теплова швидкість руху молекул близька до швидкості звуку, а середня кінетична енергія пропорційна т-рі. Молекули рівномірно заповнюють об’єм посудини, проте в мікроскопічних об’ємах, близьких до часток кубічного мікрометра, спостерігаються зумовлені хаотичним характером руху молекул відхилення густини, тиску і т-ри від їхніх середніх значень. При кімнатній температурі в малому об’ємі відхилення температури від її
 • Генератори
  ГЕНЕРАТОРИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Генераторами електричної енергії називають електричні машини, що перетворять механічну енергію в електричну. Розрізняють генератори постійний і перемінний токи. Перші призначені для харчування споживачів електричної енергії постійним струмом, а другі — перемінним. Генератори постійного струму широко застосовуються в сучасній електротехніці. Наприклад, у техніку сильних струмів генератори постійного струму використовуються в трамвайній справі, на електричних залізницях і в інших спеціальних електротехнічних установках,
 • Гравітаційна взаємодія
  План 1. Історичні відомості. 2. Принцип еквівалентності: 3. Маса світла. Історичні відомості Незважаючи на велику розмаїтість різних явищ, за сучасними уявленнями в природі існує всього чотири типи взаємодії: гравітаційна, слабка, електромагнітна й сильна. Більше того, сьогодні створена єдина теорія електрослабких взаємодій, у якій електромагнітна й слабка взаємодії розглядаються разом. Ця теорія вже підтверджена експериментально. Здійснюються також спроби створення так званого великого об'єднання, що поєднує сильну, електромагнітну і слабку взаємодії як, образно кажучи, три грані одного кристала. На цьому шляху також досягнуто певних успіхів. Однак у своїх проявах, що спостерігаються експериментально, чотири перераховані взаємодії настільки
 • Двигун зовнішнього згорання - двигун Стірлінга
  Двигуни зовнішнього згорання — клас двигунів, де джерело тепла чи процес згоряння палива відділені від робочого тіла. До цього класу відносяться парові машини, парові турбіни, двигуни Стірлінга, газові турбіни зовнішнього згоряння, а також інші типи двигунів. Довгий час були невиправдано забуті, останнім часом знаходять усе більше застосування, в основному через такі свої особливості як можливість використання будь-яких джерел тепла (наприклад, сонячної чи ядерної енергії), невимогливість до виду паливу і низькій токсичності вихлопних газів (при використанні органічного палива). Двигун Стірлінга
 • Деформація кручення
  Крученням називають деформацію тіла, яка виникає в результаті повернення поперечних січень круглого стержня навколо його осі на деякий кут під дією крутного моменту. При цьому вісь залишається прямолінійною і називається віссю кручення, а кут на який зміщується кінцеве січення називається повним кутом закручування. Якщо жорстко закріпити один з кінців стержня круглого поперечного січення і прикласти крутний момент (Т) до іншого, то відбудеться закручування його на певний кут (рис.1). Для вивчення характеру деформації стержня при крученні, виділимо сегмент dx (рис. 1,в) двома обмеженими січними площинами 1 і 2 на віддалі Х від його закріплення. Під дією крутного моменту точка С (в площині 2) зміститься в положення
 • Деформація поздовжнього згину
  На практиці часто є недостатнім тільки теоретичні розрахунки на міцність і жорсткість деталей машин, елементів конструкцій і інженерних споруд для забезпечення їх високих експлуатаційних характеристик в стані стійкої рівноваги. Стан тіла, яке знаходиться на границі стійкої і нестійкої рівноваги, називається критичним, а величина сили, яка спричиняє такий стан — критичною силою. Втрата стійкості довгих стержнів (довжина значно більша від розмірів поперечного січення) внаслідок дії зовнішньої сили більшої від критичної, називається поздовжнім згином. Таким чином, критичну силу необхідно розглядати, як силу при якій відбувається втрата стійкості та руйнування деталей машин і конструкцій. Допустима сила при якій забезпечується міцність і довговічність визначається за формулою:
 • Деформація поперечного згину
  Згином називається деформація бруса (балки), що виникає внаслідок дії навантажень перпендикулярних до його осі і знаходиться в одній площині. Розглядається два види згину: плоский і косий. У випадку згину, коли силова площина проходить через вісь стержня і співпадає з однією із основних осей інерції, називається плоским поперечним згином. Згин бруса (балки) зовнішніми силами, які не співпадають із жодною з головних площин, називається косим згином. Згин бруса (балки) двома однаковими за величиною і протилежно направленими моментами, називається чистим згином. Рис. 1. Правило знаків при поперечному згині При плоскому згині балки
 • Деформація розтягу і стиску
  Розтяг — один із основних видів деформацій, при якому розглядаються такі механічні характеристики, як границя пропорційності, пружності, текучості і міцності. Під терміном “розтяг–стиск” матеріалу, необхідно розуміти як дію зовнішньої сили прикладеної вздовж осі зразка і такий “розтяг-стиск” називається осьовим. Основні зміни деформаційно-осьових параметрів матеріалу визначають з діаграм розтягу-стиску в координатах або (рис.1).
 • Джеймс Уатт – „батько парової машини”
  Джеймс Уатт – „батько парової машини” – ніякої інженерної освіти не мав, в молодості лише чув про існування якихось „вогненних машин”, парою зовсім не цікавився і до 28 років до всього цього не мав абсолютно ніякого стосунку. І в наші дні в одній із дитячих книжок англійські хлопчики знаходять зворушливо рожеве оповідання про маленького Джеймса, який задумливо споглядав за цівкою пари, що струмувала з носика чайника. Такі легенди обов’язкові для великих людей. Трирічний Декарт, побачивши бюст Евкліда, сказав „А!”, а Сергійко Корольов найбільше любив казку про „килим-самоліт”. Хто його знає, може,
 • Джерела електроенергії
  ЕМП в будь-якій точці простору, де воно є, як було показано в п. 1.4, має певної величини потенціал. Між довільно взятими двома точками поля, очевидно, є різниця потенціалів, яка залежить від величини заряду в кожній із них. Згідно (1.14) і (1.16) Ае=qφ, . де Ад - робота, яку може виконати електричне поле припереміщенні заряду, Дж; q - заряд, який може переміщуватися ся під дією сили поля, Кл; φ- потенціал електричного поля відповідно в точці, де знаходиться заряд В. В цілому зазначимо, що величина Ае по суті є енергетичною характеристикою електромагнітного поля, аналогом якої в механіці може бути потенціальна енергія гравітаційного поля. Згідно закону електромагнітного поля який носить назву теореми Гауса, якщо заряди, що "вибули"
 • Джерело енергії термоядерного процесу
  ПЛАНВступ1. Поява нової енергії2. Умови керованого ядерного синтезу3. Токамаки: що досягнуто?4. Ядерний синтез завтраВисновок Використана література: Вступ Ми звично говоримо про термоядерний синтез, як про перспективне джерело енергії. Але от питання: чи не занадто довго він залишиться всього лише “перспективним”? Адже склалася парадоксальна ситуація: на енергії розподілу ядер урану вже давно працюють атомні електростанції, тоді як керований синтез легких ядер не дає позитивного балансу енергії. Тим часом останній процес відкрили на чотири роки раніше, ніж перший: у 1934 році в лабораторії Е. Резерфорда був проведений синтез ядер дейтерію з одержанням тритію. А вже через кілька років теоретики знайшли придатні ядерні процеси, що пояснюють механізм “горіння” зірок, що
 • Динаміка обертового руху матеріальної точки
  Зміст Основні теоретичні дані…………………………………………………… . 3 Методика розв’язку………………………………………………………… . 4 рух у горизонтальній площині……………………………………….… 4 рух у вертикальній площині………………………………………….… 8 рух планет та супутників по коловій орбіті……………… ……….… 11
 • Динамічні властивості нелінійних локалізованих мод у лінійних молекулярних ланцюжках
  Зміст Ø Вступ Ø Частина І. Лінійні моди коливань та їх поширення у одновимірному молекулярному ланцюжку Ø Частина ІІ. Нелінійні моди. Поширення колективних збуджень з урахуванням взаємодії електрона з деформацією ланцюжка у довгохвильовому наближенні o Уточнення моделі поширення збуджень у молекулярному ланцюжку. Фонони і квазічастинки o Хвильова функція квазічастинки. Операторне представлення фононів. Дисперсія акустичних і оптичних фононів o Рівняння, що описують поширення колективних збуджень із урахуванням взаємодії з акустичними фононами. Континуальна модель. Солітони як розв’язки нелінійного рівняння Шредінґера o Рівняння, що описують поширення колективних збуджень із урахуванням взаємодії з оптичними
 • Дифракція світла
  ВСТУП. Навколишній світ за своєю природою є матеріальним. Фізика – це наука, яка вивчає найзагальніші форми руху матерії ( механічні, теплові, електромагнітні та інші) та їх взаємні перетворення. Матерія може існувати в двох формах: у вигляді речовини та поля. До першої форми матерії належать, наприклад, електрони, протони, атоми, молекули та всі речовини, з яких вони побудовані. До другої – електромагнітні, гравітаційні поля. Різні види матерії можуть переходити одна в одну. Наприклад, електрон і позітрон при взаємодії перетворюються в електромагнітне випромінювання у вигляді фотонів. Можливий і зворотний процес. Більшість фактичних відомостей про природу і навколишні явища людина отримала за допомогою зорового сприйняття, створеного світлом. Розділ фізики, в якому вивчають
 • Діагностика за допомогою ультразвуку
  ПЛАН Вступ 1. Зародження ультразвукових теорій та перші ультразвукові діагностичні пристрої 2. Подальше вдосконалення ультразвукової діагностики Висновки Використана література Вступ Останнім часом усе більш широке поширення знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку. Ультразвук знайшов також застосування в медицині. Ультразвуком називають механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує верхню межу чутності -20 кгц. Одиницею виміру рівня звукового тиску є дБ. Одиницею виміру інтенсивності ультразвуку є ват на квадратний сантиметр (Ут/див2). За останні 40 років, ультразвук став важливою діагностичною методикою та інструментом в медицині. Його потенціал
 • Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків
  Мета: навчити учнів основним поняттям про діелектрики та їх будову; про види діелектриків та їх поляризацію. Ввести нову фізичну величину – діелектричну проникливість. Розвивати уміння учнів застосовувати набуті знання при розв”язуванні задач. Тип уроку: комбінований. Метод: опитування, лекція, робота з візуальним опорним конспектом, розв”язування задач. Обладнання: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Фізика: підруч. для 10 кл.; С.У. Гончаренко Фізика: 10 кл.; візуальний опорний конспект; кодоскоп; А.П. Римкевич, П.А. Римкевич Збірник задач з фізики. ХІД УРОКУ: І. Актуалізація опорних знань учнів. Питання до учнів: 1. В чому суть явища електростатичної індукції? 2. Чому
 • Дія магнітного поля на рухомий заряд
  План: 1. Дія магнітного поля на рухомий заряд. Сила Лоренца. 2. Рух заряду в магнітному полі. 3. Постійні та змінні магнітні поля. 4. Роль магнітних полів в явищах , що відбуваються на Сонці і навколо в земному просторі. 1. Дію магнітного поля на провідник з струмом, тобто існування сили Ампера, голландський вчений Лоренц пояснив тим, що магнітне поле діє на рухомі заряди в провіднику з струмом. Це означає, що сила Ампера є сумою сил, що діють на рухомі заряди (електрони і іони). Сила з якою магнітне поле діє на один рухомий заряд називається силою Лоренца. Позначається буквою Fл. Fл = Fа/N , N — загальна кількість зарядів в провіднику. Fл = B·I·l·sinα, I = v·noe·S Fл = B·vesinα, α – кут між B і v Напрям сили
 • Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
  План Замість передмови. Погляд у майбутнє. Провідний проект. Перші ластівки. Плани на майбутнє. Масштаби досліджень. Розділ 1 1.1. Основні уявлення про полімери. Полімери і їх класифікація. Хімічна будова і структура полімерів. Макромолекулярні характеристики і топологія полімерів. 1.2. Структура полімерів. 1.2.1. Загальні характеристики, основні поняття. 1.2.2. Надмолекулярні структуроутворення. 1.2.3. Фазовий стан і фазові перетворення полімерів. 1.3. Формування властивостей полімерів за допомогою наповнювачів. 1.3.1. Роль граничних шарів у формуванні властивостей систем. Розділ 2 2.1. Дослідження густини полімерних композицій в залежності від об’ємного вмісту наповнювача. 2.1.1. Теоретичні
 • Дослідження ВТНП-плівок
  Зміст. Вступ 2 Розділ 1. Огляд літератури. .3 1.1. Високотемпературні надровідники 3 1.2. НВЧ властивості плівок ВТНП .6 1.3. Поняття поверхневого імпедансу 8 1.4. Залишковий поверхневий НВЧ опір .12 1.5. Поведінка надпровідників в зовнішніх магнітних полях. Надпровідники другого роду. .14 1.6. Поведінка тонких плівок ВТНП у магнітному полі. Модель Коффі - Клема .20 Розділ 2. Методична частина. .26 2.1. Методика вимірювання поверхневого імпедансу
 • Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)
  Мета роботи: Вивчити закономірності послідовного і паралельного сполучення провідників. Вчитись складати електричне коло. Необхідне обладнання: 1. Джерело струму. 2. Амперметри – 3 шт. 3. Вольтметри – 3 шт. 4. Реостат. 5. Невідомі опори – 2 шт. 6. Ключ. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Послідовним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому кінець першого опору сполучається з початком другого, кінець другого опору сполучається з початком третього опору і т.д. При послідовному сполученні опорів сила струму протікає через кожний опір однакова, загальна напруга на послідовно сполучених опорах дорівнює сумі напруг на окремих опорах і загальний опір дорівнює сумі окремих опорів. U=U1+U2+U3
 • Дослідна перевірка закону Гей-Люссака
  Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювань На малюнку 202 показано обладнання, потрібне для вико­нання роботи: скляна трубка завдовжки 600 мм і діаметром 8-10 мм, запаяна з одного кінця; циліндрична посудина висотою 600 мм і діаметром 40-50 мм, наповнена гарячою водою (t » 60 °С); склянка з водою кімнатної температури; пластилін. Щоб перевірити закон Гей-Люссака, потрібно виміряти об'єм і температуру газу в двох станах при сталому тиску і перевірити справедливість рівності
 • Другий закон термодинаміки та його значення
  Зміст I – Вступ 3-4ст. II – Основна частина 5-26ст. Розділ 1.Виникнення термодинаміки(закони термодинаміки)5-12ст. Розділ 2.Теплові двигуни і холодильники 13-15 ст. Розділ 3.Ефективність теплових двигунів і другий закон термодинаміки 16-18 ст. Розділ 4.Двигун Карно 19-20ст. Розділ 5.Нездійсненна мрія (“Вічний двигун”) 21-26ст. IІІ – Висновки 27-28ст. ІV - Список використаних джерел 29ст. Вступ Відповідно до першого початку термодинаміки, енергія зберігається. Ми можемо уявити собі багато процесів,
 • Ейнштейн Альберт
  Ейнштейн Альберт (14. III 1879 — 18. IV 1955) — видатний фізик-теоретик, один із творців сучасної фізики. Р. в Ульме (нині ФРН). З чотирнадцяти років переїхав у Швейцарію, де закінчив Цюріхский політехнікум (1900 р.). У 1902—1908 р. працював експертом у патентному бюро в Берні, у 1909—1911 р. — професор Цюріхського політехнікуму, у 1914—1933 р. — професор Берлінського університету і директор Ін-та фізики кайзера Вільгельма. Після установлення влади фашистів піддався переслідуванням і був змушений залишити Німеччину. У 1933 р. переїхав у США, де і працював до кінця життя в Прінстонському ін-ті перспективних досліджень. Ейнштейн — творець спеціальної і
 • Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві
  Парові харчоварильні котли На підприємствах громадського харчування на паровому обігріві працюють котли, шафи, марміти та інше обладнання. Як правило, пароварильною апаратурою обладнуються щільні при промислових підприємствах, які мають власну котельну установку. Пара, отрима­на в котельній установці, по паропроводу подається в парову сороч­ку харчоварильного котла, де охолоджується, конденсується, відво­диться через конденсатовідвідник у конденсатопровід й знову подається до котельної установки для повторного нагріву. Використовуються на підприємствах громадського харчуван­ня котли типів КПП-100, КПП-260, КПП-250. Вони мають однако­ве конструктивне виконання і відрізняються розмірами, ємністю та вагою. Котел типу КПП-250 має варильну ємність (внутрішній ко­тел),
 • Електричне поле
  По сучасних уявленнях, електричні заряди не діють один на одного безпосередньо. Кожне заряджене тіло створює в навколишньому просторі електричне поле, яке робить силову дію на інші заряджені тіла. Головна властивість електричного поля – дія на електричні заряди з деякою силою. Таким чином, взаємодія заряджених тіл здійснюється не безпосереднім їх впливом один на одного, а через електричні полюси, що оточують заряджені тіла. Для кількісного визначення електричного поля вводиться силова характеристика - напруженість
 • Електричний струм у газах
  План 1 Іонізація, газів 2. Самостійний розряд. 3. Типи самостійних газових розрядів. 3.1. Іскровий розряд. 3.2. Дуговий розряд. 3.3. Тліючий розряд. 3.4. Коронний розряд. Іонізація газів За звичайних умов (не занадто високі температури; тиски, близькі до атмосферного) гази складаються з нейтральних атомів і молекул і не містять вільних зарядів (електронів та іонів). Тому струм вони не проводять, іншими словами, є ізоляторами. Наприклад, якщо в сухе атмосферне повітря помістити заряджений електрометр із доброю ізоляцією, то його заряд довго залишається незмінним. Щоб газ почав проводити електричний струм, потрібно створити в ньому вільні носії заряду, тобто заряджені частинки. Цей процес називається іонізацією
 • Електричний струм у напівпровідниках
  Електричні властивості напівпровідників До напівпровідників відносяться речовини, що займають по величині питомої електричної провідності проміжне положення між металами і діелектриками. Їх питома електрична провідність лежить у межах від 10-8 до 105 див/м и в відмінність від металів вона зростає з ростом температури. Напівпровідники являють собою досить численну групу речовин. До них відносяться хімічні елементи: германій, кремній, бор, вуглець, фосфор, сірка, миш'як, селенів, сіре олово, телур, йод, деякі хімічні сполуки і багато органічних речовин. В електроніці знаходять застосування обмежена кількість напівпровідникових матеріалів. Це насамперед кремній, германій, і арсенід галію. Ряд речовин, таких як бор, миш'як, фосфор використовуються як домішки. Застосовувані
 • Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола
  План 1. Умови існування електричного струму. 2. Закон Ома для ділянки кола. 1. Для існування електричного струму в речовині мають бути вільні заряджені частинки і створена між кінцями провідника різниця потенціалів. Щоб струм через провідник був тривалим, цей провідник має бути замкнутим. У протилежному випадку заряди нагромаджуватимуться на кінцях провідника, відштовхуватимуть наступні однойменно заряджені частинки і струм припиниться. Якби рухомі заряджені частинки у провіднику не взаємодіяли з іншими зарядженими частинками, після приведення їх в рух вони продовжували б його як завгодно довго. Такий струм можна спостерігати в деяких металах при
 • Електричні машини постійного струму
  1. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП ДІЇ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Електричні машини призначені для перетворення енергії. Механічну енергію на електричну перетворюють за допомогою електричних генераторів. Електричну ж енергію на механічну— за допомогою електричних двигунів. Машини для перетворення змінного струму на постійний і навпаки, а також частоти або кількості фаз змінного струму називають електромашинними перетворювачами. Принцип дії, будова і робота різних електричних машин ґрунтуються на використанні деяких фізичних явищ. Найваж­ливіші з них — електромагнітна індукція і взаємодія магнітних (електромагнітних) полів. Ці явища ви вивчали на уроках фізики у 8-му класі. Згадайте такий дослід: провід, з'єднаний з чутли­вим вимірювальним приладом (гальванометром),
 • Електроізоляційні матеріали. Спільні властивості електроізоляційних матеріалів
  1. Призначення та класифікація електроізоляційних матеріалів, їх фізико-хімічні властивості. Діелектричні матеріали називають клас електротехнічних матеріалів, призначених для використання їх діелектричних властивостей (великий опір проходження електричного струму і здатність поляризувати) Електроізоляційними матеріалами називають діелектричні матеріали, призначені для створення електричної ізоляції струмоведучих частин в електротехнічних і радіоелектронних пристроях. Електрична ізоляція являється невід’ємною частиною електричного кола і передусім потрібна для того, щоб не пропускати струм по непередбачених електричною схемою колах. Діелектрики, які використовуються в якості електроізоляційних матеріалів називають пасивними. Широко використовується так
 • Електромагніти та їх застосування
  ПЛАН 1. Поняття електромагнетизму 2. Поняття та класифікація електромагнітів 3. Практичне використання електромагнітів Список використаної літератури 1. Поняття електромагнетизму Електромагнетизм, наука, яка займається питанням взаємозалежності магнітних та електричних явищ, наприклад, виникнення магнітного поля при проходженні електричного струму. Електромагніт, котушка з феромагнітним осердям (напр з м’якої сталі), яка під впливом магнітного поля, створеного при проходженні через обмотку електричного струму, стає магнітом. Електрика, 1) явища, в яких істотну роль відіграє електричний заряд або струм, 2) наука, про електричні заряди та пов’язані з ними електричні й магнітні поля (напр., магнітне поле навколо провідника
 • Електрон як елементарна частинка електричного заряду
  ПЛАН 1. Поняття електрону 2. Особливості відкриття електрону Список використаної літератури 1. Поняття електрону Електрон (англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має найменший електричний заряд (е= — 1,6021892(46)10-19 кулон) і найменшу масу (маса спокою) дорівнює 9,109554(906)×10−31 кг. Електрон належить до родини лептонів, має заряд −1, спін 1/2. Античастинкою для електрона є позитрон. Завдяки напівцілому спіну електрон є ферміоном, і підкоряється
 • Електрони та їх роль в електричному струмі
  В С Т У П З початком відкриття електрона вченими Йоффе і Мілікена , житті людства настала нова ера . Пізніше були виведені закони постійного струму,розпочалося будівництво електростанцій. На основі дії електричного струму людство почало застосовувати нові технології і прилади , що змінили життя мільйонам, відбулась індустріальна революція , погляди на життя змінилися. Тепер не можливо уявити собі світ без напрямленого руху електронів. Напрямлений рух електронів зумовлюється силами стаціонарного електричного поля , наявність якого є однією з необхідних умов існування струму. Електричним струмом називається упорядкований рух заряджених частинок під дією електричного поля. До заряджених частинок відносяться електрони , іони
 • Електростатистика. Електризація. Закон Кулона
  Питання: 1. Електромагнітне поле і його окремі прояви - електричні і магнітні поля. Електризація. 2. Електричний заряд. Взаємодія зарядів. 3. Будова атома. 4. Закон Кулона. Д/з §14.1.-14.9 №744; №754; №760. Конспект 1. В природі існує електромагнітне поле, за допомогою якого здійснюється взаємодія електричних зарядів і струмів. Окремими проявами цього поля є електричне і магнітне поля. Людству відомо, що натертий шерстю янтар, ебоніт здатні притопати до себе дрібні предмети. Це пояснюється електризацією. Електризацією називається передавання тілу електричного заряду. По електричним властивостям речовини діляться на провідники, діелектрики, напівпровідники. Провідником
 • Елементарні частинки
  План 1 Основні характеристики елементарних частинок 1.1. Маса й заряд елементарних частинок 1.2. Спін елементарних частинок і мікрооб'єктів. 2 Класифікація елементарних частинок 2.1. Лептони Мюони 2.2. Адрони Мезони Гіперони 3 Античастинки 4 Перетворення елементарних частинок 5 Взаємодії елементарних частинок. Основні характеристики елементарних частинок Маса і заряд елементарних частинок Елементарні частинки — найпростіші частинки в складі атома. Сучасний рівень знань не дозволяє точно встановити їхню структуру. Але властивості багатьох частинок вивчені досить добре Зародження фізики елементарних частинок можна віднести до 90-х років дев'ятнадцятого сторіччя, коли був відкритий електрон (є) Услід за ним
 • Енергетика майбутнього
  Ми звикли, що газ і нафта здатні озолотити країну, в якій вони добуваються. «Кров» енергетики давно стала політичною валютою. Але ця історична ера добігає кінця. Зміниться не тільки паливно-енергетичний комплекс планети, а й політична карта світу. Людству не доведеться зіткнутися з енергетичним голодом і його катастрофічними наслідками, чим іноді лякають недостатньо обізнаного читача. Але причина для оптимізму не в багатих запасах корисних копалин. В усьому світі — і Україна не виняток — триває бурхливе зростання наукових досліджень, направлених на нові енергетичні технології. На наших очах здійснюється прорив у багатьох галузях знань, перехід на нові рівні мислення, свідомості та психофізики. Така інформація рідко з’являється
 • Еталони
  План 1. Загальні поняття про еталони 2. Класифікація еталонів 3. Еталон одиниці довжини — метр 4. Еталон одиниці маси — кілограм 5. Еталон одиниці часу — секунда 6. Еталон одиниці сили електричного струму — ампер 7. Еталон одиниці температури — кельвін 8. Еталон одиниці сили світла — кандела 1. Загальні поняття про еталони Для забезпечення єдності вимірювань необхідна чітка тотожність одиниць, в яких були б проградуйовані усі засоби технічних вимірювань однієї й тієї самої фізичної величини. Це досягається шляхом точного відтворення та збереження прийнятих на Міжнародній конференції з мір і ваги одиниць фізичних величин і передачі їх розмірів засобам вимірювань.
 • Еталони одиниць довжини, маси, часу, сили електричного струму, температури, світла
  План 1. Еталон одиниці довжини — метр 2. Еталон одиниці маси — кілограм 3. Еталон одиниці часу — секунда 4. Еталон одиниці сили електричного струму — ампер 5. Еталон одиниці температури — кельвін 6. Еталон одиниці сили світла — кандела 1. Еталон одиниці довжини — метр Наприкінці XVIII століття при введенні метричної системи мір був прийнятий перший еталон одиниці довжини — метр. За метр прийняли одну десятимільйонну частину Паризького меридіана. У 1799 році на основі виміряної частини дуги меридіана був виготовлений еталон метра у вигляді платинової лінійки шириною 25 мм, товщиною 4 мм та довжиною в 1 м. Пізніше платиновий метр передали на збереження до Національного архіву Франції, який одержав
 • Ефект уповільнення часу в спеціальній теорії відносності (СТВ)
  План 1. Фізика до Ейнштейна. 1.1. Види систем відліку. 2. Ньютонівський Всесвіт. 3. Дослід Майкельсона. 4. Уявний дослід Ейнштейна. 5. Перший постулат СТВ. 6. Зв'язок швидкості з іншими фізичними категоріями. 7. Уповільнення часу. Фізика до Ейнштейна Спеціальна теорія відносності — це один із найбільших шедеврів людської думки, той випадок, коли точна наука в якому-небудь прояві перевершує саму себе і стає актом художнього мистецтва. Людина, що осягнула основи спеціальної теорії відносності, по праву може пишатися цим, як пишається альпініст, що підкорив відому вершину. Спеціальна теорія відносності пояснює, як у Всесвіті пов'язані між собою і поводяться одна щодо одної основні фізичні величини. На жаль, усю спеціальну
 • Загальні відомості про електронні і іонні лампи
  1. Електронні (вакуумні) лампи. У них електричний струм проходить у вакуумі. Розрізняють двохелектродні (діоди), трьохелектродні (тріоди), пятиелектродные (пентоди), комбіновані лампи, электроннолучевые прилади й ін. З електрода, називаного катодом до, електрони емітуються, якщо дотримуються визначені умови. Так, якщо нагріти катод до 1000—1500 °С струмом ( чипрямо побічно), те електрони атомів катода одержать енергію, достатню, щоб залишити його. Це і є явище термоелектронної емісії. При опроміненні видимим світлом деякі види катодів випромінюють електрони в результаті фотоелектронної емісії. При досить високій напрузі між анодом і катодом з останнього електрони вириваються в результаті автоелектронної емісії і т.п. Діод (мал. 92, а, б) — электровакуумний прилад із
 • Загальні поняття про еталони. Класифікація еталонів
  1. Загальні поняття про еталони Для забезпечення єдності вимірювань необхідна чітка тотожність одиниць, в яких були б проградуйовані усі засоби технічних вимірювань однієї й тієї самої фізичної величини. Це досягається шляхом точного відтворення та збереження прийнятих на Міжнародній конференції з мір і ваги одиниць фізичних величин і передачі їх розмірів засобам вимірювань. Відтворення, збереження та передача розмірів одиниць проводиться за допомогою еталонів та зразкових засобів вимірювань. Вищою ланкою у метрологічному колі передачі розмірів одиниць вимірювання фізичних величин є еталони. Еталон одиниці фізичної величини — це засіб вимірювальної техніки, який забезпечує відтворення та зберігання одиниці фізичної величини та передавання її розміру відповідним
 • Закони термодинаміки
  Теплові явища відрізняються від механічних і електромагнітних тем, що закони теплових явищ необоротні (тобто теплові процеси самі йдуть лише в одному напрямку) і що теплові процеси здійснюються лише в макроскопічних масштабах, а тому використовувані для опису теплових процесів поняття і розміри (температура, кількість теплоти і т.д.) також мають тільки макроскопічний зміст (про температуру, наприклад, можна говорити стосовно до макроскопічного тіла, але не до молекулі або атому). Водночас знання будівлі речовини необхідно для розуміння законів теплових явищ. Виникнення власне термодинаміки починається з роботи С.Карно (сам термін "термодинаміка" уведений Б.Томпсоном). Карно першим розкрив зв'язок теплоти з роботою. Але він виходив із концепції теплорода, що визнавала теплість
 • Засоби вимірювальної техніки
  Вимірювання фізичних величин зазвичай здійснюється шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів. Залежно від виду вимірюваних величин, необхідної точності їх, умов проведення експерименту та виду потрібної інформації використовуються різноманітні засоби вимірювальної техніки, що видають відповідні сигнали вимірювальної інформації. Будь-яка фізична вимірювана величина завдяки засобам вимірювання перетворюється на відповідний сигнал, який спостерігач сприймає безпосередньо на шкалі приладу, або ж після перетворення і опрацювання передається через канали зв'язку на інші засоби вимірювання у вигляді сигналу зовсім іншої фізичної величини. Наприклад, вимірювання температури, тиску, густини супроводжуються перетворенням вимірюваної величини на сигнал (електричний,
 • Засоби вимірювальної техніки та похибки
  План 1. Засоби вимірювальної техніки 2. Характеристики засобів вимірювальної техніки 3. Похибки засобів вимірювальної техніки 4. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки 5. Класифікація засобів вимірювальної техніки 1. Засоби вимірювальної техніки Вимірювання фізичних величин зазвичай здійснюється шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів. Залежно від виду вимірюваних величин, необхідної точності їх, умов проведення експерименту та виду потрібної інформації використовуються різноманітні засоби вимірювальної техніки, що видають відповідні сигнали вимірювальної інформації. Будь-яка фізична вимірювана величина завдяки засобам
 • Звук
  Звук в широкому значенні – коливальний рух частин пружного середовища, який розповсюджується у вигляді хвиль в газаподібному, рідкому або твердому середовищі, у вузькому значенні – явище, яке суб’єктивно сприймається спеціальним органом чуття людини і тварин. Людина чує звук з частотою від 16 гц до 20000 гц. Фізичне поняття про звук охоплює як чутні, так і нечутні звуки. Звук із частотою нижче 16 гц називається інфразвуком, вище 20000 гц – ультразвуком; найбільш високочастотні пружні хвилі у діапазоні від 10^9 до 10^12-10^13 гц відносять до гіперзвуку. Область інфразвукових частот знизу практично не обмежена – у природі зустрічаються інфразвукові коливання з частотою у десяті і соті долі гц. Частотний діапазон гіперзвукових хвиль зверху обмежується фізичним факторами, які характеризують
 • Зміна ентропії в реальних системах
  Мета: Вивчити зміну ентропії в реальних системах, показати залежність її від маси та питомої теплоємності тіла. Прилади і матеріали: калориметри, кип’ятильник, тер момент, мензурка, набір різних тіл, вага, штатив, дистильована вода. Література: Євграфові, Каган “Руководство к лабораторным работам по физике», Высшая школа» 1970. Кікоїн У.К. “Молекулярна фізика” “Рад.школа”. Тип заняття: засвоювання знань, умінь і навичок. Структура заняття І.Організаційний момент. ІІ. Підготовка до виконання лабораторної роботи. ІІІ. Виконання лабораторної роботи ІV. Підсумок лабораторної роботи. Теоретичні відомості Процес переходу до стану рівноваги називається релаксацією А час потрібний для цього, називається часом релаксації. Оборотним процесом називається
 • Змінний струм
  Електричний струм — це впорядкований рух заряджених частинок у просторі. У металах та напівпровідниках це електрони, у електролітах позитивно та негативно заряджені іони, у іонізованих газах — іони та електрони. За напрямок струму вибирають рух позитивно заряджених частинок. Таким чином напрямок руху струму в металах протилежний напрямку руху електронів. Кількісно електричний струм характеризується диференційною векторною величиною густиною струму, або у випадку струму в проводах інтегральною величиною силою струму. Під час замикання в колі змінна електрорушійна сила (ЕРС) створює змінний струм. Значення такого струму і напруги в колі змінюються з часом за гармонічним законом. Ці періодичні зміни викликають періодичні коливання швидкості впорядкованого руху заряджених
 • Зразкові засоби вимірювальної техніки
  План 1. Зразкові засоби вимірювальної техніки 2. Загальні відомості про повірочні схеми 3. Способи повірки засобів вимірювальної техніки 1. Зразкові засоби вимірювальної техніки Передавання розмірів одиниць фізичних величин від еталонів робочим засобам вимірювань проводиться за допомогою зразкових засобів вимірювальної техніки, точність яких значно вища, ніж робочих засобів. Зразкові засоби вимірювань — це затверджені в установленому порядку міри, вимірювальні прилади або ж вимірювальні перетворювачі, які призначені для повірки та градуювання за ними інших засобів вимірювальної техніки. Зразковим засобом вимірювальної техніки (засобом вимірювань) називається засіб, який використовується для повірки інших засобів
 • Іван Пулюй
  У 2005 р. виповнилося 160 років від дня народження видатного вченого та громадського діяча Івана Пулюя. За часів радянської влади його ім'я замовчувалося. Втім, хоча зараз він і повертається до рідної країни, багато наших співвітчизників навіть не уявляють, наскільки вагомою була його постать наприкінці XIX - на початку XX століття. На відміну від нас світова наукова громада вже давно знає Івана Пулюя як теоретика й експериментатора, автора багатьох оригінальних наукових праць та винаходів, фахівця зі спорудження електростанцій, а також як знавця стародавніх мов. Від богослів'я до науки. Народився Іван Пулюй на Тернопільщині у містечку Гримайлів. Ріс серед мальовничої природи, часто спостерігав за зірками - завжди міг показати і Чумацький Шлях, і Великий
 • Іван Пулюй – видатний український вчений-фізик
  Пулюй Іван (1845-1918), визначний фізик і електротехнік, винахідник і громадський діяч. Народився в Галиччині. Закінчив теологічний і філософський факультети Віденського університету. Здобув ступінь доктора філософії у Страсбурзькому університеті. Працював доцентом і професором у вищих навчальних закладах Європи. Його дослідження стосуються електричних розрядів у газах, молекулярної фізики та електротехніки змінних струмів. Працював над питаннями особливостей катодних променів та променів, які пізніше дістали назву рентгенівських,
 • Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня
  Серед українських вчених, що сягнули вершин європейської і світової науки, одне з почесних місць належить Іванові Пулюєві. Своєю науковою і технічною діяльністю він заслужив широке міжнародне визнання. Але до недавнього часу залишався майже невідомим в Україні, на рідній Батьківщині, для кращого майбутнього якої невтомно працював поза її межами впродовж усього життя. Сьогодні великий син України вже повернувся до нас. У 1995 р. на державному рівні відзначено 150-річний ювілей Івана Пулюя. В 1996 р. видано книгу “Іван Пулюй. Збірник праць. з перекладами і передруками його статей
 • Іван Пулюй – український фізик
  Він мав п'ятнадцять дочок і синів, По світу не пустив нікого у свитині, Отак би й нині незалежній Україні Бог дав таких новітніх Пулюїв! Петро Іванов Про нього писали не лише вірші та оди. Йому присвячували дослідницькі статті, наукові трактати. Ми ж лише зараз починаємо пізнавати людину, ім'я якої колись знали в світі більше, ніж зараз знають в Україні. 2 лютого 2005 року виповнилося 160 років від дня народження великого українського енергетика, який не з власної волі змушений був працювати за межами України. Народився Іван Пулюй в містечку Гримайлові та Ренопільщині 2 лютого 1845 р. Під час навчання в
 • Інтерференція світла
  ВСТУП. Навколишній світ за своєю природою є матеріальним. Фізика – це наука, яка вивчає найзагальніші форми руху матерії ( механічні, теплові, електромагнітні та інші) та їх взаємні перетворення. Матерія може існувати в двох формах: у вигляді речовини та поля. До першої форми матерії належать, наприклад, електрони, протони, атоми, молекули та всі речовини, з яких вони побудовані. До другої – електромагнітні, гравітаційні поля. Різні види матерії можуть переходити одна в одну. Наприклад, електрон і позітрон при взаємодії перетворюються в електромагнітне випромінювання у вигляді фотонів. Можливий і зворотний процес. Більшість фактичних відомостей про природу і навколишні явища людина отримала за допомогою зорового сприйняття, створеного світлом. Розділ фізики,
 • Інтерференція світла
  Досі ми розглядали поширення в тій чи іншій части­ні простору однієї світлової хвилі. Та часто в одній і тій самій частині простору поширюються одночасно світло­ві хвилі від двох або кількох джерел світла. Наприклад, коли в кімнаті горить одночасно кілька ламп, то окремі світлові хвилі накладаються одна на одну. Що при цьому відбувається? Очевидно в кожній точці простору виникає складне електромагнітне коливання, яке е ре­зультатом додавання коливань кожної хвилі окремо. Найпростіше з'ясувати, що відбувається при накла­данні двох хвиль, на прикладі хвиль на поверхні води. Аналогічне явище спостерігатиметься і у випадку світлових хвиль. Прикріпимо до коливної пластинки на певній відста­ні один від одного
 • Іскровий розряд
  Приєднаємо кульові електроди до батареї конденсаторів С і почнемо заряджати конденсатори з допомогою електричної машини. В міру зарядження конденсаторів збільшуватиметься різниця потенціалів між електродами, а отже і напруженість поля в газі. Поки напруженість поля невелика, в газі не можна помітити ніяких змін. Але при достатній напруженості поля між електродами з'являється електрична іскра. Газ поблизу іскри нагрівається до високої температури і розширюється, через що виникають звукові хвилі, і ми чуємо характерний тріск. Описана форма газового розряду називається іскровим розрядом. При наставанні іскрового розряду газ раптом, стрибком, втрачає свої ізолюючі властивості і стає добрим провідником.
 • Історія вивчення блискавки і захист від неї
  ПЛАН 1. Кульова блискавка 2. Підкорення блискавок 3. Правила поведінки під час грози, захист від блискавок 1. Історія вивчення блискавок Дослідження блискавок бере свій початок ще з древніх цивілізацій. Ще давньоєгипетські вчені намагалися розкрити причини виникнення блискавок, але їхні міркування спочатку носили виключно міфілогічно-релігійний характери. Згодом жреці використовували електрику атмосфери для одержання «небесного вогню» під час приношення жертв. З цією метою в єгипетських храмах будували високі дерев'яні щогли, оббиті мідними аркушами. Спеціальний пристрій збирав електричний заряд, достатній для того, щоб убити іскрою людину або тварину, принесену в жертву. В наш час у австрійському місті Зальцбург створений унікальний науковий
 • Історія гідроенегретики
  Історія людства нерозривно зв’язана з історією розвитку гідроенергетики. Перше використання енергії води людиною датується понад 40000 років тому. Створені нашими пращурами примітивні колеса рухалися завдяки течії річки. Їх використовували, передусім, у сільському господарстві: вони перекачували воду для зрощення землі, молотили зерно тощо. І хоча ці пристосування були низько ефективними, використовували лише мізерну частину енергії водного потоку, вони набагато полегшували фізичну працю людей. Історія застосування водяних коліс почалася з 200 року до н.е., вже через 100 років вони поширилися по всій Римській імперії. Водяні колеса – найдавніший тип гідроенергетичної системи. Починаючи з ХІХ ст., після
 • Історія закону Ома
  Було добре відомо , що магнітна дія току змінюється при зміні елементів замкнутого кола : джерела випромінювання та провідників ,з”єднуючих полюси джерела . Чи існує закономірність , яка пов’язує магнітну дію струму з велтчинами , характеризуючими елементи замкнутого кола ? Мабуть, таке питання виникало у багатьох дослідників . Легко уявити атмосферу , в якій почалися пошуки інтуїтивно відчуваної закономірності . Поняття напруги , падаючої напруги , ЕРС ще не сформульовані . Точаться суперечки що до механізму дії гальванічних елементів, незрозуміле взаємовідношення електростатичних сил та сил , виникаючих при русі електрики ; в кінці кінців невідомо що таке електрика в русі та електрика в спокої , Ом , наприклад , називає в перших працях електричний струм “
 • Історія розвитку атомної енергетики
  1914 рік. Перші досліди Резерфорда. Для проведення дослідів Резерфорд одержав 250 міліграмів радію. Резерфорд так і помер, вважаючи, що його роботи – рафінована теорія і людство ніколи не використає енергію, яка дрімає в атомі. 1932 – 1933 рр. Романтичний період у розвитку атомної фізики ще тривав, а самі атомники були схожі на допитливих Фаутів, до яких, проте дедалі пильніше придивлявся Мефістофель. Цей Мефістофель був у генеральській формі. 1938 ланцюгову реакцію відкрито завдяки комуністові Федеріко Жоліо-Кюрі. Після свого винаходу Федеріко не стільки займався наукою, як боротьбою за мир або ж – боротьбою проти свого винаходу, що потрапив у руки тупих і егоїстичних безумців “світу цього”. У червні 1940 р. в Америці і Англії повністю припинилися публікації з атомної фізики
 • Капілярні явища та їх вивчення
  Вступ Якщо скляна трубка, настільки ж вузька усередині, як волосся (лат. capillus), занурюється у воду, то рідина піднімається усередині трубки до висоти більшої, ніж зовні. Ефект не малий: висота підняття близько 3 див у трубці з каналом у 1 мм. Це удаване порушення законів гідростатики (листівці яких було досягненням науки XVII в.) викликало на порозі XVIII в. зростаючий інтерес до капілярних явищ. Інтерес був двояким. По-перше, хотілося бачити, чи можна охарактеризувати поверхні рідин і твердих тіл деякою простою механічною властивістю, таким, як стан натягу, що могло б пояснити явища, що спостерігаються. Випливало пояснити, наприклад, чому вода в трубці піднімається, тоді як ртуть опускається; чому підняття води між рівнобіжними пластинами вдвічі менше, ніж у трубці з діаметром,
 • Квантова механіка
  План 1. Досліди Резерфорда. Планетарна модель. 2. Постулати Бора. Квантова теорія атома. 3. Принципи Гейзенберга. Квантова механіка. Досліди Резерфорда. Планетарна модель У 1911 році фізик Резерфорд опромінював найтонші шари металу ядрами Гелію (а-частинками). Більшість α-частинок вільно проходили крізь фольгу, але невелика їх частина відбивалася — «рикошетила», немов від удару об щось тверде. На той час учені давно зійшлися в думці, що хімічні речовини складаються з атомів. Результати дослідів навели Резерфорда на думку, що в центрі атомів є невелике, але дуже щільне ядро. А великий простір навколо ядра зайнятий електронами, кількість яких, як правильно вважав Резерфорд, дорівнює порядковому номеру цього елемента в таблиці Менделєєва.
 • Кипіння
  Питання: 1. Кипіння. Залежність температури кипіння від тиску. 2. Критичний стан. Зрідження газів. Д./з. § 8.4-9, № 569, 571. 1. Другим видом пароутворення є кипіння. Кипінням називається процес пароутворення, який відбувається не тільки з вільної поверхні рідини, а і всередині рідини (є бульбашки розчиненого). В рідині є завжди розчинений газ, молекули якого прилипають до стінок посудини, утворюючи маленькі бульбашки газу. “Прилипання” молекул газу до молекул поверхневого шару твердого тіла називається адсорпією. В цих бульбашках знаходиться розчинений газ і насичена пара, які створюють внутрішній тиск, який залежить від температури. 1 етап – рідина повністю
 • Класифікація вимірювань
  На результати вимірювань впливає досить багато чинників: зовнішні умови, методи, технічні засоби вимірювання, стан експериментатора та ін. Зважаючи на численність різних чинників та умов проведення експерименту, вимірювання можна класифікувати за характером зміни вимірюваної величини в часі, за способом одержання числового значення, точністю та ін. За характером зміни вимірюваної величини в часі вимірювання можна розділити на статичні та динамічні. Статичні вимірювання — це вимірювання, при яких протягом певного проміжку часу вимірювана величина майже не змінюється або ж її значення змінюється поступово відповідно до процесу виробництва. Статичні вимірювання (рис. 1) використовуються, як правило, для встановлення взаємозв'язку між фізичними величинами одного і того самого об'єкта
 • Кристалічні й аморфні тверді тіла. Внутрішня будова кристалів
  Кристалічні тіла мають певну температуру плавлення, незмінну при сталому тиску; в’язкість аморфних речовин під час нагрівання зменшується; вони переходять у рідкий стан, розм’якшуючись поступово. Кристали характеризуються наявністю значних сил міжмолекулярної взаємодії і зберігають сталим не лише свій об’єм, а й форму. Правильна геометрична форма є істотною зовнішньою ознакою будь-якого кристала в природних умовах. Розглядаючи окремі кристали, можна переконатися, що вони обмежені плоскими, ніби шліфованими гранями у вигляді правильних багатокутників. Кристали певної речовини можуть мати різну форму, оскільки вона залежить від умов їх утворення. Монокристали і полікристали. Іноді весь шматок твердої речовини може становити собою один кристал. Такі, наприклад, шматочки
 • Лінзи – оптичний прилад
  Лінза – це оптичний прилад, який дає збільшене зображення предмета. Як правило, лінзи зроблені зі скла і мають опуклу чи увігнуту поверхню. Коли світло проходить крізь скло, воно заломлюється, тобто змінює напрям свого руху. Цей ефект можна спостерігати, якщо опустити соломинку в склянку з водою: здається, що вона зламана. Якщо скло, крізь яке проходить світло, має змінну товщину, то зображення предмета, розміщеного за ним, спотворюватиметься, стаючи більшим чи меншим. Відхилення світлового променя при переході з повітря в скло використовується в оптичних інструментах, наприклад у лінзах. Лінзи – шматочки скла чи прозорої пластмаси спеціальної
 • Магніти
  Якщо в магнітне поле, утворене струмами в провідниках увести деяку речовину, поле зміниться. Це пояснюється тим, що будь-яка речовина є магнетиком, тобто здатна під впливом магнітного поля намагнічуватися – здобувати магнітний момент М. Цей магнітний момент складається з елементарних магнітних моментів mo , зв'язаних з окремими частками тіла М = mo. В даний час встановлено, що молекули багатьох речовин володіють власним магнітним моментом, зумовленим внутрішнім рухом зарядів. Кожному магнітному моменту відповідає елементарний круговий струм, що створює в навколишньому просторі магнітне поле. При відсутності зовнішнього магнітного поля магнітні моменти молекул орієнтовані безладно, тому зумовлене ними результуюче магнітне поле дорівнює нулю. Дорівнює нулю і сумарний магнітний момент
 • Магнітне поле
  В 1820 р. Х.Ерстед відкрив магнітне поле електричного струму. При цьому поява магнітного поля супроводжувала будь-який рух заряджених точок : магнітне поле виникає навколо металевого провідника зі струмом (рух електронів у твердому тілі), біля ванни з електролітом, в якій протікає струм (рух іонів) і навіть в вакумі біля пучка катодних променів (рух електронів, що під дією термоелектронної емісії випромінюються катодом. При цьому магнітна стрілка (згадаємо :”пробний заряд” в електриці) завжди розташовується перпендикулярно струмові. Тоді ж А.Ампер встановив основні закони магнітної взаємодії струмів. Він застосував у фізиці новий термін – “молекулярні струми”, що протікають в твердих речовинах. Наявністю таких струмів Ампер пояснив магнітні властивості речовин. Пізніше було встановлено,
 • Магнітне поле
  Силовою характеристикою магнітного поля є вектор магнітної індукції В, який можна визначити за допомогою пробної прямокутної рамки КLNР із струмом І1 (рис.1). Проведемо через точку А (центр рамки) додатну нормаль п до площини, в якій лежить контур рамки. Додатний напрям нормалі збігається з поступальним рухом свердлика, якщо його рукоятку обертати в напрямі струму І1 у рамці. Нехай на ділянці КL струм І1 збігається за напрямом із струмом І, на ділянці NP – протилежний. Магнітні поля обох струмів І й І1 взаємодіють, і, якщо дати можливість рамці повертатися відносно вертикальної осі, то вона встановиться так, що площина контуру КLNР суміститься з площиною, в якій лежить прямолінійний провідник із струмом І.
 • Магнітне поле Землі. Компас
  ПЛАН 1. Магнітне поле Землі 2. Компас, його різновиди та принцип дії Список використаної літератури 1. Магнітне поле Землі Точки Землі, у яких напруженість магнітного поля має вертикальний напрямок, називають магнітними полюсами. Таких точок на Землі дві: північний магнітний полюс (у південній півкулі) і південний магнітний полюс (у північній півкулі). Пряма, що проходить через магнітні полюси, називається
 • Магнітні властивості речовини
  Урок роботи в базово-перехресних групах Мета. Дати учням поняття про магнітні властивості речовин; розвивати уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; самостійно працювати з науково-популярною літературою; працювати в групах, слухати своїх колег, планувати свою роботу; виховувати в учнів толерантність, наполегливість у досягненні мети. Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання. Універсальний демонстраційний трансформатор, джерело постійної напруги (100 В, 10 А), проекційний ліхтар і екран (для демонстру­вання у тіньовій проекцій); залізний, алюмінієвий, вісмутовий (або з графіту) стержні, шкільний штатив, тонка капронова нитка, підвіс, з'єднувальні про­води, ключ, свічка. Методичні поради. На даному уроці поряд
 • Магнітні властивості речовини
  Урок роботи в базово-перехресних групах Мета: Дати учням поняття про магнітні властивості речовин; розвивати уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; самостійно працювати з науково-популярною літературою; працювати в групах, слухати своїх колег, планувати свою роботу; виховувати в учнів толерантність, наполегливість у досягненні мети. Тип уроку:Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: Універсальний демонстраційний трансформатор, джерело постійної напруги (100 В, 10 А),залізний, алюмінієвий, вісмутовий (або з графіту) стержні, шкільний штатив, тонка капронова нитка, підвіс, з'єднувальні про­води, ключ, свічка. Хід уроку Актуалізація опорних знань 1. Яка внутрішня будова речовини? 2. Яка будова атома? 3.
 • Магнітні матеріали
  1.Основні властивості та класифікація магнітних матеріалів. Люба речовина,поміщена в магнітне поле,отримує магнітний момент.Намагнічування речовини характеризує:магнітна індукція,напруженість магнітного поля,намагніченість,магнітна приємність,магнітна проникність і магнітний момент. У відповідності з магнітними властивостями всі матеріали діляться на діамагнітні(діамагнетики),парамагнітні(парамагнетики),феромагнітні(феромагнетики), антиферомагнітні(антиферомагнетики),феримагнітні(феримагнетики). Діамагнетизм існує в усіх речовинах і пов’язаний з тим,що зовнішнє магнітне поле впливає на орбітальний рух електронів,внаслідок чого
 • Макс Планк
  Планк (Planck) Макс (1858-1947), німецький фізик-теоретик, автор гіпотези квантів, один з основоположників квантової теорії, іноземний член-кореспондент Петербурзької АН (1913) і почесний член АН СРСР (1926). Запровадив (1900) квант дії (постійна Планка) і, виходячи з ідеї квантів, вивів закон випромінювання, названий його ім'ям. Праці по термодинаміці, теорії відносності, філософії природознавства. Нобелівська премія (1918). Роки навчання Макс Планк народився в родині юриста, професора права
 • Маловідомі вчені-фізики
  Понад 60 років тому в грудні 1930 року дійсним членом Наукового Товариства ім. Т.Г.Шевченка у Львові було обрано вже відомого на той час 30-річного фізика Олександра Смакулу. На жаль, наша громадськість про цього вченого донедавна нічого не знала. Народився О.Смакула 9 вересня 1900 року в селі Доброводи Збаразького району на Тернопільщині в селянській родині. Після закінчення сільської школи навчався в українській гімназії у Збаражі. Проте війна перервала навчання. Від 1912 по 1914 роки вдалося закінчити лише два класи гімназії. У 1922 році блискуче завершив навчання в українській гімназії в Тернополі. Того ж року самостійно виїхав на навчання до університету в Німеччині і склав вступні іспити до Гетингенського університету. У 1927 році склав докторський іспит і здобув науковий
 • Маловідомі українські фізики: Іван Полюй, Юрій Кондратюк
  Юрій Васильович Кондратюк – великий син українського народу, один з головних теоретиків світової космонавтики. Він самотужки опанував основи наук, розробив оригінальні ідеї міжпланетних сполучень і ще за півстоліття до старту американського „Аполлона” обрахував схему польоту космічного апарат на Місяць – аж до дрібниць. Достовірний життєпис цієї легендарної людини починається з 9 червня 1897 року, коли в родині студента Київського університету Гната Бенедиктовича Шаргія народився син, якого охрестили Олександром. Мати малюка була викладачем в одній з гімназій Подолу і несподівано померла у 1903 році. А коли хлопчику ледь виповнилося тринадцять, батько теж пішов із життя. І залишився Сашко на руках у своєї полтавської
 • Маятники
  Фізичним маятником (ФМ) називається тверде тіло, що може коливатися під дією сили ваги навколо горизонтальної вісі (не минаючої через центр маси тіла). При коливанні ФМ як би обертається навколо осі О (мал. 1). Отже, рух маятника підкоряється основному рівнянню динаміки обертального руху: чи М = I e , (1) де М - момент сили ваги щодо осі ПРО; I - момент інерції маятника щодо тієї ж осі;
 • Методи визначення мас мікрочасток
  РЕФЕРАТ Стор. 25, рис. 3, літ. 6. Дана дипломна робота присвячена опису методів визначення мас найбільш відомих мікрочасток. В роботі описані найбільш відомі методи, які зіграли вирішальну роль в історії фізики з точки зору набуття нових фундаментальних знань. Робота розрахована на широкого читача і може бути використана в учбовому процесі при вивченні загальної фізики в школі. ЗМІСТ ВСТУП . 4 1. Про закон кратних співвідношень 5 2. Гіпотеза Проута 7 3. Загадка нецілочисленності атомної ваги елементів . 8 4. Зважування "мішка" атомів 9 5. Визначення мас ізотопів з допомогою мас-спектрографа . 12 6.
 • Методи дефектоскопії
  Ехо-імпульсний і тіньовий контроль Для прозвучування зварених виробів вживають в основному ехо-імпульсний контроль, рідше тіньовий і ін. При ехо-імпульсному контролі дефект у виробі визначається по відбитому від дефекту лучу, зафіксованому на екрані дефектоскопа. При тіньовому контролі ознакою дефекту є зменшення амплітуди сигналу ультразвукового коливання. Ехо-імпульсний метод полягає в озвучуванні виробу короткими імпульсами 1 ультразвуку і реєстрації лун-сигналів 2, відбитих від дефекту до приймача П. Ознакою дефекту є поява імпульсу. При тіньовому методі ознакою дефекту є зменшення амплітуди сигналу 4, що пройшли від випромінювача до приймача. Тіньовий метод дозволяє використовувати не імпульсне, а безупинне випромінювання. Схеми імпульсів на електронно-променевій
 • Методи експериментального визначення швидкостей молекул
  Як же виміряти швидкість руху молекул, якщо самих молекул не видно і мікроскоп з максимальним збільшенням? Чи не фантазія це? Як одержати пучок молекул, що рахуються прямолінійно й рівномірно, щоб, вимірявши пройдений молекулами за певний час шлях, можна було визначити їх швидкість? Вперше вдалося визначити експериментально швидкість руху молекул німецькому фізикові Отто Штерну з співробітниками в 1920 р. Ви мабуть, не один раз тримали в руках електричну лампочку, яка перегоріла, і можливо звернули увагу на те, що її балончик часто буває вкритий темним нальотом. Цей наліт є не що інше, як найтонший шар металу, з якого виготовлена нитка розжарення. При нагріванні нитки з її поверхні безперервно вилітають атоми металі і, досягши стінок балона, ударяються об них і осідають, утворюючи
 • Механіка від Аристотеля до Ньютона
  Основна частина 1. Антична механіка В міру нагромадження знань про світ задача їхньої систематизації ставала усе більш насущною. Ця задача була виконана одним з найбільших мислителів стародавності— Аристотелем (384-322р. до н.е.) «Аристотель( «сама універсальна голова» серед давньогрецьких філософів», сказав Ф. Энгельс про цей великий ученого Древньої Греції. Аристотель народився в Греції , у м. Стагире, розташованому поруч з Македонією. У 366 р. до н.е. він приїхав в Афіни в академію Платона і пробув там разом із Платоном біля 20-ти років. У 339 р. до н.е. Аристотель
 • Міжнародна система одиниць. Основні одиниці системи СІ. Похідні одиниці системи СІ. Кратні та частинні одиниці
  1. Міжнародна система одиниць Наявність численних систем одиниць фізичних величин, а також значної кількості позасистемних одиниць спричинило багато незручностей при переході від однієї системи одиниць в іншу, а отже, потрібно було якнайшвидше уніфікувати одиниці вимірювання. Необхідна була єдина система одиниць фізичних величин, яка була б зручною для практичних вимірювань у різних галузях вимірювань та зберігала б принцип когерентності. Так, система МКГСС успішно використовувалася у механіці та прикладних науках, але не узгоджувалась з практичними електричними одиницями. Розміри одиниць системи СГС широко використовувалися у фізиці, але були занадто незручні для використання у техніці. У 1954 році X Генеральна конференція з
 • Міцність при динамічних і змінних навантаженнях
  За характером дії в часі напруження можуть бути постійними і змінними. При одноразовому навантаженні на елемент конструкції веде до деякого перерозподілу напружень в металі і не викликає його руйнування. При дії змінних напружень в окремих січеннях елементів з пониженою міцністю виникають мікроскопічні тріщини. Кристалічна будова металу в зоні тріщини руйнується, що приводить до росту тріщини у глибину тіла. В результаті розвитку тріщини січення послаблюються, що призводить до остаточного руйнування деталей. Явище зменшення міцності матеріалу при змінних навантаженнях за рахунок розвитку мікротріщин називається втомленістю матеріалу, а властивість матеріалу чинити опір руйнуванню від втомленності називається витривалістю. В часі напруження можуть змінюватися періодично і не періодично.
 • МКТ газів
  Питання: 1. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ газів.   2. Залежність тиску газів від температури при постійному об’ємі.   3. Абсолютний нуль. Термодинамічна шкала температур.   4. Зв’язок між термодинамічною температурою і середньою кінетичною енергією поступального руху молекул. Д/з: § 4.1-6 Конспект.
 • Модель атома Резерфорда і Бора
  Зміст. Зміст. 2 Вступ. 3 1. Досліди Резерфорда . 4 1.1. Відкриття субатомних частинок. 4 1.2. Модель атома Резерфорда. 6 2. Модель атома Бора. 9 2.1. Планетарна модель атома. 9 2.2. Модель Бора. 10 2.3. Основні положення квантової механіки. 11 2.4. Постулати Бора. 12 3. Будова атома. 15 3.1. Орбіталі 15 3.2.Квантові числа. 16 3.3. Сучасні уявлення про будову ядра. 17 Висновок. 19 Література. 20 Вступ На протязі всього існування цивілізації людство робило спроби систематизувати знання про будову матерії. Аристотель вважав, що кожне тіло в своїй основі має чотири стихії: Воду, Вогонь, Повітря і Землю. Властивості тіл залежать від кількості співвідношення цих стихій в кожному з них. Цей погляд на будову матерії проіснував
 • Напівпровідникові діоди
  ПЛАН Вступ 1. Види напівпровідникових діодів 2. Випрямні діоди 3. Діоди універсальні й імпульсні 4. Універсальні та імпульсні діоди з накопиченням зарядів 5. Лавинні діоди 6. Використана література Вступ Незважаючи на інтенсивний розвиток мікроелектро­ніки, дискретні напівпровідникові прилади, і зокрема різні групи діодів, знаходять широке застосування в радіоелектронній апаратурі. Вітчизняною промисловістю випускаються різні види діодів широкої номенклатури, що постійно поповнюється. 1. Види напівпровідникових діодів Класифікація сучасних напівпровідникових діодів по їхньому призначенню, фізичним властивостям, основним електричним параметрам, конструктивно-технологічним
 • Невідомі і маловідомі українські вчені-фізики
  Тисячоліттями людство накопичувало знання про навколишній світ. Пройшло чимало часу, перш ніж фізика виокремилася із загальнофілософської системи. Фізику можна сміливо визнати основою природознавства. Фізичні методи досліду широко застосовуються сьогодні в хімії, мінералогії, ботаніці, фізіології. Вислідом фізичного знання користуються в значній мірі медична діагностика та терапія. Важко було б вказати на будь-яку царину сучасної техніки, котра могла б обійтися в тій чи іншій мірі без користування фізичними знаннями. Сьогодні українські фізики посідають чільне місце у світовій науці, збагачуючи її оригінальними та грунтовними науковими дослідженнями та винаходами. Серед тих, хто своєю самовідданою працею і розумом розвивав українську фізичну науку можна назвати Йосипа Косоногова
 • Нелінійні еволюційні рівняння (редукція)
  В даній роботі розглядається проблема класифікації нелінійних рівнянь теплопровідності, що допускають редукцію до систем звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР). Наведені класи нелінійних еволюційних рівнянь, анзаци та системи ЗДР, до яких за допомогою цих анзаців редукуються вихідні рівняння. Одержано нові класи рівнянь, що редукуються до системи чотирьох ЗДР. Розглянемо рівняння (1) з додатковою умовою на функцію :
 • Нетрадиційні види транспорту
  Основними ознаками нетрадиційного виду транспорту слід вважати двигун і засіб взаємодії з опорною поверхнею. Поява нетрадиційних видів транспорту обумовлена двома основними причинами: по-перше, кризовим станом традиційних видів транспорту в багатьох країнах, пов'язаним передусім із екологі­єю, недостатньою швидкістю повідомлення, підвищеними транс­портними витратами, а також недостатньою спроможністю окре­мих видів транспорту; по-друге, новими можливостями, відкри­тими сучасним рівнем науково-технічного прогресу в умовах зростаючих транспортних потреб, пов'язаних із зростанням ви­робництва, населення, урбанізації, туризмом, спрямуванням до економії часу. Із багатого різноманіття нетрадиційних видів транс­порту слід відмітити транспорт енергії, гідро- і пневмотранспорт, дирижаблі,
 • Нікола Тесла - пророк електричного віку
  За всю історію людства існувало тільки два генії - Леонардо да Вінчі й Нікола Тесла, так вважають деякі вчені. Факти й нічого більше Нікола Тесла (1856 -1943 р.) - автор 800 винаходів в області електро - і радіотехніки, заснованих на унікальних здібностях передбачення. Він відкрив змінний струм, флуоресцентне світло, бездротову передачу енергії, вперше розробив принципи дистанційного керування, основи лікування струмами високої частоти, побудував перші електричні годинники, двигун на сонячній енергії й багато чого іншого. Нікола Тесла
 • Нікола Тесла. Вклад в електротехніку
  Відомий югославський вчений-електрик і шаховий гросмейстер Мілан Відмір вдало назвав свого знаменитого земляка Ніколу Тесла «поетом електротехніки». Сам же Тесла вважав себе насамперед винахідником. Так, він був винахідником, але з великої букви, саме в тому розумінні, яке вкладав у поняття inventore Леонардо да Вінчі, і навряд чи після Фарадея хто-небудь зробив більше для становлення й розвитку всього того, що ми тепер називаємо електротехнікою, ніж людина, що народилася в хорватському селищі. Він був великим інженером, але прагнув стати ще і «надлюдиною» — запрограмовано творити наукові й технічні чудеса. Діяльність
 • Ом Ґеорґ Симон. Закон Ома
  Георг Сімон Ом (нім. Georg Simon Ohm; *16 березня 1787, Ерлаген — †7 липня 1854, Мюнхен)- відомий німецький фізик. Біографія Народився в Ерлагені, у сімї бідного слюсаря. Батько його, досить розвинута і освідчена людина, з дитинства привчав сина до любові к фізиці та математиці, і післав його навчатись до гімназії. У 1806 р. Ом закінчивши курс в гімназії почав вивчати математичні науки у Ерлагенському університеті, але вже після 3 семестрів кинувши університет, став працювати вчителем в Готштадті (Швейцарія). У 1809 р. покинув Швейцарію та, переїхавши
 • Оптика
  ПЛАН 1. Розвиток поглядів на природу світла 2. Два способи передавання дії 3. Корпускулярна і хвильова теорії світла 4. Геометрична і хвильова оптика 5. Лінзи – оптичний прилад Використана література 1. Розвиток поглядів на природу світла Перші уявлення давніх учених про те, що таке світло, були досить наївні. Вважали, що з очей виходять особливі тонкі щупальця і що зорові враження виникають від ощупування ними предметів. Спинятися докладно на таких поглядах тепер, звичайно, немає потреби. Простежимо коротко за розвитком наукових уявлень про те, що таке світло. 2. Два способи передавання дії Від джерела світла, наприклад від лампочки, світло поширюється в усі боки й падає на предмети навколо, спричиняючи, зокрема, їх нагрівання.
 • Оптична система ока
  Око як жива камера Обскура Часто око називають живою камерою Обскура, але як більшість аналогій і ця аналогія вірна лише частково. Око являє собою нескінченно більш тонкий і складний прилад, чим найкращий фотоапарат, хоча в принципі вони однакові. У фотоапараті, як показано на мал.1, мається проста збірна чи лінза система лінз, що діє подібно збірному хрусталику ока. Чуттєва плівка у фотоапараті відповідає чутливості до світла сітчастій оболонці на задній стороні ока; ту й іншу одержують перевернені, дійсні, зменшені зображення. Діафрагма регулює кількість світла, що допускається у фотоапарат; райдужна оболонка регулює кількість світла, що входить в око. У темряві чи зіниця отвір райдужної оболонки
 • Освіта, наука і техніка у першій половині ХХ ст. Ернест Резерфорд
  ХХ століття характеризується досить великими відкриттям в науці саме в точних областях і галузях, таких як фізика, математика та психологія. Е.Резерфорд – яскравий представник вченого цього періоду, який відкрив багато нового як у фізиці, так і у філософії науки та відкриття. Ернест Резерфорд – один із самих знаменитих фізиків першої половини XX століття. Колись Резерфорд перший анатомував атом, знайшовши в ньому ядро. Він досліджував складні явища, що протікають у цій разюче малій
 • Основні властивості ядер атомів
  Дефект маси. Енергія зв'язку ядра Дослідження показали, що маса ядра завжди менша за арифметичну суму мас протонів і нейтронів, що входять до його складу. Але відповідно до закону збереження енергії, будь-якій зміні маси має відповідати зміна енергії, тому утворення ядра повинно супроводжуватися виділенням енергії. З іншого боку, щоб розщепити ядро, треба витратити таку ж кількість енергії, яка виділяється при його утворенні. Енергія, необхідна для розщеплення ядра на окремі нуклони, називається енергією зв'язку ядра. Згідно з рівнянням Ейнштейна Е = тс2, енергія зв'язку нуклонів у ядрі дорівнює де тp , тn , тя — відповідно маси
 • Основні джерела виробництва електричної енергії
  До традиційних джерел виробництва електроенергії прийнято відносити виробництво електроенергії на ТЕС, ГЕС і АЕС. Кожна з сучасний електростанцій має свої недоліки: ГЕС – змінами водного балансу та випливаючими з цього негативними впливами на екосистеми, ТЕС – викидами в атмосферу шкідливих речовин, тепловим забрудненням рік, АЕС – загрозою радіоактивного забруднення. Вирбництво електроенергії на ТЕС (теплових електростанціях) займає у світі сьогодні перше місце. Однак ТЕС досить сильно забруднюють навколишнє середовище. Гідроенергетика має великі перспективи розвитку. Питома вага гідроенергії у світовому енергетичному балансі на середину 90-х років дорівнювала 20%. За потужністю (більш 5 млн кВт) і кількістю електростанцій першість належить Бразилії, США та Венесуелі. У Росії
 • Основні задачі математичної фізики
  Лекція №1 План 1. Приклади фізичних процесів, що приводять до крайових задач для диференціальних рівнянь в частинних похідних. 2. Приклади постановок таких задач. 3. Класифікація диференціальних рівнянь 2-го порядку в частинних похідних. 4. Рівняння коливань струни. 5. Розв’язок задачі Коші методом Даламбера
 • Основні поняття та визначення опору матеріалів
  Опiр матерiалiв — це наука про мiцнiсть i стiйкiсть проти деформацiї матерiалiв машин та iнженерних споруд. Основний закон опору матерiалiв, який пояснює зв'язок мiж дiєю зовнiшньої сили на тiло та його деформацiєю, було вiдкрито дослiдним шляхом Робертом Гуком (1660р.). Основою забезпечення мiцностi деталей машин i конструкцiй, є стiйкiсть матерiалiв проти руйнування пiд дiєю зовнiшнiх статичних та динамiчних навантажень. При цьому необхiдно враховувати фiзико–механiчнi та теплофiзичнi властивостi матерiалiв, а також форму деталi машини, конструкцiї або iнженерної споруди. Необхiдно також вiдмiтити, що теоретично деформацiю деталей машин та елементiв конструкцiй неможливо визначити не маючи повної iнформацiї про властивостi матерiалiв з яких їх виготовлено. В опорi матерiалiв
 • Парадокси теорії відносності
  Вступ Серед професорів Цюріхського Федерального вищого політехнічного училища, лекцій якого так сильно уникав Ейнштейн, був математик Герман Мінковський, який одного часу навіть вважав Ейнштейна ледарем. Пізніше він став професором відомого Гетингенського університету в Німеччині, де в результаті пошуку, розпочатого в 1907 році, йому вдалось показати, що математичний аппарат теорії відносності добре вписується в структуру чотирьохвимірного простору-часу. Чотирьохвимірний підхід до усіляких релятивістських відношень був уже до того часу добре розвинутий в праці Пуанкаре 1905 року, направленій ним на друк майже одночасно з Ейнштейном. Однак Мінковський пішов в
 • Параметричний резонанс
  Розглянемо рух математичного маятника, точка підвісу якого z0 коливається вертикально з частотою со і амплітудою а:z0= = a cos t. Внаслідок коливань точки підвісу система координат, початок якої збігається з точкою підвісу, неінерціальна. Тому, слід врахувати силу інерції, яка в розглядуваному випадку дорівнює lz = — m0 = m2a cos t.
 • Парова турбіна
  Парова турбіна – це перший паровий двигун з робітничим органом, який повертається і працює безперервно. Він потрібен для перетворення теплової енергії пара водяного в механічну роботу. Парова турбіна використовує не потенційну енергію, а кінетичну енергію пара. Спроби створити парову турбіну тривали дуже довго. Відомий опис примітивної парової турбіни, зроблений Героном Олександрійським (1 в. До н.е.). Але тільки в кінці 19 в., коли машинобудівля і металургія досягли достатнього рівня, К. Г. П. Лаваль (Швеція) та Ч. А. Парсонс (Великобританія) незалежно один від одного у 1884-89 рр. створили промислово пригодні парові турбіни. Парова турбіна виявилась дуже зручною для приводу ротативних механізмів (генератори електричного
 • Паровий двигун
  ПЛАН Вступ I. Парова машина Сейвери II. Парова машина Дени Папена III. Томас Ньюкомен і його парова машина IV. Велика машина Джона Смита V. Парова машина Ползунова VI. Джеймс Уатт. Універсальна парова машина подвійного действи Створення двигуна Першим механічним двигуном, що знайшов практичне застосування, була парова машина. Спочатку вона призначалася для використання в заводському виробництві, але пізніше паровий двигун стали встановлювати на саморушних машинах - паровозах, пароплавах, автомобілях і тракторах. Аж до другої половини XVIII століття люди використовували для потреб виробництва в основному водяні двигуни. Тому що передавати механічний рух від
 • Пароутворення. Вологість
  Питання: 1. Поняття фази речовини. Пароутворення і конденсація. 2. Насичена та ненасичена пара. 3. Вологість повітря. Абсолютна і відносна вологість повітря. Точка роси. 4. Прилади для визначення вологості повітря. Д/з § 7.1-2, 8.1-3, 9.1-4. №558, №563, №564. 1. Речовина може перебувати в чотирьох фазах або агрегатних станах: в твердому, в рідкому, в газоподібному і в плазменному. Вид фази залежить від внутрішньої енергії речовини, яка є найбільшою в плазменному стані і найменшою в твердому. Пароутворення - це перехід речовини з рідкого стану в газоподібний. Конденсація - це перехід речовни з газоподібного стану в рідкий. Є два види пароутворення: а) випаровування; б) кипіння. Випаровування
 • Передача електроенергії на відстані та її використання
  Енергія є основою життя людського су­спільства, і його прогресивний розвиток пов'язаний з безпосереднім зростанням енергоспоживання. Це споживання зросло протягом XX ст. більш ніж у 100 разів, при цьому органічного палива було спалено у багато разів більше, ніж за весь попередній час. Які ж перспективи очікують нас у XXI столітті? На порозі третього тисячоліття людство все більше усвідомлює свою відповідальність за збере­ження довкілля, за чистоту нашої планети. Науко­во-технічний прогрес, підвищення комфортності життя і пов'язане з ним зростання енергоспоживан­ня — об'єктивні речі. Але це зовсім не означає, що вони мають досягатися будь-якою ціною. Використання лише традиційних джерел енергії (нафти, газу, ядерного палива) руйнує і забруднює землю, водні ресурси й повітря. Разом
 • Пильчиков М.Д., Пулюй І.П., Ейнштейн Альберт, Смакула О.
  Пильчиков Микола Дмитрович Народився в Полтаві. Закінчив Харківський університет (1880 р.). Працював там же, з 1889 р. — професор. У 1894-1902 рр. — професор Новоросійського університету. В 1902-1908 рр. — професор Харківського технологічного інституту. Наукові праці присвячені оптиці, земному магнетизму, електро- і радіотехніці, радіоактивності, рентгенівським променям, електрохімії та метеорології. 1883 р. здійснив геофізичні дослідження у районі Курської магнітної аномалії і вперше подав думку про те, що подальші дослідження зможуть привести до відкриття багатих родовищ залізних руд. Заснував у Харківському університеті магнітно-метеорологічне відділення та метеостанцію, в яких здійснював дослідження з поляризації світла та метеорології. Сконструював сейсмограф, рефрактометр.
 • Плаваючі тіла
  З ЧОГО РОБЛЯТЬ ПОПЛАВЦІ? Ви збираєтесь на риболовлю? Окрім вудилища, волосіні, крючка і, звичайно, наживки, вам знадобиться і поплавець. З чого його зробити? Оскільки поплавок, то мусить плавати. Озирнемося довкола. Мабуть, першим вам на очі потрапить корок. Чому корок плаває? Та тому, що він набагато легший від води, Корки роблять із кори коркового дуба. Якщо ви уважно подивитесь на неї, то помітите в ній велику кількість порожнин. Вода практично туди не заходить. І можна сказати, що корок на воді «тримає» повітря. Властивість корка плавати відома з давніх-давен. Уже тисячі років тому користувалися рятувальними пристроями, виготовленими з нього. І тепер для рятувальних кругів, жилетів, плотів часто
 • Плазмові панелі, плазмові монітори
  Плазмові панелі, плазмові монітори Напевно, не знайдеться така людина, що не хотіла би мати плазмову панель вдома або в офісі, про це говорять темпи росту продажів плазмових панелей. Плазмовий екран, є не тільки проекційним засобом відображення інформації, а так само частиною сучасного інтер'єра. Великий плоский монітор здатний працювати не тільки як телевізор, але і як екран комп'ютера, здатний відображати будь-які по струму відеоінформації. Екран плазмової панелі відрізняється, рівномірною яскравістю і фокусуванням, відсутні перекручування по периферії екрана.
 • Поверхневі електромагнітні хвилі в напівпровідникових кристалах
  План. 1. Вступ. 2. Теорія оптичних констант. 3. Що таке “Поверхневий поляритон”. 4. Основи методу ППВВ. 5. Дослідження структури ZnO на сафірі методами ІЧ спектроскопії. 6. Поверхневі поляритони в стуктурі ZnO на сафірі. 7. Висновки. 8. Застосування матеріалів роботи в середній школі. 9. Список використаної літетатури. Вступ. Одним з перспективних напрямків сучасної фізики є дослідження поверхні твердого тіла та взаємодії поверхневих електромагнітних хвиль інфрачервоного діапазону з поверхнею та тонкими шарами напівпровідників . Поверхня впливає на ефективність роботи напівпровідникових приладів. З різними аспектами фізики поверхні пов`язані проблеми створення плівочних елементів, нанесення зміцнюючого
 • Поляризація світла
  ВСТУП. Навколишній світ за своєю природою є матеріальним. Фізика – це наука, яка вивчає найзагальніші форми руху матерії ( механічні, теплові, електромагнітні та інші) та їх взаємні перетворення. Матерія може існувати в двох формах: у вигляді речовини та поля. До першої форми матерії належать, наприклад, електрони, протони, атоми, молекули та всі речовини, з яких вони побудовані. До другої – електромагнітні, гравітаційні поля. Різні види матерії можуть переходити одна в одну. Наприклад, електрон і позітрон при взаємодії перетворюються в електромагнітне випромінювання у вигляді фотонів. Можливий і зворотний процес. Більшість фактичних відомостей про природу і навколишні явища людина отримала за допомогою зорового сприйняття, створеного світлом. Розділ фізики,
 • Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами
  Зміст Вступ………………………………………………………………………………………4 1. Огляд різноманітних методів помноження частоти на напівпровідникових приладах……………………………………………… .………5 2. Розробка і розрахунок помножувача частоти на ЛПД 2.1. Принцип роботи ЛПД………………………………………………….… … 11 2.2. Конструкція ЛПД……………………………………………………………….12 2.3. Розрахунок помножувача частоти на ЛПД……………………………… .18 Висновки …………………………………………………………………………… .25 Список літератури……………………………………………………………….…… 26 Додаток……………………………………………………………………………….…27 Реферат У звіті з переддипломної практики подані результати моделювання помножувача частоти міліметрового діапазону з малим коефіцієнтом втрат на помноження. Особливістю приладу, що моделюється є велика кратність помноження, що дозволяє
 • Порівняння роботи сили пружності із зміною кінетичної енергії тіла
  Мета: Дослідити шляхом перевірки Закон збереження енергії. Обладнання: штативи для фронтальних робіт 2 шт., динамометр технічний, куля, нитки, лінійка вимірювальна, терези механічні з штативами, гирі. Теоретичні відомості. Теорема про кінетичну енергію твердить, що сила прикладена до тіла, дорівнює зміні кінетичної енергії тіла: . Для експериментальної перевірки цього твердження можна скористатися установкою. У лапці штатива прив¢язують горизонтально динамометр. До його гачка прив¢язують кулю на нитці довжиною 60-80см. На другому штативі, на
 • Постійний і змінний струм
  ПЛАН Вступ 1. Постійний струм, його джерела 2. Машини постійного струму 3. Змінний струм Список використаної літератури Вступ Електричний струм — це впорядкований рух заряджених частинок у просторі. У металах та напівпровідниках це електрони, у електролітах позитивно та негативно заряджені іони, у іонізованих газах — іони та електрони. За напрямок струму вибирають рух позитивно заряджених частинок. Таким чином напрямок руху струму в металах протилежний напрямку руху електронів. Кількісно електричний струм характеризується диференційною векторною величиною густиною струму, або у випадку струму в проводах інтегральною величиною силою струму. Електричний струм в речовині виникає під дією електричного поля.
 • Принцип відносності Ейнштейна
  Біографія Альберта Ейнштейна (1879-1955) Видатний фізик, творець теорії відносності, один із творців квантової теорії і статистичної фізики. Народився в Німеччині, у місті Ульме. З 14 років разом з родиною жив у Швейцарії, де в 1900 р. закінчив Цюрихський політехнікум. У 1902-1909 р. служив експертом патентного бюро в Берні. В ці роки Ейнштейн створив спеціальну теорію відносності, виконав дослідження у статистичній фізиці, броунівському русі, теорії випромінювання й ін. Роботи Ейнштейна одержали популярність, і в 1909 р. він був обраний професором Цюрихського університету, а потім — Німецького університету в Празі. У 1914 р. Ейнштейн був запрошений викладати в Берлінський університет.
 • Принцип суперпозиції електричних полів
  ПЛАН 1. Поняття електричного поля 2. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкового заряду 3. Принцип суперпозиції полів 4. Приклади порушення електродинамічного принципу суперпозиції Список використаної літератури 1. Поняття електричного поля Взаємодія зарядів за законом Кулона є експериментально встановленим фактом. Однак математичний вираз закону взаємодії зарядів не розкриває фізичного змісту самого процесу взаємодії, не пояснює, яким чином відбувається дія заряду q1 на заряд q2. Теорія близькодії, створена на основі дослідження англійського фізика М. Фарадея, пояснює взаємодію електричних зарядів тим, що навколо кожного електричного заряду існує електричне поле - особливий вид матерії, що існує незалежно від наших
 • Природа світла
  Питання: 1. Перші уявлення про природу світла. Теорія Ньютона та Гюйгенса. 2. Електромагнітна теорія природи світла. 3. Квантова теорія природи світла. 4. Джерела світла. 5. Принцип Гюйгенса поширення хвиль. Визначення швидкості світла по Майкельсону. Д/з §28.1-7., № 1406, № 1408, № 1416. Розділ фізики, який вивчає світлові явища називається оптикою. Згідно тероії старовинних греків, світло - це щось подібне до щупальців, що і дає інформацію про оточуючий світ. У 1675 р. Ньютон висунув корпускулярну теорію природи світла, згідно якої світло складається з малих частинок різного вигляду, форми, розмірів, які випромінюються будь-якими тілами і називаються корпускулами. Але ця теорія не могла пояснити всі
 • Природа світла. Закони відбивання світла
  План. 1. Світло як електромагнітні хвилі. 2. Швидкість світла. 3. Закони відбивання. 1. Світло як електромагнітні хвилі. Випромінювання електромагнітних хвиль відбувається під час вимушених коливань електронів у коливальних контурах, тобто в антенах. За допомогою таких контурів, можна істати такі електромагнітні хвилі частота яких досягає 1012Гц. Природньо, що виникає питання чи існують хвилі вищих частот? Теоретично частота хвиль може змінюватись від нульових до нескінченно великих значень. Та практично, під час детального
 • Проблеми ядерної енергетики
  План 1.Вступ. Енергетика сьогодні. 2.Атом. Атомне ядро. Ланцюгова реакція. 3.Атомні електростанції. 4.Проблеми ядерної енергетики. - радіоактивні відходи; - виток радіації; - ядерна енергетика - для створення ядерної зброї; - техногенні викиди; - санітарна зона; - „людський” фактор; - необхідність реконструкції ядерних блоків”; - Чорнобильська проблема. 5.Закінчення. 1.Вступ. Енергетика сьогодні. Розвиток людського суспільства нерозривно пов’язаний з використанням природних ресурсів нашої планети, з споживанням різних видів енергії в все зростаючих масштабах. Усі здобутки сучасної цивілізації
 • Провідники в електричному полі
  Електричне поле. Простір навколо електрично-заряджених частинок і тіл характеризується певними фізичними властивостями. Наприклад, на довільну заряджену частинку, внесену в цей простір, діє кулонівська сила, значення якої може змінюватись при переході від точки до точки. У механіці при вивченні гравітаційної взаємодії тіл зазначалося, що взаємодія між тілами передається через поле тяжіння. Аналогічно у процесі вивчення взаємодії електричних зарядів виникали питання: як передається дія від одного до іншого заряду; чи відбуваються які-небудь зміни в навколишньому просторі за наявності тільки одного заряду? Для з’ясування цих питання розвивалися дві різні за своїм змістом концепції: далеко- і близькодії. Згідно із першою концепцією вважалося, що дія від одного
 • Проекційний апарат і око
  Око як оптична система Органом зору людини є очі, які у багатьох відносинах являють собою дуже розроблену оптичну систему. У цілому око людини — це кулясте тіло діаметром близько 2,5 см, яке називають очним яблуком (мал.1). Непрозору і міцну зовнішню оболонку ока називають склерою, а її прозору і більш опуклу передню частину — роговицею. З внутрішньої сторони склера вкрита судинною оболонкою,
 • Радіоактивні перетворення ядер
  План 1. Основні закономірності радіоактивного розпаду. 2. Радіоактивні процеси. 2.1. α-Розпад. 2.2. β-Розпад. 2.3. γ-Випромінювання. Ефект Мессбауера. 2.4. Інші види радіоактивності. 3. Поділ і синтез ядер. Основні закономірності радіоактивного розпаду Радіоактивність — спонтанний процес, що відбувається в атомах радіоактивних елементів. Його розглядають як спонтанне перетворення нестійкого ізотопу одного хімічного елемента на ізотоп іншого елемента. Цей процес супроводжується випромінюванням різних частинок (електронів, протонів, нейтронів, α-частинок) (). До радіоактивних елементів
 • Радіоактивність і аналіз речовин
  План 1. Радіохімічний аналіз. 1.1. Аналіз природних радіоактивних речовин. 1.2. Аналіз штучних радіоактивних речовин. 2. Радіоіндикаторні методи аналізу. 2.1. Метод мічених атомів. 3. Активаційний аналіз. 4. Методи аналізу, що ґрунтуються на взаємодії випромінювання з речовинами. 4.1. Метод аналізу, що ґрунтується на пружному розсіюванні заряджених частинок. 4.2. Метод аналізу, що ґрунтується на поглинанні й розсіюванні р-частинок. 4.3. Метод аналізу, що ґрунтується на поглинанні й розсіюванні у-випромінювання. Радіохімічний аналіз Відкриття радіоактивності дало поштовх до появи й розвитку нових напрямків досліджень. Саме ж явище знайшло застосування як у промисловості, так і в науці. Зокрема, в аналітичній хімії
 • Радіолокація
  Мета: пояснити принцип радіолокації, розглянути застосування радіолокації в народному господарстві й військовій справі. Виховувати в учнів прагнення до самостійного поповнення знань і розвивати в них політичний кругозір. Тип уроку: нетрадиційний урок – спецпроект. Демонстрації: фрагменти діафільму “Радіолокація”. Обладнання: магнітофон, графопроектор, діапроектор, таблиці, плакати, екран, мікрофони. Структура уроку: І. Організаційний момент (інтерактивна технологія енергджайзер). ІІ. Оголошення теми й очікуваних результатів уроку. ІІІ. Спецпрограма “”Радіолокація”.
 • Радіохвилі
  Радіохвилі – це електромагнітні коливання, що розповсюджуються в просторі із швидкістю світла (300 000 км/сек). До речі світло також відноситься до електромагнітних хвиль, що і визначає їх вельми схожі властивості (віддзеркалення, заломлення, загасання і т.п.). Радіохвилі переносять через простір енергію, що випромінюється генератором електромагнітних коливань. А утворюються вони при зміні електричного поля, наприклад, коли через провідник проходить змінний електричний струм або коли через простір проскакують іскри, тобто ряд швидко наступних один за одним імпульсів струму. Електромагнітне випромінювання характеризується частотою, довжиною хвилі і потужністю
 • Ракетні двигуни
  Зміст 1. УВЕДЕННЯ. 2. ПРИЗНАЧЕННЯІВИДИРАКЕТНИХДВИГУНІВ. 3. ТЕРМОХІМІЧНІРАКЕТНІДВИГУНИ. 4. ЯДЕРНІРАКЕТНІДВИГУНИ. 5. ІНШІВИДИРАКЕТНИХДВИГУНІВ. 6. ЕЛЕКТРИЧНІРАКЕТНІДВИГУНИ. УВЕДЕННЯ Ракетний двигун – це реактивний двигун, що не використовує для роботи навколишнє середовище (повітря, воду). Найбільше широко застосовуються хімічні ракетні двигуни. Розробляються і випробуються інші види ракетних двигунів – електричні, ядерні й інші. На космічних станціях і апаратах широко застосовують і найпростіші
 • Реактивний рух
  Протягом багатьох століть людство мріяло про космічні подорожі. Письменники-фантасти пропонували самі різні засоби для досягнення цєї мети. В XVII столітті з’явилось оповідання французького письменника Сірано де Бержерака про подорож на Місяць. Герой цього оповідання дістався до Місяця в металевому візку, над яким він весь час підкидав сильный магніт. Притягуючись до нього, візок все вище підіймався над Землею, доки не досягнув Місяця. Тоді як ба­рон Мюнхгаузен Г.А.Бюргера розповідав, що виліз на Місяць по стеблині боба. Мал. 1 К.Е. Ціолковський Але
 • Реактивний рух. Міжконтинентальна балістична ракета
  План. 1 Реактивний рух 2 Міжконтинентальна балістична ракета 3 Заключення 4 Список використаної літератури Реактивний рух Протягом багатьох століть людство мріяло про космічні подорожі. Письменники-фантасти пропонували самі різні засоби для досягнення цєї мети. В XVII столітті з’явилось оповідання французького письменника Сірано де Бержерака про подорож на Місяць. Герой цього оповідання дістався до Місяця в металевому візку, над яким він весь час підкидав сильный магніт. Притягуючись до нього, візок все вище підіймався над Землею, доки не досягнув Місяця. Тоді як ба­рон Мюнхгаузен Г.А.Бюргера розповідав, що виліз на Місяць по стеблині
 • Реальні гази
  План 1. Ідеальні гази. 2 Молекули реальних газів. 3. Сили міжмолекулярної взаємодії. 3.1. Сили притягання та відштовхування. 3.2. Сили Ван-дер-Ваальса. 4. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 4.1. Поправка на власний об'єм молекул. 4.2. Поправка на притягання молекул. Ідеальні гази Поняття про ідеальні та реальні гази виникло в рамках молекулярної фізики і базується на молекулярно-кінетичній теорії будови речовини. її основним твердженням є те, що всі тіла в природі складаються з дрібних частинок — атомів і молекул, які знаходяться в постійному хаотичному русі. Характер руху частинок у газах, рідинах і твердих тілах різний. У твердих кристалічних тілах сили взаємодії між частинками дуже великі, тому молекули не можуть віддалитися
 • Резонанс. Використання резонансу в техніці і подолання його
  Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань у випадку, коли частота зміни зовнішньої сили, яка діє на систему, збігається з частотою вільних коливань, називається резонансом (від латинського сло­ва reѕonanѕ — той, що відгукується), а відповідна частота - резонансною частотою. (мал. 1) Будь-яке пружне тіло: міст, станина машини, її вал, корпус корабля чи крила літака є коливальною системою і характеризується власними частотами коливань. Робота
 • Рефрактометрія
  РЕФРАКТОМЕТРІЯ (від лат. refractus - переломлений і .метрия) - сукупність методів і засобів виміру показників переломлення n середовища: вимір кута переломлення світла; вимір кута повного внутрішнього відображення; інтерференційний метод; фотометричний метод (залежність коефіцієнта відображення світла на границі двох середовищ від відношення n); інші методи, у т.ч. иммерсионний і тіньовий (вимір перепаду n у неоднорідних середовищах). Показник переломлення n – одне з найбільше часто досліджуваних властивостей рідини і рідкого розчину. У фізичній хімії застосовуються різні функції показника переломлення: питома рефракція ; мольна
 • Робота машин постійного струму
  ПЛАН 1. Будова машин постійного струму в якості електричного двигуна 2. Типи і характеристики машин постійного струму Список використаної літератури 1. Будова машин постійного струму в якості електричного двигуна Одна й та сама машина постійного струму в принципі може працювати і як генератор, і як двигун. (Ця властивість машини постійного струму, що називається оборотністю, дає змогу не розглядати окремо будову генератора чи двигуна.) Проте кожну електричну машину завод випускає з певним призначен­ням — працювати тільки як генератор або тільки як двигун. Дуже рідко використовують машини постійного струму, при­значені для роботи як генератором,
 • Розвиток оптики
  Розвиток поглядів на природу світла Перші уявлення давніх учених про те, що таке світло, були досить наївні. Вважали, що з очей виходять особливі тонкі щупальця і що зорові враження виникають від ощупування ними предметів. Спинятися докладно на таких поглядах тепер, звичайно, немає потреби. Простежимо коротко за розвитком наукових уявлень про те, що таке світло. Два способи передавання дії. Від джерела світла, наприклад від лампочки, світло поширюється в усі боки й падає на предмети навколо, спричиняючи, зокрема, їх нагрівання. Потрапляючи в око, світло спричиняє зорове відчуття — ми бачимо. Можна сказати, що під час поширення світла передається дія від одного тіла (джерела) до іншого (приймача). Взагалі ж одне тіло може діяти на інше двома різними способами: або перенесенням
 • Рух тіла
  1.Усе про рух Рух супроводжує багато важливих процесів і реакцій, великих і малих. Учені можуть точно передбачити рух комети в космосі, літака в небі, кульок, що котяться униз згори, і дрібні рухи деталей годинникового механізму, використовуючи знання про один тип рухів для розрахунків руху інших об’єктів. Для цього потрібно спочатку зрозуміти, що таке сила. Необхідно прикласти певну силу, щоб відчинити двері. Вчені користуються терміном “сила” для опису того, що змушує предмети переміщатися. Процес відчинення дверей може бути описаний різними видами енергії, задіяними в ньому, але справжній рух дверей залежить від значення прикладної сили. Сила потрібна не тільки для надання тілам руху, бо навідь при прикладанні
 • Руху тіла в атмосфері (комп’ютерне моделювання)
  Використання ПЕОМ дає широкі можливості для розв’язання багатьох задач. Моделювання за допомогою комп’ютера формує у учнів уявлення про динаміку фізичних процесів, є засобом індивідуалізації навчання, що підвищує зацікавленість в одержанні знань. Важливе значення має моделювання процесів, проведення яких неможливо в лабораторних умовах внаслідок того, що реальна тривалість процесів або розміри спостережуваних об’єктів або явищ надто малі чи надто великі. Нами розглянуто задачі про рух тіла, кинутого під кутом до горизонту із врахуванням сили опору повітря. Рух тіл в атмосфері без врахування сил опору широко розглядається в механіці. Ця класична задача лежить в основі вивчення кінематики в школі і вузі. Її вирішення не представляє суттєвих труднощів і описується простими і зрозумілими
 • Системи фізичних одиниць величин
  Історично першою системою одиниць фізичних величин була ухвалена 7 квітня 1795 року Національними зборами Франції метрична система мір. До її складу увійшли одиниці довжини, площі, об'єму та ваги, в основу яких було покладено дві одиниці: метр та кілограм. У 1882 році вчений К. Гаусс запропонував методику побудови системи величин і одиниць як сукупності основних та похідних. Він побудував систему величин, у якій за основу були прийняті три довільні, незалежні одна від одної величини: довжина, маса та час. Решта величин визначалась за допомогою вибраних трьох. Цю систему величин, Що відповідним чином пов'язана з трьома основними величинами (довжиною, масою і часом), К. Гаусс назвав абсолютною системою. Основними одиницями він запропонував увести міліметр, міліграм і секунду.
 • Склад повітря
  Повітря є скрізь. Його можна виявити в склянці, в якій немає води, в грудці крейди, шматку цеглини, в піпетці. Повітря заповнює в предметах усі порожні місця. Коли предмет занурюють у воду, то повітря виходить із цих порожнин. Повітря є у воді. Незважаючи на те, що людина живе на дні “повітряного океану”, вона вивчила повітря, що її оточує, значно пізніше, ніж інші речовини. Це пояснюється тим, що повітря невидиме, не має ні запаху, ні смаку. Лише у 1774 році французький учений А. Лавуазьє довів, що повітря — це суміш газів — азоту, кисню і вуглекислого газу. Дослідами було встановлено, що в повітрі міститься приблизно 4/5 азоту, 1/5 кисню (за об’ємом). Якісний склад повітря можна довести таким дослідом. Наллємо у глибоку склянку чашку води. На поверхню
 • Складний опір
  Сумісний згин з крученням Дотепер стержні конструкцій зазнавали простих випадків навантаження — розтяг або стиск, кручення, зсув та прямий згин. На практиці більшість деталей машин і елементів конструкцій піддаються дії зовнішніх навантажень таким чином, що вони зазнають сумісну дію кількох простих видів деформацій. Вали машин зазнають дію кручення і згину, стержні різних ферм — розтягу (стиску) і згину та інше. Такі випадки деформації називаються складним опором. Напруження і деформації при складному опорі будемо шукати, «виходячи з принципу незалежності дії сил, тобто окремо від кожного виду деформації, а потім як алгебраїчну чи геометричну суму. Рис.
 • Сучасна модель атома
  Зміст Вступ. 4 1.Еволюція наукової думки, що до будови атома. 5 1.1. Досліди Резерфорда. 5 1.2. Атом Бора. 6 1.3. Радіоактивність. 7 2. Сучасні уявлення науки про будову атома. 8 2.1. Уявлення квантової механіки про стан електронів в атомі. 8 2.2. Електронна Будова Атома. 9 2.3.Орбіталі. 11 2.4.Склад атомних ядер. 12 2.5.Електрони і дірки. 13 Висновки. 16 Література. 18 Вступ Розвиток досліджень радіоактивного випромінювання, з одного боку, і квантової теорії - з іншого, привели до створення квантової моделі атома Резерфорда - Бора. Але створенню цієї моделі передували спроби побудувати модель атома на основі уявлень класичної електродинаміки і механіки. У 1904 році з'явилися публікації про будову атома, одні з яких належали японському
 • Творці фізики з України
  Культура і наука кожної нації належать людству. Але наш святий обов'язок знати свою історію, своїх світочів науки і культури. Починаючи з XV століття вихідці з України брали участь у формуванні системи університетської освіти ряду країн Європи. У середні віки кілька сотень наших земляків здобули вищу освіту в провідних університетах Італії, Польщі, Німеччини, Франції, Англії, десятки з них стали їх професорами і навіть ректорами. Були серед них і представники натурфілософії - науки, в колі якої формувались елементи фізичних наукових знань (виділення фізики як окремої науки з натурфілософії припадає на початок XVII ст.). Українські учені також зробили вагомий внесок у становлення фізики як окремої науки в класичний період її розвитку. За деякими даними майже 200 учених-українців
 • Температура. Рівняння теплового руху молекул
  План 1. Температура, та її вимірювання. 2. Пояснення температури і тиску на основі молекулярних уявлень. 3. Енергія теплового руху молекул. 1. При контакті два по-різному нагрітих тіла обмінюються енергією внаслідок теплопередачі. Коли при цьому одне з них передає енергію другому, то вважають, що перше тіло має вищу температуру, ніж друге. Якщо під час контакту тіла не обмінюються енергією теплопередачею, то вони мають однакову температуру. В цьому випадку кажуть, що тіла перебувають у тепловій рівновазі. Вважають, що два тіла А і В мають однакову температуру, якщо кожне з них знаходиться в тепловій рівновазі з тілом. Тіло С називають
 • Температурні явища
  Прямопропорційна залежність рідини від атмосферного тиску, чим він більший, тим більша температура, при якій відбувається кипіння води. Температура, при якій кипить рідина, називається температурою кипіння. Температура кипіння рідини при нормальному атмосферному тиску називається точкою кипіння. Для води вона становить 100 0. Але вода може кипіти і при 150 0, і при 200 0, і т.д., а може кипіти і при 500, 100 і навіть при 00. підвищений тиск і підвищена температура кипіння створюються в автоклавах. Температура кипіння води найбільша в шахтах, а найменша в горах. При кипінні, при пониженому тиску температура рідини знижується, так як вона кипить за рахунок власної внутрішньої енергії. Критичною температурою
 • Теорема Гауса
  Цілі: Засвоєння та закріплення загальних відомостей про статичні електричні поля. Навчити розв’язувати задачі за допомогою використання теореми Гауса. Виховувати старанність, працелюбність. Тип заняття: практичне Хід заняття Організація аудиторії Нагадування щойно вивчених тем Фронтальне опитування по них: · закон збереження заряду (в ізольованій системі сумарний заряд не змінюється) · релят. інваріантність заряду · означення та зміст напруженості поля (сила, що діє на пробний заряд) ;E=F/q;
 • Теорія Бора
  Зміст 1. Постулати Бора 2. Спектр атома водню 3. Критика теорії Бора 4. Мої зауваги і враження 5. Література Постулати Бора Закони класичної механіки описують лише неперервні процеси, тому, коли, досліджуючи енергетичні спектри атомів, отримали дискретні сукупності спектральних ліній, стало зрозумілим, що атом має більш складну структуру, ніж ту, що уявляли раніше, і її так просто не поясниш за допомогою законів Ньютона і рівнянь Максвелла. Дискретність спектрів означала, що заряди в атомі мають тільки певні значення енергії, що неможливо було пояснити.На початку ХХ ст. Макс Планк припустив, що світлова енергія випромінюється
 • Теорія металів Друде
  1.Вступ 2. Основні припущення моделі Друде. 3. Статична електропровідність металу. 4. Ефект Холла і магнетоопір 5. Високочастотна електропровідність металу. 6. Теплопровідність металу. 1. Вступ. Метали займають особливе положення у фізиці твердого тіла, виявляючи ряд вражаючих властивостей, відсутніх у інших твердих тіл (таких, як кварц, сіль). Всі вони – чудові провідники тепла і струму, володіють пластичністю, блистять на свіжому зрізі. Необхідність пояснення таких властивостей стимулювала створення сучасноі теорії твердого тіла. Хоча більшість твердих тіл не являються металами, проте, з кінця XIX ст. до сьогодні метали відіграють важливу роль в теорії твердого тіла. Виявилося, що металічний стан є одним із важливих станів речовини. Наприклад,
 • Теорія міцності
  Зріз — кінцева стадія деформації зсуву. Чистим зсувом називається напружений стан, при якому в січенні тіла діють тільки дотичні напруження. При дії зовнішньої сили (F) на зразок прямокутного поперечного перерізу abcd (рис.1) — виникає деформація зсуву. При цьому, абсолютний зсув залежить від віддалі суміжних січень ad і bc. Чим більша ця віддаль, тим більшим буде абсолютний зсув. Рис. 1. Приклад зсуву зразка у вигляді паралелепіпеда Кут g, на який змінюється прямокутник паралелепіпеда, називається відносним зсувом. В пружному стані цей кут дуже малий. В опорі матеріалів розглядаються малі деформації, які відбуваються в матеріалі до границі пружності.
 • Теплові двигуни
  Найбільша кількість двигунів припадає це теплові двигуни. І хоча винайшли їх досить давно, уявити сучасне життя без них просто неможливо. Дійсно, більшість літаків, кораблів, машин та автомобілів обладнані саме такими двигунами. Отже, що ж розуміють під тепловими двигунами? Теплові двигуни – це пристрої, що перетворюють енергію палива в механічну енергію. Принципи дії теплових двигунів Для того щоб двигун робив роботу, необхідна різниця тисків по обох сторонах поршня двигуна чи лопат турбіни. В усіх теплових двигунах ця різниця тисків досягається за рахунок підвищення температури робочого тіла на сотні або тисячі градусів у порівнянні
 • Теплові машини
  Машини призначені для перетворення внутрішньої енергії палива на механічну енергію, називають тепловими машинами. Механічна енергія згодом може перетворитись на електричну енергію й будь-які інші види енергії. У більшості сучасних теплових машин механічну роботу здійснює газ, що розширюється в процесі нагрівання. Цей газ називають робочим тілом. В автомобільному двигуні робочим Про коефіцієнт корисної дії теплових машин Складним був шлях людства до першої теплової машини. Лише в середині XVIII століття здійснилась давня мрія людини про використання енергії пари для виконання роботи. Як виконується робота в паровій машині? У топці горить паливо. В результа­ті його згоряння звільняється певна кількість енергії. Вона передається воді, яка нагрівається до кипіння. Утворюється
 • Теплові машини
  Принцип дії теплових машин. Досить нескладно одержати теплову енергію за рахунок роботи, наприклад досить потерти два предмети один об одний і виділиться теплова енергія. Однак одержати механічну роботу за рахунок теплової енергії набагато важче, і практично корисний пристрій для цього було винайдено лише близько 1700 р. Тепловий двигун - це будь-який пристрій, який перетворює теплову енергію в механічну роботу. Основна ідея, яка лежить в основі будь-якого теплового двигуна, полягає в наступному: механічна енергія може бути отримана за рахунок теплової, тільки якщо дати можливість тепловій енергії переходити з області з високою температурою в область з низькою
 • Термодинаміка
  а) Виникнення термодинаміки Теплові явища відрізняються від механічних і електромагнітних тем, що закони теплових явищ необоротні (тобто теплові процеси самі йдуть лише в одному напрямку) і що теплові процеси здійснюються лише в макроскопічних масштабах, а тому використовувані для опису теплових процесів поняття і розміри (температура, кількість теплоти і т.д.) також мають тільки макроскопічний зміст (про температуру, наприклад, можна говорити стосовно до макроскопічного тіла, але не до молекулі або атому). Водночас знання будівлі речовини необхідно для розуміння законів теплових явищ. Тіло, аналізоване з термодинамічної позиції, є нерухомим, що не володіє механічною енергією. Але таке тіло має внутрішню енергію, що складається з енергій електронів, що рухаються, і т.д.
 • Термодинаміка
  Виникнення термодинаміки Теплові явища відрізняються від механічних і електромагнітних тим, що закони теплових явищ необоротні (тобто теплові процеси самі йдуть лише в одному напрямку) і що теплові процеси здійснюються лише в макроскопічних масштабах, а тому використовувані для опису теплових процесів поняття і розміри (температура, кількість теплоти і т.д.) також мають тільки макроскопічний зміст (про температуру, наприклад, можна говорити стосовно до макроскопічного тіла, але не до молекули або атому). Водночас знання будови речовини необхідно для розуміння законів теплових явищ. Тіло, аналізоване з термодинамічної позиції, є нерухомим, що не володіє механічною енергією. Але таке тіло має внутрішню
 • Термодинамічні властивості газу вільних електронів
  1. Вступ 2. Властивості електронного газу в основному стані. 3. Термодинамічні властивості газу вільних електронів. 4. Розподіл Фермі-Дірака. 5. Застосування розподілу Фермі-Дірака. 6. Зоммерфельдівська теорія провідності в металах. 7. Термо-електрорушійна сила. 8. Недоліки моделі вільних електронів. 9. Основні припущення. 1. Вступ В часи Друде, а потім і протягом багатьох років цілком розумним здавалося припущення, що розподіл електронів за швидкостями співпадає з розподілом у звичайному класичному газі з концентрацією n-N/V і описується в стані рівноваги при температурі T формулою
 • Термоядерна енергія
  Зміст 1 Основні принципи реакції ядерного синтезу 2 Реакція синтезу в якості промислового джерела електроенергії 3 Радіоактивні відходи комерційної реакції синтезу 4 Вартість електроенергії в порівнянні з традиційними джерелами 5 Доступність комерційної енергії ядерного синтезу 6 Конструкція електростанції 7 Цикл пального Сонце є природнім термоядерним реактором Термоядерна енергія — це енергія у деякій придатній до використання
 • Точкові і просторові групи кристалічних решіток
  1. Кристалографічні точкові групи і просторові групи. 2. Позначення точкових груп. 3. Позначення кубічних кристалографічних точкових груп. 4. Просторові групи. 1. Кристалографічні точкові групи і просторові групи. Опишемо результати аналогічного аналізу проведеного для будь яких кристалічних структур, так як для решітки Браве. Візьмемо структури, які отримаються, коли будь який об’єкт піддати трансляціям які утворюють решітку Браве, і попробуємо класифікувати групи симетрії таких структур. Вони залежать як від симетрії об’єкта, так і від симетрії решітки Браве. Існує 230 різних груп симетрії решіток з базисом - 230 просторових груп (коли накладено умову повної симетрії базису існує тільки 14 просторових груп). Для Решітки
 • Ударні хвилі
  Зміст Поняття ударної хвилі ……………………………………………………2 Закони ударного стиснення ………………………………………………3 Ударна хвиля у ідеальному газі з постійною теплоємністю ……………4 В'язкий стрибок ущільнення ………………………………………………6 Ударна хвиля у реальних газах ……………………………………………6 Ударні хвилі у твердих тілах .……………………………………………….8 Висновки………………………………………………………………………9 Література ……………………………………………………………………11 Ударна хвиля — це скачок стиснення, що розповсюджується з надзвуковою швидкістю тонка перехідна область, в якій відбувається різке збільшення густини, тиску і швидкості речовини. Ударні хвилі
 • Українські вчені фізики
  ПЛАН Вступ 1. І.Пулюй – український фізик зі світовим ім’ям 2. М.Пильчиков 3. О.Смакула 4. І.Р.Юхновський Висновки Використана література Вступ Сьогодні українські фізики посідають чільне місце у світовій науці, збагачуючи її оригінальними та грунтовними науковими дослідженнями та винаходами. Серед тих, хто своєю самовідданою працею і розумом розвивав українську фізичну науку можна назвати Йосипа Косоногова – видатного фізика, автора нового методу вимірювання електричної проникності рідин для сантиметрових хвиль, Степана Тимошенка – українського професора механіки, згодом одного з провідних учених фізиків США, Юліана Гірняка
 • Ультразвукова локація та термолокація в природі
  Після багатьох морських катастроф, таких як загибель у 1912 році одинадцятипалубного трансатлантичного лайнера „ ТИТАНІК”, який зіткнувся з велетенським айсбергом, перед навігаційною технікою постало завдання створити прилади, які дали б змогу в цілковитій темряві чи тумані дізнаватися про наявність перешкоди. Згодом, коли почалася перша світова війна, треба було навчитися виявляти ворожі підводні човни. Потрібний був прилад, що „ бачив” би на великій відстані у воді, повітрі, в тумані, вночі. Освітлювальні установки були тут майже безсилі, а радіолокація ще недостатньо розвинута. Та й навряд чи змогла б вона розв’язати цю проблему: електромагнітні хвилі добре поширюються в повітрі, але не можуть подолати товщу
 • Ультрафіолет
  Коли промені досягають Землі, вони змінюють свої властивості при проходженні земної атмосфери, а також частково поглинаються озоном, мілкими краплинками пари та такими компонентами повітря як кисень, азот чи вуглекислий газ. Світло включає три діапазони хвиль: інфрачервоні, видимі і ультрафіолетові. Інфрачервоні та ультрафіолетові промені неможливо побачити неозброєним оком. Хвилі з більшою енергією, ніж фіолетове світло, називають ультрафіолетовим випроміненням. Ультрафіолетове бактерицидне випромінення – це електромагнітне випромінення ультрафіолетового діапазону довжин хвиль в інтервалі від 205 до 315 нм. Даний вид випромінення володіє енергією, достатньою для впливу на хімічні звязки, в тому числі і в живих клітинах.
 • Утворення туману
  Дочекайтеся, поки закипить чайник, чи в морозний день відкрийте кватирку з теплої кімнати на вулицю, і ви побачите процес утворення туману. Відомо, що повітря містить водяні пари, у наших широтах - це приблизно 0,3—2,5 відсотки від його ваги. При кожній температурі своя межа вологості, насиченості. Чим повітря тепліше, тим більше може воно втримати водяної пари. Наприклад, при температурі мінус 40°С в одному кубометрі повітря може міститися 0,2 м вологи, а при плюс 40°С — майже в 250 разів більше! Зрозуміло, що якщо температура понизиться, то частина насиченої пари повинна скондесуватися, виділитися у вигляді води. Це і відбувається, коли повітря з добре натопленої кімнати виривається на мороз, тобто різко охолоджується. Клуби пари, що ми бачимо,— це безліч дрібних крапельок.
 • Фарадеївський вентиль і циркулятор
  Ці прилади працюють на великих потужностях. Вхідна та вихідна щілини повернуті на одна відносно іншої. Всередині – ферит, навколо – електромагнітна котушка. Підбираємо параметри так, щоб хвиля змінювала поляризаційний кут на після проходження .
 • Фізика в навколишньому світі
  1.Фізика – наука про природу, про будову, властивості і взаємодію матеріальних тіл і полів, які входять до її складу. Основна мета цієї науки – відкрити і пояснити закони природи, якими визначаються всі фізичні явища. Фізика ґрунтується на експериментально встановлених фактах. Факти залишаються, а тлумачення їх іноді змінюється з історичним розвитком науки, в процесі дедалі глибшого розуміння основних законів природи. Перед викладом курсу фізики в загальних рисах, не вдаючись до подробиць, простежимо, як формувалися уявлення про фізичну картину світу, про будову і властивості матерії, як впливала фізика на науково-технічний прогрес. Учення про будову матерії - одне з центральних у фізиці. Воно охоплює два відомі фізиці види – речовину і поле. Матерія, за визначенням В.І.Леніна,
 • Фізика і науково-технічний прогрес
  В даний час відбувається найбільша науково-технічна революція (НТР), яка почалася більше чверті століття назад. Вона зробила глибокі якісні зміни в багатьох областях науки і техніки. Поява НТР пов’язана з великими відкриттями в області фундаментальної фізики. Відкриття радіоактивності, електромагнітних хвиль, ультразвуку, реактивного руху і т. д. призвело до того, що людина, використовуючи ці знання пішла далеко в перед розвитку техніки. Людина навчилася передавати на відстані не тільки звук, але і зображення. Тепер ні кого не здивуєш ні телевізором, ні відеомагнітофоном, але ж кілька сторіч назад тільки за думки про таке могли спалити на багатті інквізиції. Людина вийшла в космос висадилася на Місяць, побачила її зворотну сторону. За допомогою унікальних оптичних приладів
 • Фізика і спорт
  Кожний з нас знає, яке місце займає спорт у житті людини, але далеко не всі розмірковували над питанням, який зв'язок між спортом і фізикою, як розвиток фізичної науки впливає на вдосконалювання спортивних досягнень. Помиляються ті, хто вважає, що для освоєння спортивних вершин досить лише однієї фізичної підготовки. Ні, спорт без науки і, зокрема, без фізики неспроможний. Цю думку можна довести безліччю прикладів. 1. Ми всі любимо ковзатися. Секрет виникнення і популярності ковзанів криється в їх чудесній здатності ковзати по льоду. А чому лід слизький ? Може бути тому, що він гладкий? А можливо, секрет в іншому – в утворенні тоненької плівки води між крижаною поверхнею і лезом ковзана? Плівка води тонше цигаркового папера, але без її не було би ковзання . Але як же
 • Фізичні величини
  2.1. Поняття фізичної величини. Види величин. 06'єкти навколишнього матеріального світу - фізичні тіла, іх системи і стани, процеси, що в них відбуваються, маюсть різноманітні властивості. Якісно однакові властивості можуть відрізнятися між собою кількісним вмістом, який називається розміром. Звідси випливає визначення поняття фізичної величини (ФВ). Фізична величина (коротко величина) - це кожна означена якісна властивість фізичних oб'єктів (фізичних тіл, їх систем, станів, процесів), яка може мати певний розмір. Приклади ФВ: довжина, маса, швидкість, прискорення, напруга, сила електричного струму, електричний onіp, магнітна індукція, магнітний потік, світловий потік і т.п. Розмір ФВ як її атрибут існyє об'єктивно, незалежно від того, що ми про нього знаємо.
 • Фізичні величини та їх одиниці
  1. Види фізичних одиниць Поняття фізичної величини — це найзагальніше поняття у фізиці та метрології. Під фізичною величиною слід розуміти властивість, спільну в якісному відношенні для багатьох матеріальних об'єктів та індивідуальну в кількісному відношенні для кожного з них. Так, усі об'єкти мають масу і температуру, проте для кожного окремого об'єкта як маса, так і температура різні та конкретні за певних обставин. Розглядаючи електричну схему, можна сказати, що по всіх гілках проходить струм, але у кожній гілці він різний за величиною. Для встановлення різниці за кількісним вмістом властивостей у кожному об'єкті вводиться поняття "розмір фізичної величини". Між розмірами кожної фізичної величини існує відношення, яке має ту саму логічну
 • Фотоефекти. Закони зовнішнього фотоефекту
  План 1. Зовнішній фотоефект. Досліди Столєтова. 2. Закони зовнішнього фотоефекту. 3. Пояснення фотоефекту на основі квантової теорії. 4. Внутрішній фотоефект. Конспект 1. Фотоефект відкрив Герц, дослідив О.Г.Столєтов, а пояснив Ейнштейн. У 1887 році німецький фізик Герц, помітив, що електричний розряд між двома електродами виникав при менших напругах, якщо мі електродний проміжок опромінювати ультрафіолетовими променями. Це пояснювалось іонізацією газу. Якщо на електрометр помістити цинкову пластину і зарядити позитивно, то під дією ультрафіолетового
 • Характеристика твердого стану речовини
  Питання: 1. Характеристика твердого стану речовини. Кристалічні та аморфні речовини. 2. Анізотропія кристалів. Кристалічні решітки та їх дефекти. Види кристалічних структур. 3. Плавлення і твердження кристалічних тіл. Д/З §10.10; §11.1 – 11.3 1. Характерними особливостями твердих тіл є: здатність зберігати свої об’єм і форму. Зовні тверді тіла можуть перебувати у суттєво різних станах, що відрізняються своєю внутрішньою будовою, - це кристалічний і аморфний стани. Для кристалічних тіл характерними є: Правильне розташування атомів молекул, іонів, які коливаються біля положення рівноваги, тобто створення кристалічної решітки; Постійність кутів між гранями любого кристалу даної речовини і існування далекого порядку в розміщенні частинок.
 • Цифрові пристрої зі зворотним зв’язком
  1. Поняття мереж зі зворотним зв’язком Відсутність зворотного зв'язку гарантує безумовну стійкість мереж. Вони не можуть увійти в режим, коли вихід безперервно блукає від стану до стану і не придатний до використання. Але ця досить бажана властивість досягається не безкоштовно, мережі без зворотних зв'язків мають більш обмежені можливості в порівнянні з мережами із зворотними зв'язками. Оскільки мережі із зворотними зв'язками мають шляхи, що передають сигнали від виходів до входів, то відгук таких мереж є динамічним, тобто після додавання нового входу обчислюється вихід і, передаючись по мережі зворотного зв'язку, модифікує вхід. Потім вихід повторно обчислюється, і процес повторюється знов і знов. Для стійкої мережі послідовні ітерації приводять до все менших змін виходу,
 • Юрій Васильович Кондратюк
    Юрій Васильович Кондратюк – великий син українського народу, один з головних теоретиків світової космонавтики. Він самотужки опанував основи наук, розробив оригінальні ідеї міжпланетних сполучень і ще за півстоліття до старту американського „Аполлона” обрахував схему польоту космічного апарат на Місяць – аж до дрібниць. Достовірний життєпис цієї легендарної людини починається з 9 червня 1897 року, коли в родині студента Київського університету Гната Бенедиктовича Шаргія народився син, якого охрестили Олександром. Мати малюка була викладачем в одній з гімназій Подолу і несподівано померла у 1903 році. А коли хлопчику ледь виповнилося
 • Ядерна фізика
  У сучасній фізиці є рік, що називають «роком чудес». Це 1932-й рік. Одним з таких «чудес» цього року було відкриття нейтрона і створення нейтронно-протонної моделі атомного ядра. У результаті відбулося виділення з атомної фізики самостійного, що бурхливо розвивається напрямку – ядерної фізики. Ядерна фізика вивчає структуру і властивості атомних ядер. Вона досліджує також взаємоперетворення атомних ядер, що відбуваються в результаті як радіоактивних розпадів, так і різних ядерних реакцій. До ядерної фізики тісно примикає фізика елементарних часток, фізика і техніка прискорювачів заряджений часток, ядерна енергетика. Все в світі складається з молекул, які представляють собою складні комплекси
 • Як виникає сніг, дощ, іній, туман
  План 1. Як утворюється дощ. 2. Як утворюється іній. 3. Як утворюється сніг. 4. Як утворюється туман. 1. Як утворюється дощ. Дощ - опади атмосферні, випадають з хмар у вигляді капель води діаметром від 0,5 до 6-7 мм. Рідкі опади з меншим діаметром капель називаються мороссю. Каплі з діаметром, більшим 6-7 мм, розпадаються при випаданні на менші краплі. Дощ випадає як правило, з змішаних хмар, які містять при температурі нижче нуля переохолоджені краплі і ледяні кристали. Хмара, навідь не насичена водяним
 
© 2008 Нет реферата
Главная   Вузы   Преподаватели   Рефераты   Контакты