Рефераты на украинском

В данном разделе находится сборник рефератов на украинском языке для студентов и учеников на все случаи жизни. Коллекция рефератов на украинском языке постоянно пополняется новыми работами. Вы можете присылать их на на email, указанный на странице с контактной информацией
 • Аварії на транспорті
  Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі у житті людей супроводжується не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високим рівнем аварійності транспортних заходів та дорожньо-транс­портних пригод (ДТП). Будь-який транспортний засіб — це джерело підвищеної небезпеки. Людина, що скористалась послугами транспортного засобу, знаходиться в зоні підвищеної небезпеки. Це зумовлюється можливістю ДТП, катастрофами та аваріями поїздів, літаків, морських та річкових транспортних засобів, травмами
 • Аварії, пожежі і вибухи на виробництвах
  Аварії, спричинені порушенням експлуатації технічних об'єктів, за своїми масштабами почали набувати катастрофічного характеру, вже в 20-30-х роках XX ст. Вплив цих аварій деколи переходить кордони держав і охоплює цілі регіони. Несприятлива екологічна обстановка, викликана цими аваріями, може зберігатися від декількох днів до бага­тьох років. Ліквідація наслідків таких аварій потребує великих коштів та залучення багатьох спеціалістів. Аварія — це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю. Згідно з розмірами та заподіяною
 • Аварійне і довгострокове прогнозування аварій з с НХР
  Вступ Терміни і визначення Глава 1. Довгострокове прогнозування наслідків можливої аварії на хімічно небезпечному об'єкті з виливом НХР 1.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей хлорпікрину 1.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення 1.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення 1.4. Визначення часу підходу забрудненого повітря до заданого населеного пункту 1.5. Визначення часу випаровування розлитого хлорпікрину 1.6. Визначення можливих втрат серед робітників об’єкту та населення 1.8.Нейтралізуючі речовини 1.9.Засоби індивідуального захисту Висновок Глава 2. Аварійне прогнозування можливих наслідків аварії на хімічно небезпечному об'єкті з викидом НХР 2.1. Характеристика фізичних, хімічних
 • Аварія на Чорнобильській АЕС
  При поділі ядер урану і плутонію в ядерному реакторі виділяється величезна кількість енергії, використання якої дозволило створювати значні атомні електростанції (АЕС) промислового типу. За один акт розпаду ядра урану виділяється енергія, яка дорівнює приблизно 200 меВ. Це більш ніж у 20 млн. Разів перевищує енергію, що виділяється на один атом у будь-якій хімічній реакції. При поділі ядер `г урану виділяється 20 млн. ккал, що відповідає 23000 кВт год теплової енергії. Один кілограм урану може дати стільки тепла, скільки одержують при спалюванні від 2600000 до 3000000 кг кам`яного вугілля. Таблиця 1. Список найбільших АЕС світу Назва Країна Потужність
 • Авіакатастрофи. Рятування людей. Ознаки і правила поведінки людей
  П’ять тисячоліть тому, коли з’явились перші міські поселення, почала формуватися і техносфера – сфера, яка містить штучні технічні споруди на Землі. Звичайно, тоді це були тільки елементи техносфери. Справжня техносфера з’явилась в епоху промислової революції, коли пара та електрика дозволили багаторазово розширити технічні можливості людини, давши їй змогу: а) швидко пересуватися по земній поверхні і створювати світове господарство; б) заглибитись у земну кору та океани; в) піднятися в атмосферу; г) створити багато нових речовин. Створивши все це, людіна спричинила появі різноманітних аварій, катастроф та ін. Аварія – це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить
 • Адаптація організму до впливу несприятливих факторів виробничого мікроклімату
  Метеорологічні фактори в умовах виробництва можуть істотно змінюватися протягом робочої зміни. Внаслідок цього у працюючих поступово виробляється новий функціональний рівень механізмів терморегуляції, настає фізіологічне пристосування (адаптація) організму до цих метеорологічних умов. Реакції пристосування, що підвищують рівень працездатності й поліпшують самопочуття людини за нових кліматичних умов, називають акліматизацією; вона є окремим випадком адаптації. Зокрема, тривале перебування людини в умовах нагрівного або охолоджуючого виробничого мікроклімату спричинює зниження реакції терморецепторів і концентрацію процесу збудження в центрах терморегуляції, що підтримує сталість внутрішнього середовища. Під час тривалого теплового впливу у стані спокою знижуються основний обмін,
 • Алергічні реакції, алергічні захворювання. Демографічна ситуація в Україні
  Під терміном "алергія" - розуміють стан підвищеної чутливості організму до речовин з антигенними властивостями чи навіть без них. Зміна реакцій організму в разі повторного контакту з певним антигенним агентом є наслідком алергічної перебудови — сенсибілізації, яка виникає у зв'язку з утворенням в організмі специфічних антитіл. Прояви алергії можуть бути специфічними й виникати при повторному введенні одного й того самого алергену, і неспецифічними, коли сенсибілізуючий алерген і дозволяючий агент різні (параалергія). Речовини, які зумовлюють у людини чи тварини стан підвищеної чутливості — алергію, називають алергенами. Вони можуть потрапляти з навколишнього середовища
 • Алкоголізм
  Алкоголізм - тяжка хронічна хвороба здебільшого важко виліковна. Чистий спирт почали добувати араби в VI - VII століттях араби й назвали його „аль коголь”, що означає „ одурманюючий”. Сирий етиловий спирт (сирець) має багато домішок, у тому числі отруйних сивушних масел. Спирт-сирець потім очищають перегонкою в особливих апаратах. Але й у добутому таким способом спирті - ректифікати залишається все-таки частина шкідливих для організму речовин. А в тім, шкідливі домішки є й вині. Патофізіологічний вплив їх на організм зумовлюється не тільки міцністю (процентом спирту), а й численними, значно шкідливішими домішками. Одним із супутників вина є метиловий спирт. Метиловий спирт - нервово
 • Алкоголізм - проблема, яку варто вирішити
  ПЛАН 1. Що таке алкоголізм. 2. Фази розвитку хвороби. 3. Як позбавитися алкоголізму. Усі знають, що бути алкоголіком, курцем, наркоманом, токсикоманом дуже шкідливо. Але чимало людей вживають алкоголь і не можуть позба­витися від цієї шкідливої звички. Та ні, не звички — хвороби! Якщо провести широке опитування і запитати пересічних громадян, чи вживають вони алкоголь, то близько 90% людей скажуть, що, на їх думку, не шкодить іноді випити пива, вина або чогось міцнішого. Алкоголь, на їхню думку, створює приємний настрій, знімає психічне напруження, при­носить полегшення, забуття. Це поширена точка зору. Проте мало хто усвідомлює, що всі ті, кого алкоголь звів з доброго шляху, спочатку теж дотримувалися таких поглядів. За ставленням
 • Аналіз виробничого травматизму
  Науково-технічний процес призводить до корінної зміни характеру і засобів праці. Цей процес створює для людини велику кількість благ: · зменшує фізичне навантаження; · робить працю інтелектуальною, цікавою, різноманітною; · розвиває творчі здібності людини. Широке впровадження комп'ютерної техніки істотно підвищує продуктивність праці. Збереження здоров'я користувачів, персональних ЕОМ, всіх працюючих, підтримання ефективності та надійності їх праці на належному рівні є одним із аспектів застосування дисципліни - охорона праці. Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційно-технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я та працездатність людини
 • Аналіз статистичних даних з безпеки
  За останнi п'ять рокiв в цiлому по Українi кiлькiсть дорожнiх пригод зменшилась на 9%, загиблих в них людей на 0.1% i травмованих - на 9%, тобто було зареєстровано на 3.4 тис. автоаварiй менше, уникло тяжких травм майже 3.8 тис. чоловiк. Так, якщо в 1997 роцi було скоєно 37944 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 5988 i поранено 41964 чоловiк, то за 2001 рiк цi показники склали вiдповiдно 34541 ДТП, 5984 чоловiк загиблих i 38196 - травмованих. За минулий рiк на територiї країни сталося 34541 дорожньо-транспортнi пригоди, в минулому 2000 р. - 33339 Внаслiдок ДТП загинуло 5984 чоловiк та 38196 поранено. В минулому
 • Атестація робочого міста
  1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизации є неефективними. Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці. Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Об'єкт керування - це безпека праці на робочому місці, ділянці, цеху, у всій системі людина - виробництво, характеризується взаємодією людей із предметами і знаряддями праці і виробничого
 • Атомна зброя – „за” і „проти”
  „ .Нині людство освоїло ядерну енергію й створило атомну та водневу бомби, що не лише допомагає людям жити, а й загрожує їм загибеллю. Невже вперше в історії людства відкриття нових сил природи послужило йому на шкоду?” Проаналізуємо, до чого призвело це відкриття. - У березні 1939 року Жоліо-Кюрі, Халбан та Коварський опублікували в лондонському журналі «Нейче» статтю «Вивільнення нейтронів під час ядерного вибуху урану». Ця наукова праця свідчила, що в галузі атомних досліджень і насамперед при розробці проблем самодовільної ядерної реакції Франція того часу випереджала інші країни. - У березні 1940 року Бельгія булла окупована нацистами. До їх рук потрапило 1200
 • Безпека дорожнього руху
  Правила дорожнього руху установлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Водій механічного транспортного засобу зобов'язаний: 2.1.1. Мати при собі і за вимогою співробітників міліції передавати їм, а також дружинникам і позаштатним співробітникам міліції для перевірки: водійське посвідчення і тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, а у випадку вилучення у встановленому порядку водійського посвідчення — тимчасовий дозвіл; реєстраційні документи на транспортний засіб; документ, що підтверджує право володіння, чи користування, чи розпорядження даним транспортним засобом — у випадку керування транспортним засобом під час відсутності його власника; у встановлених випадках шляховий лист і документи на перевезений вантаж. У випадках, прямо передбачених
 • Безпека експлуатації електронно-обчислювальних машин (ЕОМ)
  Вступ У будь-якій професії є свої певні вимоги стосовно безпеки експлуатації тих чи інших пристроїв, які використовуються в роботі. Стосовно експлуатації ЕОМ також є певні правила і вимоги, які затверджені комітетами по нагляду за охороною праці та іншими органами, які відповідають за безпеку життєдіяльності. Правила експлуатації ЕОМ встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ, та роботи з застосуванням ЕОМ, відповідно до сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського
 • Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях
  Внаслідок надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру (а загалом будь-якого походження) може сформуватися надзвичайний екологічний стан, коли на певній території проживання населення може бути або однозначно неможливе (як це сталося після аварії на Чорнобильській АЕС), або потребуватиме обмежень. Згідно з чинним законодавством України рішення про запровадження надзвичайного екологічного стану ухвалює Президент України за поданням Ради національної безпеки і оборони України або Кабінету Міністрів України. У навчальній літературі багато уваги приділено надзвичайним ситуаціям, що пов'язані з діяльністю сил цивільної оборони. Тому розглянемо загальні питання щодо надзвичайних ситуацій, надзвичайного екологічного стану тощо. Згідно
 • Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна
  Безпека життєдіяльності (БЖД) — комплексна дисципліна, спрямована на здобуття базових знань з проблеми забезпечення оптимальних умов існування людини у природному і техногенному середовищах. Доцільність вивчення зазначеної дисципліни пов'язана з невпинним підвищенням негативного впливу господарської діяльності на середовище, яке оточує людину, — не лише природне, а й виробниче та побутове. Зниження якості довкілля, виробництво нових, не відомих раніше речовин, генетична модифікація сільськогосподарських рослин, застарілість виробничого обладнання і технологічних процесів, використання в побуті великої кількості хімічних препаратів і різних механізмів потребують знання факторів, що впливають на стан людини, і найнеобхідніших
 • Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів
  • Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях (на постах). На робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт; обладнання, інструмент та прилади мають відповідати характеру виконуваної ро­боти й унеможливлювати травматизм. • У разі примусового переміщання автомобілів з поста на пост потокової лінії передбачають світлову або звукову сигналізацію. Піс­ля сигналу про початок пересування конвеєра робітники повинні поки­нути робочі місця, вийти з оглядової ями й відійти від конвеєра. Для екстренного зупинення конвеєра на кожному посту є кнопки «Стоп». • Електричне обладнання діагностичного стенда з біговими ба­рабанами (пульт керування, апаратні шафи, блоки барабанів тощо) має бути надійно заземлене. • Наприкінці
 • Безпека та небезпека у стародавніх віруваннях
  До сьогоднішнього дня безпека життєдіяльності сприймається більшістю науковців та громадськістю як інтеграція певних знань в одній дисципліні. Не зважаючи на досвід Росіїї, де, фактично, була започаткована безпека життєдіяльності і де вона уже стала наукою, навіть дехто з тих, хто займається даною проблемою в Україні не наважується говорити про неї як про науку. Однією з причин є, на думку деяких вчених, відсутність суттєвих історичних коренів цієї науки та дисципліни. Описуючи історію розвитку безпеки життєдіяльності, згадують про Гіппократа, який вніс великий вклад у розвиток медицини, Арістотеля, який ще у давні часи вивчав умови праці та ряду видатних учених, які внесли суттєвий вклад у справу безпеки праці – Агріколлу, Рамарціні, М.В. Ломоносова, В.Л. Кірпічова,
 • Біологічна безпека. Найпоширеніші інфекційні захворювання
  Загальновідомі побоювання людей вживати продукцію з полів, на яких сільськогосподарські рослини вирощуються із застосуванням гербіцидів і пестицидів. Загалом ці побоювання небезпідставні, оскільки є незаперечні докази негативного впливу на здоров я людини зазначених речовин. Як альтернативу технологіям із застосуванням хімічних засобів захисту рослин вчені пропонують сільгоспвиробникам генетичне модифіковані сорти багатьох сільськогосподарських культур, які не бояться шкідників. Навколо цієї проблеми ведеться чимало дискусій, як наукових так і навколонаукових. Разом з тим міжнародна спільнота занепокоєна розвитком біоінженерних технологій і впровадженням результатів цих розробок у практику. Передусім висловлюється тривога
 • Біологічні фактори небезпеки
  ПЛАН 1. Отруйні рослини 2. Отруйні тварини 3. Патогенні організми 5. Біологічна зброя 6. Методи захисту від біологічних факторів небезпеки Висновки Список використаної літератури Вступ Одним з видів небезпеки є біологічні речовини, до яких відносять макроорганізми (рослини та тварини) і патогенні мікроорганізми, збудники інфекцій­них захворювань (бактерії, віруси, грибки, рикетсії, спірохети, най­простіші). Біологічні фактори небезпеки можуть бути як на робочих місцях, так і в домашніх умовах. Тому попередження ураження біологічними факторами небезпеки є вкрай важливе завдання. 1. Отруйні рослини Близько
 • Валеологія. Без сім’ї немає щастя на землі
  Вступ Основою соціального здоров'я суспільства є насамперед здорова родина, створена чоловіком і жінкою, об'єднаними глибоким інтимним почуттям – коханням. Це почуття зближує молоду пару духовно і фізично, об'єднує в шлюбі та вихованні дітей, надаючи подружжю відчуття комфорту і щастя в родинному житті, і таким чином допомагає формуванню повноцінної особистості, а також її самоствердженню не тільки в сім'ї, але й у суспільстві. Проте часто через необізнаність у сфері родинно-шлюбних взаємин у молодих людей ще до прийняття шлюбу та в процесі подружнього життя виникає чимало неприємностей,
 • Валеологія. Біологічні ритми людини
  Стан здоров’я та працездатність людини багато в чому залежить від того, наскільки режим праці і відпочинку відповідає його індивідуальним біоритмам. Біоритмами називаються ритми фізіологічних процесів, властиві усім живим організмам. Їхній характер завжди індивідуальний. У залежності від характеру біоритмів людей можна розділити на п'ять біоритмічних типів, чи хронотипів. Це "сови", що пізно лягають спати, найбільш активні в другій половині дня чи ввечері і вночі; "жайворонки" - рано встають, найбільш активні ранком; слабко виражений ранковий тип; "голуби", однаково активні в різний час доби, і слабко виражений вечірній тип. Розрізняють добові, сезонні,
 • Валеологія. Значення та сутність загартування
  ПЛАН 1. Поняття та правила загартування, види загартування 2. Загартування водою 3. Загартування повітрям Використана література 1. Поняття та правила загартування, види загартування Загартовування організму — це формування й удосконалювання функціональних систем, спрямованих на підвищення імунітету організму, що в остаточному підсумку приводить до зниження «простудних» захворювань. Причому загартовування дітей дає подвійний позитивний результат — зниження їх захворюваності і підвищення корисної зайнятості батьків на виробництві, що має не тільки соціальне, але й істотне економічне значення. Можна без перебільшення сказати, що науково обґрунтовані методи загартовування є невичерпними
 • Валеологія. Масаж
  ПЛАН 1. Основи гігієнічного масажу і самомасажу. 2. Методика проведення масажу й самомасажу голови та шиї. 2.1. Основні. 2.2. Масаж ділянки голови, що вкрита волоссям. 2.3. Самомасаж ділянки голови, що вкрита волоссям. 2.4. Масаж шиї. 2.5. Самомасаж шиї. Є віками випробуваний засіб, який зміцнює здоров'я людей, піднімає їхній життєвий тонус, робить м'язи сильними і пружними. Це – масаж. Як метод лікування масаж застосовували вже в III тис. до н.е. в Китаї, потім у Японії, Індії, Греції, Римі. З глибини століть до нас дійшов опис оздоровчих лікувальних методик акупунктури (голковколювання), акупресури (натискування на певні точки тіла), а також багато свідчень того, що ассирійці, перси, єгиптяни добре володіли прийомами масажу і самомасажу.
 • Валеологія. Методика словесно-образного емоційно-вольового правління станом людини
  ПЛАН 1. Психофізіологічні механізми дії настанов. 2. Методика засвоєння настанов. Здоров'я людини багато в чому залежить від того, які словесні настанови вона дає сама собі. Для правильної настанови на той чи інший вид діяльності можна використовувати метод словесно-образного емоційно-вольового управління станом людини, який дозволить просто й ефективно досягти бажаного результату. Уміле використання текстів-настанов допоможе вам уникнути конфліктних ситуацій, зняти наслідки стресу, зміцнити своє здоров'я та досягти внутрішньої гармонії. 1. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ НАСТАНОВ Слово здавна використовується як засіб лікування в народній медицині (старовинні замовляння). Про те, яке значення люди надають
 • Валеологія. Моржування
  ПЛАН 1. Моржування-шлях до здоров'я 2. Методика купання в снігу 3. Методика моржування Людство вже давно пізнало величезні можливості трьох природних цілителів: сонця, повітря і води. Ще в давнину деякі відомі лікарі започаткували новий напрям у медицині – лікування звичайною водою, засноване на загартовуванні організму. Під час загартовування рекомендують ходити босоніж по мокрій траві, по снігу, який щойно випав, у холодній воді, потім холодне обливання рук, ніг і всього тіла. Одним із сильнодіючих методів загартовування є моржування. Воно сприяє підвищенню опірності організму до різних холодових, психічних та фізичних навантажень. Застосовувати цей метод під час загартовування і оздоровлення організму потрібно обережно, суворо дотримуючись рекомендацій
 • Валеологія. Організм людини біоенергетична система
  ПЛАН 1. Біоенергія. 2. Інформаційно-енергетичні контакти людини. 3. Аура. 4. Чакра (енергетичний центр). 5. Динаміка енергії в організмі людини. 1. БІОЕНЕРГІЯ Усі відомі нам представники стародавньої східної медицини стверджували, що організм людини є невід'ємною частиною Космосу. Людський організм – складноорганізована і саморегульована біоенергетична динамічна система, що перебуває у певній рівновазі з зовнішнім світом. Людині, як і кожному живому організмові, властива наявність власного біоенергетичного поля – біополя. *Йога – найдавніша наука, що займається питаннями фізичного, морального, психічного та духовного благополуччя людини як єдиного цілого. Йога означає дисциплінованість душі та тіла. Біополе
 • Валеологія. Основи родинно-шлюбних взаємин
  ПЛАН 1. Сім'я – основа здорового суспільства. 2. Функції сім'ї. Основою соціального здоров'я суспільства є насамперед здорова родина, створена чоловіком і жінкою, об'єднаними глибоким інтимним почуттям – коханням. Це почуття зближує молоду пару духовно і фізично, об'єднує в шлюбі та вихованні дітей, надаючи подружжю відчуття комфорту і щастя в родинному житті, і таким чином допомагає формуванню повноцінної особистості, а також її самоствердженню не тільки в сім'ї, але й у суспільстві. Проте часто через необізнаність у сфері родинно-шлюбних взаємин у молодих людей ще до прийняття шлюбу та в процесі подружнього життя виникає чимало неприємностей, які призводять до небажаних наслідків. Щоб у майбутньому ви змогли розібратись у
 • Валеологія. Піст і голодування як фактори оздоровлення
  ПЛАН 1. Піст. Голодування 2. Різновиди та стадії голодування 3. Фізіологічні механізми голодування У молодому організмі, що росте, кількість непотрібних йому речовин (шлаків) незначна. Проте з віком за нездорового способу життя їхня кількість збільшується, що негативно позначається на здоров'ї людини. Мета оздоровчого голодування - звільнити організм від шлаків, які накопичились у ньому внаслідок неправильного харчування або перевищення норми споживання продуктів, і водночас мобілізувати захисні сили організму. У той же час піст і голодування значно впливають на духовність людського буття. Піст і голодування – найсильніші та найрадикальніші способи підтримання високого рівня здоров'я. Вони є величезним резервом, який слугує для продовження
 • Валеологія. Розробка індивідуальної оздоровчої системи
  ПЛАН 1. Принципи побудови індивідуальної оздоровчої системи. 2. Загальні вимоги до індивідуальної оздоровчої системи. 3. Поради з розробки та виконання індивідуальної оздоровчої системи. 4. Приблизний варіант індивідуальної оздоровчої системи. Розробити індивідуальну оздоровчу систему ви зможете, спираючись на наукові знання про людину та природу. Щоб уникнути серйозних помилок при її створенні, слід керуватись основними принципами побудови систем. Правильно розроблена індивідуальна оздоровча система – запорука вашого духовного, психічного, фізичного та соціального благополуччя. Хотілося б нагадати вам висловлювання автора системи природного оздоровлення Г.С. Шаталової: «Людський організм – найдосконаліша цілісна система, що саморегулюється і самооновлюється.
 • Валеологія. Функції педагога-валеолога в процесі управління здоров’ям
  План Вступ. 3 1. Предмет валеології та її місце в системі навчальних дисциплін. 4 2. Формування педагогом-валеологом стратегії забезпечення здорового способу життя. 6 3. Попередження тютюнопаління, вживання алкоголю та інших наркотиків. 9 Висновки. 12 Література. 14 Вступ Може здатися дивним, що наприкінці ХХ століття було поставлене питання про утворення нової науки про здоров’я – валеології. З самого початку лікарське мистецтво а потім і наука в якості головної мети бачили здоров’я, його збереження, а лікування хвороб складало другу (вторинну) частину медичної доктрини. За переказами, владики Давнього Сходу платили своїм лікарям лише за ті дні, коли були здоровими.
 • Вживання алкоголю: причини, досвід , динаміка
  При вивчені цього питання нас цікавило якім є досвід вживання спиртних напоїв молоддю шкільного та юнацького віку, які причині штовхають молодь до вживання алкоголю, як міняється з часом інтенсивність цього вживання. Як показує аналіз даних двох опитувань, знайомі зі станом алкогольного сп’яніння 73,8% опитаних юнаків і дівчат. Зростає кількість молодих людей, що мають досвід алкогольного сп'яніння в селі і селищах міського типу, на 7,7% і 5,7% відповідно. Причому число їх збільшується за рахунок тих, хто неодноразово бував у стані алкогольного сп'яніння. У місті, навпаки, спостерігається тенденція до зниження їх кількості. Співвідношення частоти вживання алкоголю хлопцями і дівчатами показує, що хлопці частіше вдаються до вживання алкоголю. Однак у порівнянні з минулим роком
 • Вживання наркотиків: причини, досвід, динаміка
  За даними обох опитувань пята частка молодих людей знайомі з дією наркотиків. Але за рік кількість молоді, що вживає наркотики зросла майже на 6% . Серед учнів ПТУ і студентів ВНЗ цей відсоток ще більше (8,9% і 11,5%, відповідно). Поясненням може бути те, що наркотики, як дороге задоволення, більш доступні забезпеченішим і самостійним (порівняно зі школярами) студентам. Аналіз показників у гендерному розрізі показує, що хлопці частіше, ніж дівчата пробавляються наркотиками. При цьому, порівняно з минулим роком, відзначається збільшення числа юнаків, що захоплюються наркотиками на 9,1%, дівчат на 2,1% . В місті молоді люди вживають наркотики вдвічі частіше, ніж на селі , при цьому в обох типах поселень зафіксовано збільшення числа молодих людей, що вживають наркотики. Найістотнішими
 • Взаємозв’язок і взаємозалежність життєдіяльності навколишнього середовища
  План 1. Поняття життєдіяльності та навколишнього середовища, їх взаємозв’язок 2. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти 3. Рівні системи «людина — життєве середовище» 1. Поняття життєдіяльності та навколишнього середовища, їх взаємозв’язок Хоч поняття життєдіяльності існувало від початку існування люд­ства, сам термін «життєдіяльність» порівняно новий. Цей термін з'я­вився з появою пілотованої космонавтики, але зараз він все ширше використовується в усіх сферах: ми говоримо про життєдіяльність села, міста, району, навіть
 • Види інструктажів з техніки безпеки
  За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж Проводиться: з усімапрацівниками,які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики; у разі екскурсії на підприємство; з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленніабо зарахуванні до ЗО. Первинний інструктаж Проводиться
 • Визначення і дози іонізуючого випромінювання
  Основні характеристики іонізуючих випромінювань. Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX ст. з відкриттям французь­кого вченого А.Беккереля, а потім дослідженнями П'єра і Марії Кюрі явища радіоактивності. Поняття «іонізуюче випромінювання» об'єднує різноманітні види, різні за своєю природою, випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що усі вони відрізняються високою енергією, мають властивість іоні­зувати і руйнувати біологічні об'єкти. Іонізуюче випромінювання — це будь-яке випромінювання, взаємо­дія якого із середовищем призводить до утворення електричних за­рядів різних знаків. Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче
 • Визначення поняття «надзвичайна ситуація». Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій
  ПЛАН Вступ 1. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій (НС), види НС 2. Рівні надзвичайних ситуацій 3. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження подій, котрі зумовлюють їх виникнення Висновки Список використаної літератури Вступ Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається пору­шення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призве­сти або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями. Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громад­ськості до надзвичайних ситуацій, особливо коли вони пов'язані з життям відомих
 • Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання
  Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання Електрозварювальні роботи слід виконувати згідно з вимогами "Правил техники безопасности й про- изводственной санитарии при злектросварочньїх рабо- тах", затверджених Мінхіммашем СРСР 08.07.85, та Правил пожежної безпеки в Україні. Електрозварювальне обладнання має відповідати ви­могам ГОСТ 12.2.007.8 та ПВЕ. До електрозварювальних робіт допускаються робітники, не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та перевірку теоретичних знань і практичних навиків, знань інструкцій з охорони праці і мають кваліфікаційне посвідчення з записом про допуск на виконання цих робіт, спеціальне навчання (пожежно-технічний
 • Вимоги обслуговуючому персоналу, що працює з електроустаткуванням
  Перед включенням електроприладу необхідно візуально перевірити електрошнур на наявність механічних порушень. Електроприлади повинні бути надійно заземлені згідно з правилами улаштування приладу. Забороняється працювати з електроприладами вологими руками. Не залишати електроприлад без нагляду на довгий час, після закінчення роботи перевірити, чи всі прилади вимкнені. При виявленні або виникненні несправності в електроприладі негайно викликати електрика, що обслуговує прилад. Категорично заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно. Рятування життя людини, ураженої струмом, у багатьох випадках залежить від швидкості і правильності дій осіб, що здійснюють допомогу. Передусім потрібно якнайшвидше звільнити потерпілого від дії електричного струму. Якщо неможливо відключити
 • Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
  Гігієнічна регламентація і державна реєстрація небезпечних факторів Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини. Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується Міністерством охорони здоров'я України згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів, визначається Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Державним комітетом
 • Виробниче середовище та методика викладання даної теми
  Виробниче середовище — це середовище, в якому людина здійснює свою трудову діяльність. Воно містить комплекс підприємств, організацій, установ, засобів транспорту, комунікацій тощо. Виробниче середовищ характеризується передусім параметрами, які специфічні для кожного виробництва і визначаються його призначенням. Це * вид продукції, яка виробляється на ньому, * обсяги виробництва, * кількість працівників * продуктивність праці, * енергомісткість, * сировинна база, * відході виробництва тощо. Крім цих параметрів, є такі, що визначають умова праці та її безпеку: * загазованість, * запиленість, * освітленість робочий місць, * рівень акустичних коливань, вібрації, іонізуючої радіації, електромагнітного випромінювання, * пожежо- та вибухонебезпечність,
 • Виробничий мікроклімат і його несприятливі фактори
  Під терміном "виробничий мікроклімат" розуміють умови виробничого середовища, які забезпечують відчуття комфортності на виробництві. До параметрів виробничого мікроклімату належать температура і вологість повітря, а також швидкість його руху. Ці компоненти виробничого середовища здатні як знижувати, так і підвищувати продуктивність праці, спричинювати не пов'язані з виробничим процесом захворювання, впливати на самопочуття персоналу тощо. Температура повітря Висока температура повітря в робочих приміщеннях може зумовлюватися характером технологічного процесу. При дослідженні мікроклімату в цехах металургійних заводів було
 • Вібрація та її вплив на живі організми
  Вібрація та її Біологічний вплив Вібрація [лат. vibratio] – коливання, тремтіння. Переміщення точки або механічної системи при якому відбувається почергове зростання й зменшення в часі значень хоча б однієї координати називають вібрацією. Вібрація — це коливання твердих тіл, частин апаратів, машин, устаткування, споруд, що сприймаються організмом людини як струс. При вібрації виробничих механізмів передаються їх швидкі коливальні і обертальні рухи контактуючим з ними предметам в тому числі працівникам. Причиною порушення вібрації є виникаючі при роботі машин неурівноважені силові впливи: ударні навантаження; зворотно-поступальні переміщення; дисбаланс. Причиною дисбалансу є: неоднорідність
 • Вогнегасники: пінні, газові, порошкові
  Зміст Вступ 1 Вогнегасники пінні - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2. Вогнегасники газові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 3. Вогнегасники порошкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Використані джерела Вступ Основні типи вогнегасників Призначення і класифікація вогнегасників Вогнегасники - технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж в початковій стадії їх виникнення. Вогнегасники класифікуються по виду гасячої речовини , що використовується, об'єму корпусу і способу подачі вогнегасячого складу. По виду вогнегасячогої речовини: - пінні;
 • Вплив метеорологічних умов на життєдіяльність людини
  * Урагани. Ми живемо на дні великого повітряного океану, який розташований навколо земної кулі. Глибина цього океану 1000 км, називається він атмосферою. * Вітри — це так звані «прилади-змішувачі», вони забезпечують обмін між забрудненим повітрям міст та чистим, насиченим киснем полів і лісів, теплим екваторіальним та холодним повітрям полярних об­ластей, розганяють хмари і приносять дощ на поля, на яких без них нічого б не росло. Таким чином, вітер — це один з найважливіших компонентів жит­тя. Але він може бути і руйнівним, набагато небезпечнішим від бага­тьох стихій. Англійський адмірал Ф.Бофорт ще 1806 р. запропонував 12-баль-ну шкалу для вимірювання вітрів
 • Вплив на людей при роботі з лугами і кислотами. Вимоги до витяжної вентиляції
  В лабораторії здійснюється робота з хімічними реактивами, скляним посудом, електричними приладами і тому існують відповідні фактори ризику: ушкодження шкіри, глаз при роботі з скляним посудом, сильно діючими хімічними речовинами, отруєння токсичними розчинниками та реагентами, парами розчинників, можливість виникнення пожеж при роботі з вибухоне-безпечними продуктами, а також травмування при роботі з електричним обладнанням. Інструкції з техники безпеки при роботі з електрообладнанням, кислотами та лугами, органічними розчинниками, токсичними та отруйними речовинами, важкими металами, знаходяться на робочих місцях співробітників та у завідуючого лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці як первинний, повторний
 • Вплив на людину джерел електромагнітного випромінювання
  Електромагнітну енергію використовують у радіо-, радіорелейному і космічному зв'язках, радіолокації, радіонавігації, на телебаченні, у металургії та металообробній промисловості для індукційного плавлення, зварювання, напилювання металів, у деревообробній, текстильній, легкій та харчовій промисловості, у радіоспектроскопії, сучасній обчислювальній техніці, медицині тощо. У виробничих приміщеннях джерелами електромагнітного випромінювання є неекрановані робочі елементи високочастотних установок (індуктори, конденсатори, високочастотні трансформатори, фідерні лінії, батареї конденсаторів, котушки коливальних контурів тощо). При експлуатації ВЧ-, ДВЧ-, УВЧ-передавачів на
 • Вплив на організм людини інфрачервоного випромінювання та охолодження
  Інфрачервоне випромінювання, властиве будь-якому нагрітому тілу, є складовою сонячного випромінювання. Характер його впливу на організм людини значною мірою визначається довжиною хвилі. Короткохвильове інфрачервоне випромінювання здатне проникати у тканини тіла на 2-3 см, у той час як довгохвильове практично повністю поглинається епідермісом шкіри. Найглибше проникає інфрачервоне випромінювання з довжиною хвилі 0,76-0,85 мкм. У міру збільшення довжини хвилі проникна здатність інфрачервоного випромінювання знижується і починаючи з довжини хвилі 2,4 мкм воно повністю затримується шкірою. Механізм теплової дії інфрачервоного випромінювання на організм людини полягає в тому, що енергія
 • Вплив паління на формування особистості підлітка
  Зміст. 1. Вступ 2. Тютюнопаління, як зло. 3. Загальні наслідки тютюнопаління; а) легенево-дихальна система; б) серцево-судинна система; в) онкологічні захворювання; г) інші клінічні наслідки. 4. Профілактика Вступ Куріння і молодь - дуже серйозна проблема, і проблема не тільки медична, але і соціальна. Тоді як в Європі і в Америці все більше І більше розповсюджується прихильність здоровому способу життя, у нас помітна абсолютно протилежна тенденція. І це положення не можна змінити, не знаючи причин явища і не маючи даних про його характер і поширеність. Якщо розглядати цю проблему у світлі окремої соціальної групи, то однією з найактуальніших буде ця проблема в середовищі учнів середньої школи. Оскільки вплив однолітків
 • Вплив шкідливих речовин на життя і здоров’я людини
  Для створення нормальних умов виробничої діяльності необхідно забезпечити не лише комфортні метеорологічні умови, а й необхідну чистоту повітря. Внаслідок виробничої діяльності у повітряне середовище приміщень можуть надходити різноманітні шкідливі речовини, що використовуються в технологічних процесах. Шкідливі речовини можуть проникати в організм людини через органи дихання, органи травлення, а також шкіру та слизові оболонки. Через дихальні шляхи потрапляють пари, газо- та пилоподібні речовини, через шкіру переважно рідкі речовини. Через шлунково-кишкові шляхи потрапляють речовини під час ковтання, або при внесенні їх в рот забрудненими руками. Основним шляхом надходження промислових шкідливих речовин в організм людини є дихальні шляхи. Завдяки величезній (понад 90 м2) всмоктувальній
 • Вплив шкідливих речовин на організм людини
  Для створення нормальних умов виробничої діяльності необхідно забезпечити не лише комфортні метеорологічні умови, а й необхідну чистоту повітря. Внаслідок виробничої діяльності у повітряне середовище приміщень можуть надходити різноманітні шкідливі речовини, що використовуються в технологічних процесах. Шкідливі речовини можуть проникати в організм людини через органи дихання, органи травлення, а також шкіру та слизові оболонки. Через дихальні шляхи потрапляють пари, газо- та пилоподібні речовини, через шкіру переважно рідкі речовини. Через шлунково-кишкові шляхи потрапляють речовини під час ковтання, або при внесенні їх в рот забрудненими руками. Основним шляхом надходження промислових шкідливих речовин в організм людини є дихальні шляхи. Завдяки величезній (понад 90 м2) всмоктувальній
 • Вступ людства в епоху ядерної біди
  З розвитком людської цивілізації та науково-технічного прогресу проблеми відносин між природою та суспільством постійно загострюються. Різке збільшення за останнє сторіччя обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, розвиток транспорту, енергетики, хімізації, зростання урбанізації негативно впливають на природне середовище. Тому серед негативних наслідків науково-технічного прогресу дедалі більшого розмаху набуває забруднення атмосферного повітря, водоймищ, деградація ґрунтового покриву, знищення запасів природних ресурсів, порушення стабільності екологічних систем та багато інших Цілком очевидною стала необхідність
 • Втома та її профілактика. Сон
  Втомлення - це зниження працездатності, що зумовлене вико­нанням певної роботи. Об'єктивно процес стомлення проявляється у зниженні продуктивності праці, а суб'єктивно - у відчутті стомлення. Розумовій праці притаманний найбільший ступінь напруження ува­ги — в середньому у 5 — 10 разів вищий, ніж при фізичній праці. Завер­шення робочого дня зовсім не перериває процесу розумової діяльності. Розвивається особливий стан організму — втома, що з часом може пе­ретворитися на перевтому. Все це призводить до порушення нормаль­ного фізіологічного функціонування організму. Люди, що займаються розумовою діяльністю, навіть у стані перевтоми здатні довгий час виконувати свої обов'язки без особ­ливого зниження рівня працездатності і продуктивності. Переважно люди розумової діяльності
 • Вчасно надана перша медична допомога – рятує життя
  До нещасного випадку ніколи не готуєшся і не буваєш готовим. Тому кожен із нас повинен уміти надавати першу медичну допомогу собі й оточуючим: на робочому місці, вдома, у навчальній аудиторії чи в шкільному класі, на місцях занять фізичними вправами. Слід також мати індивідуальні аптечки й знати куди, до кого і за якою допомогою треба звертатись. Особливо часто нещасні випадки трапляються під час занять фізичними вправами. Отож, кожен учасник спортивних змагань або туристичного походу повинен уміти надати першу медичну допомогу. Адже вчасна й правильно надана допомога може врятувати життя потерпілому. Допомога при сонячному опіку. Під час тривалого перебування на спекотному сонці (на пляжі, під час туристичних походів, на дачі тощо) часто трапляються сонячні
 • Гарячі точки у світі
  Різні науково-дослідні організації, які займаються проблемами гарячих точок планети, дають трохи відмінні кількісні оцінки сучасної ситуації і привласнюють їм свої рейтинги. Так, Гейдельбергський інститут (ФРН) у 2006 році зареєстрував 278 конфліктів. 35 з них мають гостронасильницький характер. У збройних зіткненнях беруть участь і регулярні війська, і загони бойовиків. Але людські втрати несуть не тільки вони: ще більше жертв серед мирного населення. У 83 випадках конфлікти протікали в менш твердій формі, тобто застосування сили відбувався тільки час від часу. В інших 160 випадках конфліктні ситуації не супроводжувалися бойовими діями. 100 з них носили характер декларативного протистояння, а 60 протікали у формі схованого протиборства. По оцінках Центру оборонної інформації
 • Геологічна небезпечні явища
  • Землетруси — коливання земної кори, що виникають у результаті вибухів у глибині землі, розламів шарів земної кори, активної вулканічної Діяльності. Ділянка підземного удару викликає пружні коливання (сейсмічні хвилі), що поширюються землею у всіх напрямках. Ділянку землі, з якої виходять хвилі землетрусу, називають центром, а розташовану на поверхні землі ділянку - епіцентром землетрусу. Звичайно коливання земної кори спостерігаються у вигляді поштовхів, їхнє число і проміжки часу між ними можуть бути різноманітними і мало передбаченими. Інтенсивність землетрусу вимірюється в балах за шкалою Ріхтера, а в останні роки у нашій країні та в деяких європейських державах викорис­товують 12-бальну міжнародну шкалу MSK-64.
 • Гігієна довкілля. Вплив техногенної діяльності на стан довкілля
  Словосполучення "гігієна довкілля" має широкий і глибокий зміст. Головне полягає в тому, щоб розкрити взаємозв'язок техногенне зміненого стану навколишнього природного середовища (довкілля, тобто того, що навколо нас) і стану здоров'я та життя людської популяції, що заповнює і загалом формує це середовище. У загальних рисах ми вже розглянули критичність сучасної біосфери, її кризовий стан, зумовлений діяльністю людини (розвитком цивілізації). Тепер проаналізуємо чинники, що негативно впливають на стан біосфери, а відтак і на здоров'я людини; тобто якою мірою це загрожує життєдіяльності людства. Щоб уявити собі масштаби впливу на довкілля об'єктів промисловості, комунальної сфери, сільськогосподарського виробництва, не обов'язково
 • Гігієна повітря, сонячна радіація
  Поняття про гігієну повітря Навколо земної кулі існує повітряна оболонка, яка називаєть­ся атмосферою (грец. "атмос" - дихання і "сфера" - куля). Вона окутує Землю до висоти 2-3 тисяч кілометрів і межує з космічним простором. Атмосферне повітря є фізичною сумішшю газів: азоту, кисню, вуглекислого газу, інертних газів та водяної пари. Вагу по­вітря людина не відчуває, тому створюється враження, що ЇЇ оточує порожнеча. Насправді ж вага атмосфери досягає 5000 трильйонів тонн. Склад повітря є досить сталим і мало змінюється навіть на висоті декількох десятків кілометрів. Але із підняттям вгору воно розріджується, відповідно вміст кожного газу в одиниці об'єму змен­шується - відбувається зниження парціального
 • Гігієна харчування
  Без повітря людина може витримати лише кілька хвилин (не беремо до уваги феноменальних прикладів перебування без повітря ловців перлин), без води — до двох тижнів, без їжі — щонайбільше 45 днів. Для поповнення енергетичного балансу людина повинна харчуватись. Інша річ, як до цього ставитися: їсти, щоб жити, чи жити, щоб їсти. За статистикою, нині значна кількість населення планети відчуває нестачу продуктів харчування, а багато людей загалом голодують. Водночас доведено, що переїдання, нераціональне харчування можуть спричинитися до найрізноманітніших, у тому числі й онкологічних, захворювань. В економічно розвинених країнах виробництво продуктів харчування поставлене на промислову основу, стає дедалі багатоетапнішим. Ускладнюється технологія
 • Гігієнічне нормування виробничого мікроклімату. Засоби запобігання несприятливому впливу виробничого мікроклімату на організм людини
  Особливості метеорологічних умов приземного шару повітря невеликих ділянок земної поверхні або виробничих і побутових приміщень називають мікрокліматом. Поняття «клімат» і «мікроклімат» не досить раціональні при вивченні умов закритих приміщень, де з метою гігієнічної оцінки мікро­клімату необхідно дати фізіологічний, чітко визначений критерій. Ось чому під поняттям <<мікроклімат» виробничих приміщень слід розумі­ти сукупність факторів, що впливають на певні фізіологічні функції: терморегуляцію організму і теплообмін із зовнішнім середовищем. Гігієністи вивчають самостійно цілий комплекс кліматичних факторів і не враховують спільну дію
 • Гігієнічні вимоги до розміщення формування ДСМК в населених пунктах
  П Л А Н : І. ВСТУПЮ. ІІ. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ: 1. Мобільні госпіталі. 2. Бригади постійної готовності. 3. Спеціалізовані бригади постійної готовності ДСМК другої черги. 4. Санітарно-епідеміологічні загони. 5. Спеціалізовані протиепідемічні бригади. 6. Санітарні дружини та санітарні пости. ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СИРУКТУРА ДСМК: 1. Організаційна структура держаного рівня організації. 2. Організаційна структура територіального рівня організації. Насиченість України хімічно-, вибухо-, та пожежо-небезпечними об'єктами, а також фізико-географічні особливості території
 • Гігієнічні вимоги до штучного освітлення
  Штучне освітлення житлових при­міщень тепер в основному проводиться електричними та люмінес­центними лампами. Недостатнє або неправильно обладнане штуч­не освітлення порушує функції ока, викликає стомлюваність, знижує працездатність (табл. 1). Найбільш доцільними для житла є світиль­ники рівномірно розсіяного і відбитого світла (рис. 1). Лампа розжарювання - найбільш розповсюджене і зручне дже­рело штучного освітлення. Спектр її випромінювання відрізняється від природного світла більшим вмістом червоних і оранжевих про­менів та відсутністю ультрафіолетових. Люмінесцентна лампа - це трубка із звичайного скла, внутріш­ня поверхня якої покрита люмінофором. Трубка заповнена парами ртуті, при включенні між електродами, що знаходяться у двох кін­цях трубки, виникає електричний розряд,
 • Гідрологічні надзвичайні ситуації
  Гідрологічно небезпечними явищами, що мають місце в Україні, є: * повені (басейни річок); * селі (Карпатські та Кримські гори); * маловоддя (річки України); крім того, вздовж узбережжя та в акваторії Чорного і Азовського морів мають місце небезпечні * підйоми та спади рівня моря. Протягом майже 20 років стабільні акумулятивні форми Саксько-Євпаторійської системи в результаті дії техногенних факторів руйнуються зі швидкістю 3,5 км щороку. Щорічно безповоротно втрачається більше 100 га прибережних територій, зменшується пляжна смуга, знижується біологічна продуктивність моря і, як наслідок, створюється складна екологічна та містобудівна обстановка на морських узбережжях. Під постійною загрозою руйнування знаходяться розміщені в береговій зоні матеріальні цінності (житлові будинки,
 • Глобальні екологічні проблеми людства
  Вступ Розділ 1. Суть екологічних проблем світу Розділ 2. Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу Розділ 3. Основні екологічні проблеми світу Розділ 4. Напрямки вирішення основних екологічних проблем світу Висновки Додатки Список літератури Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі - її атмосферного шару. Земля - це наш дім. А який він? Французький географ Елізе Реклю дуже влучно сказав: "Людина створює навколишнє середовище по своєму образу і подобі". Тобто ми маємо те навколишнє середовище, яке заслужили. Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані,
 • Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
  «Ми — народ .» — з цих слів розпочинаються тексти конституцій багатьох демократичних держав. Тим самим підкреслюється, що основною цінністю тієї чи іншої держави є людина. При цьому чимало проблем, які постають перед державою, долаються заради людини — збереження її свобод, добробуту та якості її життя. Щодня населення Землі збільшується на чверть мільйона чоловік. З 50-х до початку 90-х років XX ст. кількість населення світу подвоїлася, а його частка, яка проживає у найбідніших регіонах світу — країнах, що розвиваються, та аграрних постсоціалістичних країнах, вже досягла 3/4 світового показника. І хоча помітна тенденція до зниження темпів природного приросту населення на Землі, кількість його у країнах, що розвиваються, продовжує зростати вищими темпами, ніж в економічно розвинутих
 • Дезактивація, дегазація та дезінфекція
  Дезактивація — видалення (змивання, змітання) радіоактивних речовин із заражених ділянок місцевості, споруд, техніки, різних предметів. Залежно від обстановки може проводитися частково або в повному обсязі. При ча­стковій дезактивації знезаражуються тільки деякі ділянки місцевості, основні деталі обладнання, одяг, взуття, засоби індивідуального захисту, тобто все, із чим безпосередньо стикаються люди. Звичайний і захисний одяг і взуття обмітають, витрушують, вибивають і чистять, протирають клоччям, змоченим водою або дезактивувальними розчи­нами, миють щітками під сильним струменем води. До де­зактивувальних речовин належать усі пральні
 • Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
  ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ЇХ ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативно-право­вих актів про охорону праці здійснюють: — Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнагляд-охоронпраці); — органи Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою Мініс­терства екології та природних ресурсів України; — органи державного пожежного нагляду Державного департаменту пожеж­ної безпеки Міністерства внутрішніх справ України; — органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. Кожний із вищеперерахованих органів виконує функції в межах своїх повно­важень, визначених
 • Дії населення і правила поведінки при аваріях
  Суб'єкти господарювання, що виробляють або використовують ХНР, такі як хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші, у випадку аварійних ситуацій становлять небез­пеку для населення. Найбільшу небезпеку для населення всіх регіонів України внаслідок аварій з викидом (виливом) у повітря ХНР є суб'єкти господарської діяльності: м'ясної, молочної та переробної промис­ловості, насосні станції водозабезпечення та очисні споруди, хо­лодильники, бази та склади хімічної продукції та інші. Аварії (катастрофи) можуть супроводитися викидом (виливом) сильнодіючих отруйних речовин в атмосферу і на поверхню підстилки. Вдихання зараженого повітря може привести до ураження органів дихання, а також очей, шкірних покровів та інших органів. Найрозповсюдженішими ХНР на Україні
 • Дії населення при землетрусах, ураганах, заметах, зсувах, повенях
  План 1. Дії населення при землетрусі. 2. Дії населення при ураганах. 3. Дії населення при снігових заметах. 4. Дії населення при зсувах. 5. Дії населення при повенях. 1. Дії населення при землетрусі. Попередити землетрус неможливо, проте випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознаки слід діяти швидко, але спокійно, впевнено і без паніки. При завчасному попередженні про загрозу землетрусу, пери ніж залишити квартиру (дім), необхідно вимкнути нагрівальні пристрої і газ, якщо топилася піч - загасити ЇЇ; після цього слід одягти дітей, старих, одягтися самому, взяти необхідні речі, невеликий запас продуктів харчування, медикаменти, документи і вийти на вулицю. На вулиці слід якомога
 • Дії робітників, службовців та населення при попереджувальному сигналі "увага всім!" та мовному інформуванні управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
  Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні надзвичайних ситуацій - це передача повідомлення по мережі провідного мовлення (через квартирні і зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції і телебачення. Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени та інші сигнальні засоби. Почувши такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухайте повідомлення управління (відділу, штабу ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста обласного підпорядкування або сільського району). На кожний випадок надзвичайних ситуацій управлінням (відділом, штабом ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста обласного
 • Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини
  План 1. Вступ 2. Типи електромагнітних випромінювань 3. ВЧ та УВЧ діапазони 4. СВЧ діапазон 5. Оптичне випромінювання 6. Лазерне випромінювання 7. Захист організму від негативного впливу електромагнітних полів Вступ З того часу, коли почалося практичне використання радіо, люди почали спостерігати шкідливий вплив радіохвиль на організми живих істот, у тому числі й людей. Наприклад, у моряків, що несуть службу на кораблях, досить часто спостерігається пригнічений настрій та головні болі. Першим дослідником цього явища був лікар Павло Іванович Іжевський, який, до речі, був досить близьким знайомим винахідника радіо Олександра Степановича Попова. Усі ЕМП і випромінювання поділяють
 • Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів), змій
  З усіх комах найбільшу небезпеку для людини становлять оси (шер­шень, звичайна оса тощо) і бджоли. Вони мають отрутний апарат, який складається із двох залоз (кислої і лужної), що з'єднуються з жалом. Бджоли поза гніздом чи вуликом майже не пускають у хід жало, але коли небезпека загрожує їхній домівці — вони нападають роєм. Ступінь отруєння після укусів бджіл залежить від кількості одночасних укусів, місця враження та індивідуальної реакції організму до бджолиної отру­ти. На місці враження з'являється пекучий біль, почервоніння зони запа­лення, набряк. Він може зникнути через декілька годин або днів. Деко­ли можливе загальне отруєння організму. Необхідно видалити жало, промити ранку етиловим чи нашатирним спиртом. Дати випити постраждалому стакан міцного солодкого чаю. Біль вгамовує
 • Дотримання правил хімічної безпеки
  Загальна характеристика хімічних речовин. Протягом свого життя людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров'я, а також травми як у момент контакту, так і через певний проміжок часу. Особливу увагу становлять хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на: • промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинники, барвники) є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій при порушенні правил техніки безпеки (наприклад, ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо); • отрутохімікати, що використовуються у сільському господарстві для боротьби з бур’янами та гризунами (гербіциди, пестициди); • лікарські препаратів; • хімічні речовини побуту, які використовуються
 • Евакуація людей із будівель і приміщень. Вимоги до евакуаційних виходів
  ЗМІСТ ВСТУП 2 ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ З ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ. 3 ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В КОНТЕКСТІ ЕВАКУАЦІЇ 3 Вимоги до евакуаційних шляхів і виходів. 4 ВИСНОВОК 8 ЛІТЕРАТУРА 9 ВСТУП Евакуація [ лат. еvacuatio - вивільнювати] – організований вивіз людей, майна та обладнання підприємств та установ з місця, що знаходиться під загрозою техногенної катастрофи, стихійного лиха і т.д. В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших населених пунктах, що мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його у зонах, які є безпечними для проживання людей. Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення,
 • Екологічні кризи, причини їх дії. Фізичні, хімічні, біологічні та психологічні фактори
  ПЛАН 1. Екологічні кризи, причини їх дії 2. Фізичні, хімічні, біологічні та психологічні фактори. Селеві потоки, зсуви та метеорологічні небезпечні явища. 1. Екологічні кризи, причини їх дії В історичному плані виділяють декілька етапів зміни біосфери людством, які увінчались екологічними кризами та революціями, а саме: · вплив людства на біосферу як звичайного біологічного виду; · надінтенсивне полювання без змін екосистем у період становлення людства; · зміни екосистем внаслідок процесів, що відбуваються природнім шляхом: випасання, посилення росту трав шляхом випалювання тощо; · інтенсифікація впливу на природу шляхом розорювання грунтів та вирубування лісів; · глобальні зміни
 • Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
  Економічна ефективність нової технології, процесу, устаткування визначалася тим, наскільки сумарні витрати на додатково вироблену продукцію (ВД) менші витрат на таку продукцію, вироблену іншими засобами (ВІ). Чим більша різниця (ВІ - ВД) >0, тим ефективнішими вважалися обрані технології, процеси, засоби. Яскравим прикладом зловживання економічним принципом природокористування може служити наша країна. В умовах планування в колишньому СРСР централізованої командно - адміністративної системи економіка України десятиріччями формувалась без урахування об`єктивних потреб та інтересів її народу, оцінки екологічних можливостей окремих регіонів. Панував принцип “мінімум витрат, максимум прибутку”. Фінансування природоохоронних заходів здійснювалось по залишковому принципу. В результаті
 • Експлуатація та утримання захисних споруд у мирний час. Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні
  При експлуатації захисних споруд у мирний час повинна бути забезпечена цілісність: • захисних властивостей як споруди в цілому, так і її окремих елементів (входів, аварійних виходів, захисних герметичних і герметич­них дверей, пристроїв проти вибухів); • герметизація і гідроізоляція всієї захисної споруди; • інженерно-технічне обладнання і можливість переводу його в будь який час на експлуатацію за призначенням. Підприємства, установи і організації, що експлуатують захисні споруди, повинні призначити відповідальних осіб, які мають виконувати систематичний контроль за правильним утриманням захисних споруд, цілісністю їх захисних властивостей, пристроїв та інженерно-технічного обладнання. У захисній споруді, що експлуатується, повинна бути наступна документація: •
 • Екстремальні ситуації на відпочинку (випадки на воді, обмороження тонкий лід)
  Правила безпечної поведінки на воді Взагалі море, озеро, річка, навіть звичайний ставок потребують поважного до себе ставлення - обережності та зібраності. Легковажна поведінка під час відпочинку на воді погрожує важкими наслідками.На воді стається найбільша кількість нещасних випадків. Все це пов'язано з порушенням правил поведінки на воді. Запам'ятайте і виконуйте основні правила поведінки, і ви зможе­те запобігти багатьох інших неприємних наслідків: • Не можна купатися в заборонених та невідомих місцях. • Не купайтесь у стані сп'яніння. • Не запливайте за знаки загородження акваторій пляжу і далеко від берега. • Не підпливайте близько до суден, що рухаються. • Не стрибайте з човнів, пристаней. • Не влаштовуйте у воді небезпечних ігор. •
 • Екстремальні ситуації на відпочинку (орієнтування, отруйні ягоди та гриби, укуси комах та змій)
  Екстремальні ситуації в лісі Безпечна прогулянка в лісі Що може бути кращим, ніж прогулянка в лісі разом зі своїми това­ришами або батьками! Чисте повітря, пташки співають, під ногами тихо шелестить трава, під кущами тихенько стоять і риби і чекають - хто їх візьме. А на ку­щах рясно розсипані лісові ягоди. Завжди треба мати на увазі, що у лісі треба поводитись досить обережно. На лісовій стежці можуть зустрітися труднощі і навіть не­безпека. Деякі з них пов'язані з реальними перепонами - проходжен­ня боліт, зарослів тощо, інші - залежать від змін погоди і носять епі­зодичний або сезонний характер. І досить звична ситуація, коли людина, яка відправилась за місто або яка потрапила в ліс (поле), не може знайти дорогу. Як правило, така ситуація вирішується
 • Електробезпека
  В первичных рудах никель присутствует в соединениях с серой и мышьяком, а во вторичных месторождениях образует рассеянную вкрапленность водных никелевых силикатов. Половина мировой добычи никеля приходится на долю России и Канады, крупномасштабная добыча ведется также в Австралии, Индонезии, Новой Каледонии, ЮАР, на Кубе, в Китае, Доминиканской Республике и Колумбии. В России, занимающей первое место по добыче никелевых руд (22% мировой добычи), основная часть руды извлекается из медно-никелевых сульфидных месторождений района Норильска (Таймыр) и отчасти района Печенги (Кольский п-ов); разрабатывается также силикатно-никелевое месторождение на Урале. Канада, прежде производившая 80% никеля в мире за счет одного крупнейшего медно-никелевого месторождения Садбери (пров. Онтарио), ныне
 • Електронебезпека на виробництві та в побуті
  Електрообладнання, яким доводиться користуватися працівникам банківських установ, являє собою потенційну небезпеку. Багато нещасних випадків відбувається при обслуговуванні найбільш поширеного електрообладнання, розрахованого на напругу 127—380 В. Розглянемо вплив електричного струму на організм людини. Проходячи крізь тіло людини, електричний струм чинить на нього складний вплив: — термічний — нагрівання тканини живого організму; — біологічний— подразнення і збудження нервових волокон та інших тканин організму; — електролітичний — розпад крові і плазми. Будь-яка з цих дій може призвести до електричної травми, тобто до пошкодження організму дією електричного струму. Розрізняють місцеві електротравми та електричні удари. До місцевих електротравм відносять електроопіки
 • Електротравми
  ПЛАН 1. Електричний струм. 2. Електротравма. 3. Перша допомога при електротравмах. Електрика є постійним супутником та помічником людини. Немає такої сфери людської діяльності, де б вона не використо­вувалася. Разом з тим електрична енергія несе в собі постійну небезпеку. За даними ВОЗ, щороку на земній кулі від уражен­ня електричним струмом гине 25 000 осіб, від удару блискавки — 150—300 осіб. Якщо електрична мережа знаходиться під напругою, це по­каже будь-який прилад, увімкнений у неї. Але якщо прилад не дає показів, то це зовсім не означає, що струм не проходить по лінії. Може статися, що цей прилад недостатньо чутливий чи просто несправний. Тіло людини — хороший провідник елект­ричного струму. В разі прямого контакту зі струмом останній проходить
 • Електротравмування. Перша допомога при ушкодженні електричним током
  Організм зазнає впливу від шкідливе електричної, або піддаючи впливу розрядів атмосферної електрики (удар блискавки), або при випадковому зіткненні з електричним струмом. Явища, що виникають від зіткнення з електричним струмом, залежать від ряду умов, серед яких головну роль грають властивості електричного струму і функціональний стан самого організму. Властивості електричного струму визначаються характером струму (постійний чи перемінний), напругою і частотою його, напрямком, тривалістю дії. Постійний струм діє швидше, ніж пепременный, але перемінний небезпечніше постійного при відносно невеликій його напрузі і низкою частоті, тому що опір тканин перемінному струму слабкіше, ніж постійному. Збільшення частоти періодів зменшує
 • Життєдіяльність як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей
  «Життєдіяльність» складається з двох слів — «життя» і «діяльність», тому з'ясуємо спочатку зміст кожного з них. Життя - це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регу­ляції свого складу та функцій, різних форм руху, можливість при­стосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення. Життя є вищою формою існування матерії порівняно з іншими -фізичною, хімічною, енергетичною тощо. Невід'ємною властивістю усього живого є активність. «Усі живі істоти повинні діяти або ж заги­нути. Миша повинна перебувати у стані руху, птах літати, риба плава­ти і навіть рослина повинна рости» (Сельв Г. От мечты к открытию. -М., 1987. — С. 32). Отже, активність є властивістю усього живого, тобто термін «життя»
 • Життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях
  План Життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. а) забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. б) заходи безпеки при проведення рятувальних робіт, та інших невідкладних робіт. Задача: Визначити через скільки секунд пройде ударна хвиля відстань якщо вибух буде за 40 км. Швидкість ударної хвилі 3 км за 8 секунд. На сучасному етапі характерною особливістю розвитку цивілізації є зростання та посилення ризику її існування. Відповідно до “Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій” (постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099): Надзвичайна ситуація (НС) – це порушення умов життя і діяльності людей на об’єкт або території, що спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом
 • Забезпечення пожежної безпеки
  ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ Забезпечення пожежної безпеки — це один із важливих напрямків щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього середовища. Незва­жаючи на значний поступ у науково-технічній сфері людству ще не вдалося знайти абсолютно надійних засобів щодо забезпечення пожежної безпеки. Більше того, статисти­ка свідчить, що при зростанні чисельності населення на 1 % кількість пожеж збільшується приблизно на 5%, а збитки від них зростають на 10%. І сьогодні, коли людство увійшло в третє тисячоліття своєї багатовікової історії, питання пожежної безпеки залишаються актуальними. Кожні п'ять секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні кожні 10 хвилин. Протягом однієї доби в
 • Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила
  Зміст Вступ Розділ 1. Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації 1.1. Історія екології та безпеки життєдіяльності 1.2. Здорова екологічна ситуація – здоров’я суспільства Розділ 2. Джерела екологічної кризи в Україні і її вплив на суспільство 2.1. Шляхи вирішення санітарної та епідемічної ситуації в Україні 2.2. Перспективи розвитку природоохоронних заходів в Україні 2.3. Вирішення глобальних проблем охорони навколишнього природного середовища в Україні і світі Висновки Додатки Список використаних джерел
 • Завдання оптимізації взаємодії людини і живої природи — стратегія майбутнього
  Останнім часом завдання оптимізації взаємовідносин у системі "жива природа — людина — суспільство" приділяється все більше уваги, оскільки без оптимізації цих взаємовідносин дальше існування життя на Землі стає неможливим. Всебічний аналіз перс­пектив такої оптимізації наведений у працях О. В. Букварьової, Г. М. Алещенко, Н. ф. Реймерса (1994), матеріали яких слід вивчати детальніше. Автори справедливо вважають, що суть стратеги зводить­ся до збереження біорозмаїтгя в біосфері за умов оптимізації існу­вання життя. Одним із найважливіших завдань сучасної екології є розробка стратегії збереження, поновлення (відродження) і стійкого викори­стання біорозмаїтгя. Йдеться про створення нової стратегії взаємо­відносин у системі "жива природа — людина", при якій би гаран­тувалось
 • Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень
  Створення здорових та безпечних умов праці починається з правильного вибору майданчика для розміщення підприємства та раціонального розташування на ньому виробничих, допоміжних та інших будівель і споруд. Вибираючи майданчик для будівництва підприємства, треба враховувати: аерокліматичну характеристику та рельєф місцевості, умови туманоутворення та розсіювання в атмосфері промислових викидів. Не можна розміщувати підприємства поблизу джерел водопостачання; на ділянках, забруднених органічними та радіоактивними відходами; в місцях можливих підтоплень тощо. Слід зазначити, що при виборі місця розміщення підприємства необхідно врахувати вплив вже існуючих джерел викидів та створюваного ними тла забруднення. Вирішуючи питання зонування (умовного поділу території за функціональним
 • Загальні вимоги до розміщення, будівництва та використання захисних споруд цивільної оборони
  Одним з найефективніших способів захисту населення при виникненні техногенних аварій з викидом ХНР радіоактивних та інших небезпечних речовин є укриття населення в захисних спорудах цивільної оборони (ЗС ЦО). З цією метою повинно здійснюватись планомірне накопичення фонду ЗС (сховищ та протирадіаційних укриттів), які у повсякденній діяльності повинні використовуватись для господарської необхідності та обслугову­вання населення. ЗС повинні приводитись у готовність для прийому населення у терміни, що не перевищують 12 годин, а на АС та ХНО повинні утримуватись у готовності до негайного прийому населення. ЗС, що входять у склад АС та ХНО, необхідно включати у пускові об'єкти першої черги. При цьому ввід до експлуатації сховищ при будівництві АС повинно передбачувати до фізичного
 • Загальні вимоги пожежної безпеки
  ПЛАН Вступ 1. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта 2. Система запобігання пожежі 3. Система протипожежного захисту Використана література Вступ Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну безпеку”. Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" (статті 4 - 7) Правила пожежної безпеки
 • Загальні відомості про надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки
  Загальні відомості про надзвичайні ситуації В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами об­становка характеризується як дуже складна. Тенденція зростан­ня кількості природних і, особливо, техногенних надзвичайних ситуацій, вагомість наслідків об'єктивно примушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства та навколишнього середовища, а також стабільності розвитку економіки країни. Руйнівну силу техногенних катастроф і стихійних лих у деяких випадках можна порівняти
 • Загальні властивості аналізаторів, їх вплив на життєдіяльність людини
  ПЛАН 1. АНАЛІЗАТОРИ ЛЮДИНИ 2. ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР 3. СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР 4. НЮХОВИЙ АНАЛІЗАТОР 5. СМАКОВИЙ АНАЛІЗАТОР 6. ДОТИК 7. РУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР 8. СПІЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ АНАЛІЗАТОРІВ ЛІТЕРАТУРА 1. АНАЛІЗАТОРИ ЛЮДИНИ Під впливом змін умов навколишнього середовища в організмі людини формується інформація про необхідність зміни організації життєвих процесів з метою запобігання ушкодженню та загибелі організму. Зв'язок людини з навколишнім середовищем здійснюється за допомогою аналізаторів, котрі сприймають та передають інформацію в кору великих півкуль головного мозку. Аналізатор складається з рецептора,
 • Загальні питання безпеки праці: Перелік робіт підвищеної небезпеки
  Загальні питання безпеки праці Одним із найважливіших завдань охорони праці є за­безпечення таких умов праці, які б виключали мож­ливість дії на працівників різних небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Згідно зі статтею 153 Кодексу законів про працю, влас­ник підприємства зобов'язаний забезпечити належне техніч­не обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Умови праці — це сукупність факторів виробничого се­редовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності. Працездатність — здатність людини до праці, яка визна­чається рівнем її фізичних і психофізіологічних можливо­стей, а також станом здоров'я
 • Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів
  З метою запобігання або зменшення впливу на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують засоби колективного та індивідуального захисту. Засоби захисту працюючих за призначенням поділяються на дві категорії: • засоби колективного захисту; • засоби індивідуального захисту. Засоби колективного захисту призначені для: • нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць (вентиляція, кондиціонування, опалення, автома­тичний контроль і сигналізація); • нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць (джерела світла, освітлювальні прилади, світлозахисне об­ладнання, світлофільтри); • захисту від іонізуючих, інфрачервоних, ультрафіолетових, електромагнітних, лазерних, магнітних та електричних полів (огородження,
 • Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій від надзвичайних ситуацій
  Внаслідок надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру (а загалом будь-якого походження) може сформуватися надзвичайний екологічний стан, коли на певній території проживання населення може бути або однозначно неможливе (як це сталося після аварії на Чорнобильській АЕС), або потребуватиме обмежень. Згідно з чинним законодавством України рішення про запровадження надзвичайного екологічного стану ухвалює Президент України за поданням Ради національної безпеки і оборони України або Кабінету Міністрів України. Як зазначалося, людство не гарантоване від імовірності виникнення надзвичайних ситуацій як природного, так і техногенного характеру, проте кожна людина і суспільство загалом мають право
 • Засоби індивідуального захисту
  Засоби індивідуального захисту (скорочено - ЗІЗ) використовують­ся для захисту людини від отруйних речовин, силь­нодіючих отрут, радіоактивних речовин і бактеріологічних засобів і за своїм призначенням діляться на засоби за­хисту органів дихання та засоби захисту шкіри. Найпростіші засоби захисту органів дихання — протипилова тканинна маска і ватно-марлева пов'язка. Во­ни захищають органи дихання від радіоактивного пилу і деяких видів бактеріологічних засобів, а для захисту від отруйних речовин непридатні. Протипилова тканинна маска (мал.) складається з двох частин — корпусу і кріплення. Кор­пус маски шиють з 4—5 шарів тканини. Зовнішні шари роблять з тканини без ворсу, а внутрішні — для кращої фільтрації — з ворсом. Кріпленням служать смужки тканини, пришиті збоку корпуса.
 • Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкірних покровів
  Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіряних покровів та медичні засоби використовуються в системі захисних заходів у зонах надзвичайних ситуацій, які повинні запобігати наднормативній дії на людей небезпечних і шкідливих аерозолів, газів і пару, що попали в навколишнє середовище при руйнуванні обладнання і комунікацій відповідних об'єктів, а також знижувати небажані ефекти дії на людину променевого, теплового та іонізуючого випромінювань, а також для надання само- і взаємодопомоги при ураженнях внаслідок НС. В якості засобів індивідуального захисту органів дихання необхідно використовувати загальновійськові, цивільні і промислові протигази, що випускаються промисловістю, респіратори та простіші засоби (маски проти пилу із тканин і пов'язки). В якості засобів індивідуального
 • Застережні заходи і перша допомога при отруєнні “лізоформіном 3000”, “дескозалом”
  Лізоформін 3000 має бакетрецидні, туберкулоцидні, фунгіцидні, еонороцидні (сибировиразкові, газової гангрени), вирулецидні (в тому числі у відношенні збудників сивороткового гепатиту та СНІДу) властивості. Робочі розчини дезинфікуючого засобу застосовують для дезинфекції, спільних процесів дезинфекції і перед стерилізаційного очищення, а також для стерилізації виробів медичного призначення, в тому числі хірургічного і стоматологічно інструментарію з металу, скла, полімерів, гуми, гнучких і жорстких ендоскопів, медичних інструментів до гнучких ендоскопів, а також для дезинфекції поверхонь у закладах охорони здоров’я і суспільних приміщеннях. Розчинами Лізоформіну 3000 знезаражують біосизну,
 • Захисне занулення, його фізична суть та способи виконання
  ПЛАН 1. Місце захисного занулення серед інших заходів електробезпеки 2. Мета занулення та способи виконання Висновок Список використаної літератури 1. Місце захисного занулення серед інших заходів електробезпеки Для забезпечення електробезпеки використовуються окремо або в поєднанні один з одним такі технічні способи та засоби: • захисне заземлення; • занулення; • вирівнювання потенціалів; • мала напруга; • захисне відімкнення; • ізоляція струмопроводів; • огороджувальні пристрої; • попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки; • засоби захисту та запобіжні пристрої. Для захисту людей від ураження електрострумом
 • Захисні споруди цивільної оборони
  1. Сховища цивільної оборони • Сховища ЦО - це споруди, які забезпечують комплексний захист укритих людей від дії факторів ураження НС. Сховища, які знаходяться в зонах можливого виникнення масових пожеж і в зонах ураження ХНР, забезпечують також захист укритих людей від високих температур, отруєння продуктами горіння і ураження ХНР. Сховища повинні забезпечувати можливість безперервного перебування в них укритих людей протягом двох діб. За ступенем захисту від дії хвилі удару ядерного вибуху сховища поділяються на класи (табл. 1.). Таблиця 1. Класифікація сховищ на класи за ступенем дії хвилі удару від ядерного вибуху Клас
 • Захисні споруди, укриття населення та їх характеристика
  Захисні споруди призначені для захисту людей від нас­лідків аварій (катастроф) і стихійних лих, а також від ура-жальної дії зброї масового знищення і звичайних засобів ура­ження та впливу другорядних чинників ядерного вибуху. Захисні споруди розрізняють: за призначенням — для захисту населення, розміщення органів управління (командного пункту — КП, пункту уп­равління — ПУ, вузла зв'язку — ВЗ) і медичних закладів; за місцем знаходження — вбудовані, відокремлені, метрополітен, у гірських виробках; за терміном будівництва — зведені завчасно, швид-козведені; за захисними властивостями — найпростіші укриття (щілини відкриті і перекриті), протирадіаційні укриття (ПРУ) і сховища. УКРИТТЯ НАЙПРОСТІШОГО ТИПУ У системі захисту населення особливе значення мають найпростіші
 • Захист від електромагнітних полів та надвисокочастотного випромінювання
  Зміст 1. Вступ. 2. Джерела випромінювання і його вплив на людину 3. Захист від електромагнітних полів та надвисокочастотного випромінювання. 4. Засоби індивідуального захисту. 5. Література. 1. Вступ. Рік у рік зростає забруднення навколишнього середовища фізичними небезпечними факторами, до яких належать і електромагнітні та іонізуючі і теплові випромінювання, транспортний та виробничий шум або, як заведено говорити, акустичне забруднення навколишнього природного середовища. До сьогодні постійний моніторинг параметрів фізичних факторів у багатьох містах і населених пунктах практично не здійснюється. А тим часом такий небезпечний фактор як електромагнітне
 • Захист від перехідних і високих напруг
  Захист від напруги, яка виникає на металічних корусах електроустановок внаслідок пошкодження ізоляції, служить захисне заземлення, занулення, і захисне відключення. Захисне заземлення являє собою спеціально електричне з'єднання з землею, або її еквівалентом металічних безструмних частин,які можуть бути під напругою. Зазамлення використовується в мережах напругою до 1000 В і більше. Захисне заземлення зменшує напругу на корпусі відносно землі до безпечного значення, відповідно, зменшується і струм, який проходить через тіло людини. Заземляючий пристрій складається з вироблених заземлителів: металічних труб і контурної шини, які розміщенні обов'язково в землі, за допомогою яких здійснюється надійне з'єднання з землею і утворюється
 • Захист населення в надзвичайних ситуаціях
  ПЛАН 1. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в над­звичайних ситуаціях 2. Заходи щодо забезпечення мінімуму життєвих потреб людей 3. Сили та засоби, які використовуються для життєзабез­печення населення 4. Організація та проведення медичних заходів у надзвичайних ситуаціях 1. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях Одним з основних завдань ЦО України є організація життєзабезпечення населення у разі виникнення надзвичайної ситуації. Заходи життєзабезпечення здійснюються центральними та місцевими органами державної виконавчої влади структурними підрозділами у їх складі, що безпосередньо відповідають за захист населення, адміністраціями
 • Захист населення у надзвичайних ситуаціях
  ПЛАН 1. Основні принципи та способи захисту населення і територій у НС. 2. Організація ведення аварійно-рятувальних робіт в осередках ураження. 3. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення 4. Медичний захист населення 5. Евакуація населення із осередків ураження. 1. Основні принципи та способи захисту населення і територій у НС Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного природного, соціально-політичного, воєнного характерів здійснюється за такими принципами: Ø пріоритетність завдань, спрямованих на порятунок життя і збереження здоров’я людей та навколишнього середовища; Ø безперечної переваги раціональної і превентивної безпеки; Ø вільного
 • Захист прав працівників на охорону праці
  План роботи: 1.Охорона праці, як окрема галузь права. 2.Система законодавчих актів, що регулюють охорону праці. 3.Гарантії захисту прав працівників на охорону праці. 4.Відповідальність за порушення нормативно- правових актів про охорону праці 5.Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві – гарантія захисту права працівника на охорону праці. 1.Охорона праці, як окрема галузь права Загальна декларація прав людини проголосила право кожно­го на справедливі та сприятливі умови праці, складовою части­ною якого є такі умови, які відповідають вимогам безпеки та гігієни. Право на безпечні та нешкідливі умови праці визнано в Укра­їні
 • Заходи пожежної безпеки
  Організація пожежної охорони Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке призводить до матеріальної шкоди. Пожежна безпека - стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну безпеку”. Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд.
 • Заходи та засоби захисту від вібрації
  ЗМІСТ ВСТУП 2 Вібрація та її Біологічний вплив. 3 Параметри вібрації 3 засоби та заходи боротьби з вібрацією. 4 ВИСНОВОК 7 ЛІТЕРАТУРА 8 ВСТУП В умовах формування України, як суверенної і незалежної правової держави, особливо важливого значення набуває збереження правової культури у сфері охорони праці, з рівнем якої безпосередньо пов’язана ефективність виробничо-людських відносин у нашій країні. Розробка норм з охорони праці має здійснюватися в органічному зв’язку з реальними умовами на виробництві, щоб керівники та працівники відчули відповідальність за охорону праці. Принцип пріорітетності охорони життя та та здоров‘я працівників по відношенню до результатів професійної діяльності вимагає обов‘язкового виконання в необхідному
 • Зброя масового знищення
  Зміст 1. Ядерна зброя 1.1 Характеристика ядерної зброї. Види вибухів 1.2 Вражаючі фактори а) Ударна хвиля б) Світлове випромінювання в) Проникаюча радіація г) Радіоактивне зараження д) Електромагнітний імпульс 1.3 Особливості вражаючої дії нейтронних боєприпасів 1.4 Вогнище ядерної поразки 1.5 Зони радіоактивного зараження на сліді ядерного вибуху 2. Хімічна зброя 2.1 Характеристика ОР, засоби боротьби і захисту від них а) ОР нервово-паралітичної дії б) ОР шкірнонаривної дії в) ОР задушливої дії г) ОР загальноотруйної дії д) ОР психохімічної дії 2.2 Бінарні хімічні боєприпаси 2.3 Вогнище хімічної поразки 3. Бактеріологічна (біологічна) зброя 3.1 Характеристика бактеріальних засобів 3.2 Вогнище
 • Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку
  Серед сучасних засобів ведення війни особливе місце займає зброя масового ураження, до якої відносять ядерну, хімічну і біологічну (бактеріальну) зброю. ЯДЕРНА ЗБРОЯ Ядерною зброєю називають зброю, уражаюча дія якої базується на використанні енергії, що виділяється у виді вибуху при ядерних перетвореннях. До ядерних боєприпасів належать оснащені ядерними зарядами бойові частини ракет, авіаційні бомби, артилерійські снаряди, ядерні фугаси. Пристрої, які використовуються для здійснення вибухового процесу і звільнення ядерної енергії, називаються ядерними зарядами. За характером вибухових реакцій вони поділяються на три основні види. Заряди, уражаюча дія котрих базується на використанні енергії ділення ядер радіоактивних речовин, називаються ядерними.
 • Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці
  Власник зобов'язаний інформувати працівників про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог. Державні органи управління охороною праці інформують населення України, відповідного регіону, працівників галузі та трудові колективи про реалізацію державної політики з охорони праці, виконання національних, територіальних чи галузевих програм з цих питань, про рівень і причини аварійності, виробничого травматизму і професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та здоров'я працівників. На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з питань охорони праці. На підприємстві з кількістю
 • Згубні звички як фактор ризику
  Поряд з "традиційними" загрозами безпечній життєдіяльності людини останніми роками в Україні глобального характеру набули такі захворювання, як алкоголізм, наркоманія (фізіологічна залежність від наркотиків) і синдром набутого імунодефіциту людини (СНІД). Поєднання в одній темі цих різних за природою захворювань зумовлюється значною залежністю рівня захворювання на СНІД від поширення алкоголізму і наркоманії. Розглянемо ці захворювання докладніше. Алкоголізм Алкоголізм — важкий тягар для більшості суспільств, як розвинених, так і тих, що розвиваються. У різні історичні часи і в різних місцях, в умовах різних систем культурних цінностей, адміністративних систем
 • Землетруси
  Чому бувають землетруси У 5 год 20 хв земля затряслася; її перша судорога продовжувалася майже 10 секунд: тріск і скрип віконних рам, дзвін скла, шум падаючих драбин розбудили сплячих: люди встали, відчуваючи всім тілом ці підземні поштовхи . Гойдались стіни, зриваючись, падали посуд, картини, дзеркала, вигиналася підлога, меблі тряслись, рухаючись по кімнаті, переверталися шафи, підстрибували столи. Як паперова, розривалася стеля, сипалася штукатурка. В темноті все гойдалось, падало, з тріском провалювалось в якісь раптом відкрившись провалля. Земля глухо гуділа, стогнала, горбилась під ногами
 • Землетруси, вулкани, селі, пожежі, повені, пожежі
  ГЕОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА Землетруси — коливання земної кори, що виникають внаслідок вибухів у глибині землі, розламів шарів земної кори, активної вулканічної діяльності. Область підземного удару викликає пружні коливання (сейсмічні хвилі), що поширюються по землі у всіх напрямках. Область землі, з якої виходять хвилі землетрусу, називають центром, а розташовану на поверхні землі ділянку — епіцентром землетрусу. Інтенсивність землетрусу вимірюється в балах за шкалою Ріхтера, а у останні роки у нашій країні та у ряді європейських держав використовують 12-бальну міжнародну шкалу MSK-64. Інтенсивність землетрусу зменшується до периферії зони катастрофи. Осередки землетрусів знаходяться на глибині 30-60 KM, a інколи на глибині до 700 км. В залежності від причин і місця виникнення
 • Землетруси. Рятувальні і невідкладні роботи при ліквідації наслідків
  У наш час людина здатна полетіти на Місяць, ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. У наш цивілізований, технічно розвинений час людство залишається залежним від природних явищ, які досить час­то мають катастрофічний характер. Виверження вулканів, землетру­си, посухи, селеві потоки, снігові лавини, повені спричиняють заги­бель багатьох тисяч людей, завдають величезних матеріальних збитків. Найбільші збитки з усіх стихійних лих спричиняють повені (40%), на другому місці — тропічні циклони (20% ), на третьому І четвертому місцях (по 15%) — землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних коливань, 100
 • Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
  Безпека життєдіяльності (БЖД) наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності (в т.ч. трудової). Вона більш універсальна дисципліна, ніж охорона праці чи цивільна оборона, адже дві останні розглядають лише окремі випадки безпеки в конкретних ситуаціях. Охорона праці цікавиться людиною, яка знаходиться в умовах виробництва, цивільна оборона – в надзвичайних ситуаціях, а безпека життєдіяльності у всіх життєвих обставинах. В центрі уваги нового курсу БЖД – людина як самоціль розвитку суспільства, а його лейтмотивом є вислів старогрецького філософа Протагора “Людина є мірило всіх речей”. Людина має цінність не тільки як робоча сила, яку потрібно охороняти
 • Зсуви
  Зсув (обвал). Уражаючі фактори зсуву (обвалу). Типові моделі поведінки при виникненні зсувів (обвалів). Зсув — це ковзаюче переміщення мас гірських порід униз по схилу під дією влас­ної ваги. Зсуви найчастіше виникають на берегах річок і водойм, на гірських схилах. Зсуви мають місце на схилах із крутизною 20° і більше в будь-яку пору року. Основна при­чина зсувів — надлишкове насичення глиняних порід підземними водами. До інших причин виникнення зсувів належать: ослаблення порід унаслідок вивітрювання, пере-зволоження ґрунту опадами, нерозумна господарська діяльність людини. Зсуви вини­кають також під час землетрусів і вивержень вулканів. Зсуви відбуваються з різними швидкостями (повільні, середні, швидкі). Швид­кість повільних переміщень порід складає декілька десятків
 • Зсуви, селі, карсти, заболочення
  До несприятливих фізико-географічних процесів, що відбуваються на території України, належать зсуви, селі, карсти, заболочення. Селі – короткочасні бурхливі паводки на гірських річках, що несуть грязьо-кам’яний матеріал. Вони виникають під час великих злив, інтенсивного сніготанення, рідко при вивержені вулканів. Особливо раптові і руйнівні селі у різко континентальних зонах і після довгого сухого періоду, коли в процесі вивітрювання накопичуються маси уламкового матеріалу на схилах долин. Сель переносить від 10 до 75% кам’яного матеріалу у об’ємі потоку. Відомі випадки переносу кам’яних глиб більш 200т. Селі
 • Іонізуюче випромінювання і захист від нього
  Раніше вже було коротко розглянуто явище радіоактивності як природного феномена. Як відомо, радіоактивне випромінювання було відкрито А. Беккерелем. Згодом М. Складовська-Кюрі і П. Кюрі відкрили радіоактивність. Явище радіоактивності, як і самі радіоактивні елементи, почали широко використовувати в різних сферах господарської діяльності. Вершиною наукових пошуків стало відкриття штучного поділу радіоактивних елементів і, що найбільше привабило дослідників, енергії, яка виділяється при цьому. Саме її "приборкати" і примусити служити людству поставили собі за мету науковці. Щоправда, спочатку у вигляді двох атомних бомб, які було скинуто на жителів японських міст Хіросіма і Нагасакі у 1945 р. Доречно
 • Іонізуючі випромінювання
  Іони повітря утворюються внаслідок дії космічних та соняч­них променів і випромінювання радіоактивних речовин тощо. У повітрі приморських місцевостей під час прибою, біля водоспадів і гірських річок, а також навколо штучних фонтанів у повітрі, яке має негативний заряд, є велика кількість іонів води, що заряджені позитивно. У процесі дії вищевказаних факторів та приєднання до іонів окремих молекул, комплексу молекул та інших домішок (диму, туману тощо) у повітрі створюються відповідні стійкі комплекси -легкі, середні та важкі іони, які постійно руйнуються та вступають у нові комбінації. Наявність легких іонів з негативним зарядом є показником чистоти повітря. Коливання їх кількості залежить від пори року, місцевості, наявності промислових підприємств та інших факторів. Чистим можна вважати
 • Катастрофи
  Катастрофа — це великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування. Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти і їх розвиток ставить під загрозу існування усієї біосфери. Катастрофи бувають спричинені природними стихіями (сильні землетруси, цунамі, затяжні повені, зсуви, лавини, виверження лавини, урагани і т.п.) або людською діяльністю (світовій війни, катастрофа на Чорнобильській АЕС і т.п.). За причиною виникнення катастрофи (стихійні лиха) поділяють на: - тектонічні (пов’язані з процесами, які відбуваються в надрах землі), до них належать землетруси, виверження вулканів; - топологічні (пов’язані з процесами, які відбуваються на поверхні землі), до них належать повені,
 • Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів
  Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей. Кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно і розуміє значення її по-своєму. Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов’язують відчуття небезпеки з буденними проблемами і повсякчасними клопотами, а не ґрунтують його на побоюванні глобальних катастроф чи міжнародних конфліктів. Захист житла, робочого місця, достатку, здоров'я, довкілля – основні проблеми безпечного
 • Класифікація надзвичайних ситуацій
  Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається пору­шення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призве­сти або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями. Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громад­ськості до надзвичайних ситуацій, особливо коли вони пов'язані з життям відомих особистостей, призвели або можуть призвести до великої кількості жертв, становлять загрозу нормальному життю і діяльності груп людей, цілих регіонів чи навіть країн. Майже жодне газетне видання, жоден випуск радіо або телевізійних новин не виходить без таких по­відомлень. Загальні ознаки НС
 • Класифікація небезпек
  Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей. Кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно і розуміє значення її по-своєму. Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов’язують відчуття небезпеки з буденними проблемами і повсякчасними клопотами, а не ґрунтують його на побоюванні глобальних катастроф чи міжнародних конфліктів. Захист житла, робочого місця, достатку, здоров'я, довкілля – основні проблеми безпечного самопочуття людини. Відчуття небезпеки
 • Класифікація факторів ураження джерел надзвичайних техногенних ситуацій
  Фактори ураження джерел техногенних надзвичайних ситуацій класифікують як за генезисом, так і за механізмом дії. Генезис – це виникнення і наступний розвиток факторі» ураження. Фактори ураження джерел надзвичайних техногенних ситуацій за генезисом розділяють на фактори: прямої дії, або первинні; побічної дії, або вторинні. Первинні фактори ураження безпосередньо викликаються виникненням джерела техногенної надзвичайної ситуації. Вторинні фактори ураження викликаються змінами об'єктів навколишнього природного середовища і первинними факторами ураження. Фактори ураження джерел техногенних надзвичайних ситуацій за механізмом дії поділяють на фактори: - фізичної дії; - хімічної дії. До факторів ураження фізичної дії відносять: * повітряну ударну хвилю;
 • Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці
  Колективний договір, угодаукладається профспілковим комі­тетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем[1]. Проект договору (угоди) повинен обговорюватись на зборах (конференції) трудового колективу і затверджуватись зборами (конференцією). Колективний договір повинен містити основні положення з питань праці і заробітної плати, положення в галузі робочого часу, відпочинку, матеріального стимулювання, охорони праці, удоско­налення виробництва і праці, зміцнення виробничої і трудової дисципліни, соціальні питання та ін. Договір укладається в письмовій формі терміном на 1 рік і по­ширюється на всіх працівників установи, незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Колективний договір (угода) є найважливішим
 • Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами
  Виходячи з сучасних уявлень, безпека життєдіяльності є багатогран­ним об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання. Складовими цієї галузі є різноманітні науки про безпеку. У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, по­в'язаних з питаннями безпеки. Згідно з Європейською програмою на­вчання у сфері наук з ризиків «FORM-OSE» науки про безпеку мають світоглядно-професійний характер. До них належать: * гуманітарні (філософія, теологія, лінгвістика); * природничі (математика, фізика, хімія, біологія); * інженерні науки (опір матеріалів, інженерна справа, електроніка); * науки про людину (медицина, психологія, ергономіка, педагогіка); * науки про суспільство (соціологія,
 • Контроль за функціонуванням системи безпеки життєдіяльності. Законодавче і нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності
  Контроль за системами та засобами БЖД у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством здійснюють спеціальні органи центральної державної та місцевої влади, що відповідають за забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства, а також роботодавці. Наприклад, роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників власного підприємства засобами індивідуального захисту (якщо використовуються шкідливі речовини, застосовуються вантажі, робота в умовах високих або низьких температур тощо), безпечними робочими місцями; гарантувати працівникам безпеку життя і здоров'я, соціальний захист у разі нещасного випадку з клінічними наслідками; мінімізувати негативний вплив підприємства на навколишнє середовище. Екологічний
 • Криміногенно-правова характеристика терористичного акту
  ПЛАН ВСТУП Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ТЕРОРИЗМ” І “ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ” Розділ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ Розділ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧ­НИХ АКТІВ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вступ Тема даної курсової роботи “Криміногенно-правова характеристика терористичного акту” є вкрай актуальною для дослідження. Оскільки на початку XXI ст. проблема тероризму і боротьби з ним є водночас новою і не новою. Тероризм як негативне соціально-політичне і кримінальне явище існує і досліджується давно. Але тероризм сьогодні – складніший і небезпечніший, ніж, зокрема,
 • Куріння і молодь
  Куріння і молодь - дуже серйозна проблема, і проблема не тільки медична, але і соціальна. Тоді як в Європі і в Америці все більше І більше розповсюджується прихильність здоровому способу життя, у нас помітна абсолютно протилежна тенденція. І це положення не можна змінити, не знаючи причин явища і не маючи даних про його характер і поширеність. Якщо розглядати цю проблему у світлі окремої соціальної групи, то однією з найактуальніших буде ця проблема в середовищі учнів середньої школи. Оскільки вплив однолітків на свідомість учня, що не сформувалася, дуже великий, то причин для занепокоєння достатньо багато. Крім впливу тих, що оточують, є особисте прагнення «поспішного дорослішання» властиво багатьом сучасним дітям. Вплив може виходити і від батьків, як поганий приклад і просто
 • Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
  ПЛАН 1. Основні етапи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2. Організація та проведення медичних заходів у надзвичайних ситуаціях 3. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях Використана література 1. Основні етапи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Внаслідок НС виникають руйнування будинків, споруд, шляхів спо­лучення, зараження місцевості радіоактивними та хімічними речови­нами, затоплення, пожежі тощо. Люди можуть опинитися у завалах, у пошкоджених, підтоплених або палаючих будинках, інших не передбачуваних ситуаціях. У зв'язку з цим необхідні заходи з рятування лю­дей, надання їм допомоги, локалізації аварій
 • Лісові пожежі
  Реферат на писаний колективом сайту www.ukrreferat.com Важко уявити собі життя людини без вогню. Він допомагає приготувати їжу, зігрітися, коли холодно. На заводах та інших підприємствах вогонь використовують, щоб виплавляти метал, виготовляти посуд, пекти хліб. Автомобіль не зрушить з місця, а космічний корабель не полетить, якщо на допомогу не прийде вогонь. Вогонь – друг людини. Але, якщо він потрапить у невмілі руки, то може стати грізним ворогом. Наслідком неправильного і необережного поводження з вогнем, газовими та електроприладами є пожежі. Вони знищують будинки і заводи, хлібні поля і ліси. Під час пожеж гинуть люди. Ліси – національне багатство України. Це знає кожний. Вони займають
 • Людина в умовах автономного існування
  Перед людиною, що опинилася в умовах автономного існування, вже з перших хвилин постає ряд невідкладних завдань: • подолання стресового стану від аварійної ситуації; • подання першої медичної допомоги постраждалим або самодопомоги; • захист від несприятливого впливу факторів навколишнього середовища (низьких або підвищених температур, прямої сонячної радіації, вітру тощо); • забезпечення водою і їжею; • визначення свого місцеперебування; • встановлення зв'язку і підготовка засобів сигналізації. Не всі люди, які опиняються в надзвичайній ситуації (аварія корабля або літака, пожежа, повінь тощо), здатні до негайних, енергійних, цілеспрямованих дій. Більшість людей (приблизно 50-75 % потерпілих), перебувають у стані панічної реакції, залишаючись
 • Людина і навколишнє середовище. Головні реакції, що забезпечують життєдіяльність людини
  ПЛАН Вступ 1. Людина як один з головних елементів системи “людина – навколишнє середовище” 2. Реакції та інші складові адаптації людини до навколишнього середовища 3. Психічні реакції людини, які забезпечують життєдіяльність людини Список використаної літератури Вступ Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище». Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не враховуючи їх місця в навколишньому середовищі і стану цього середовища. Тому БЖД вивчає людину і її навколишнє середовище саме в системі «людина — життєве середовище». Поза
 • Магнітне поле і особливості його впливу на людину
  Магнітне поле — вид матерії, яка існує навколо рухомих електричне заряджених частинок речовини і здійснює їх взаємодію. Воно створюється рухомими електричними зарядами або змінним електричним полем. У промисловості широко застосовують магнітні пристрої (електромагніти, постійні магніти) — від слабких до гігантських у прискорювачах ядерних частинок, здатних створювати магнітне поле (МП). Крім того, МП може виникати і як супутній фактор в електротехнічних пристроях, через які надходить постійний електричний струм. Розрізняють МП постійне (ПМП), змінне низькочастотне (2-50 Гц) та імпульсне (ІМП). Найпоширенішими є технологічні процеси із застосуванням постійного МП. Постійне МП створюється постійним електричним
 • Масові інфекційні захворювання та отруєння людей
  Серед інфекційних захворювань найбільше поширені на всій те­риторії України дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, кір, епідемічний паротит, гострі кишкові інфекційні хвороби. Реальною епі­демічною загрозою населенню України є особливо небезпечні інфекції. У країні широко розповсюджені активно діючі природні вогнища багатьох небезпечних інфекцій: туляремії (у 23 областях), леп­тоспірозу (у всіх регіонах), сибірки (у 16 областях), лихоманки Ку (у 9 областях), кліщового енцефаліту (у 8 областях), геморагічної пропасниці з нирковим синдромом (у 10 областях), вірусу Західного Нілу (у 7 областях), Каліфорнійського енцефаліту (у 7 областях), вірусу Укуніємі (у 6 областях). Існують епідеміологічні свідчення про необхідність вивчення нозоареалу псевдотуберкульозу, лістеріозу, хвороби Лайма
 • Масові скупчення в надзвичайних ситуаціях
  План 1. Умови формування Надзвичайних Ситуацій. 2. Класифікація надзвичайних ситуацій. 3. Характеристика надзвичайних ситуацій. 4. Поняття „Паніка” в НС. 5. Норми поведінки при масових скупченнях людей. Вступ На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов'язана з навколишнім світом. На межі XXI століття людство все більше і більше відчуває на собі проблеми виникаючі при мешканні у високоіндустріальному суспільстві. Небезпечне втручання людини в природу різко посилилося, розширився об'єм цього втручання, воно стало різноманітне і зараз загрожує стати глобальною небезпекою для людства. Практично щодня в різних куточках нашої планети виникають так звані «Надзвичайні Ситуації»
 • Медична допомога в умовах автономного існування
  Як зазначалося, у будь-якому аварійному запасі повинна бути медична аптечка з мінімальним запасом медикаментів й інших засобів, необхідних для надання невідкладної допомоги. До складу аварійної аптечки зазвичай входять: • джгут для зупинки кровотечі; • індивідуальні перев'язні пакети; • стерильні бинти і серветки; • бактерицидний і липкий пластирі; • настойка йоду і медичний спирт; • протишокові препарати у шприцах-тюбиках (розчин морфіну, пантопону); • антибіотики широкого спектра дії; • серцеві препарати (нітрогліцерин, корвалол, обзидан, розчини кофеїну, адреналіну і лобеліну); • засоби, що застосовують при опіках і обмороженнях (синтоміцинова емульсія, протиопікова
 • Медичні засоби індивідуального захисту та правила їх використання
  Медичний захист населення є складовою частиною комплексу медичних заходів цивільної оборони. Він має за мету на основі прогнозування можливої небезпеки для здоров'я людей попередити або послабити дію факторів ураження на них іонізуючого випромінювання, отруйних речовин й бактеріальних засобів шляхом проведення спеціальних профілактичних заходів із застосуванням медичних засобів захисту, а також організації санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Застосування медичних засобів захисту може знизити або попередити вплив на людей окремих факторів ураження надзвичайних ситуацій, особливо при дії особового складу сил ЦО в осередках ураження (зараження). За певних умов застосування цих засобів може підвищити ефективність інших способів захисту (в ході розосередження і евакуації
 • Менеджмент у виробничій сфері
  ПЛАН: 1. (4) Суспільні екологічні проблеми. Атмосфера та здоров'я людини. 2. (21) Психологічні властивості людини. Мислення. 3. (27) Вплив електричного струму на організм людини. 4. (44) Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС. 5. (50) Перша допомога при пораненнях та кровотечах. Література 1. Суспільні екологічні проблеми. Атмосфера та здоров'я людини. Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії з природою. Людина отримує все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, бере від природи емоційну та естетичну наснагу. Цілеспрямованість дії людини на природу зумовлює не тільки позитивний вплив, а й призводить і до негативних наслідків. Тому сьогодні вкрай необхідна
 • Метеорологічна небезпечні явища
  Протягом останнього десятиріччя в Україні зафіксовано близько 240 випадків виникнення катастрофічних природних явищ метеорологічного походження зі значними матеріальними збит­ками. Внаслідок лише одного смерчу на Волині в 1997 р. загинуло 4 і дістало поранення 17 чол., зруйновано близько 200 будинків, знищено та пошкоджено 60 тис. га посівів. Для ліквідації наслідків смерчу залучалося 1 700 чоловік та 100 одиниць спеціальної техніки у складі підрозділів та формувань цивільної оборони, підрозділів інших міністерств та відомств. Небезпечні метеорологічні явища, що мають місце в Україні: сильні зливи (Карпатські та Кримські гори); град (на всій території України); сильна спека (степова зона); суховії, посухи (степова та східна лісостепова зони); урагани, шквали, смерчі (більша
 • Методи знезараження повітря в приміщеннях аптек. Гігієнічна характеристика сонячної радіації
  1. Знезараження повітря в приміщеннях аптек: значення і методи Знезараження повітря в аптеках є вкрай необхідним, це пояснюється тим, що мікроорганізми є одним з діючих факторів зовнішнього середовища. При несприятливих санітарно-гігієнічних умовах вони можуть негативно впливати на якість, виготовлених лік в аптеках, і служити причиною виникнення внутріаптечних інфекцій. Численні дослідження, проведені по цьому питанню, як у нашій країні, так і за кордоном, свідчать про велику небезпеку влучення мікроорганізмів у ліки. Великий збиток препаратам наносять сапрофітні мікроорганізми, що руйнують ліки і використовують їхній як живильні речовини для свого росту і розвитку. Такі ліки утрачають свою терапевтичну активність, а іноді набувають токсичних властивостей.
 • Методика використання температурних подразників та засоби підвищення і відновлення працездатності
  1. РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ НА ТЕПЛОВІ ТА ХОЛОДОВІ НАВАНТАЖЕННЯ Організм людини здатний підтримувати температуру тіла на відносно сталому рівні, її відхилення від середнього рівня (37°С) на 2–2,5°С призводить до виражених порушень фізіологічних функцій. Фізіологічні механізми терморегуляції активуються внаслідок зміни середньої температури тіла всього на 0,1°С. У лазні, завдяки впливові на організм теплового випромінювання і підвищеної температури, відбувається інтенсивне потовиділення (до 1,5 л за одну годину). В умовах парильні або сауни особливе значення для підтримування теплового режиму організму має «капсула», яку утворюють випари шкіри. Цей тонкий пароповітряний шар ізолює шкіру від
 • Мікроклімат житлових приміщень
  ПЛАН 1. Поняття мікроклімату житлових приміщень 2. Мікроклімат і вологість житлових приміщень 3. Склад повітря і мікроклімат приміщень 4. Місце опалення житлових приміщень в створенні сприятливого мікроклімату 5. Вентиляція житлових приміщень Використана література 1. Поняття мікроклімату житлових приміщень При оцінці мікрокліматичних умов житла основне значення має його температурний режим. Так, взимку оптимальна темпера­тура в приміщенні повинна становити 18-19 °С (для помірного поя­су) і 17-18 °С (для жаркого). Відносна вологість повітря (при темпе­ратурі повітря 18-20 °С) має бути в межах 40-60 %. Третій компо­нент мікроклімату - швидкість руху повітря, яка в зимову пору року не повинна
 • Молодь за здоровий спосіб життя
  МЕТА. Надати учасникам інформацію про здоров'я, фактори, що впливають на формування здоров'я; ознайомити із шкідливим впливом алкоголю, тютюну, наркотиків на молодий організм; спонукати учасників взяти на себе відповідальність за власне здоров'я. 1.Вступ. 2.Вплив алкоголю на розвиток людини. 3.Наркотична залежність і її наслідки. 4.Шкідливість тютюнопаління. 5.Висновки. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ „Здоров'я - це нічого, але все без здоров'я - ніщо". Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів, і він не потребує коментарів. Здорова людина - це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує обов'язки, покладені на неї життям, і повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності. Від чого ж залежить наше здоров'я?
 • Навколишнє середовище і здоров’я людини
  Проблема здоров'я людини існувала завжди, в усі історичні соціальне-економічні формації. Вона виникла з появою людини та видозмінюється відповідно до розвитку культури людського суспільства. Покоління наших предків жили в тісному спілкуванні з природою. Уклад життя і праці був синхронним із природними ритмами. Люди вставали зі світанковою і засинали з вечірньою зорею. Кожна пора року мала притаманні тільки їй трудову налаштованість і ритм життя. Проблема здоров'я людини вирішувалась досить ефективно і просто. Це пояснювалось тим, що культура здоров'я складалась у індивідуальній свідомості особистості поступово, під впливом природних умов життя і була важливим елементом загальної культури людини. У даний час вся сукупність
 • Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини
  1.Система «людина — життєве середовище» та її компоненти. Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище». Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не враховуючи їх місця в навколишньому середовищі і стану цього середовища. Тому БЖД вивчає людину і її навколишнє середовище саме в системі «людина — життєве середовище». Поза ме­жами цієї системи людина є об'єктом вивчення антропології, медици­ни, психології, соціології та багатьох інших наук. Середовище, яке ото­чує людину поза межами цієї системи, вивчають астрономія, географія,
 • Навчання, інструктування, перевірка знань з питань охорони праці
  План. Вступ 1. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 1.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів 1.3. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти 2. Інструктажі з питань охорони праці Вступ Однією з важливих форм організації роботи по забезпеченню безпечних умов праці є ознайомлення робітників та службовців з правилами по охорони праці. Навчання, інструктування та перевірки знань з питань охорони праці спрямоване на реалізацію в Україні системи
 • Надання долікарської допомоги при нещасних випадках
  ВСТУП Причинами травм, поранень можуть бути: порушення правил техніки безпеки, недостатня кваліфікація робітників, незадовільна організація робочого місця, процесу роботи, використання обладнання не за призначенням, технологічно непридатного чи неудосконаленого устаткування тощо. Зде­більшого до нещасних випадків призводить недотриман­ня правил техніки безпеки. При вивченні травматизму і підготовці заходів боротьби з ним необхідно приділяти особливу увагу наданню першої медичної допомоги, яка відіграє велику роль для подальшого лікування потерпілого і нерідко вирішує його долю. При нещасних випадках багато людей неспроможні ефек­тивно допомогти потерпілому. їх безпорадність пояснюється відсутністю спеціальних
 • Надання першої допомоги при знепритомненні
  ПЛАН 1. Причини, через які можна знепритомніти 2. Перша допомога при перших симптомах знепритомнення Висновок Список використаної літератури 1. Найпоширеніші причини, через які можна знепритомніти Знепритомніли через біль, коли у вас брали кров з вени чи сидячи у кріслі стоматолога. Перед цим ви відчуваєте шум у вухах, слабкість, потемніння і «мушки» в очах. Такий варіант непритомності може бути досить часто у здорових людей. Причина полягає у тому, що стресова ситуація посилює викид у кров гормонів і активних речовин. Після непритомності у людини буває слабкість, бліде обличчя, шкіра волога, тепла. Щоби допомогти отямитися, потрібно скористатися нашатирним спиртом або
 • Надання першої допомоги при пораненнях (рани, кровотечі)
  Рани - це механічне ушкодження шкіри і слизових оболонок з порушенням цілісності тканин, що лежать глибше. Види ран: операційні (стерильні) та випадкові (інфіковані). Є рани поверхневі (подряпини, садна), глибокі непроникні (з ушкодженням шкіри, м'язів, кісток) і проникні (що проникають у порожнину тіла - черепа, грудної клітки, суглоба тощо) без ушкодження і з ушкодженням внутрішніх органів. Залежно від того, чим нанесено рани, розрізняють: різані - рівні краї, широке зяяння, значна кровотеча, невелика травматизація тканин, швидке загоювання. Колоті рани - вузький рановий канал, значна глибина, ушкодження порожнин, органів, судин, нервів,
 • Надання першої допомоги при пораненнях, переломах, опіках й ураженні електричним струмом
  План 1 Прийоми й способи припинення кровотечі. 2 Правила й прийоми накладання пов'язок. 3 Надання першої допомоги при переломах, опіках, шоку, непритомності. 4. Перша допомога при ураженні електричним струмом. 5. Транспортування потерпілих Прийоми й способи припинення кровотечі Розрізняють кілька видів кровотечі: капілярна, артеріальна і венозна. Капілярна кровотеча пов'язана з ушкодженням дрібних судин. Кров тече з усієї поверхні рани, немов із губки. Така кровотеча ніколи не буває сильною. Зупинити капілярну кровотечу можна, наклавши тугу пов'язку безпосередньо на рану. Артеріальну кровотечу можна відразу розпізнати за яскраво-червоним кольором крові. Вона викидається з рани пульсуючим струменем.
 • Надання першої допомоги при ударах, вивихах, розтяженні зв’язок
  ПЛАН Вступ 1. Перші кроки по наданню допомоги, особливості визначення виду травми 2. Різновиди ран 3. Травмошок і колапс Висновок Список використаної літератури Вступ Перша допомога – це найпрсотіші, термінові та необхідні заходи для рятування життя і попередження ускладнень, які проводяться до прибуття лікаря чи доставки потерпілого до медичного закладу. Від правильного та своєчасногно надання першої допомоги залежить успіх наступної медичної допомоги та подальшого лікування, а інколи і життя потерпілого. Перша допомога включає в себе три групи заходів: - негайне припинення дії зовнішнхі уражаючих факторів; - надання невідкладної медичної допомоги потерпілому
 • Надання першої допомоги при утопленні та спробах самогубства
  Залежно від того, чи наповнились легені потерпілого водою чи ні, роз­різняють два види утоплення — мокре і сухе. При справжньому (мокро­му) утепленні рідина обов'язково потрапляє в легені (75-95% усіх утоплень). При рефлекторному звуженні голосової щілини вода не потрапляє в легені і людина гине від механічної асфіксії (5-20% усіх утоплень). Трапля­ються утоплення від первинної зупинки серця і дихання внаслідок травми, температурного шоку тощо. Утоплення може настати також при три­валому пірнанні, коли кількість кисню в організмі зменшується до рівня, що не відповідає потребам мозку. У випадку мокрого утоплення, коли потерпілого рятують одразу після занурення, під воду, у початковий період після його підняття на по­верхню спостерігається загальмований або збуджений стан, шкірні
 • Надання першої медичної допомоги
  Загальна ціль заняття: набути практичні навики в наданні першої медичної допомоги: - вивчити принципи надання першої долікарської допомоги; - вивчити особливості травматизму ; - вивчити загальні міроприємства по попередженню професійних захворювань в сільському господарстві. Практична частина 1. Вивчити теоретичну частину. 2. Відповісти письмово на вказані викладачем не менше як на 8 питань. Теоретична частина Види травм на сільськогосподарських роботах Гру-па Характер робіт
 • Надання першої медичної допомоги при запорошуванні очей
  ПЛАН ВСТУП 1. ТРАВМУВАННЯ ОЧЕЙ 2. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА 3. ПРОФІЛАКТИКА ПОШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Зоровий аналізатор є складовою частиною людського організму і від його нормального функціонування значною мірою залежить нор­мальна діяльність усіх систем організму. Але ще більшою є залежність органа зору від стану органів та систем цілого організму. Більшість інформації, яку ми отримуємо ззовні, проходить через зоровий аналізатор. Недаром народне прислів'я говорить, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Коли зір зни­жується, людина нерідко втрачає можливість працювати за спеціальністю, у разі значного зниження зору настає втрата за­гальної працездатності, сліпнучи, людина стає інвалідом.
 • Надання першої медичної допомоги при знепритомненні
  ПЛАН 1. Найпоширеніші причини, через які можна знепритомніти 2. Непритомність як ознака можливих серйозних захворювань 3. Перша допомога при перших симптомах знепритомнення Висновок Список використаної літератури 1. Найпоширеніші причини, через які можна знепритомніти Знепритомніли через біль, коли у вас брали кров з вени чи сидячи у кріслі стоматолога. Перед цим ви відчуваєте шум у вухах, слабкість, потемніння і «мушки» в очах. Такий варіант непритомності може бути досить часто у здорових людей. Причина полягає у тому, що стресова ситуація посилює викид у кров гормонів і активних речовин. Після непритомності у людини буває слабкість, бліде обличчя,
 • Надання першої медичної допомоги при обмороженні
  ПЛАН Вступ 1. Поняття обмороження, основні ступені обмороження 2. Вплив холоду на організм, ризик та ознаки обмороження 3. Перша допомога потерпілим від обмороження Список використаної літератури Вступ Завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпростішими засобами врятувати життя потерпілому, полегшити його страждання, запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити тяжкість перебігу травми чи захворювання. Перша медична допомога може бути надана на місці ураження самим потерпілим (самодопомога) чи його товаришем (взаємодопомога). Це – тимчасова зупинка кровотечі, накладання стерильної пов’язки на рану або опікову поверхню, штучне дихання, непрямий масаж серця, уведення заспокійливих ліків,
 • Надання першої медичної допомоги при переломах
  Поняття про переломи. Ознаки перелому. Переломи кісток виникають під час різних рухів, ударів, падінь з висоти. Схильність людей до переломів залежить від їхнього віку. Так, у дітей та молодих людей переломи виникають значно рідше, ніж у літніх людей. Це пояснюється тим, що у молодих людей вміст органічних речовин у кістках переважає вміст мінеральних, а у людей похилого віку – навпаки. Переломи без зміщення – це перелом, під час яких не виникає зміщення відламків кісток один відносно одного. Тріщини – це переломи, в результаті яких порушується яка-небудь частина поперечника кістки. Найчастіше виникає поздовжня тріщина. Переломи зі зміщенням – це переломи, коли зміщуються поверхні відламків. Переломи одиничні – це переломи, внаслідок
 • Надзвичайні ситуації воєнного характеру
  1) Біологічна зброя. 2) Коротка характеристика осередку біологічного враження. 3) Основна група інфекційних захворювань та їх характеристика. Бактеріологічна зброя є засобом масової поразки людей, сільськогосподарських тварин і рослин. Дія його заснована на використанні хвороботворних властивостей мікроорганізмів (бактерій, вірусів, рикетсій, грибків, а також вироблюваних деякими бактеріями токсинів). До бактеріологічної зброї відносяться рецептури хвороботворних організмів і засоби доставки їх до цілі (ракети, авіаційні бомби і контейнери, аерозольні розпилювачі, артилерійські снаряди й ін.). Бактеріологічна зброя здатна викликати на великих територіях масові захворювання людей і тварин, вона вражаюче впливає протягом тривалого
 • Надзвичайні ситуації воєнного часу
  Війна завжди була для людей одним із найбільших лих на протязі всієї історії. Вона знищувала значні людські і матеріальні ресурси, приводила за собою інші лиха, гальмувала розвиток людства. З кожним роком сила зброї ставала все сильнішою і сильнішою, а наслідки її використання все жахливішими. Зараз, на рубежі тисячоліть, людство має ядерну зброю, яка може знищити все живе на планеті. Отже в цій роботі зроблено спробу охопити і проаналізувати різні екстремальні та надзвичайні ситуації воєнного часу, як за локальних конфліктів, так і в разі глобальної війни. Перш за все ми повинні визначити, джерела винекнення та види надзвичайних ситуацій, які небезпечні або шкідливі для життєдіяльності людини. Джерела Звісно першим і самим небезпечним джерелом є зброя. На даний
 • Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей
  План 1.Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій . 2.Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 3.Надзвичайні ситуації воєнного часу. 1. Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій та їх характеристика Надзвичайна ситуація - це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: матеріальні збитки, істотне погіршення стану довкілля, наявність або загроза загибелі людей, чи суттєві погіршення умов їх життєдіяльності. Потенційно небезпечний
 • Надзвичайні ситуації на залізничному транспорті
  Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі у житті людей супроводжується не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високим рівнем аварійності транспортних заходів та дорожньо-транс­портних пригод (ДТП). Будь-який транспортний засіб — це джерело підвищеної небезпеки. Людина, що скористалась послугами транспортного засобу, знаходиться в зоні підвищеної небезпеки. Це зумовлюється можливістю ДТП, катастрофами та аваріями поїздів, літаків, морських та річкових транспортних засобів, травмами при посадці чи виході з транспортних засобів або під час їх руху. Пасажири залізничного транспорту
 • Надзвичайні ситуації природного характеру
  Надзвичайні ситуації природного характеру — це небезпечні геологічні, метео­рологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хво­робами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо. У наш час людина здатна полетіти на Місяць, ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. У наш цивілізований, технічно розвинений час людство залишається залежним від природних явищ, які досить час­то мають катастрофічний характер. Виверження вулканів, землетру­си, посухи,
 • Надзвичайні ситуації природного характеру та їх можливі наслідки
  Справжнім лихом є землетруси, повені, зсуви, селеві потоки, бурі, урагани, снігові заноси, лісові пожежі. Тільки за останні 20 років вони забрали життя більше трьох мільйонів чоловік. За даними ООН, за цей період майже один мільярд жителів нашої планети зазнали збитків від стихійних лих. Для ліквідації їх наслідків залучаються сили і засоби цивільної оборони, часто значна частина населення і військові формування, а на відновлювальні роботи витрачаються багато сил і великі матеріальні кошти. Нa території України можливе виникнення практично всього спектру небезпечних природних явищ і процесів геологічного, гідрогеологічного та метеорологічного походження. До них належать великі повені, катастрофічні затоплення, землетруси та зсувні процеси, лісові та польові пожежі, великі снігопади
 • Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру та їх можливі наслідки
  Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, які пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування, діляться на наступні НС: * здійснення або реальна загроза збройних нападів і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій щодо органів державної влади, дипломатичних та консульських установ, правоохоронних органів, телерадіоцентрів та вузлів зв'язку, військових гарнізонів, державних закладів, атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики; * викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, напад, замах на членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна; * знищення або викрадення з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування: вогнепальної
 • Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру
  План 1. Соціально-політичні конфлікти: а) війна як крайній прояв політичного конфлікту; б) тероризм, види терактів. 2. Криміногенна обстановка в Україні. 3. Соціальні небезпеки: алкоголізм, куріння. 4. Природно-соціальні небезпеки – епідемії, соціальні хвороби, наркоманія, СНІД. 5. Природно-техногенні небезпеки: кислотні дощі, пилові бурі, зменшення родючості грунтів, виникнення пустель. 1. Соціально-політичні небезпеки Соціально-політичні небезпеки досить часто виникають при соціально-політичних
 • Надзвичайні ситуації та їх класифікація
  Найчастіше пожежонебезпечні умови складаються в степовій, поліській та лісостеповій зонах, горах Криму. Найбільш поширени­ми є лісові та торф'яні пожежі, бо ліси і торфовища займають понад 10 млн га території України. 31 % лісів розташовано в північному регіоні, 17 % — у східному, 10 % — в південному, 8 % — в південно-західному і 32 % — в західному регіоні. Лісовий фонд України майже на 50% складається з хвойних лісів, з яких 60 % займають молодняки. Внаслідок широкомас­штабних робіт із заліснення на сотнях тисяч гектарів створені сос­нові насадження, що досягли на цей час критичного в пожежному плані віку 15—30 років. Ліси України в більшості її регіонів неспроможні витримати наростання потоку відпочиваючих, оскільки
 • Надзвичайні ситуації техногенного характеру
  ПЛАН 1. Поняття техногенних джерел небезпеки, види небезпек техногенного характеру 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 3. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 4. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин 5. Аварії на транспорті 6. Пожежі та вибухи Список використаної літератури 1. Поняття техногенних джерел небезпеки, види небезпек техногенного характеру Техногенні джерела небезпеки — це передусім небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів, з експлуатацією підіймаль­но-транспортного обладнання, використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів, з використанням
 • Наркоманія
  План 1. Катастрофічний вплив наркоманії. 2. Дія наркотиків. 3. Групи наркотиків. Катастрофічний вплив наркоманії Сьогодні зловживання наркотичними засобами і незаконна торгівля ними в багатьох країнах стали просто катастрофічними. За офіційними відомостями у США, Німеччини, Франції, Великобританії, Швеції щодня вмирають люди від зловживання наркотичними й психотропними речовинами. Наркоманія багато в чому є наслідком існуючих у країнах соціальних умов: безробіття, непевності в майбутньому, щоденних стресів, важких нервово-психічних станів. Усе це дає привід утекти від реальності у світ ілюзій за допомогою наркотичного дурману. З кожним роком зростає число наркоманів, їхня чисельність сягнула жахливої цифри — мільярд. Щорічно вмирають
 • Наркоманія – чума ХХ століття
  План Вступ Виникнення і поширення наркоманії, як хвороби Причини появи наркоманії, як хвороби; Наслідки наркоманії. Наркоманія і СНІД. Висновок. Вступ Питання наркоманії ще постало перед суспільством з прадавніх часів. Ніхто і не підозрював, що ця хвороба призведе до великих втрат, а найголовніше до втрати молодих, енергійних, талановитих особистостей у руках яких знаходиться майбутнє нашої держави та перш за все наших дітей. На сьогоднішній день питання боротьби з наркоманією стоїть на одному рівні з питанням стосовно боротьби зі злочинністю. Звичайно – це одні з найважливіших соціальних трагедій. Адже вони пов’язані один з одним, так як майже 45% злочинів вчиняються у стані наркотичного сп’яніння. На жаль , на сьогоднішній
 • Наркотики і наркоманія. Захист продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення
  План 1. Наркотики і наркоманія. 2. Захист продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення. 1. Наркотики і наркоманія Споконвіку люди прагнули знайти засіб, щоб полегшити біль. Уперше людина випробувала на собі наркотичні властивості багатьох речовин цілком випадково: вдихаючи дим від спалених речовин, вико­ристовуючи в їжу продукти бродіння, приправи і напої рослинного походження (вино, медовий напій, мак, кава, чай та ін.). Поступово використання алкогольних напоїв, опію та інших наркотиків стає при­чиною виникнення наркоманії. Після алкогольної наркоманії виникає опіоманія, яка швидко поширюється серед народів Сходу. Кожна наркотична речовина специфічно діє на центральну
 • Наркотики та наркоманія
  Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії. Кількість людей, які вживають наркотики близько 100 тисяч (за офіційними даними). Реальна цифра людей, що вживають наркотики, за оцінками МВС, в 10-12 разів більша, і складає 800-900 тисяч, а тенета наркобізнесу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні зареєстровано 65 тисяч розповсюджувачів наркотиків. Молоді необхідно усвідомити, що вживання наркотиків не просто шкодить здоров’ю людини, а й знищує, вбиває її. Наркоманія – це насамперед проблеми молоді. Дослідження показали, що середній вік початку прийому наркотиків – 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший – 9-13 років. Наркоманія – це важка хвороба, яка
 • Наркотики – смертельна небезпека
  Наркоманія, токсикоманія - в чому різниця? Наркотик - наркотична речовина чи наркотичний засіб, включений в офіційний державний список внаслідок соціальної небезпеки, який при систематичному вживанні спричиняє психічну та фізичну залежність. Якщо речовина володіє подібними властивостями, але з державної точки зору не становить великої соціальної небезпеки, то наркотиком вона не визнається (наприклад, алкоголь). Таке юридичне тлумачення зумовлене тим, що, згідно Кримінального кодексу, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення і збут наркотиків кваліфікується і переслідується як злочин. Відповідно, наркоманія - хвороба, викликана систематичним вживанням засобів, включених в державний список наркотиків, яка проявляється психічною та фізичною
 • Наслідки впливу на людей вражаючих факторів
  План 1. Вплив шуму на організм людини. 2. Вібрація та її вплив на організм людини. 3. Лазерне випромінювання та його вплив на організм людини. 4. Інфразвук. 5. Ультразвук. 6. Дія електромагнітних полів радіочастот на організм людини. 7. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини. ВПЛИВ ШУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ Шкідливий та небезпечний вплив шуму на організм людини встановлено тепер з повною визначеністю. Ступінь такого впливу, в основному, залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості впливу, а також індивідуальних особливостей людини. Численні дослідження підтвердили той факт, що шум належить до загальнофізіологічних подразників, які
 • Небезпека в побутових умовах
  Найбезпечніше в побуті людина почуває себе у своєму будинку, квартирі, на дозвіллі. Як кажуть британці, мій дім — моя фортеця. І загалом це справді так. А щоб почуватися не тільки безпечно, а й достатньою мірою комфортно, людина використовує" у своїй домівці різноманітну техніку, яка, безперечно, полегшує їй життя. Нинішній рівень технічного прогресу цілком достатній для того, щоб забезпечити автономне існування будь-якої людини упродовж тривалого часу без потреби спілкування із зовнішнім світом. Зокрема, у переважній більшості будинків є холодна і гаряча вода, світло, центральне опалення, холодильник, аудіо- та відеотехніка, телефон, туалет, сміттєпровід тощо. Поки що залишимо поза увагою те, що ці блага хтось забезпечує. Сприйматимемо
 • Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
  План Урбанізація та її негативні наслідки. Екологічне середовище в містах. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст. Використана література. 1. Урбанізація та її негативні наслідки. Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони вирішально зумовлені двома факторами – “демографічним вибухом” другої половини ХХ ст. та науково-технічною революцією в усіх сферах. Урбанізація (від лат. urbanos – міський) означає процес зростання міст і міського населення та підвищення їх ролі в соціально-економічному та культурному житті суспільства. Способи виникнення
 • Небезпеки природного та техногенного походження
  План: І. Техногенні небезпеки: 1. Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів. 2. Небезпеки пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин і матеріалів. 3. Фактори, які впливають на наслідок ураження електричним струмом. 4. Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування. 5. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією та утриманням житла: а) Небезпека поганої роботи системи водопостачання; б) Небезпека поганої якості води, що постачається; в) Небезпека, пов'язана з поганою роботою каналізаційних мереж; г) Небезпеки, які пов'язані з недостатніми потужностями очисних споруд; д) Небезпеки, які пов'язані з аваріями теплових та інших станцій,
 • Небезпеки природного та техногенного характеру
  План 1. Загальні закономірності виникнення природних небезпек: а) тектонічні стихійні лиха; б) топологічні стихійні лиха; в) метеорологічні стихійні лиха. 2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: а) аварії на транспорті; б) аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин; в) аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище; г) пожежі та вибухи. Література: 1) Желібо Е.П., Заверуха Н.М., Зацарнкий В.В. “Безпека життєдіяльності”. – с.164-191. 2) Джиги рей В.С., Житецький В.Ц. “Безпека життєдіяльності” . – с.151-180. 1. У наш час людина здатна полетіти на Місяць, ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. У наш цивілізований, технічно
 • Небезпеки урбанізованого міста
  Вступ Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони вирішальне зумовлені двома факторами — «демографічним вибухом» другої половини XXст. та науково-технічною революцією в усіх сферах. Урбанізація (від лат. urbanos — міський) означає процес зростан­ня міст і міського населення та підвищення їх ролі в соціально-економічному та культурному житті суспільства. Способи виник­нення міст в історії людства були різними. Міста виникали як сумісні поселення ремісників, що полегшувало їх виробничу діяльність, як центри торгівлі, як воєнні укріплення (фортеці). Процес світової урбанізації розпочався в Європі, де вперше почали форму­ватися міста завдяки концентрації засобів виробництва, великої промисловості. Становлення урбанізації
 • Небезпечні і шкідливі фактори, їх класифікація
  Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це яви­ща, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєді­яльність людей. Техногенні джерела небезпеки — це передусім небезпеки,! пов'язані з використанням транспортних засобів, з експлуатацією підіймаль­но-транспортного обладнання, використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів, з використанням процесів, що відбуваються при підвищених температурах та підвищеному тиску, з використанням електричної енергії, хімічних речовин, різних видів ви­промінювання (іонізуючого, електромагнітного,
 • Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення
  План 1. Характеристика надзвичайних ситуацій природного походження. 2. Надзвичайні ситуації техногеного походження та їх наслідки. 3. Дії населення при повенях,землетрусах, снігових заносах,ураганному вітрі. Стихійні лиха- це явища природи,які виникають,як правило раптово,вони носять надзвичайний характер і призводять до порушень нормального життя,інколи до загибеля людей та знищення матеріальних цінностей. До них відносяться :землетруси ,повені,оповзні,урагани,снігові замети та ожеледь,масові лісові пожежі. Кліматичні умови ,рельєф місцевості з наявністю гірських річок робить можливими досить великі повені на території Івано-Франківської обл. 133 населених пункти,яких мешкає більш як 360 тисяч чоловік,знаходяться в зоні можливого
 • Невідкладна медична допомога при утопленні, удушенні, ушкодженні електричним струмом
  Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на воді Серед станів з боку здоров’я людини, які потребують невідкладної медичної допомоги, найбільш часто, при нещасних випадках на воді, зустрічаються переохолодження і утоплення. У разі загального переохолодження необхідно провести заходи, які відвертають можливість подальшого переохолодження. Мокрий одяг знімають, а хворого загортають в ковдру, можна зробити декілька активних фізичних вправ. Не слід давати алкоголь, через те що він підвищує потребу в кисні і може спровокувати виникнення судорог. При виникненні локального переохолодження або відмороження невідкладна допомога полягає у відігріванні уражених холодом ділянок шкіри з метою відновлення кровообігу
 • Нормативні документи з БЖД
  План 1. Закони України, які відповідають за безпеку життєдіяльності населення України 2. Закон “Про цивільну оборону України” та система цивільної оборони 3. Список використаної літератури 1. Закони України, які відповідають за безпеку життєдіяльності населення України Забезпечення безпеки і захисту населення, об'єктів економіки і в цілому національного надбання країни від негативних наслідків надзвичайних ситуацій розглядається в Україні як невід'ємна частина державної політики національної безпеки і державного будівництва, як найважливіша функція органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій,
 • Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97
  Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) охоплюють систему принципів, критеріїв, нормативів та правил, виконання яких є обов'язковим в політиці держави щодо забезпечення протирадіаційного захисту людини та радіаційної безпеки. НРБУ-97 є основним державним документом, що встановлює систему радіаційно-гігієнічних регламентів для забезпечення прийнятих рівнів опромінення як для окремої людини, так і для суспільства взагалі і є обов'язковими для виконання всіма юри­дичними та фізичними особами, які проводять практичну діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання. Таблиця 1. Ліміти дози опромінювання (мЗв-рік-1) Найменування
 • Обслуговування обладнання
  На кожному постійному робочому місці повинні бути вироб­ ничі і посадові інструкції та інструкції з охорони праці в обсязі, що є обо­ в'язковим для даної посади або професії. Перед початком проведення робіт необхідно перевірити вико­ нання вимог підрозділу 5.4 цих Правил, що стосуються наступної роботи. У разі невиконання цих вимог і незабезпечення працівників необхідним спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, працівники не мають права розпочинати роботу — незалежно від того, хто дав їм вка­ зівку на її виконання. У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра­цівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт. Продовжувати роботу дозволяється
 • Обслуговування робочого місця бухгалтера, удосконалення робочого місця
  Зміст Вступ 1 Обслуговування робочого місця. 2 Удосконалення робочого місця. Висновок Література Україна починає входити в нову епоху свого розвитку – епоху ринкових відносин. Цей факт зіграв виняткову роль на всій економіці нинішньої України. Як відомо, економіка країни існує за рахунок різних підприємств, установ, тобто за рахунок всього того, що може приносити прибуток державі у вигляді податкових надходжень до державного бюджету. У свою чергу, кожна з таких організацій володіє своєю економікою, яка складається з сукупності всіх підрозділів в неї що входять. Але і вони в своїй структурі не однорідні і складаються з більш дрібних складових, а саме робочих місць. Таким чином, робоче місце є заключною ланкою в ланцюзі структур складових єдине ціле – організацію.
 • Обслуговування теплообмінних апаратів та трубопроводів
  Організацію виконання робіт з обслуговування теплообмінних апаратів і трубопроводів слід проводити відповідно до вимог Правил бу­дови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затвер­джених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94, № 104, та Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98, № 177,зареєстрованих в Мін'юсті України 07.10.98 за № 636/3076. Заборонено експлуатувати теплообмінні апарати після закінчення терміну чергового інспекторського огляду або у разі виявлення дефектів, що можуть спричинити порушення надійної і безпечної роботи, а також у разі відсутності і несправності елементів їхнього захисту і регуляторів
 • Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки
  Безпека життєдіяльності (БЖД) — це галузь знання та науково-практична діяльність, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх влас­тивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, ос­нов захисту здоров'я та життя людини і середовища її про­живання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій. В центрі уваги нового курсу БЖД – людина як самоціль розвитку суспільства, а його лейтмотивом є вислів старогрецького філософа Протагора “Людина є мірило всіх речей”. Людина має цінність не тільки як робоча сила, яку потрібно охороняти в процесі трудової
 • Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини
  Безпека життєдіяльності (БЖД) — це галузь знання та науково-практична діяльність, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх влас­тивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, ос­нов захисту здоров'я та життя людини і середовища її про­живання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій. В центрі уваги нового курсу БЖД – людина як самоціль розвитку суспільства, а його лейтмотивом є вислів старогрецького філософа Протагора “Людина є мірило всіх речей”. Людина має цінність не тільки як робоча сила, яку потрібно охороняти в процесі трудової
 • Ознайомити учнів з правилами безпеки під час весняних канікул
  Тема. Дотримуйся правил безпеки під час весняних канікул. Мета: Провести бесіду на тему “Ознайомити учнів з Правилами безпеки під час весняних канікул”. Хід заняття Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з Вами поговоримо про те, яких саме правил безпеки, потрібно дотримуватись під час весняних канікул. А знаєте, діти, коли ми йшли до Вас, дорогою ми зустріли одного казкового героя, який попросив нас, щоб ми йому, розповіли, яких саме правил безпеки потрібно дотримуватись під час весняних канікул (показую ключик). - Вгадайте дітки, хто це. Так, молодці, це Буратіно. Тож ми вирішили його запросити з собою, і сьогодні він з нами буде вивчати правила безпеки. Тож допоможемо Буратіно? Ми всі з нетерпінням чекаємо весняних канікул, і
 • Означення і вимірювання ризику. Управління ризиком
  ПЛАН 1. Загальна оцінка та характеристика небезпек 2. Концепція прийнятного (допустимого) ризику 3. Управління ризиком 1. Загальна оцінка та характеристика небезпек Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії, катастрофи, які супроводжуються смертельними випадками, скороченням трива­лості життя, шкодою здоров'ю, шкодою природному чи техногенному середовищу, дезорганізуючим впливом на суспільство або життєді­яльність окремих людей. Наслідки або ж кількісна оцінка збитків, за­подіяних небезпекою, залежать від багатьох чинників, наприклад, від кількості людей, що знаходились у небезпечній зоні, кількості та якості матеріальних (в, тому числі і природних) цінностей, що
 • Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
  ЗМІСТ Вступ. 2 Законодавство України в сфері охорони праці 3 Органи державного управління охороною праці 6 Повноваження Державного комітету України по нагляду за охороною праці в галузі створення безпечних і нешкідливих умов праці. 6 Висновок. 8 Література. 10 Вступ Початком наглядової діяльності за охороною праці можна вважати виданий у 1719 році Петром І Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії). Після скасування кріпосного права в Російській імперії у 1861 році, організований орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву “гірнича поліція”. Згодом, з розширенням державного нагляду за безпечним веденням робіт в інших галузях промисловості, цей орган трансформувалася у
 • Організаційна структура цивільної оборони підприємства, установи і організації
  Система цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності будується на основі Закону України "Про цивільну оборону України", "Положення про цивільну оборону України" та інших нормативно-правових актів з метою захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді або попадає у зону ураження від об'єкта, від НС техногенного, природного та соціально-політичного характеру, яка включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і ліквідації наслідків НС, та організовується за територіально-виробничим принципом. Керівництво цивільною обороною відповідно до принципу її побудови здійснює адміністрація підприємства, установи або організації. Начальником
 • Організаційні заходи по забезпеченню пожежної безпеки ЛПЗ
  ЗМІСТ. 1. Вступ. 2. Нормативне та законодавче забезпечення пожежної охорони в Україні. 3. Пожежна безпека як складова охорони праці в медичній галузі. 4. Обов’язки ЛПЗ у галузі пожежної безпеки. 5. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 6. Основні вимоги щодо пожежної безпеки в ЛПЗ. 7. Правила поводження працівників у випадку пожежі. 8. Основні вимоги до інструкцій про заходи з пожежної безпеки. 9. Особливості організації спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки. 10. Протипожежні інструктажі. 11. Висновок. Вступ.
 • Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ Перелік основних заходів Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є: - затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації; - призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт; - оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; -
 • Організаційні основи надання кваліфікованої та спеціалізованої допомоги в НС
  ПЛАН 1. Організаційні основи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2. Організація медичної допомоги під час евакуації населення з районів катастрофи стихійного лиха 3. Охорона та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях Використана література **** 1. Організаційні основи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Внаслідок надзвичайних ситуацій можуть виникати руйнування будинків, споруд, шляхів спо­лучення, зараження місцевості радіоактивними та хімічними речови­нами, затоплення, пожежі тощо. Люди можуть опинитися у завалах, у пошкоджених, підтоплених або палаючих будинках, інших не передбачуваних ситуаціях. У зв'язку з цим необхідні заходи з
 • Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях
  Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях Згідно з Законом «Про цивільну оборону України» «громадяни України мають право на захист свого життя і здоров 'я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації під­приємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господа­рювання гарантій щодо його реалізації. Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру». Головною
 • Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта
  Дослідження стійкості роботи ОГД — це всебічне вивчення обстановки, яка може скластися під час надзвичайної ситуації та визначення її впливу на виробничу діяльність підприємства. Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити слабкі місця в роботі об’єкта та виробити найбільш ефективні пропозиції, спрямовані на підвищення його стійкості. Дослідження стійкості роботи ОГД проводиться силами інженерно-технічного персоналу із залученням спеціалістів науково-дослідних та проектних організацій. Організатором та керівником досліджень є керівник підприємства. Увесь процес планування і проведення досліджень поділяється на три етапи: - І етап — підготовчий; - II етап — оцінка стійкості роботи ОГД; - III етап — розроблення заходів, які підвищують стійкість роботи ОГД в умовах
 • Організація охорони праці на підприємстві
  Організація проведення інструктажів з питань охорони праці 1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 3.Вступний інструктаж Проводиться: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу,
 • Організація першої долі карської допомоги на підприємствах та організаціях
  За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещас­них випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правиль­но надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо ожив­лення або своєчасно забезпечили доставку до медичного закладу. Своєчасно надана та правильно проведена перша долікарська допомо­га не лише рятує життя потерпілому, а й забезпечує подальше успішне лікування, запобігає розвиткові важких ускладнень, а після завершен­ня лікування зменшує втрату працездатності або ступінь каліцтва. * Перша долікарська допомога — це комплекс простих терміно­вих дій, спрямованих на збереження здоров'я і життя потерпілого. При наданні першої долікарської допомоги треба керуватися такими принципами: * правильність, * доцільність, * швидкість, *продуманість,
 • Організація спеціальної обробки техніки і майна при зараженні РР, ХР і БЗ
  Дезактивація, дегазація і дезинфекція техніки та транспорту може бути частковою і повною. Часткова дезактивація проводиться з метою зниження ступені зараження техніки і транспорту. Проводиться звичайно після виходу з зараженого району, коли дозволяє обстановка. Для її проведення в першу чергу використо­вують підручні засоби, а також розчини для дезактивації і дега­заційні комплекти і прибори. Повна дезактивація проводиться з метою повного видалення радіоактивних речовин з усієї поверхні техніки і транспорту до допустимих величин зараження. Способи дезактивації техніки і транспорту: - змивання радіоактивних речовин розчинами для дезактивації, водою і розчинниками з одночасною обробкою зараженої поверхні щітками дегазаційних машин і приборів дозволяє
 • Основи проблеми безпеки життєдіяльності. Фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні фактори та їх характеристики
  План І. Вступ. 3 ІІ. Основні проблеми безпеки життєдіяльності 3 ІІІ. Фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні фактори та їх характеристики 6 3.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 7 3.2. Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища. 10 ІV. Селеві потоки, зсуви та інші метеорологічні небезпечні явища та їх характеристики 14 4.1. Метеорологічні ситуації 14 V. Висновок. 18 VІ. Список використаної літератури. 20 І. Вступ Безпека життєдіяльності - наука про комфортну і безпечну взаємодію людини з техносферою. Життєдіяльність - це повсякденна діяльність і відпочинок, спосіб існування людини. Життєдіяльність людини протікає в постійному контакті із середовищем перебування, що оточують предметами, людьми.
 • Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я
  Здоров’я базується на багатьох чинниках, серед них важливе місце посідають психологічні і фізіологічні основи збереження здоров’я. У процесі своєї діяльності людина використовує не тільки свої фізичні можливості, а й витрачає значні психологічні зусилля, такі як особли­вості характеру, волю, розумові здібності тощо. Небезпечні фактори, зумовлені особливостями фізіології та пси­хології людини, називаються психофізіологічними. Психофізіологічні небезпеки у сучасному світі є чинниками цілісності чи розладу, стійкості чи дисгармонії, спокою чи тривоги, успіху чи невдач, фізичного та морального благополуччя. На сьогодні не існує жодного фактора психофізіологічних небезпек, що не впливав би на людину.
 • Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва
  ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЧИННИКИ НЕБЕЗПЕКИ Науково-технічний прогрес та пов'язані з ним механізація і автоматизація, впровадження інформаційних технологій, застосування нових матеріалів, збільшення швидкості машин потужності установок, використання більш ефективних джерел енергії, привносить в сучасний процес життєдіяльності низку переваг та зручностей, робить працю більш продуктивною та з меншими фізичними навантаженнями. В той же час виникають нові небезпеки, які за своїм впливом та наслідками значно переважають попередні. Це обумовлено: — впровадженням принципово нових технологій та видів техніки, розвитком атомної енергетики, освоєнням космічного простору та ін.; — зростанням споживання всіх видів енергії та природних ресурсів; — глобальними змінами природного
 • Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях
  1. Зміст рятувальних та інших рятувальних робіт. 2. Сили і засоби для проведення рятувальних робіт. 3. Найпростіші засоби захисту органів дихання. 4. Призначення засобів захисту органів дихання. 5. Правила користування засобами колективного захисту. 6. Загальна характеристика евакуації. 7. Особливості захисних споруд ЦО. 8. Мета і способи спостереження та контролю за ураженням навколишнього середовища і продуктів харчування. Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях діяльності людини трапляються мільйони нещасних випадків, сотні тисяч з яких закінчуються трагічно. Страждають люди всіх професій на виробництві, в побуті, в армії, на транспорті. Великих збитків зазнають країни від аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, які призводять до загибелі
 • Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
  I. Вимоги до працівників 1. Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ. 2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затверд­женим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345. 3. Працівники, що обслуговують електроустанов­ ки, зобов'язані знати ці Правила відповідно
 • Основні положення "Концепції цивільної оборони України" і Закону "Про цивільну оборону України"
  Вся діяльність цивільної оборони, починаючи з жовтня 1992 p., здійснюється на основі вимог та принципів "Концепції цивільної оборони України". Концепцією визначено, що: § цивільна оборона України - це система спеціально утворюваних державою органів управління, сил і засобів для організації та здійснення заходів щодо забезпечення безпеки населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Заходи цивільної оборони, згідно з Концепцією, поширюють­ся на всю територію держави, всі верстви її населення, а роз­поділ завдань, відповідно до обсягу і відповідальності за ви­конання, здійснюється на основі територіально-виробничого прин­ципу. Концепція визначає завдання цивільної оборони, які взаємо­пов'язані, вирішуються
 • Основні положення охорони праці на виробництві
  ЗМІСТ Вступ. 3 1. Система управління охороною праці на підприємстві 3 2. Основні принципи та функції управління охороною праці на виробництві 6 3. Організація управління та навчання охороною праці на виробництві 12 Висновок. 17 Список використаної літератури. 18 Вступ Метою управління охороною праці е забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Ця мета досягається виконанням відповідних функцій управління, тобто комплексом взаємопов'язаних видів, що здійснюються суб'єктом управління цілеспрямовано на об'єкт управління. Об'єктом управління в системі управління охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів конкретних керівників та
 • Основні уражаючі фактори
  Загальноприйнятим методом охорони праці вже багато років є використан­ня системи техніки безпеки Це сприяє створенню машин та інструментів, в роботі з якими виключена небезпека для людини, а також розробці спеціальних засобів захисту, які охороняють людину від небезпеки в процесі праці. Чому ж люди, яким від народження властивий інстинкт самозбереження, так часто стають винуватцями своїх травм? Перша причина витікає вже з аналізу еволюції людини. Якби була можливість наочно порівняти сучасну людину з тою. яка жила 20-30 тисячоліть тому, можна було б помітити, що за цей період людина зовні майже не змінилася. Більше того, деякі її фізичні якості, можливо, навіть погіршилися: знизилася гострота зору і слуху, немає тієї сили і витривалості, що були колись. І
 • Особливості впливу електричного струму на організм людини
  План. 1. Небезпека електричного струму. 2. Загальна характеристика електричної енергії. 3. Особливості впливу електричного струму на організм людини. 4. Хімічні фактори небезпеки. 5. Біологічні фактори небезпеки. Небезпека електричного струму Загальна характеристика електричної енергії Електрична енергія широко використовується в промисловості, та транспорті, в сільському господарстві, побуті. Широке і різноманітне застосування електричної енергії пояснюється її таким ознакам: - електричну енергію можна отримати з інших видів
 • Особливості реанімації при утопленні і пораженні електричним струмом
  Пошкодження організму спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою. Електричні травми умовно поділяються на два види: місцеві електротравми, коли виникає місцеве ушкодження організму і загальні електротравми, так звані електричні удари, уражається центральна нервова система або існує загроза ураження всього організму. Через порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і систем, таких як головних мозок, серце, легені. Місцеві електротравми- чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або електричної дуги. Найчастіше – це поверхневі пошкодження тобто пошкодження шкіри, іноді інших м’яких тканин,
 • Особливості фізичної діяльності людини
  Діяльність – активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву неї певної потреби Діяльність людини можна поділити на дві категорії – фізичну та розумову. Фізична діяльність – діяльність, пов’язана з конкретними предметними діями(наприклад, перевезення вантажу, інструментальне виробництво тощо). Розумова діяльність пов’язана з психічними процесами, під час яких людина планує свої дії, оперуючи образами та мовними символами.
 • Отруєння грибами
  Гриби - це одне з найцікавіших і найтаємніших явищ природи, цінний харчовий продукт. Однак, серед грибів є багато отруйних, які можуть викликати сильні отруєння, а іноді і смерть. Це такі І-риби, як бліда поганка, мухомори, опеньки несправжні та багато інших. Для отруєння досить з'їсти половину поганки, а смертність від неї досягає більше як 50 % випадків. Бувають неспецифічні отруєння їстівними грибами, які акумулювали трупну отруту, хімічні речовини, отрутохімікати, радіонукліди, що потрапили у зони їх росту. Кожного року влітку і восени люди вирушають у ліс по гриби. Однак навіть досвідчені грибники мають ретельно дотримуватись правил безпеки. Бо вживання дикорослих грибів
 • Охорона водного середовища
  Основні джерела прісної води на території України - стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів. Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації. Сумарна величина стоків річок України без Дунаю в середній заводністю рік становить 87,1 млрд. куб. метрів, знижуючись умаловодний рік до 55,9 млрд. куб. метрів. Безпосередньо на території держави формується відповідно 52,4 і 29,7 млрд. куб.метрів води, решта надходить з суміжних територій. Водні
 • Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників
  План Вступ Охорона здоров’я працівників та їх гарантії Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи Міжнародне законодавство про охорону праці Література Вступ Усі прийняті на роботу люди повинні бути ознайомлені із умовами роботи, правами й обов'язками, що вони повинні виконувати. У статтях розділу “Охорона праці” Кодексу законів про працю сказано, що на кожному об'єкті, де працюють люди, повинні бути створені здорові і безпечні умови праці, що відповідають вимогам охорони праці. Усі будівлі й устаткування не повинні створювати погрози працюючим, а також
 • Охорона здоров’я та працездатності жінок на виробництві
  ПЛАН ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ВИРОБНИЦТВІ 1.1. Поняття охорони здоров'я на виробництві та її правове забезпечення 1.2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві 2. ГОЛОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЖІНОК НА ВИРОБНИЦТВІ 2.1. Правове забезпечення охорони здоров’я та працездатності жінок на виробництві 2.2. Організація охорони здоров'я та працездатності жінок на підприємстві 2.3. Спеціальні правила охорони здоров'я та працездатності на важких, небезпечних та шкідливих роботах 3. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИРОБНИЦТВОМ 4. ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ
 • Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи
  Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці в Україні існувала завжди, про що свідчить статистика нещасних випадків: ще 10 років тому на виробництві щорічно травмувалося 125 000 працівників, з них гинуло майже 3 000. Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробничого травматизму на той час замовчувались. З цих причин багато важливих невідкладних наукових і виробничих завдань з питань умов і праці зовсім не вирішувалось. Наслідками такого становища стали: — Відставання від світових досягнень на 15-20 років вітчизняної науки з питань охорони праці. — Зростання в 5-8 разів рівня виробничого травматизму порівняно з такими же показниками в інших промислово-розвинених країнах. — Перевищення майже в 2 рази в розрахунку на одного працюючого виплат на пільги
 • Охорона праці жінок, неповнолітніх і інвалідів
  Терміном "охорона праці" у вузькому розумінні завжди визначалося створення для працівників здорових та безпеч­них умов праці (див. зазначену вище роботу, с. 446). Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. в ст. 1 так визначає охорону праці: "Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі роботи". Виходячи зі змісту закону та інших зазначених вище нормативно-правових актів, більш доцільно, на нашу думку, замість терміна "охорона праці" у вузькому розумінні вживати термін "охорона здоров'я працівників
 • Оцінка інженерного захисту працівників об’єкта
  Інженерний захист працівників об’єкта – це захист з використанням інженерних споруд: сховищ, протирадіаційних укриттів. Він досягається завчасним проведенням інженерних заходів щодо будівництва і обладнання захисних споруд з урахуванням умов розташування об’єкта і вимог будівельних норм і правил. Оцінка інженерного захисту працівників об’єкта полягає у визначенні показників, які характеризують здатність інженерних споруд забезпечити надійний захист людей, що можливо при виконані наступних умов: - загальна місткість захисних споруд дозволяє укрити найбільшу працюючу зміну; - захисні властивості захисних споруд відповідають потрібним (забезпечують захист людей від надлишкового тиску ударної хвилі та іонізуючих випромінювань); - системи життєзабезпечення захищених споруд
 • Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта. Задача
  ПЛАН I. Теоретична частина: 1. Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта. II. Практична частина: 2. Задача. III. Використана література. I. Теоретична частина: 1. Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта. Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта полягає у визначенні показників, які характеризують захист працюючого персоналу і проводиться для найбільш несприятливих умов роботи об’єкта. Оцінка достатності захисної споруди
 • Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях
  План 1. Форми і методи оцінки обстановки у НС. 2. Оцінка радіаційної обставини при аваріях на АЕС. 3. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах. 4. Оцінка інженерної та пожежної обстановки. 1. Форми і методи оцінки обстановки у НС. Оцінка обстановки – порядок визначення ступеню ураженості об’єкта чи території, можливих об’ємів завданих збитків та вплив вторинних факторів на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт ( РіНР) в осередку ураження від надзвичайних ситуацій (НС). Форми та методи оцінки обстановки Вони залежать від конкретних умов виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій мирного чи воєнного часу. По часу оцінка
 • Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини
  План 1. Оцінка чинників ризику (небезпек), що впливають на здоров’я і працездатність людини. 2. Екологічне середовище в містах. 3. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення. Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей. Кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно і розуміє значення її по-своєму. Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов’язують
 • Паління тютюну: звичка чи хвороба?
  Паління - звичка чи хвороба? Як у нашій країні, так і за кордоном усе частіше говорять і пишуть про спосіб життя, тісно зв'язаного з різноманітними умовами зовнішнього середовища. Про цей прекрасно сказав великий російський фізіолог И.М.Сєченов:”Організм без зовнішньої cереди, що підтримує його існування, неможливий, тому в наукове визначення організму повинна входити і середовище, що впливає на нього''. Зв'язок людини з навколишнім середовищем став основою розвитку нової галузі науки - медичної екології, складовою частиною якої є спосіб життя. Паління - частина способу життя, елемент поведінки - складна дія, супроводжувана певними відчуттями різноманітних біохімічних і фізіологічних процесів. Паління в усьому світі є однієї з причин виникнення
 • Перехрестя. Безпечний перехiд дороги з обмеженою оглядовiстю i недостатньою видимiстю
  Вступ. Бурхливий процес автомобілізації з кожним роком охоплює всі більше число країн, постійно збільшується автомобільний парк, кількість людей, що утягуються в сферу дорожнього руху. Ріст автомобільного парку й обсягу перевезень веде до збільшення інтенсивності руху, що в умовах міст з історично сформованої забудовою приводить до виникнення транспортної проблеми. Особливий але гостро вона виявляється у вузлових пунктах вулично-дорожної мережі. Тут збільшуються транспортні затримки, утворяться черги і затори, що викликає зниження швидкості повідомлення, невиправданий перевитрата палива і підвищене зношування вузлів і агрегатів транспортних засобів. Перемінний режим руху, часті зупинки і скупчення автомобілів на перехрестях є причинами підвищеного забруднення
 • Перша допомога при термічних та електричних ушкодженнях (опік, електротравма, відмороження, утоплення)
  Опіки виникають як наслідок ушкодження тканини термічними, фізичними і хімічними агентами. Термічні опіки виникають при дії на шкіру полум'я, окропу, пари, гарячих металевих предметів. Бувають опіки і від дії сонячних променів, які виникають навесні і влітку на відкритих ділянках тіла (обличчя, шия, плечі). В спекотний час сонячні промені можуть обпалювати тіло навіть через легку тканину (нерідко спостерігаються опіки спини та плечей через тонкий одяг, особливо у світлошкірих дітей). Залежно від глибини пошкодження розрізняють 4 ступені опіків. При опіку І ступеня відмічається почервоніння, хворобливе набрякання шкіри, місцеве підвищення температури.
 • Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення)
  Закриті ушкодження - це травматизація тканини і органів, спричинені. впливом зовнішніх факторів без порушення цілісності шкіри й видимих слизових оболонок. Причина закритих ушкоджень: удари тупими предметами, різні види травматизму, надзвичайні стани і стихійні лиха. Види закритих ушкоджень: струси, здавлювання, удари, розтяги, розриви, вивихи. Фактори, що зумовлюють тяжкість ударів: важкість предмета, сила удару, вік і стать потерпілого, опірність тканин. При ударах пошкоджується підшкірна основа, м'язи, кровоносні та лімфатичні судини. Ознаки удару: біль, травматичний набряк тканин, синець, підвищення температури та порушення функцій, крововиливи, гематоми.
 • Перша допомога при ушкодженні електричним струмом
  Організм зазнає впливу від шкідливе електричної, або піддаючи впливу розрядів атмосферної електрики (удар блискавки), або при випадковому зіткненні з електричним струмом. Явища, що виникають від зіткнення з електричним струмом, залежать від ряду умов, серед яких головну роль грають властивості електричного струму і функціональний стан самого організму. Властивості електричного струму визначаються характером струму (постійний чи перемінний), напругою і частотою його, напрямком, тривалістю дії. Постійний струм діє швидше, ніж пепременный, але перемінний небезпечніше постійного при відносно невеликій його напрузі і низкою частоті, тому що опір тканин перемінному струму слабкіше, ніж постійному. Збільшення частоти періодів зменшує шкідлива дія струму. Високочастотні струми не небезпечні
 • Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
  Програма підготовки населення по захисту від зброї масовго ураження орієнтує на подальше поліпшення навчання населення. Особлива увага в підготовці населення з питань захисту від зброї масової поразки приділяється практичним тренуванням, навчанню методам придбання, закріплення й удосконалювання необхідних практичних навичок. Цьому багато в чому сприяє участь населення в комплексних об'єктових навчаннях. Досвід Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу з усією переконливістю підтвердив, що при навчанні населення мірам захисту і правилам поведінки в умовах нападу супротивника найкращим методом є практичне навчання. Радянські люди, що пройшли в довоєнні роки підготовку в кружках протиповітряної оборони й у складі формувань МПВО, успішно ліквідували наслідку ворожих бомбардувань:
 • Побутові небезпеки
  Найбільше небезпек, в тому числі і побутових, оточує сучасну людину в техногенному середовищі. Техногенне середовище, як правило, поділяють на побутове та виробниче. Побутове середовище — це середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель, споруд спортивного і куль­турного призначення, а також комунально-побутових організацій і ус­танов. Параметрами цього середовища є розмір житлової площі на людину, ступінь електрифікації, газифікації житла, наявність централь­ного опалення, холодної та гарячої води, рівень розвитку громадського транспорту та ін. До найпоширеніших побутових небезпек можна віднести наступні: · ураження електричним струмом; · пожежі (різного характеру); · опіки (різного походження); · ріжучі травми (від невмілого користування
 • Поведінка в екстремальних ситуаціях на підприємстві
  1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизації є неефективними. Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці. Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Об'єкт керування - це безпека праці на робочому місці, ділянці, цеху, у всій системі людина - виробництво, характеризується взаємодією людей із предметами і знаряддями праці і виробничого середовища.
 • Поведінка в кстремальних ситуаціях на підприємстві
  1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизації є неефективними. Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці. Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Об'єкт керування - це безпека праці на робочому місці, ділянці, цеху, у всій системі людина - виробництво, характеризується взаємодією людей із предметами і знаряддями праці і виробничого середовища.
 • Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці
  ЗМІСТ 1.Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці…………………………… 3 2.Природне освітлення, його види і нормування, принцип розрахунку природного освітлення………………………………………………… 8 Список використаної літератури……………………………………….11 1.Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці. Будь-яке законодавство, особливо про охорону праці, ефективно тоді, коли воно неухильно виконується усіма зацікавленими учасниками відносин. Для здійснення цієї мети держава уповноважила відповідні органи та інспекції, які здійснюють свої повноваження в двох правових формах: шля­хом нагляду і шляхом контролю. Під наглядом слід розуміти правову форму
 • Пожежа
  Пожежа Важко уявити собі життя людини без вогню. Він допомагає приготувати їжу, зігрітися, коли холодно. На заводах та інших підприємствах вогонь використовують, щоб виплавляти метал, виготовляти посуд, пекти хліб. Автомобіль не зрушить з місця, а космічний корабель не полетить, якщо на допомогу не прийде вогонь. Вогонь – друг людини. Але, якщо він потрапить у невмілі руки, то може стати грізним ворогом. Наслідком неправильного і необережного поводження з вогнем, газовими та електроприладами є пожежі. Вони знищують будинки і заводи, хлібні поля і ліси. Під час пожеж гинуть люди. Щоб не виникла пожежа, треба знати і виконувати правила пожежної безпеки. Вогонь – друг і ворог людини. Від нас
 • Пожежа у багатоповерховому міському будинку
  Потрібно враховувати, що вогонь у багатоповерхових приміщеннях часто поши­рюється через вентиляційні системи, в яких накопичується легкозаймистий пил, паву­тина, сажа. Тому, щоб відвернути поширення вогню через вентиляційні системи, їх також слід заливати водою та спеціальною піною. Одним із джерел пожежі є сміттє­провід. Щоби уникнути пожежі треба утримувати його у належному санітарному стані. При будівництві різноманітних споруд передбачаються конструктивні елементи, які обмежують розвиток загорання. Поширення пожеж може відбуватися як по повер­хні всередині будинків, так і по будівельних конструкціях. Якщо пожежа сталася на верхніх поверхах будинку, під час евакуації потрібно користуватися сходами або переходами між балконами. Тому «модні» засклені бал­кони є порушенням пожежної
 • Пожежі в домі
  Тема: ПОЖЕЖІ В ДОМІ. Мета: Навчальна * нагадати і конкретизувати буті знання про правила пожежної безпеки; * вияснити причини виникнен­ня пожеж; * навчити як дихати під час пожежі; * ознайомити з прави­лами поведінки при ви­никненні пожежі в сусідніх квартирах, на сходах багатоповерхового будинку, як допомогти людям, на яких горівся одяг; Виховна: * виховувати культурних людей, грамотних, знаю­чих абетку пожежної безпеки; Розвиваюча: * розвивати інтерес до геми, навички у вивченні правил пожежної безпеки. Обладнання: Виставка малюнків, вислови про вогонь План
 • Пожежна безпека
  ПЛАН Вступ 1. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта 2. Система запобігання пожежі 3. Система протипожежного захисту Використана література Вступ Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну безпеку”. Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" (статті 4 - 7) Правила пожежної безпеки
 • Пожежна безпека. Категорії пожеж і приміщень, вогнегасники
  План 1. Поняття та різновиди пожеж. 2. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. 3. Протипожежні вимоги до будинків і споруд. 4. Профілактика пожеж. 5. Вогнегасники. Список використаної літератури. Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке призводить до матеріальної шкоди. Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є
 • Поняття дози радіоактивного випромінювання. Характеристики потужності дози
  Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань, як уже за­значалося вище, надзвичайно важливими при вивченні питання небез­пеки для здоров'я і життя людини є випромінювання, що виникають в результаті розпаду ядер радіоактивних елементів, тобто радіоактивне випромінювання. Щоб уникнути плутанини в термінах, варто пам'ятати; що радіоак­тивні випромінювання, незважаючи на їхнє величезне значення, є од­ним з видів іонізуючих випромінювань. Радіонукліди утворюють ви­промінювання в момент перетворення одних атомних ядер в інші. Вони характеризуються періодом напіврозпаду (від секунд до млн років), ак­тивністю (числом радіоактивних перетворень за одиницю часу), що характеризує їх іонізуючу
 • Поняття ліквідації наслідків стихійних лих
  1. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій Внаслідок НС виникають руйнування будинків, споруд, шляхів спо­лучення, зараження місцевості радіоактивними та хімічними речови­нами, затоплення, пожежі тощо. Люди можуть опинитися у завалах, у пошкоджених, підтоплених або палаючих будинках, інших не передбачуваних ситуаціях. У зв'язку з цим необхідні заходи з рятування лю­дей, надання їм допомоги, локалізації аварій та усунення пошкоджень. При вирішенні цих проблем виходять з того, що в осередках ураження і районах лиха будуть проводитися не тільки суто рятувальні роботи, а й деякі невідкладні, не пов'язані з рятуванням людей. Рятувальні та інші невідкладні роботи (РіНР) проводяться з метою > порятунку людей та надання допомоги ураженим, > локалізації аварій та усунення
 • Поняття про норми охорони праці. Техніки безпеки та виробничої санітарії
  ПЛАН 1. Поняття про норми охорони праці 2. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці Список використаної літератури 1. Поняття про норми охорони праці Після проголошення Україною незалежності й розпаду СРСР стандарти (ГОСТи) визнані міждержавними. Крім того, Держав­ний Комітет України по стандартизації, метрології та сертифі­кації розробляє державні стандарти України (ДСТУ). В Україні з 1995 року діє Державний реєстр міжгалузевих і галузевих норма­тивних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП), до якого ввійшли близько 3000 нормативних актів (правил, норм, положень, інструкцій тощо), а також близько 350 міждержавних стандартів системи безпеки праці (ГОСТ ССБТ) і близько 40 державних стандартів України (ДСТУ).
 • Поняття про професійні шкідливості та професійні захворювання
  1. Професійні шкідливості та професійні захворювання Зрозуміти, як впливає трудова діяльність на здоров'я людини, можна лише шляхом детального вивчення особливостей її професії. Професія - це вид діяльності людини, що забезпечує її існування і визначає становище в суспільстві. Професійна шкідливість - фактори трудового процесу (включаючи і зовнішні фактори праці), що можуть мати шкідливий вплив на стан здоров'я людини, яка працює. Професійні шкідливості можна розділити на три групи: 1. Шкідливості, що пов'язані з неправильною організацією праці (надмірне напруження нервової системи; тривале вимушене положення тіла; надмірне напруження рухового апарату та окремих органів чуття; нераціональний режим праці). 2. Шкідливості,
 • Поради населенню щодо дій в екстремальних ситуаціях
  Про загрозу виникнення стихійного лиха населення сповіща­ється через мережу провідного мовлення (через квартирні і зов­нішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції, теле­бачення і, якщо дозволяє час, через засоби друку. В інформації вказується характер можливого надзвичайного явища, його масш­таби, час виникнення і можливі наслідки, а також рекомендується, що необхідно робити до і лід час стихійного лиха. Надавши першу допомогу членам сім'ї, оточуючим і самому собі, громадянин повинен брати участь у ліквідації наслідків сти­хійного лиха, використовувати для цього * особистий транс­порт, * інструмент, * медикаменти, * перев'язочний матеріал і т. п. Землетруси. Попередити землетрус неможливо, проте у випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його
 • Поради населенню щодо захисту від деяких несприятливих факторів природного середовища
  Геліофізичні фактори. На людину виливають метеороло­гічні, геофізичні та геліофізичні фактори. Сьогодні складаються прогнози усіх цих факторів окремо, причому всі вони є проявом єдиного фізичного процесу, який починається на Сонці і закінчу­ється на Землі. Дія цих факторів на здоров'я людини найбільш помітна у період геомагнітних бур. В умовах забрудненої атмо­сфери, особливо у великих містах, дія геліофізичних факторів посилюється. На людину під час геомагнітної бурі діє ціла низка факторів, які впливають на перебіг цілого ряду захворювань: захворювання серцево судинної системи (гіпертонія, стенокардія, інфаркт міокарду); захворювання органів дихання (хронічні неспецифічні захворю­вання легенів, туберкульоз); - дія на систему крові; - психоемоційний
 • Поради щодо вживання питної води
  Вода є невід'ємною частиною життя на Землі. Однак запаси питної води на нашій планеті обмежені і з кожним роком зменшуються. Яку воду ми п'ємо? Які шкідливі домішки вона може мати? Що може за цим наступити? Як оборонити себе від цього? На ці питання ми і постараємося відповісти. Свинець у питній воді. Свинець у воді має антропогенне походження. Його склад у питній воді (за ДОСТом) регламентовано - не більше 0,03 мг/л. Особлива небезпека свинцю полягає у тому, що він здатний накопи­чуватися в організмі і погано з нього виводиться. Свинець становить небезпеку для людей різного віку, особливо для дітей та вагітних. Наслідки накопичення свинцю пов'язані зі здатністю викликати передчасні пологи у жінок, знижувати вагу дітей при народженні, гальмувати розумовий і фізичний розвиток.
 • Поради щодо правил збирання грибів та профілактики отруєння ними
  Гриби - це одне з найцікавіших і найтаємніших явищ природи, цінний харчовий продукт. Однак, серед грибів є багато отруйних, які можуть викликати сильні отруєння, а іноді і смерть. Це такі І-риби, як бліда поганка, мухомори, опеньки несправжні та багато інших. Для отруєння досить з'їсти половину поганки, а смертність від неї досягає більше як 50 % випадків. Бувають неспецифічні отруєння їстівними грибами, які акумулювали трупну отруту, хімічні речовини, отрутохімікати, радіонукліди, що потрапили у зони їх росту. Симптоми отруєння грибами. Розрізняють чотири групи симптомів отруєння людей грибами, у тому числі: Перша група - отруєння грибами строчками, виявляється через 6-10 годин, з'являється слабкість, нудота, блювота, іноді розлад шлунку. Друга
 • Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення
  Повітряні лінії електропередачі Робота на опорах 1. Підійматися на опору і працювати на ній доз­ воляється тільки в тих випадках, коли є повна впев­ неність в її достатній міцності і стійкості. Необхідність укріплення опори і безпечні засоби визначаються на місці керівником робіт і відображаються в ППР. 2. Роботи з укріплення опори, механічна міцність і стійкість якої викликає сумніви, виконуються методом закріплення тросів, відтяжок або спеціальних пристроїв для розкріплевня на опорі. В цьому разі підіймання на опору забороняється. Роботи виконуються з телескопіч­ ної вишки або іншого механізму для підіймання людей чи з встановленої поряд іншої
 • Правила зупинки кровотечі, обробка ран
  Кровотечами називають вихід крові з ушкоджених кровоносних судин. Причини - пошкодження цілісності кровоносних судин внаслідок механічного або патологічного порушення. Ознаки - артеріальна кровотеча характеризується яскраво-червоним кольором крові. Кров б'є фонта­ном. При капілярній кровотечі вона виділяється краплями. Венозна кров має темно-червоне забарвлення. Кровотечі бувають зовнішні і внутрішні. При зовнішній кровотечі кров витікає через рану в шкірі та у видимих слизових оболонках або з порожнин. При внутрішній кровотечі кров виливається в тканини й органи тіла; це називається крововиливом. Швидка значна втрата крові є дуже небезпечною, оскільки супроводжується зниженням кров’яного тиску, порушенням кровопостачання мозку, серця і всіх інших органів.
 • Правила накладання шин при переломах
  Переломи виникають внаслідок різник рухів, ударів, падіння з висоти, інших причин. Переломи кісток бувають закритими і відкритими, без зміщення і зі зміщенням кісткових відламків. При закритих переломах не порушується цілісність шкірного покриву, при відкритих – у місцях перелому залишається рана. Найнебезпечніші відкриті переломи. Розпізнають переломи із зміщенням і без зміщення кісткових уламків. Під час аварій, катастроф, землетрусів, ядерного ураження у потерпілого можуть бути численні переломи кісток. Найтяжчими є переломи, що супроводжуються опіками і радіаційним ураженням. Переломи, що виникають внаслідок
 • Правила поведінки і дій населення під час надзвичайних ситуацій
  1. Правила поведінки населення при пожежах При пожежі потрібно остерігатися: високої температури, задим­леності і загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев. Не­безпечно входити в зону задимлення, якщо видимість - менше 10 м. При рятуванні потерпілих із будинків, що горять, і при гасінні пожежі, дотримуйтесь наступних правил: • перш ніж увійти в приміщення, що горить, накрийтесь мокрим покривалом, пальтом, плащем, щільною тканиною; • двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання від великого притоку свіжого повітря; • у дуже задимленому приміщенні рухайтесь повзком або пригнувшись; • для захисту від чадного газу дихайте через зволожену тканину.
 • Правила поведінки при виникненні екстремальних ситуацій вдома (побутові отруєння, отруєння пестицидами, поводження з домашніми тваринами)
  Побутова хімія У наш час у побуті використовуються різноманітні хімічні засоби для прання, миття посуду, виведення плям, догляду за меблями, дез­інфекції, препарати для боротьби з комахами та тарганами, засоби підгодівлі рослин тощо. У разі правильного використання препарати побутової хімії без­печні. Але невміле користування ними може стати джерелом лиха. За ступенем небезпеки для людини засоби побутової хімії можуть бути розділені на чотири групи: 1. Безпечні. На упаковці відсутній застережний напис. Це синтетичні засоби для прання, підсинення, підфарбування, чистки посуду тощо. 2. Відносно безпечні. На упаковці є застережний напис, наприклад, «Берегтися від попадання в очі». 3. Отруйні. На упаковці є напис «Отруйно»,
 • Правила поведінки при виникненні екстремальних ситуацій вдома (пожежа, поводження з газом та електроприладами)
  Правила поведінки при виникненні пожежі вдома Причини виникнення пожеж Використання вогню в повсякденному, житті - було визначною пе­ремогою людини в боротьбі за своє виживання. Вогонь став надійним помічником у житті людей, Щодня ми вживаємо гарячу їжу, яка приго­тована на вогні. Для виготовлення предметів домашнього вжитку -ложки, виделки, ножа тощо,- використовується метал, який виплавляє­ться за допомогою вогню. Можна ще багато перераховувати, як нам допомагає вогонь у житті. Але треба завжди пам'ятати, що необережне поводження з вогнем може призвести до найбільшої серед бід - пожежі! Головні причини виникнення пожеж це: • необережне поводження з вогнем; • порушення вимог протипожежних норм; • користування
 • Правила поведінки та дія людей при землетрусах та повенях
  ПЛАН 1. Поняття про землетруси, їх силу та правила поведінки під час землетрусу 2. Повені. Правила поведінки під час повені Використана література 1. Поняття про землетруси, їх силу та правила поведінки під час землетрусу Землетрус починається з розриву і переміщення гірських порід в якомусь місці у глибині Землі. Це місце називається вогнищем землетрусу, або гіпоцентром. Глибина його звичайно буває не більше 100 км, але інколи доходить до 700 км. Інколи вогнище землетрусу може бути і на поверхності землі. В таких випадках, якщо землетрус сильний, мости, дороги, будинки і інші спорудження виявляються розірваними і зруйнованими. Частина землі, в межах якої на поверхні,
 • Правила пожежної безпеки в гуртожитку
  ПЛАН 1. Поняття про землетруси, їх силу та правила поведінки під час землетрусу 2. Повені. Правила поведінки під час повені Використана література 1. Поняття про землетруси, їх силу та правила поведінки під час землетрусу Землетрус починається з розриву і переміщення гірських порід в якомусь місці у глибині Землі. Це місце називається вогнищем землетрусу, або гіпоцентром. Глибина його звичайно буває не більше 100 км, але інколи доходить до 700 км. Інколи вогнище землетрусу може бути і на поверхності землі. В таких випадках, якщо землетрус сильний, мости, дороги, будинки і інші спорудження виявляються розірваними і зруйнованими. Частина землі, в межах якої на поверхні,
 • Правила техніки безпеки при виконанні радіо - монтажних робіт
  Безпека при виконанні радіо-монтажних робіт забезпечується в. першу чергу правильною організацією робочого місця. Отже, робоче місце радіо-механіка повинно бути: а) виділене одне від одного перегородками і мати додаткове освітлення з можливістю підсвітки ремонтуючого апарату. б) електроживлення робочих столів повинно бути окремо з груповими запобіжниками на кожний стіл. в) кожний абонентний вивід від телевізійної антени колективного користування до робочого столу радіо механіка повинен бути розв'язаний через конденсатор ємністю 1000 пФ з робочою напругою 500 В. г) на робочому місці мають бути наступні засоби індивідуального захисту: інструмент з ізольованими ручками, діелектричний коврик, халат, захисні окуляри або маска, діелектричні рукавиці ( чергові). В майстерні
 • Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища
  План 1. Правова охорона навколишнього природного середовища в містах та інших населених пунктах. 2. Роль органів внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища у виробничій та побутовій сферах. 1. Правова охорона міст та інших населених пунктів вимагають створення в них найбільш сприятливих умов для життя і здоров’я, праці і відпочинку населення. Навколишнє середовище міст – це складний виробничий, природний і соціальний комплекс. Він включає в себе промисловість, транспорт, архітектурно-будівельні ансамблі, заклади науки, освіти, культури, жилі і комунально-побутові, міські угіддя, парки відпочинку, земельні зони. Правова охорона міст та інших населених пунктів здійснюється на
 • Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
  Становлення суверенної України повинно супроводжуватися ство­ренням безпечного стану довкілля, виробництва, побутових умов для життєдіяльності людини. Основне місце в цьому процесі посідає зако­нодавство у галузі регулювання відносин з охорони здоров'я людини та навколишнього середовища і забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях й ситуаціях повсякденного життя, тобто безпеки життєдіяль­ності. Ці відносини регулюються нормативними актами різної юридич­ної сили — конституцією, законами, урядовими підзаконними актами, відомчими нормативними актами та нормативними актами місцевих органів влади. Конституція України як юридична база зобов'язань щодо безпеки життєдіяльності Проголошує • «Кожна людина має невід'ємне право на життя . Кожен має право захищати своє життя і здоров'я,
 • Правові основи захисту від небезпечних ситуацій
  Закон “Про цивільну оборону України” визначає надзвичайну ситуацію як порушення нормальних умов життя та діяльності людей на об’єкті чи території, спричинених аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, великою пожежею, використання засобів ураження, що призвели чи можуть призвести до людських чи матеріальних втрат. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – це підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій із метою недопущення
 • Приклади найбільших техногенних катастроф у світі
  Катастрофа — це великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування. Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти і їх розвиток ставить під загрозу існування усієї біосфери. Одним з найяскравіших прикладів аварій може служити аварія, яка трапилась на хімічному підприємстві американської транснаціональної корпорації «Юніон Карбайд» в індійському місті Бхопал 1984р. Викид стався раптово, в нічний час. У результаті аварії в атмосферу потрапило декілька десятків тонн газоподібно­го компонента — метилізоционату. Ця сполука — дуже сильна отрута, яка вик­ликає ураження очей, органів дихання, мозку та інших життєво важливих органів людини. Загинуло більше 2,5 тисяч осіб, 500 тисяч осіб отруїлося,
 • Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю
  Для виявлення і виміру іонізуючих випромінювань радіоак­тивних речовин використовуються дозиметричні прилади - рент­генометри, радіометри-рентгенометри, індикатори, індивідуальні дозиметри. Рентгенометр ДП-2 використовується для виміру потужностей доз гамма-випромінювання в діапазоні від 0 до 200 Р/г. Весь діапазон розбито на три піддіапазони: перший - від 0 до 2 Р/г, другий - від 0 до 20 Р/г, а третій - від 0 до 200 Р/г. Прилад працездатний в інтервалах температур від -0 до +50 °С та відносній вологості повітря до 98%. Джерело живлення - сухий елемент 1,6-ПМЦ-У-8 (145У) - забезпечує безперервну роботу протягом 60 годин. Маса приладу - біля 3,5 кг. Бортовий рентгенометр ДП-ЗБ використовується для про­ведення радіаційної розвідки місце­вості на літаках, вертольотах,
 • Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та бойових отруйних речовин
  Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення в повітрі, на місцевості та техніці V-газів, зарину, зоману, іприту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану. Комплектується трьома видами індикаторних грубок для визначення отруйних речовин типу: зарин, зоман і V-гази - з одним червоним кільцем і червоною крапкою; фосген, дифосген, синильна кислота і хлорціан - з трьома зеленими кільцями; іприт - з одним жовтим кільцем. Маса приладу - 2,3 кг. Напівавтоматичний прилад хімічної розвідки (ППХР) призначений для забезпечення хімічних розвідуваль­них машин. Дозволяє визначати наявність в повітрі, на місцевості і техніці V-газів, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану, іприту. Прилад працездатний в інтервалі температур від -40 до +40 °С. Час
 • Припинення кровотечі з рани
  План 1. Вступ 2. Поняття про рану. Класифікація ран. 3. Зупинення кровотечі з рани. Верховна рада України 14 жовтня 1992 року ухвалила Закон „Про охорону праці”, який має велике соціально-економічне значення, Оскільки стосується життєвих інтересів майже 30 мільйонів громадян України. Закон і відповідні нормативно-правові акти зорієнтовані на основні вимоги міжнародних організацій, зокрема Конвенції Міжнародної організації праці (МОП). У своєму розвитку охорона праці пройшла великий історичний розвиток, але інтенсивного розвитку набула з початком машинного виробництва, яке поруч з полегшенням праці, підвищенням її продуктивності становило небезпеку для життя і здоров’я
 • Природа людини: її походження та сутність
  ПЛАН Вступ 1. Людина та її біологічні і соціальні ознаки 2. Атрибути людини 3. Риси людини 4. Якості людини Висновок Список використаної літератури Вступ Значення терміна «людина» багатогранне, про що свідчить понятій­ний апарат наук, які вивчають людину. У найзагальнішому розумінні термін «людина» вказує на належність до людського роду — вищої сходинки живої природи на нашій планеті. Людина як частина природи є біологічним суб'єктом. За своєю тілес­ною будовою й фізіологічними функціями людина належить до тварин­ного світу. Характерно, що з погляду біології принципової різниці між людиною і тваринним світом немає. Подібність, схожість людини і тварини визначається,
 • Природна (біологічна) та соціальна сутність людини
  ПЛАН Вступ 1. Людина та її біологічні і соціальні ознаки 2. Діяльність людини, потреби людини 3. Місце людини в суспільстві Висновок Список використаної літератури Вступ Значення терміна «людина» багатогранне, про що свідчить понятій­ний апарат наук, які вивчають людину. У найзагальнішому розумінні термін «людина» вказує на належність до людського роду — вищої сходинки живої природи на нашій планеті. Людина як частина природи є біологічним суб'єктом. За своєю тілес­ною будовою й фізіологічними функціями людина належить до тварин­ного світу. Характерно, що з погляду біології принципової різниці між людиною і тваринним
 • Природна вентиляція, її ефективність. Кратність повітрообміну
  Природна вентиляція приміщень зумовлена різницею темпера­тур зовнішнього і внутрішнього повітря. Для посилення природної вентиляції проводять провітрювання приміщень через вікна, ква­тирки, фрамуги. Особливої уваги в цьому плані заслуговують, пере­важно в холодну пору року, фрамуги, їх влаштовують у верхній частині вікна і відкривають всередину під кутом 30-45°. Зовнішнє холодне повітря йде спочатку вгору до стелі, потім, змішуючись з повітрям приміщення і нагріваючись, опускається вниз. Кватирки в житлових приміщеннях роблять розміром не менше 0,3 м2. На чистоту повітря в житлових приміщеннях впливають кількість людей, які знаходяться в приміщенні, інтенсивність вико­нуваної ними роботи, температура внутрішніх приміщень. Різно­манітні побутові процеси
 • Природна радіоактивність
  Як фізичне явище радіоактивність властива Землі з моменту її виникнення. Відкрив її в 1895 р. французький учений А. Беккерель. Суть зазначеного явища полягає в тому, що атоми ряду елементів нестабільні (за рахунок надлишку або дефіциту нейтронів у ядрі). Перехід такого нестабільного ядра у стабільний стан супроводжується випромінюванням електронів (так званих бета-частинок) або ядер атомів гелію (альфа-частинок), що відповідно називається бета- та альфа-радіоактивністю. Окрім того, ядерні перетворювання здебільшого супроводжуються випромінюванням квантів електромагнітної енергії (гама-квантів). Існують і деякі інші процеси, які так само призводять до радіоактивного випромінювання. Радіоактивне випромінювання
 • Природне оточення та матеріальна культура – основні елементи життєвого середовища людини
  ПЛАН 1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти. 2. Рівні системи «людина — життєве середовище» Список використаної літератури 1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти. Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище». Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не враховуючи їх місця в навколишньому середовищі і стану цього середовища. Тому БЖД вивчає людину і її навколишнє середовище саме в системі «людина — життєве середовище». Поза ме­жами цієї системи людина є об'єктом вивчення антропології, медици­ни,
 • Природне середовище і його основні компоненти. Кругообіг речовини і енергії в біосфері
  Природне середовище і його основні компоненти Коротко зупинимося на питаннях походження та еволюції Землі як складової Сонячної системи. На запитання: "Звідки взялась наша планета?" найлегше було б відповісти традиційно — "Бог створив". Але з чого, коли і як? Відповіді на це ми не маємо. Дещо складніше пояснити це явище з позицій наших знань як про планету, так і про самих себе. Земля є третьою за віддаленістю від Сонця планетою Сонячної системи. Швидкість її обертання навколо світила становить 29,76 км/с. Орбіта нашої планети еліптична, велика її піввісь дорівнює 149,6 млн км. Період обертання навколо Сонця становить один зоряний рік — 365 діб, 9 хв і 10 с. За розрахунками фахівців, геологічний
 • Природні небезпеки (землетруси, зсуви)
  ЗСУВИ Зсув (обвал). Уражаючі фактори зсуву (обвалу). Типові моделі поведінки при виникненні зсувів (обвалів). Зсув — це ковзаюче переміщення мас гірських порід униз по схилу під дією влас­ної ваги. Зсуви найчастіше виникають на берегах річок і водойм, на гірських схилах. Зсуви мають місце на схилах із крутизною 20° і більше в будь-яку пору року. Основна при­чина зсувів — надлишкове насичення глиняних порід підземними водами. До інших причин виникнення зсувів належать: ослаблення порід унаслідок вивітрювання, пере-зволоження ґрунту опадами, нерозумна господарська діяльність людини. Зсуви вини­кають також під час землетрусів і вивержень вулканів. Зсуви відбуваються з різними швидкостями (повільні, середні, швидкі). Швид­кість повільних переміщень порід складає
 • Природні небезпеки, техногенні небезпеки, соціальні та політичні небезпеки
  ПЛАН 1. Поняття небезпеки та їх класифікація 2. Природні небезпеки 3. Техногенні небезпеки 4. Соціально-політичні небезпеки Використана література 1. Поняття небезпеки та їх класифікація Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це яви­ща, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєді­яльність людей. Залежно від конкретних потреб існують різні
 • Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій
  ПЛАН Вступ 1. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій (НС), види НС 2. Рівні надзвичайних ситуацій 3. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження подій, котрі зумовлюють їх виникнення ВисновкиСписок використаної літератури Вступ Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається пору­шення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призве­сти або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями. Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громад­ськості до надзвичайних ситуацій, особливо коли вони пов'язані з життям відомих особистостей, призвели або можуть
 • Причини вогкості в житлі, заходи щодо боротьби з нею. Поняття про кондиціонування повітря
  ПЛАН 1. Причини вогкості в житлі, заходи щодо боротьби з нею 2. Поняття про кондиціонування повітря 3. Гігієнічні вимоги до упорядження та експлуатації гуртожитків, сільських будівель і польових станів Використана література 1. Причини вогкості в житлі, заходи щодо боротьби з нею Причини вологості можуть мати експлуатаційний харак­тер - недостатнє опалення у зимовий період, перенаселення жит­ла, прання і сушіння білизни, готування їжі при недостатній венти­ляції. Застосування вологоємких будівельних матеріалів, в'язких розчинів, відсутня або недостатня гідроізоляція, дефекти покрівлі та ринв, розташування
 • Проблема збереження миру на Землі
  План 1. Причини виникнення проблеми. 2. Суть проблеми. 3. Шляхи розв’язання даної проблеми. 1. Проблема збереження миру на Землі - найважливіша, оскільки під час виникнення глобального військового конфлікту в світі, нашпигованому ядерною зброєю та ядерними технологіями (АЕС тощо), всі інші проблеми втрачають сенс. Неможливість обмеженого впливу ядерного інциденту на довкілля яскраво проде­монструвала катастрофа на Чорнобильській АЕС (1986 рік). Жорстока реальність полягає в тому, що ніколи ще в історії людства не накопичувалася така кількість смертоносної зброї, її досить, щоб кілька разів знищити все живе на Землі, або й саму планету. На початку 90-х років країни світу
 • Прогнозування небезпек та захист від їх дії
  Дослідження причин виникнення небезпек, їх характеристик, особливостей впливу сприяють розробці ефективних заходів захисту, що спрямовані на забезпечення нормальної життєдіяльності людини. Керування безпекою та стійкістю функціонування системи „людина — життєве середовище" залежить від глибини прогнозу соціально-економічних наслідків небезпечних ситуацій та своєчасного планування і виконання низки попереджувальних та захисних заходів. Прогнозування наслідків небезпечних та екстремальних ситуацій повинно включати: — оцінку імовірності та аналіз причин виникнення екстре­мальних ситуацій; — очікувану силу впливу (інтенсивність) та механізми розвитку небезпеки (ураження); — характеристику та розміри ураження
 • Продовольча проблема: зміст, історична зумовленість, шляхи вирішення
  План роботи Вступ 2 Розділ 1. Історична зумовленість та масштаби продовольчої проблеми .3 Розділ 2. Деякі географічні аспекти сучасної продовольчої проблеми .4 Розділ 3. Продовольча проблема в контексті світової торгівлі 5 Розділ 4. Країни, що розвиваються, у глобальній продовольчій системі 6 Розділ 5. Розробка шляхів вирішення продовольчої проблеми. Сучасні концепції 8 Висновки .10 Список використаних джерел .13
 • Протидія міжнародному тероризму як системно-соціальна складова національної безпеки України
  Проблема боротьби з міжнародним тероризмом сьогодні — це питання, перш за все, актуалізації змісту цієї боротьби. Особливості сучасного тероризму. Сучасний тероризм — багатомірне і багатоаспектне явище, яке останнім часом настільки масштабно еволюціонує, що дати йому однозначну характеристику навіть для фахівця дуже непросто. Є вже понад 100 визначень, проте ні наука, ні практика не може поки що запропонувати універсальну дефініцію. Більшість визначень, на мій погляд, вже не відповідають динамічним змінам, що відбуваються у філософії міжнародного тероризму. Не вдаючись до всебічного аналізу питання, виділю тільки одну, але дуже примітну тенденцію. Фахівці з проблем тероризму до його характерної (обов’язкової)
 • Профілактика травматизму
  На організм людини впливає такий кліматичний чинник, як температура. Температура – один із важливих абіотичних факторі, що впливаю на фізіологічні функції всіх живих організмів. Температура залежить від географічної широти, висоти над рівнем моря, та пори року. Для людини в легкому одязі температура повітря становить +19о .20оС, без одягу +28о .31оС. Максимальна температура літа, які переносить людина дорівнює 42а-43оС, мінімальна - -28оС. При температурі тіла нижні за 28оС людина не може жити. У фізіологічних умовах температура здорової людини протягом дня 36,4-36,9оС, зранку вона нижча, ніж увечері. Після приймання їжі та посиленої фізичної роботи вона незначно підвищується. У грудних дітей температура тіла вища, а у людей похилого віку – нижча. Коли температурні
 • Психологія безпеки працівників ОВС
  Зміст 1. Небезпечні психофізіологічні фактори…………………………………………3 2. Способи захисту населення від небезпеки. Сигнальні попередження про небезпеку………………………………………………………………………8 3 .Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки…………………12 4. Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця……………….14 5. Знаки безпеки і сигнальні кольори. Їх роль у підвищенні рівня охорони праці на підприємствах………………………………………………15 Література………………………………………………………………………… 18 1. Небезпечні психофізіологічні фактори У процесі своєї діяльності людина використовує не тільки свої фізичні можливості,
 • Радіація і життєдіяльність людини
  План 1. Поняття радіоактивності 2. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань 3. Біологічна дія радіаційного випромінювання 4. Радіаційна безпека 5. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 1. Поняття радіоактивності Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX ст. з відкриттям французь­кого вченого А.Беккереля, а потім дослідженнями П'єраі Марії Кюрі явища радіоактивності. Поняття «іонізуюче випромінювання» об'єднує різноманітні види, різні за своєю природою, випромінювання. Подібність
 • Радіація і життя людини. Радіаційне ураження. Аналіз Чорнобильської катастрофи
  План 1. Поняття радіоактивності 2. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань 3. Біологічна дія радіаційного випромінювання 4. Радіаційна безпека 5. Аналіз аварії на ЧАЕС 1. Поняття радіоактивності Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX ст. з відкриттям французь­кого вченого А.Беккереля, а потім дослідженнями П'єраі Марії Кюрі явища радіоактивності. Поняття «іонізуюче випромінювання» об'єднує різноманітні види, різні за своєю природою, випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що усі вони відрізняються високою енергією, мають властивість
 • Радіоекологічна ситуація в Україні після катастрофи на Чорнобильській АЕС
  Аварія, що сталася на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 p., істотно вплинула на усталений радіаційний фон багатьох країн Європи. Найбільшого радіаційного забруднення зазнали Україна, Білорусія і Росія. У перші дні й місяці після аварії радіаційна ситуація значною мірою визначалася такими короткоживучими радіоактивними елементами (ізотопами), як ксенон, йод, телур і молібден. Упродовж ще кількох років у довкіллі реєстрували рутеній, церій, ніобій і барій. Спектр елементів поділу ядерного палива в активній зоні реактора наведено в табл. 2. Нині радіоекологічна ситуація на радіоактивне забруднених територіях визначається переважно цезієм-13 7, стронцієм-90, ізотопами плутонію та америцієм-241 (останні два характерні для зони
 • Розповідь про наркотичні речовини і їх шкідливість
  Багато тисяч років тому люди звернули увагу на те, що деякі речовини мають особливий вплив на людину - спричиняють галюцинації , заспокоєння , припиняють болісні відчуття , покращують сон , формують стан душевного комфорту , задоволення , емоційного піднесення .Вживання цих речовин найчастіше було пов’язане з релігійними містеріями. Ейфорія та неадекватна веселість, а потім дивне заніміння після вживання зілля із різних рослин незмінне супроводжували грецькі вакханалії, релігійні свята мешканців джунглів Амазонки або верхів’я Нілу. Якщо в минулих століттях їх використовували доволі рідко, то в XX ст. наркоманія
 • Розрахунок природного освітлення за методом Данилюка
  имий Розрахунок природного освітлення за методом О. М. Данилюка проводиться у відповідності зі СНиП ІІ-4-79. Метод грунтується на співставленні розрахункових графіків з планом і вертикальним розрізом приміщення. Цей метод зазвичай використовується з методом КПО. Розрахунок за методом Данилюка розглянемо на прикладі розрахунку природнього освітлення для робочого приміщення. Освітлення робочих кабінетів повинне проектуватися на основі наступних вимог: а) створення необхідних умов освітлення на робочих столах, розташованих в глибині приміщення при виконанні різноманітних зорових робіт (читання друкарського і машинописного текстів, світлокопій і рукописних матеріалів, розрізнення деталей графічних матеріалів і дефектів друкарського тексту); б) забезпечення зорового зв'язку
 • Розслідування й облік нещасних випадків
  План Вступ 3 Список використаної літератури 13 Вступ Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ст. 22) власник повинен організовувати розслідування й вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням зі всеукраїнським об`єднанням профспілок. Дія цього положення поширюється на підприємства, установи й організації всіх форм власності, що діють на території України, усіх громадян (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами, а також на громадян, які виконують на цих підприємствах роботу за трудовим договором (контрактом), проходять виробничу
 • Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях
  Зміст 1. Вступ. Про положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях 2 2. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях 3 3. І. Розслідування та облік нещасних випадків . 4 4. 2. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік 7 5. 3. Спеціальне розслідування нещасних випадків . 14 6. Література . 20 Вступ ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ
 • Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах
  Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 25) власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з ДНАОП 0.00-4.03-98 „Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях". Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власності, що діють на території України, всіх громадян (в тому числі іноземців та осіб без громадянства), які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами, а також на громадян, які виконують на цих підприємствах роботу за трудовим договором (контрактом), проходять виробничу практику або залучаються до роботи з інших підприємств. Порядок розслідування
 • Само- і взаємодопомога при ураженнях і травмах
  Стихійні лиха, аварії і катастрофи можуть викликати масові ураження. Унаслідок цього можливі різні травми - струси, переломи, стискання окремих частин тіла, поранення живота, грудної клітини, голови тощо. Пожежі можуть викликати опіки всіх ступенів разом з травмами. Аварії на хімічно небезпечних об'єктах можуть призвести до ураження великої кількості населення, що проживає поблизу хімічно небезпечного об'єкту, якщо не будуть вжиті термінові заходи захисту, а також місцеве ураження шкіри і слизових оболонок. Органи охорони здоров'я і медична служба цивільної оборони буде прагнути наблизити до місць надзвичайних ситуацій свої формування і старатися надати потерпілим першу медичну допомогу і евакуювати уражених у медичні заклади. Однак, щоб ця допомога була ефективною, багато
 • Санітарний режим технологічних процесів на харчових підприємствах
  1. Санітарні вимоги до підприємств громадського харчування Типи підприємств громадського харчування в Україні дуже різно­манітні й відрізняються один від одного потужністю, асортиментом продукції і характером обслуговуваного контингенту. Це кафе, їдальні, буфети, ресторани, блоки харчування в їдальнях, дитячих закладах тощо. Основним документом, яким зобов'язані керуватися проектні організації і санітарні лікарі, є "Норми проектування. Підприємства громадського харчування", а також "Санітарні норми і правила для підприємств громадського харчування". До основних принципів проектування підприємств громадсь­кого харчування відносять: 1. Забезпечення
 • Санітарно-гігієнічні заходи щодо забезпечення харчування населення на період надзвичайної ситуації і катастроф мирного часу і на воєнний час
  ПЛАН: 1. Три основні положення. 2. Радіозахисне харчування. 3. Обв’язковий раціон. 4. Перерахунок різних харчових норм при радіації. 5. Висновок. Харчування в екстримальних ситуаціях базується на трьох основних положеннях: 1) на максимально можливому зменшенні надход-ження радіонуклідів з їжею; 2) на гальмуванні процесу всмоктування та накопичення радіонуклів у організмі; 3) на дртриманні принципів раціонального харчування.; Зменшити надходження радіонуклідів до оргашзму людини з їжею можна шляхом зниження їх вмісту у продуктах харчування за допомогою різних технологічних прийомів, а також складаючи раціон із тих продуктів, які містятъ
 • Середовище життєдіяльності. риродне середовище. Гідросфера
  Природне середовище - біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфе­ри, що взаємозв'язані складними біогеохімічними циклами міграції речовин і енергії. Людина давно живе не в «природі», а мешкає в середовищі, антропо­генно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності. В життєвому циклі людина і навколишнє середовище утворюють постійно діючу систему «людина — довкілля». Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності і взаємозв'язків з навколишнім середови­щем, ми повинні розглянути таке поняття, як «середовище», в якому живе і діє людина. • Гідросфера (грец. hydro - вода, sphaira - куля) — це водяна оболонка Землі. До надземної частини гідросфери,
 • Середовище зв’язане з використанням техніки
  1. Техногенне середовище і його небезпеки Людина давно живе не в «природі», а мешкає в середовищі, антропо­генно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності. Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, автоматично і неминуче відтіснило інших мешканців природи. Та і саму природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи остан­ню вже не ноосферою Вернадського, а техносферою, або біотехносферою. Техносфера — це регіон біосфери в минулому, перетворений люди­ною За допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-еко­номічним потребам. Створюючи техносферу, людина прагнула до підвищення
 • Середовище пов’язане з використанням техніки
  1. Техносфера – середовище пов’язане з використанням техніки Сучасна людина давно живе не в «природі», а мешкає в середовищі, антропо­генно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності. Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, автоматично і неминуче відтіснило інших мешканців природи. Та і саму природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи остан­ню вже не ноосферою Вернадського, а техносферою, або біотехносферою. Техносфера — це регіон біосфери в минулому, перетворений люди­ною За допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-еко­номічним потребам. Створюючи
 • Середовище проживання людини
  ПЛАН 1. Загальне поняття середовища життєдіяльності людини 2. Характеристики природного середовища 3. Техносфера як одна з умов життєдіяльності людини 4. Соціально-політичне середовище 5. Негативні фактори навколишнього середовища. 1. Загальне поняття життєвого середовища Одним з елементів системи “людина – життєве середовище” є середовище життя людини, тому, розглядаючи безпеку людини як поняття, що торкається сутності людського життя, сфери її діяльності і взаємозв’язків із навколишнім середовищем, ми повинні розглянути також поняття “середовище”, в якому живе і діє людина. Середовище – це і простір для проживання, і дуже важливе джерело ресурсів, воно має великий вплив на духовний світ людей, на їх здоров’я і працездатність.
 • Сильнодіючі отруйні промислові речовини (СДОР). Профілактика отруєнь СДОР
  За останні десятиріччя людство зазнає катастроф, які виникають внаслідок технологічних аварій, руйнування підприємств хімічної промисловості, порушення правил зберігання СДОР, а також аварій на транспорті. Масові отруєння на виробництві мають певні особливості, які залежать від характеру виробництва. Передусім це тяжкі ураження великої кількості людей, які перебували в безпосередній близькості до осередку ураження, у закритому приміщенні та поблизу нього. Через відсутність вентиляції заражених приміщень створюються так звані невентильовані зони, де концентрація токсичних речовин найвища, і люди одержують дуже тяжке отруєння. Винесення токсичних речовин у навколишнє середовище призводить до масових уражень населення. Варто пригадати кілька великих хімічних катастроф, які
 • Системний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій в Україні
  ПЛАН Вступ 1. Системно-структурний підхід та системний аналіз — методологічна основа безпеки життєдіяльності 2. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій (НС), види НС 3. Рівні надзвичайних ситуацій 4. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження подій, котрі зумовлюють їх виникнення Висновки Список використаної літератури Вступ Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається пору­шення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призве­сти або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями. Засоби масової інформації,
 • Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки; пил і шкідливі гази та їх вплив на організм людини; призначення і будова вуглекислотного вогнегасника
  ЗМІСТ І. Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки . 3 ІІ. Пил і шкідливі гази та їх вплив на організм людини .12 ІІІ. Призначення і будова вуглекислотного вогнегасника 14 Список використаної літератури .16 І. Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки. Згідно з Законом України „Про охорону праці” служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установках, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним
 • Слуховий аналізатор і дія шуму на людину
  Слух — здатність організму сприймати та розрізняти звукові коливання за допомогою слухового аналізатора. Людське вухо здатне сприймати звуки з частотами від 16 до 20 000 Гц. Сприймальною частиною звукового аналізатора є вухо (рис. 1). Воно поділяється на три відділи: зовнішнє, середнє і внутрішнє. Звукові хвилі з навколишнього середовища надходять до зовнішнього слухового проходу і надають коливного руху барабанній
 • Слуховий та шкірний аналізатори людини, їх характеристики, екстремальні умови пов’язані з електричним струмом, види евакуацій, організація евакуацій населення
  ПЛАН 1. Слуховий та шкірний аналізатори людини, їх характеристики 2. Екстремальні умови пов’язані з електричним струмом 3. Види евакуацій, організація евакуацій населення Список використаної літератури 1. Слуховий та шкірний аналізатори людини, їх характеристики Слуховий аналізатор. Сприймальною частиною звукового аналізатора є вухо. Воно поділяється на три відділи: зовнішнє, середнє і внутрішнє. Звукові хвилі з навколишнього середовища надходять до зовнішнього слухового проходу і надають коливного руху барабанній перетинці, далі через ланку слухових кісточок передаються в порожнину равлика внутрішнього вуха. Коливання волокон равлика передаються,
 • Соціально-політичне ередовище життєдіяльності
  Життєве середовище — другий елемент системи «людина — жит­тєве середовище». Життєве середовище є частиною Всесвіту, де перебуває або може перебувати в даний час людина і функціонують системи її життєзабезпечення. У цьому розумінні воно не має постійних у часі і просторі кордонів, його межі визначаються передусім рівнем системи, тобто тим, що в даному разі розуміється під терміном «людина». Життєве середовище людини складається з трьох компонентів — природного, соціального, або соціально-політичного, та тех­ногенного середовищ. Виділяють такі сфери суспільного життя: * матеріальна - охоплює процеси матеріального виробництва розподілу, обміну, споживання; * соціально-політична - включає соціальні та політичні сто­сунки людей у суспільстві
 • Соціально-політичні небезпеки
  ПЛАН Вступ 1. Війни 2. Тероризм 3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення 4. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння Висновки Список використаної літератури Вступ Соціально-політичні небезпеки досить часто виникають при соціально-політичних конфліктах. Існує досить багато визначень конфліктів. Так, у політологічних словниках найпоширенішим є таке трактування конф­лікту: зіткнення двох чи більше різноспрямованих сил з метою реалізації їхніх інтересів за умов протидії. Джерелами конфлікту є: · соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та · система поділу таких цінностей, як влада, соціальний
 • Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
  План 1. Соціально-політичні конфлікти: а) війна як крайній прояв політичного конфлікту; б) тероризм, види терактів. 2. Криміногенна обстановка в Україні. 3. Соціальні небезпеки: алкоголізм, куріння. 4. Природно-соціальні небезпеки – епідемії, соціальні хвороби, наркоманія, СНІД. 5. Природно-техногенні небезпеки: кислотні дощі, пилові бурі, зменшення родючості грунтів, виникнення пустель. Використана література. 1. Соціально-політичні небезпеки Соціально-політичні небезпеки досить часто виникають при соціально-політичних конфліктах. Джерелами конфлікту є: соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та система поділу таких цінностей, як влада, соціальний престиж, матеріальні блага, освіта. Конфлікт
 • Способи виведення з ладу автомобілів. Методика огляду на наявність вибухових пристроїв
  ЗМІСТ ВСТУП 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 1.1 Класифікація й технічна характеристика автомобілів 1.2 Побудова автомобіля 1.3 Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів 2 ОСНОВНІ СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ З ЛАДУ АВТОМОБІЛІВ 2.1 Виведення з ладу різних деталей, вузлів, систем і агрегатів 2.2 Спеціальні засоби виведення автомобілів з ладу 2.3 Примусова зупинка автомобілів і інших транспортних засобів 3 ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ НА НАЯВНІСТЬ У НЬОМУ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ 3.1 Загальні положення 3.2 Тактика дій під час огляду автомобіля на наявність ВП ВСТУП За останні сто років будова автомобіля принципово не змінилася. Він, як і раніше, має колеса, кузов, чотиритактний двигун внутрішнього згоряння, трансмісію,
 • Створення безпечних умов праці
  ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Проблема створення безпечних умов праці та шляхи її вирішення. 2 2. Проблеми виробничого травматизму та профзахворювань. 4 Висновок. 6 Література. 8 ВСТУП Людина та її здоров'я - найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як в навколишньому середо­вищі, так і в середовищі праці. Закон України "Про охорону праці" визначає: "Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організацій-но-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактич­них заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та пра­цездатності людини в процесі праці". Завдання охорони праці забезпечення безпечних, нешкідливих
 • Стихійне лихо метеорологічного походження
  Сель небаченої сили. Це небезпечне природне явиoе, властиве деяким гірським районам нашої країни… Сель, зародившись високо в горах, починає швидко просуватися по дну крутої гірської ущелини. Захоплюючи нові маси кам’яних уламків, він стає таким могутнім і нестримним, що легко пересуває по дорозі великі брили і котить валуни завбільшки як сніг сіна чи навіть будинок. Сель звичайно йде валом. Наштовхнувшись на перепону, він зупиняється, але ненадовго. Згори потискують нові мами води і грязі, вал нарощується. Затор проривається, і ще могутніша грязьо-кам’яна лавина зривається з місця нестримним потоком рине вниз, нищить усе на своєму шляху. Буває так, що сель наполовину складається з води, а решта в ньому – грязь і каміння. “Біля моїх ніг річище потоку, близько 8 метрів
 • Стихійні лиха й ДЦ населення щодо ліквідації їх наслідків
  План 1 Землетруси 2 Повені. 3 Селеві потоки й зсуви 4 Снігові замети Землетруси Стихійні лиха викликаються руйнівними природними явищами Внаслідок цього найчастіше виникає загроза життю й здоров'ю людей, руйнуються або повністю знищуються матеріальні цінності й елементи навколишнього природного середовища Розрізняють стихійні лиха геофізичного або метеорологічного походження Іноді вони можуть виникнути з вини людини, як результат її виробничої або Іншої діяльності без врахування сформованої екологічної рівноваги в природі До стихійних лих зараховують землетруси, повені, селеві потоки, зсуви, снігові замети, виверження вулканів, посухи. Іноді сюди
 • Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні
  Територія України є досить великою, тому в ній можливі різноманітні стихійні лиха. Основні з них: повені, зсуви, селі, сильні вітри, смерчі, лісові та степові пожежі та ін. Коротко розглянемо їх та можливі шляхи протидії їм. Повені відрізняються від інших стихійних лих тим, що деякою мірою прогнозуються. Але прогнозувати ймовірність повені на­багато легше, ніж передбачити момент її початку. Точність про­гнозу зростає при отриманні надійної інформації про кількість та Інтенсивність опадів, рівні води в річці, запаси води в снігово­му покрові, зміни температури повітря, довгострокові прогнози погоди тощо. Від надійного та завчасного прогнозування повені залежить ефек­тивність профілактичних заходів і зниження
 • Стихійні явища екзогенного походження
  Якщо оцінювати площу України з точки зору негативних екзогенних природних процесів, то можна виділити площі з різним ступенем ризику виникнення природного (або стихійного) лиха. Широкий розвиток мають різні види екзогенних геологічних процесів природного та техногенного походження. Селі. • Сель - раптово сформований, внаслідок різкого підйому води в руслах гірських річок, грязьовий потік. Причинами виникнення селевих потоків майже завжди бувають сильні зливи, інтенсивне танення снігу та льоду, промив гребель водойм, а також землетруси та виверження вулканів. Виникненню їх сприяють і антропогенні фактори: • вирубка лісів і деградація ґрунтів на гірських схилах; • вибухи гірських порід при прок­ладанні доріг; • роботи у кар'єрах; • неправильна організація обвалів
 • Стрес та шляхи його подолання
  ПЛАН 1. Поняття стресу, його головні ознаки та прояви 2. Фази і компоненти стресу 3. Характеристика стресу 4. Подолання стресу Висновок Список використаної літератури 1. Поняття стресу, його головні ознаки та прояви Стрес - стан психічної напруги, що виникає в процесі діяльності в найбільш складних і важких умовах. Життя часом стає суворою і безжалісною школою для людини. Виникаючі на нашому шляху труднощів (від дрібної проблеми до трагічної ситуації) викликають у нас емоційні реакції негативного типу, що супроводжуються цілою гамою фізіологічних і психологічних зрушень. Існують різні наукові підходи до розуміння стресу. Найбільш популярної є
 • Структура і завдання єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру
  Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС ) - це державна система, яка включає центральні органи виконавчої влади, P M Автономної Республіки Крим, державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя та районів, виконавчі органи Рад, державні під­приємства, установи та організації з відповідними силами і за­собами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат. Головною метою ЄДС НС є забезпечення реалізації державної політики па всій території України у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
 • Структура, роль та завдання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
  Кардинальним кроком, який змінив обличчя і суть системи захисту населення від надзвичайних ситуацій, став Указ Президента України від 28 жовтня 1996 р. Цим Указом, з метою вдосконалення управління цивільною обороною України, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджено "Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій (МИС)" і тим самим офіційно розпочато його практичну діяльність. Згідно з цим Положенням, МНС України забезпечує прове­дення у життя державної політики у сферах цивільної оборони: захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобі­ганню цим ситуаціям та реагуванню на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи,
 • Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання
  Під час організації захисту населення в НС не­обхідно керуватися такими принципами, як: 1. Завчасна підготовка та здійснення захисних заходів Цей принцип передбачає завчасне придбання, на­копичення та ; підтримування в постійній готовності засобів захисту, підготовку формувань та їх оснащен­ня, навчання населення способам захисту та самоза­хисту, діям у надзвичайних ситуаціях, надання само­та взаємодопомоги. 2. Диференційний підхід до визначення характеру, обсягу та термінів проведення захисних заходів. Визначається залежно від конкретних умов (ймовірність землетрусів, повеней, наявність хімічно-, по­жежо-і вибухонебезпечних об'єктів тощо). 3. Комплексність проведення захисних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Пере­вага повинна надаватися
 • Таємниці довголіття
  ПЛАН 1. Чинники, що впливають на тривалість і якість життя 2. Головний секрет довголіття – здоровий спосіб життя Список використаної літератури 1. Чинники, що впливають на тривалість і якість життя Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров'я людини впливає ряд факторів, згрупованих певним чином. Встановлено, що здоров'я людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що у людей, котрі проживають в екологічно чистій місцевості, здоров'я може бути кращим, ніж у людей, які живуть в екологічно забрудненій місцевості. Наприклад, мешканці сільських регіонів дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями, котрі вимушені дихати повітрям, забрудненим вихлопними газами машин
 • Тектонічні катастрофи
  Надзвичайні ситуації — порушення нормальних умов життя та діяльності людини на об'єкті або території, викликане аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною діяльністю, що призвела до загибелі людей або значних матеріальних збитків. З 1949 року усі можливі природні катаклізми забрали життя більше 1,4 млн чоловік. За півстоліття на Землі сталося більше 250 катаклізмів, які завжди супроводжувалися людськими жертвами. А за все тисячоліття сталося 100 тис. природних катастроф, у яких заги­нуло 15 млн чоловік, із них 3,5 млн — у XX столітті. За статистикою, перші позиції за кількістю жертв займають по­вені. Доречно буде згадати трагедію у Венесуелі, коли під шаром води та грязі були поховані близько 50 тисяч
 • Температурний чинник. Адаптація до високої і низької температур
  На організм людини впливає такий кліматичний чинник, як температура. Температура – один із важливих абіотичних факторі, що впливаю на фізіологічні функції всіх живих організмів. Температура залежить від географічної широти, висоти над рівнем моря, та пори року. Для людини в легкому одязі температура повітря становить +19о .20оС, без одягу +28о .31оС. Максимальна температура літа, які переносить людина дорівнює 42а-43оС, мінімальна - -28оС. При температурі тіла нижні за 28оС людина не може жити. У фізіологічних умовах температура здорової людини протягом дня 36,4-36,9оС, зранку вона нижча, ніж увечері. Після приймання їжі та посиленої фізичної роботи вона незначно підвищується. У грудних дітей температура тіла вища, а у людей похилого віку – нижча. Коли температурні
 • Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним
  Терористичні акти — вбивства, поранення, викрадення, погрози та деякі інші акти насильства, які готуються організаціями й здійснюються окремими особами стосовно державних або громадських діячів, здавна супроводжують розвиток суспільства. Історія знає чимало таких злочинів: вбивство давньоримського диктатора Юлія Цезаря, Авраама Лінкольна та Джона Кеннеді — 16-гоЧ 35-го президентів США, прем'єр-міністра Індії Р. Ганді, прем'єр-міністра Ізраїля І. Рабіна та ін. Усі зазначені акти тероризму, незалежно від мотивів їх здійснення, були внутрішньодержавними злочинами і були підсудні відповідно до законодавства тієї країни, в межах якої вони відбулися. На сьогодні значно зріс та розширив свої .межі тероризм міжнародного характеру, тобто такий, що зачіпає інтереси двох або більше держав,
 • Техніка безпеки і охорона праці при виконання слюсарних робіт
  Нещасні випадки на виробництві — удари, поранення тощо — називають виробничим травматизмом, що найчастіше відбувається з двох причин: внаслідок недостатнього засвоєння працюючими виробничих навичок і відсутності необхідного досвіду в поводженні з інструментами та обладнанням, через невиконання правил безпеч­ної праці та правил внутрішнього розпорядку. Основними умовами безпечної роботи при виконанні слюсарних операцій є правильна організація робочого місця, користування лише справними інструментами, суворе дотримання виробничої дис­ципліни та вимог безпеки. Усі частини верстатів і механізмів, що обертаються, а також об­роблювані заготовки з частинами, що виступають, мусять мати захисні огородження. Небезпеку становлять внутрішньозаводський автомобільний і безрейковий електротранспорт,
 • Техніка безпеки при виконанні електрозварювальних робіт
  ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ При провадженні електрозварювальних ро­біт на зварника діють промені зварної дуги, на очі й частини тіла можуть попасти бризки розплавленого металу й шлаку; йому загро­жує небезпека враження електрострумом. Безпека зварювальних робіт цілком зале­жить від рівня професійної майстерності, знань і уміння виконання їх зварником. До виконання електрозварювальних робіт допускаються особи не молодше 18-літнього віку, які пройшли медичний огляд, навчені за програмою теоретичної і практичної підго­товки, склали іспит кваліфікаційній комісії і мають посвідчення установленого зразка з вкладишем талона пожежної безпеки та яким присвоєна II група з техніки безпеки. Осіб жіночої статі можна допускати до вико­нання
 • Техніка безпеки при проведенні геодезичних робіт у містах, на дорогах, мостах, тунелях, при будівництві гідроспоруд
  До початку робіт у містах необхідно отримати в органах, керуючих даною територією, дозвіл на право виконання робіт і погодити вимоги безпеки, висунуті місцевими органами до проведення геодезичних робіт. Перед початком робіт на автомагістральних дорогах з рухом транспортних засобів або ж перед виходом бригади на автостради керівник зобов'язаний проінструктувати робітників про використання умовної сигналізації, яка подається жестами або прапорцями, а також про порядок руху на маршруті. Переходи вздовж дороги дозволяється виконувати тільки по узбіччю земляного полотна назустріч руху транспортних засобів. До виконання робіт на автомобільних дорогах дозволяється приступати після облаштування місця роботи усіма необхідними тимчасовими дорожніми знаками та огородженнями. При
 • Технічне обслуговування приладів електрообладнання
  Перевірити технічний стан, провести ТО акумуляторної батареї. Технічне обслуговування акумуляторної батареї. Термін служби акумуляторних батарей за умови правильної експлуатації їх та своєчасного догляду за ними становить чотири роки або 75 тис. км пробігу автомобіля. Проте цей термін може значно скоротитися в разі порушення правил експлуатації та зберігання батареї. На технічний стан акумуляторної батареї особливо впливають забруднення електроліту, робота й зберігання при підвищеній температурі електроліту та низькому його рівні, порушення режимів зарядження, заливання електроліту підвищеної густини (це частіше буває, якщо замість дистильованої води, для доведення рівня в акумулятори додають
 • Техносфера
  Людина давно живе не в “природі”, а мешкає в середовищі антропогенно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності. В життєвому циклі людина і навколишнє середовище утворюють постійно діючу систему “людина – довкілля”. Довкілля – навколишнє середовище людини, зумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на людину, її здоров’я і життя. З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері, почалася трагедія біосфери. На шлях, який посилює конфронтацію з біосферою, предки сучасної людини ступили близько 1,5-3 млн років тому, коли підпорядковуючись командам свого розумового апарату – головного мозку, який потребував все більшої кількості енергії
 • Типи небезпечних природних явищ та катастроф
  Зміст 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій 2. Надзвичайні ситуації природного характеру 2.1. Метеорологічно небезпечні явища 2.2. Гідрологічні надзвичайні ситуації Список використаної літератури 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій В Україні щорічно виникають тисячі важких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і особливо техногенних надзвичайних ситуацій, важкість їх наслідків змушують
 • Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці
  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТЕМА 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці». ТЕМА 2. Законодавство України про працю. ТЕМА 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. ТЕМА 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист. ТЕМА 5. Пожежна безпека. ТЕМА 6. Електробезпека. ТЕМА 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди. ТЕМА 8. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. ТЕМА 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій та катастроф. ПРОГРАМА ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО
 • Токсичність меблів
  Рівень токсичності меблів зумовлена, в першу чергу, токсичністю матеріалу, з якого виготовляють меблі, Так, токсичність деревних плит, обумовлена виділенням з них формальдегіду (СН2ПРО), вивчається вже більш 20 років. Ці дослідження змогли виявити механізми реакцій, шляху утворення і виділення СН2О в технологічному процесі виготовлення плит, а також при їхній експлуатації. Більш того, визначилося кілька напрямків рішення цієї проблеми. Одне з них зв'язано з мінімізацією змісту вільного СН2О в використовуваних карбамидоформальдегидних смолах. Саме цей напрямок найбільш повно обговорювалося на науково-практичному семінарі в ЗАТ “ВНИИДРЕВ”, присвяченому проблемам виробництва деревних плит у Російській Федерації. Необхідність проведення подібних семінарів (які по черзі організують ЛТА
 • Торф’яні пожежі
  План 1.Торф і його світові запаси. 2.Родовища торфу на Україні. 3.Сумна популярність торфу. 4.Гасіння торф`яних пожеж-це справа професіоналів. Торф- (від німецького слова Torf, що значить теж саме) - це пальна корисна копалина , використовується як паливо, добриво, теплоізоляційний матеріал та ін.Торф - молоде геологічне утворення, що пройшло початкову стадію перетворення торфоутворювачів в умовах надлишкового зволоження й обмеженого доступу повітря. . Містить 50-60% вуглецю. Теплота згоряння (максимальна) 24 МДЖ/кг. Торф'яні родовища по земній кулі розподілені нерівномірно
 • Травми, нещасні випадки під час аварій на транспорті. Дитячий травматизм і його профілактика
  Травма — це ураження поверхні тіла або внутрішніх орга­нів, яке виникло під дією зовнішніх факторів, у результаті чого той чи інший орган втратив здатність виконувати свою функцію. Травми бувають легкі (подряпини, невеликі забиті місця) і тяжкі (переломи, опіки II та III ступенів, які призводять до каліцтва і навіть до смерті); одиничні (коли ушкоджено якийсь один орган і спостерігається кровотеча в одному місці) і множинні (вони найскладніші, бо навіть невеликі подря­пини, якщо їх багато, можуть призвести до дуже тяжких наслідків). Головна причина нещасних випадків полягає в необачності людей, у нехтуванні ними правилами дорожнього руху, неви­конанні
 • Транспорт та безпека життєдіяльності людей
  1. Аварії на транспорті Аварія — це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю. Згідно з розмірами та заподіяною шкодою розрізняють легкі, середні, важкі та особливо важкі аварії. Особливо важкі аварії призводять до великих руйнувань та супроводжуються, великими жертвами. Аналіз наслідків аварій, характеру їх впливу на навколишнє середо­вище зумовив розподіл їх за видами. Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність
 • Транспорт – як значне джерело шуму. Основні засоби боротьби з шумом, що застосовують в Україні та за кордоном
  Транспорт – як значне джерело шуму Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі у житті людей супроводжується не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високим рівнем аварійності транспортних заходів, створення шуму від транспортних засобів. Найбільш поширеним у сучасних містах джерелом шуму виступає транспорт (практично усі його види: залізничний, автомобільний, авіаційний, метрополітен тощо). Шумове забруднення навколишнього середовища увесь час зростає.
 • Укриття людей у захисних спорудах
  Одним із основних засобів захисту населення у надзвичайних обставинах мирного та воєнного часів є укриття людей у захисних спорудах, розташованих за місцем проживання, роботи та навчання. Захисні споруди залежно від захисних властивостей розподіляються на: - сховища; - протирадіаційні укриття (ПРУ); - простіші укриття. Сховищами називають інженерні споруди герметичного зразка, які забезпечують надійних захист людей від вражаючих факторів ядерного вибуху, отруйних та сильнодіючих отруйних речовин (ОР, СДОР), бактеріальних засобів (БЗ), а також високих температур і обвалів будівель. За місцем розташування сховища можуть бути вбудованими під будинками (у підвалах) і побудованими поза будинками. У мирний час їх використовуються під господарські приміщення.
 • Ультразвук і інфразвук
  Ультразвук і інфразвук Останнім часом усе більш широке поширення у виробництві знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку. Ультразвук знайшов також застосування в медицині. У зв'язку з ростом одиничних потужностей і швидкостей різних агрегатів і машин ростуть рівні шуму, у тому числі й в ультразвуковій області частот. Ультразвуком називають механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує верхню межу чутності -20 кгц. Одиницею виміру рівня звукового тиску є дБ. Одиницею виміру інтенсивності ультразвуку є ват на квадратний сантиметр (Ут/див2). Ультразвук має головний образ локальною дією на організм, оскільки передається при безпосередньому контакті з ультразвуковим інструментом, оброблюваними чи деталями середовищами,
 • Ультразвук та інфразвук як виробничі фактори
  Ультразвук Ультразвук — це механічні пружні коливання і хвилі, які відрізняються від звуку вищою частотою коливань (понад 20 кГц) і не сприймаються вухом людини. Ультразвукові коливання, як і звукові, поширюються у вигляді змінних стиснень і розріджень і характеризуються довжиною хвилі, частотою і швидкістю поширення. Частотна характеристика і довжина хвилі визначають особливості поширення коливань у навколишньому середовищі (повітряному, рідинному і твердому) — від 1,12-Ю4 до 1,0-109 Гц. Що вища частота ультразвукових коливань, то більше вони поглинаються середовищем і менше заглиблюються у тканини людини. Поглинання ультразвуку супроводжується нагріванням середовища. Швидкість поширення ультразвуку залежить від властивостей середовища
 • Умови безпечного перебування на льоду. Способи допомоги людині, що потрапила в ополонку. Перша допомога при переохолодженні та обмороженні
  Узимку улюбленим видом відпочинку багатьох є катання на ковзанах. Однак при порушенні правил руху на ковзанці можуть статися серйозні травми: забої голови, ліктьового і колінного суглобів, вивихи і переломи кінцівок, поранення ковзанами ахіллесового сухожилля, стегна. З метою попередження травматизму необхідно на­вчитися способам безпечного падіння. Техніку падіння краще розучувати на снігу без ковзанів. Падати слід уперед і трохи вбік, присідаючи і групуючись. Групування полягає в тому, щоби притиснути руки до тіла і захистити голову і спину від ударів. Ковзатись на річках і озерах небезпечно. Якщо людина провалилась під кригу, їй потрібно широко розкинути руки по краях ополонки й утримуватись від занурення з головою. Намагаючись не обламати краї ополонки, без різких рухів слід
 • Умови існування людини. Безпека, небезпека, ризик і його розрахунок
  Умови існування людини складаються з тих, що існують незалежно від неї, і створених власне людиною. Довкілля, або навколишнє середовище, або середовище існування людини — це сукупність конкретних абіотичних і біотичних умов проживання людини. Абіотичні умови проживання (абіотичне середовище) — це сукупність неорганічних речовин, які є основою існування біосфери. Абіотичні умови складаються з хімічних (наприклад, склад атмосферного повітря, наявність у ньому домішок, склад води, наявність у ній певних неорганічних іонів) і фізичних (наприклад, температура повітря, атмосферний тиск, панівні вітри, сонячна інсоляція, радіаційний фон). Біотичні умови (біотичне середовище) — це сукупність живих організмів, які своєю життєдіяльністю впливають на інші організми, у тому числі й
 • Умови праці та фактори їх формування
  Умови праці — це сукупність взаємозв'язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я і працездатність людини (рис. 1). Рис. 1. Класифікація умов праці. Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру (статі, віку, стану здоров'я, рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо). Відповідно до рекомендацій
 • Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
  Контроль за дотриманням законодавства щодо безпеки життєдіяль­ності в Україні здійснюють різні державні та громадські організації. Серед них державні органи загальної, спеціальної та галузевої компетенції. До першої групи органів належать Верховна Рада, Кабінет Міністрів, виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів, місцеві адмініст­рації. Державні органи спеціальної компетенції уповноважені контролюва­ти діяльність підприємств, установ, організацій і громадян з питань охо­рони праці, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища. Державне управління охороною праці в Україні здійснюють: - Кабінет Міністрів України; - Міністерство праці та соціальної політики України; - міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади; - місцева державна
 • Урагани та повені як приклади небезпеки
  Повінь – це значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері, водосховищі, спричинене зливами, весняним таненням снігу, вітровим нагоном води, руйнуванням дамб, гребель тощо. Повені завдають великої матеріальної шкоди та призводять до людських жертв. Наслідки повеней § затоплення шаром води значної площі землі; § ушкодження та руйнування будівель та споруд; § ушкодження автомобільних шляхів та залізниць; § руйнування обладнання та комунікацій, меліоративних систем; § загибель свійських тварин та знищення врожаю сільськогосподарських культур; § вимивання родючого шару грунту; § псування та нищення сировини, паливо, продуктів харчування, добрив тощо; § загроза інфекційних захворювань
 • Ураження блискавкою, перша допомога
  Ураження блискавкою виникає під дією потужних електричних розрядів (до 10 тис кВт). Окрім цього діє звукова, повітряна і вибухова хвиля. Клініка: переважають ознаки пораження ЦНС і периферичної НС. Спочатку потерпілий непритомніє і може находитись в цьому стані від кількох хвилин до кількох діб. Після цього виникають марення, галюцинації, порушення рівноваги, сильний головний біль. На шкірі можуть бути сліди від блискавки у вигляді смуг червоно-бурого кольору. Невідкладна допомога. Заходи Мета 1. Визначають стан
 • Ураження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР)
  1. Стисла характеристика хімічно небезпечних об’єктів. В даний час у світі використовуються в промисловості, у сільському господарстві і для побутових цілей мільйони тонн токсичних речовин, у тому числі 500 речовин, що відносяться до групи СДОР — найбільш токсичних для людини. Крім того, щорічно у світі спалюють до 10 млрд. тонн палива (кам’яне вугілля, нафта, газ, сланці), внаслідок чого надходять в атмосферу, грунт, воду рік, а потім і в організм людини більш ніж 100 млн. тонн оксидів азоту, а усього до 700 різноманітних речовин. Внаслідок такого хімічного впливу на зовнішнє середовище створилася винятково несприятлива екологічна ситуація, у т. ч. і в нас у країні. На території України є більш ніж 1500 промислових підприємств, що виробляють, зберігають
 • Утилізація відходів промисловості
  ПЛАН ВСТУП 1. УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ЯК ВИРІШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 2. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 3. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 4. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 5. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Вступ Україна відноситься до числа індустріально-аграрних країн. Донедавна частка важкої промисловості складала порядку 60% валового внутрішнього продукту країни, що значно вище, ніж у західноєвропейських країнах, де цей показник досягає 35%. Наявність і концентрація підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, хімії і нафтохімії, гірничодобувної промисловості
 • Утоплення
  Утоплення – один з видів задушення людини та ряду тварин, який виникає при зануренні у рідині (здебільшого у воду ) всього тіла або початкових відділів дихальних шляхів. Тоді, коли вода в значній кількості потрапить до дихальних шляхів, у людини виникає рухоме збудження ( триває 1 – 1. 5 хвилини), далі з”являються посилене корцове вдихання та переривчасте видихання, зникає свідомість ( внаслідок асфікції ), через 3 – 3.5 хвилин припиняється дихання, діяльність серця може продовжуватись до 5 - 6 хвилин і більше. Якщо потерпілого протягом цього часу витягти з рідини, його життя ще можна врятувати. Допомога потерпілому передбачає : механічне виведення рідини з дихальних шляхів, штучне дихання (роблять
 • Факти зниження і шляхи підвищення життєдіяльності людини
  1. ФАКТОРИ ЗНИЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ Для створення нормальних умов виробничої діяльності необхідно забезпечити не лише комфортні метеорологічні умови, а й необхідну чистоту повітря. Внаслідок виробничої діяльності у повітряне середовище приміщень можуть надходити різноманітні шкідливі речовини, що використовуються в технологічних процесах. Шкідливі речовини можуть проникати в організм людини через органи дихання, органи травлення, а також шкіру та слизові оболонки. Через дихальні шляхи потрапляють пари, газо- та пилоподібні речовини, через шкіру переважно рідкі речовини. Через шлунково-кишкові шляхи потрапляють речовини під час ковтання, або при внесенні їх в рот забрудненими руками. Основним шляхом надходження промислових шкідливих речовин в організм
 • Факти зниження і шляхи підвищення життєдіяльності людини
  1. ФАКТОРИ ЗНИЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ Емоційно-психічний стан Надзвичайно великий вплив на здоров'я та працездатність людини мають емоції, тобто ЇЇ душевні переживання. Вони бувають позитивні і негативні. Будь-яка емоційна активність супроводжується мобілізацією енергетичних резервів організму, викликає зміни ритму, дихання, пульсу, вмісту цукру в крові тощо. Позитивні емоції сприяють покращенню самопочуття, працездатності, життєдіяльності організму. Природно, що негативні емоції несприятливо впливають на людину. Ще у XVIII столітті геронтолог X. В. Гуфеманд писав, що переважаюче місце серед впливів, які вкорочують життя, займають страх, сум, злість, заздрість, ненависть. Особливо небажана довготривала дія негативних емоцій, оскільки вона може призвести
 • Фактори, які становлять загрозу для генофонду української нації
  Велику загрозу для генофонду української нації становлять екологічні проблеми, в першу чергу – це наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Так, викид радіонуклідів (вид хитливих атомів, що при мимовільному перетворенні в інший нуклід випускають іонізуюче випромінювання—це і є радіоактивність) за межі аварійного блоку ЧАЕС являв собою розтягнутий у часі процес, що складався з декількох стадій. 27 квітня 1986 року висота забрудненої радіонуклідами повітряного струменя, що виходить з ушкодженого енергоблоку, перевищувала 1200м, рівні радіації в ній на видаленні 5-10 км від місця аварії складали 1000 мР/год. Фахівці розрахували сумарний викид продуктів розподілу (без радіоактивних шляхетних газів). Він склав 50 МКі, що приблизно відповідає 3,5%
 • Фізіологічна та психологічна надійність людини з точки зору БЖД
  Еволюція забезпечила людський організм високими резервами стійкості та на­дійності, що зумовлено взаємодією всіх систем, цілісністю, спроможністю до адап­тації і компенсації у всіх ланках і станом відносної динамічної стабільності. Дос­татньо навести декілька прикладів. Насамперед це стосується людського мозку. Одні дослідники вважають, що він використовується на 2-3%, інші — на 5-6% потенційних можливостей. Запас міцності «конструкції людини» має коефіцієнт 10, тобто організм людини може витримувати навантаження в 10 разів більші, ніжу прак­тичній діяльності. Серце людини є органом кровообігу; воно протягом усього життя чинить більш 109 скорочень, у той час як найсучасніша система забезпечує
 • Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни
  Ядерний вибух - процес розподілу важких ядер. Для того, щоб відбулася реакція, необхідно як мінімум 10 кг високозбагаченого плутонію. У природних умовах ця речовина не зустрічається. Дана речовина виходить у результаті реакцій, вироблених у ядерних реакторах. Природний уран містить приблизно 0.7 відсотків ізотопу U-235, інше - уран 238. Для здійснення реакції необхідно, щоб у речовині містилося не менш 90 відсотків урану 235. Види ядерних вибухів У залежності від задач, розв'язуваних ядерною зброєю, від виду і розташування об'єктів, по яких плануються ядерні удари, а також від характеру майбутніх бойових дій ядерні вибухи можуть бути здійснені в повітрі, у поверхні землі (води) і під землею (водою). Відповідно до цього розрізняють наступні види ядерних
 • Характеристика надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження та їх наслідки
  План 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій. 2. Надзвичайні ситуації природного характеру. 3. Метеорологічно небезпечні явища 4. Гідрологічні надзвичайні ситуації Список використаної літератури 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій В Україні щорічно виникають тисячі важких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже
 • Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства
  У світі постійно виникають надзвичайні ситуації (НС), пов'язані з природними катаклізмами, аваріями і катастрофами. Ці явища простежуються й у нашій країні. Виникнення надзвичайних ситуацій, як правило, призводить до загрози життю людей, нанесенню великих матеріальних збитків і т. ін. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС), за 1997 рік в Україні виникло 1902 надзвичайні ситуації, внаслідок яких загинуло 750 і постраждало 2820 осіб. За масштабами виникло: • НС загальнодержавного масштабу — 95; • НС місцевого масштабу — 622; • НС регіонального масштабу — 314; • НС об'єктового масштабу — 87. Залежно від причин виникнення, фізичної сутності та впливу на навколишнє середовище надзвичайні
 • Характеристика осередку ураження внаслідок землетрусу
  Найбільші збитки з усіх стихійних лих спричиняють повені (40%), на другому місці — тропічні циклони (20% ), на третьому І четвертому місцях (по 15%) — землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних коливань, 100 тис. з яких відчуваються людьми та 1000 спричиняють значні збитки. Ті місця, в яких стикаються між собою тектонічні плити (з них складається земна кора), є сейсмічно небезпечними зона­ми, тобто рух плит уздовж їхніх границь супроводжується земле­трусами. Землетруси з особливо важкими наслідками відбувають­ся там, де дві тектонічні плити не просто труться одна об одну, а зіштовхуються. Це причина найбільш руйнівних землетрусів. Вчені геофізики виділили два головних сейсмопояси: Середземноморський, що охоплює південь Євразії
 • Харчування в умовах автономного існування
  Ще у 80-ті роки XIX ст. було доведено, що протягом 30-75 днів людина здатна без шкоди власному здоров'ю виконувати фізичну роботу без поповнення енергії. Пристосування організму до відсутності їжі виражається насамперед у скороченні загальних енерговитрат, зниженні рівня основного обміну. Після відповідної перебудови організм починає витрачати власні тканинні запаси. Так, людина масою 70 кг містить близько 15 кг жиру (141 тис. ккал), 6 кг м'язового білка (24 тис. ккал), 0,15 кг глікогену м'язів (660 ккал), 0,075 кг глікогену печінки (300 ккал). Отже, організм має про запас 165900 ккал. Без шкоди для здоров'я організм може витратити 40^5 % своїх запасів, після чого настає його загибель. Проте не слід забувати, що без надходження
 • Хімічні і біологічні фактори небезпеки
  План 1. Хімічні фактори небезпеки. 2. Біологічні фактори небезпеки. Хімічні фактори небезпеки Загальна характеристика хімічних речовин. Протягом свогожиття людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здо­ров'я, а також травми як у момент контакту, так і через певний про­міжок часу. Особливу небезпеку становлять хімічні речовини, які за­лежно від їх практичного використання можна поділити на: • промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинни­ки, барвники) є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій при
 • Хімічні та фізичні небезпечні виробничі фактори
  ПЛАН 1. Поняття небезпеки, фізичні та хімічні небезпечні виробничі фактори 2. Хімічні фактори небезпеки 3. Характеристика основних видів фізичних факторів, їх впливи на здоров’я людини Література 1. Поняття небезпеки, фізичні та хімічні небезпечні виробничі фактори Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це яви­ща, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєді­яльність людей. Коли говорять про такі джерела небезпеки, як професійна
 • Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки
  Надзвичайні ситуації як правило торкаються великих мас населення на великих територіях де велика імовірність появи великого числа поражених, які потребують екстреної допомоги. В цій ситуації відвертанню жертв може сприяти тільки комплекс заходів по медичному захисту населення, що включає в себе лікувально-эвакуаційні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи. При цьому ці заходи повинні виконуватися в максимально стислі терміни і спеціальними, професійно підготованими формуваннями, якими і є формування медичної служби громадянської оборони і Мніністерства з питаннь надзвичайних ситуацій Украіни. Але окрім цього велику роль в наданні допомоги постраждалим грає саме населення поражених територій (само - і взаємодопомога), тому зростає необхідність в навчанні населення правилам поведінки
 • Цивільна оборона в сучасних умовах
  ПЛАН 1. Предмет, мета і завдання цивільної оборони (далі ЦО) при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій (далі НС) мирного і воєнного часу. 2. Організаційна структура, сили і засоби ЦО. 3. Цивільна оборона у зарубіжних країнах. 1.Предмет, мета і завдання ЦО при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Система ЦО України створена і функціонує відповідно до Закону України про Цивільну оборону України, який був прийнятий Верховною Радою України 3 грудня 1993 року. Деталізація і реалізація Закону про ЦО України проводиться через положення про ЦО України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів від 10 травня 1994 року №299. Систему ЦО складають: - органи державної виконавчої
 • Шкідлива дія наркотиків
  Розплата за наркотики — реальність, прихована за цифрами. Щорічно в Україні виявляються та ставляться на облік від 10000 до 18000 людей, що вживають наркотики, 90% — молоді люди до 30 років. За даними Кримського НДІ клінічної експериментальної псіхіатрії їх кількість перевищує 260000 чоловік, а якщо прийняти оцінку ООН, то більше за 600000 чоловік (2000р) Для лікування наркомана потрібні величезні гроші. Ефективність лікування наркоманів у найкращих клініках світу складає 40%. Але проблема полягає у тому, що наркоман, що вилікувався все життя живе під загрозою знову повернутися до цієї дурної звички. І, що найстрашніше, зараз наркотики набагато чистіші, ніж у 60-70 роки, тому їх ефект набагато сильніший, а звикання виникає набагато швидше. Це також характерна особливість
 • Шкідливі звички: куріння, алкоголізм, наркоманія
  ПЛАН 1. Шкідливість куріння 2. Алкоголь і алкоголізм, їх шкідливий вплив 3. Проблема наркоманії Список використаної літератури 1. Шкідливість куріння Що таке тютюн? Тютюн — це однорічна рослина з родини пасльонових, висушені листки якої після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння. До складу листків тютюну входять такі речовини як нікотин, білки, вуглеводи, органчні кислоти, смоли і ефірні олії. Основна особливість тютюну, завдяки якій він відрізняється від інших рослин родини пасльонових, — вміст нікотину. Нікотин — одна з найсильніших рослинних отрут, основна складова частина тютюнового диму. У чистому вигляді це безбарвна оліїста рідина неприємного запаху, гірка на смак. Вона добре розчиняється у воді, спирті,
 • Шум і його основні характеристики у виробничих умовах
  Здатність слухового аналізатора сприймати широкий діапазон звукових тисків пояснюється тим, що він вирізняє не різницю, а стислість змін абсолютних величин, які характеризують звук (східчастість сприйняття). Тому вимірювати інтенсивність звуку і звуковий тиск в абсолютних (фізичних) одиницях важко і незручно. В акустиці для вимірювання інтенсивності звуків або шуму застосовують спеціальну систему, яка враховує логарифмічну залежність між подразненням і слуховим сприйняттям, — шкалу бел і децибел. Вона відповідає фізіологічному сприйняттю і уможливлює різке скорочення діапазону значень вимірюваних величин. За цією шкалою кожний наступний ступінь звукової енергії перевищує попередній у 10 разів. Наприклад, якщо інтенсивність
 • Який вплив електроструму на організм людини
  Електрична енергія широко використовується в промисловості, та транспорті, в сільському господарстві, побуті. Широке і різноманітне застосування електричної енергії пояснюється її таким ознакам: - електричну енергію можна отримати з інших видів енергії: механічної, теплової, ядерної, хімічної, променевої; - велика кількість електричної енергії зі швидкістю світла за відносно малих втрат передається на величезні відстані. У наш час діють лінії електропередачі, довжиною більше тисячі кілометрів; - електрична енергія легко розподіляється між приймачами практично будь-якими порціями. У техніці зв'язку, автоматиці і вимірювальній техніці використовуються пристрої, потужність яких вимірюється одиницями, а то й десятими частками долі ват. Водночас є електричні пристрої
 • Які бувають електричні травми?
  Електротравма може бути спричи­нена атмосферною електричною енер­гією (блискавка) або електричним струмом. У зв'язку з прогресом науки і техніки, розвитком промисловості цей вид пошкодження зустрічається щораз частіше, хоча серед інших травм становить від 0,24 до 10,9 %. Пошкодження, які виникають під впливом дії електричного струму, мають свої особливості. На відміну від механічних, фізичних і хімічних аген­тів, електрика діє на людину не лише у разі контакту, але й безпосередньо через предмети, які людина тримає в своїх руках. Крім цього, електричний струм може уразити людину і на відстані, через дуговий контакт. Зви­чайно струмом уражається здорова людина і, як правило, раптово. Ступінь пошкодження електричним струмом залежить від його сили (А), напруги (V), тривалості дії,
 
© 2008 Нет реферата
Главная   Вузы   Преподаватели   Рефераты   Контакты