Рефераты на украинском

В данном разделе находится сборник рефератов на украинском языке для студентов и учеников на все случаи жизни. Коллекция рефератов на украинском языке постоянно пополняется новыми работами. Вы можете присылать их на на email, указанный на странице с контактной информацией
 • Автоматизовані системи контролю забруднення поверхневих вод
  План 1. Загальна характеристика автоматизованих засобів контролю якості води. 2. Методи контролю якості води. 3. Автоматизовані станції контролю поверхневих вод. 1. Контроль вимог до нормуючих показників якості води у водних об’єктах здійснюється за рахунок періодичного відбору і аналізу проб води із поверхневих вод. ГОСТ регламентує аналіз проб із поверхневих джерел водопостачання не рідше одного разу в місяць. Кількість проб і місце їх відбору визначають у залежності з гідрологічними і санітарними характеристиками водойм і узгоджують з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби. При цьому обов’язковим є відбір проб безпосередньо в місцях водозабору і на відстані 1 км вище за течією для рік та водоканалів, а для озер і водосховищ
 • Автоматизовані системи контролю забрудненого повітряного басейну
  План 1. Загальна характеристика автоматизованих систем контролю забруднення повітряного басейну. Методи та способи аналізу складу атмосферного повітря: 1) Аналітичний метод аналізу повітря; 2) Автоматичні методи газового аналізу; 3) Автоматизовані системи контролю забруднення повітря; 2. Типи автоматизованих систем контролю: промислові; міські; регіональні; загальнодержавні; глобальні. 3. Дистанційна лазерна локація забруднення атмосфери. 1. При вирішенні комплексу питань пов’язаних з системою контролю забруднення повітряного басейну використовують термін “моніторинг атмосфери”, в який включають аналіз, контроль (тобто спостереження та оцінка), прогнозування основних параметрів стану і управління якісним станом атмосфери.
 • Азово-Сиваський національний природний парк
  Розташування: Волинська область, Маневицький район Площа: 2975,7 га Підпорядкування: Державний комітет лісового господарства України Поштова адреса: 44600, Волинська обл., смт. Маневичі, вул. Карла Маркса, 48 Тел./факс: 8(03376) 2 12 09 E-mail: zap_mv@lt.ukrtel/net Черемський природний заповідник був створений Указом Президента України від 19 грудня 2001 року № 1234 на базі Черемського заказника загальнодержавного значення, площею 903 га та його охоронної зони, а також трьох заказників місцевого значення: орнітологічного заказника "Урочище Сузанка", загальнозоологічного заказника "Карасинський"
 • Альтернативна енергія
  Сьогодні, мабуть, кожному з нас важко уявити своє життя без прояву будь-якого виду енергії. Адже ми рухаємось, споживаємо їжу, розумово працюємо і при цьому також виробляємо енергію. Що ж казати про Землю! Якщо колись атомна енергія була великим винаходом ХХ століття і панацеєю, від усіх енергетичних негараздів, то зараз вона небезпідставно потрапила у немилість. Та ще й до того виявилось, що те, чим ми користувалися впродовж багатьох років, наближається до своєї реальної межі. Адже світових запасів нафти та газу вистачить на більше, як на півстоліття, а вугіллям ми покористуємося близько 3-х століть. Тому наука, яка ніколи не стояла на місці, знайшла інші джерела енергії як-то вітер, сонце, воду і навіть солому. Виявилось, що світ не зійшовся лише на всемогутньому атомі.
 • Альтернативні джерела енергії: вітер
  Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно величезні. Цілком природно виникає питання, чи завжди використання енергії і виробництво електроенергії повинне супроводжуватися руйнуванням навколишнього середовища. І якщо правда, що будь-який вид людської діяльності неминуче впливає на природу, то ступінь цієї шкоди різний. Ми не можемо не впливати на середовище, у якій живемо, оскільки для підтримки життєвих процесів як таких необхідно поглинати
 • Альтернативні джерела енергії: вода
  Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно величезні. Цілком природно виникає питання, чи завжди використання енергії і виробництво електроенергії повинне супроводжуватися руйнуванням навколишнього середовища. І якщо правда, що будь-який вид людської діяльності неминуче впливає на природу, то ступінь цієї шкоди різний. Ми не можемо не впливати на середовище, у якій живемо, оскільки
 • Альтернативні джерела енергії: сонце
  Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно величезні. Цілком природно виникає питання, чи завжди використання енергії і виробництво електроенергії повинне супроводжуватися руйнуванням навколишнього середовища. І якщо правда, що будь-який вид людської діяльності неминуче впливає на природу, то ступінь цієї шкоди різний. Ми не можемо не впливати на середовище, у якій живемо, оскільки для підтримки життєвих процесів як таких необхідно поглинати і використовувати енергію. Людина, безумовно, впливає на навколишню його середовище, однак у природі існують природні механізми, що врівноважують, що підтримують
 • Альтернативні джерела, їх перспектива та розвиток в Україні
  ПЛАН 1. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ВОДА 2. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ВІТЕР 3. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: СОНЦЕ 1. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ВОДА Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно величезні. Цілком природно виникає питання, чи завжди використання енергії і виробництво електроенергії повинне супроводжуватися руйнуванням навколишнього середовища. І якщо правда, що будь-який вид людської діяльності неминуче впливає на природу,
 • Аналіз географічних карт
  Якщо подивитись на географічну карту Івано-Франківської області (за онкозахворюваннями), то вперше що впадає у вічі – це велика мозаїка показників захворюваності та смертності населення. Санітарно-екологічний стан навколишнього середовища визначається як природними так і антропогенними факторами – хімічними, біологічними, фізичними, соціально-економічними. Тому оцінюючи стан здоров'я людини залежно від екологічного стану середовища рівнів забруднення, необхідно врахувати можливість одночасного впливу на нього сукупності факторів. Основними показниками, які характеризують демографічну ситуацію і рівень здоров'я населення Івано-Франківської області є динаміка чисельності населення, захворюваність, фізичний розвиток, народжуваність, смертність. Загальна захворюваність в
 • Антропогенна деградація біосфери
  У довкіллі, що оточує організми, розрізняють абіотичні, біо­тичні і антропогенні фактори, які, переплітаючись, створюють ком­плекс умов, де живуть організми. Абіотичні фактори визначають­ся елементами неживої природи, їх фізичним станом, хімічним скла­дом. Біотичні фактори, створюються сукупністю живих організмів, які є в середовищі, а антропогенні фактори зумовлені присутні­стю людини та її трудовою діяльністю. Поки об'єми суспільного виробництва були відносно невели­кими, біосфера як активна саморегулююча система сама справля­лася з неподобствами, що супроводжували господарську діяльність, однак XX століття характеризується значним збільшенням масш­табів виробництва в усіх галузях світової економіки, тому біосфе­ра та цивілізація нашої планети зараз знаходяться в небезпеці.
 • Антропогенний вплив на біосферу
  ПЛАН 1. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. 2. Вплив діяльності людини на довкілля: - Демографічні проблеми і можливості біосфери; - Демографічні проблеми України; - Урбанізація та її негативні наслідки; - Основні джерела антропогенного забруднення довкілля; - Радіоактивне забруднення; - Шумове забруднення; - Основні методи визначення забруднень. 3. Соціоекологічні проблеми літосфери - Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище; - Ґрунт — важливий компонент біосфери; - Вплив господарської діяльності на ґрунт; - Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення. 4. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього
 • Антропогенний вплив на гідросферу
  План 1 Споживання води у світі. 2. Стоки промислових і сільськогосподарських виробництв З Нафтові плями. 4. Вплив забруднення води на тваринний і рослинний свп Споживання води у світі Неможливо уявити собі життя без води. Однак людина владно вторгається в природні сховища, знищує все навколо себе, забруднює воду, таку необхідну для неї ж самої. Дуже мало залишилося на Землі річок у їхньому первозданному вигляді. І все це через байдуже ставлення людини до природи, зокрема до водойм. Вона забруднює атмосферу, звідки всі забруднюючі речовини неминуче повертаються на поверхню Землі. До того ж стічні води промислових виробництв, побутові стоки попадають в ті ж ріки, озера,
 • Антропогенний вплив на навколишнє середовище
  Найбільший “внесок” в забрудння навколишнього середовища вносять теплові електростанції, металургійні і хімічні заводи. На частку теплових електростанцій припадає 35% сумарного забруднення води і 46% повітря. Вони викидають сполуки сірки, вуглецю та азоту, споживають велику кількість води. Стічні води теплових електростанцій забруднені і мають високу температуру що стає причиною не тільки хімічного, а й теплового забруднення. Металургійні підприємства відрізняються високим споживанням ресурсів і великою кількісті відходів, серед яких пил, оксид вуглецю, сірчаний газ, коксовий газ, фенол, сірководень, вуглеводні. Метелургійна промисловість споживає багато води, яка забруднюється в процесі виробництва. Різноманітнами видами виробництва характеризується хімічна промисловість. Найбільш
 • Аспекти екологічного права і екополітики
  ПЛАН 1. Поняття і система екологічного права. 2. Екологічне законодавство України. 3. Екологічні права і обов’язки громадян. 4. Соціально-екологічна політика. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері. 1. Поняття і система екологічного права Суспільство не може існувати без задоволення життєво необхідних екологічних потреб, що проявляються у формі збереження (охорони) природного довкілля та його компонентів, раціонального використання природних ресурсів, а також захисту (охорони) людини від несприятливого стану навколишнього середовища. Це формує відповідні суспільні екологічні інтереси пов’язані з регулюванням природокористування, оптимізацією охорони природи і забезпеченням охорони життя і
 • Атмосфера Землі та її екологічні проблеми
  Атмосфера — це газова оболонка, що оточує .Землю. Наявність атмосфери — одна з найго­ловніших умов життя на планеті. Без їжі людина може обходити­ся місяць, без води — тиждень, а без повітря не проживе й кількох хвилин. Атмосфера, як елемент глобальної екосистеми, виконує кілька основних функцій: • захищає живі організми від згубного впливу космічних випромінювань та ударів метеоритів; • регулює сезонні й добові коливання температури (якби на Землі не існувало атмосфери, то добові коливання температу­ри досягали б ± 200 °С); • є носієм тепла й вологи; • є депо газів, які беруть участь у фотосинтезі й забезпечують дихання; • зумовлює низку
 • Атмосферний озон і його можливий вплив на погоду і клімат
  Майже весь атмосферний озон зосереджений у нижній стратосфері і загальний вміст його схильний до періодичних і неперіодичних змін. Збільшення вмісту озону в стратосфері сприяє зменшенню притоку сонячної радіації до земної поверхні, тому що озон поглинає сонячну радіацію не тільки в ультрафіолетовій, але й у видимій і близькій інфрачервоній частинах спектра. Безсумнівно, що збільшення вмісту озону в стратосфері викликає збільшення її нагрівання. При цьому температура, тиск і циркуляція тропосфери також зазнають відповідних змін. Клімат дуже чутливо відгукується навіть на незначні зміни сонячної радіації. Як приклад, можна навести погоджену зміну загального вмісту озону в атмосфері та сонячної радіації, що надходить до земної поверхні. Виконані нами розрахунки [2] показали, що
 • Атомна енергетика : негативні та позитивні наслідки для екології
  1. Атомна енергетика — стала технологія А чому, власне, атомна? Нам що, мало чорнобильської трагедії? Приблизно так багато хто відреагує на заголовок цієї статті. Давайте, однак, відкинемо емоції і подивимося на енергетику через призму концепції сталого розвитку. У 1987 році Комісія Брундтланд[1] дала загальноприйняте на сьогодні визначення, сформулювавши сталий розвиток як такий, що «задовольняє потреби і сподівання теперішнього покоління та не наражає на небезпеку здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Згідно з цим принципом при оцінці сталості енерговиробництва необхідно враховувати такі фактори: · доступність і ефективність палива; · землекористування; · екологічні наслідки розміщення відходів; · можливості повторного енергетичного циклу;
 • Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи водогосподарських проектів
  Рельєф - матеріальна система Землі, яка виникла на певному етапі її еволюції і яка є результатом взаємодії її внутрішніх і зовнішніх геосфер в Рельєф Землі складається з геоморфологічних систем різних ієрархічних рівнів, змістом яких є морфолітогенетичні переміщення в гравітаційному полі Землі, викликані дією ендогенних і екзогенних енергетичних потоків. Протягом останнього крупного, мезозой-кайнозойського, морфоциклу в межах платформених територій України і інших регіонів сформувалась більшість їх нинішніх долинно-річкових басейнів. В геологічних розрізах відповідної частини літосфери вони представлені складностратифікованими
 • Біологічна дія іонізуючого випромінювання
  Природа дії іонізуючого випромінювання на живу речовину досить складна і багатопланова. Проаналізуймо послідовно всі стадії цієї дії. Перша стадія практично миттєва. З наведеного порівняно легко уявити, що відбувається в нашому тілі після розпаду одного з радіонуклідів. Найчастіше викинутий з великою швидкістю агент (а, (З чи у) мчить, лишаючи позаду рідкий (у і (3) чи густий (а) ланцюг з іонів, пошкоджених молекул, збуджених фрагментів останніх тощо. Більшість цих ефемерних утворень короткий час мають аномальну здатність до невластивих для нормальних молекул реакцій. Не дивно, що вони отримали відповідну (наукову) назву: радикали. Радикали є первинним продуктом опромінення, утвореним на першій ("миттєвій") стадії розвитку біологічного пошкодження. Друга стадія теж
 • Біологічна продуктивність біоценозів
  ПЛАН 1. Поняття біологічної продуктивності 2. Головні ознаки біологічної продуктивності біоценозів Список використаної літератури 1. Поняття біологічної продуктивності Знання законів продуктивності екосистем і а кількісний облік потоку енергії мають велике практичне значення: по-перше, первинна продукція агроценозів і природ­них угруповань - основне джерело харчування для людства; по-друге, одержана за рахунок сільськогосподарських тварин вторинна продукція не менш важлива, тому що містить тваринні білки. Ефективність трофічних ланцюгів оцінюється величиною біомаси екосистеми та її біологічною продуктивністю. Уміння точно розрахувати потік енергії і масштаби продукції екосистем
 • Біосфера та її межі
  Даний реферат виконаний командою сайту www.ukrreferat.com - найбільшого сайту з українськими рефератами та курсовими роботами! Біосфера - складна за генезою і будовою глобальна екологічна система. Тому важко визначити її сутність однозначно, в одному аспекті. В.І.Вернадський розглядав біосферу в багатьох ракурсах. Тому в його роботах представлено не одне, а багато визначень того, що є біосфера. Біосфера - особлива, охоплена житттям оболонка Землі. Біосфера - поверхня нашої планети, її зовнішня область, яка відмежовує її від космічного середовища. Біосфера - область земної кори, де трансформується космічне випромінювання в діяльну земну енергію (електричну, хімічну, механічну, теплову). Межі біосфери.
 • Біосфера як область взаємодії суспільства та природи
  У системі «суспільство-природа» другим важливим компонентом, поряд з суспільством, є природа. Як зазначалось раніше, поняття «природа»пройшло в своєму розвитку досить тривалий шлях. Однак і явище, яке воно означає, також не було незмінним. Природа як сукупність природних (не штучних) умов існування людства не з'являється одночасно, а проходить досить тривалий шлях розвитку для набуття таких характеристик, у яких міг виникнути і розвиватись біологічний вид homo sapiens. Природою в масштабах планети Земля (абстрагуючись від дії космічних факторів), оточуючим середовищем для людини як біологічної істоти є певна система взаємозв'язків між абіотичними та біотичними факторами планети - біосфера. Як зазначав В.І.Вернадський, людина як всяке живе природне тіло нерозривно зв'язана з певною геологічною
 • Біосферний заповідник "Асканія Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна
  Розташування: Херсонська область, Чаплинський район Площа: 33307,6 га Підпорядкування: Українська академія аграрних наук Поштова адреса: 75230, Херсонська область, Чаплинський район, смт. Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13 Тел/факс (380-5538) 6-12-32 E-mail: askania-zap@mail.ru, bp_askania-nova@chap.hs.ukrtel.net Серед заповідних об'єктів України біосферний заповідник "Асканія-Нова" займає особливе місце, так як історія заповідання його території нараховує близько 110 років. З кінця ХІХ ст. Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн в економії
 • Біосферні та державні природні заповідники України
  ПЛАН 1. Мета та основні завдання державних заповідників. 2. Біосферні заповідники, їх роль та призначення. 3. Характеристика Поліського, “Медобори”, Карадазького державних заповідників та Карпатського, “Асканія Нова” біосферних заповідників. При вивченні цієї теми основну увагу необхідно привернути питанням мети створення заповідників та основних завдань, які вирішуються за їх допомогою, екологічної ролі по підтриманню рівноваги в природних екосистемах. Державні заповідники створювалися з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів, для вивчення в них ходу природних процесів і явищ, і розробки наукових основ охорони природи. Територія заповідника вилучається з
 • Бурштинська ТЕС – найбільший забруднювач довкілля Прикарпаття
  Сьогодні коли людина завдає дедалі більшої шкоди природному середовищу, коли екологічні катастрофи різного масштабу завдають людству значних економічних втрат, виникла потреба їх оцінювати не лише для визначення обсягів шкоди та покарання винних відшкодування збитків, завданих природі, а й для прогнозування ситуації, оптимізації втручань у природні процеси та коригування законів про охорону природи. Зростання масштабів антропогенної діяльності викликало необхідність запровадження проведення екологічної експертизи, та оцінки впливу екологічно-небезпечних об’єктів на навколишнє середовище. Обов’язковому аналізу й оцінці повинні підлягати об’єкти паливно-енергетичного комплексу, тобто об’єкти енергетики, які являються найбільшими забруднювачами довкілля.
 • В.І. Вернадський і сучасна екологія
  «Нові науки, котрі постійно створюються навколо нас, створюються за своїми власними законами. Ці закони не перебувають у жодному зв'язку ні з нашою волею, ні з нашою логікою. Навпаки, коли ми вдивляємося у процес зародження якоїсь нової науки, ми бачимо, що цей процес не відповідає нашій логіці. Плин історії та розвитку науки, хід з'ясування наукової істини зовсім не відповідає тому її ходу, який, здавалося б, повинен був би здійснюватися за нашим логічним розумінням», — писав В.І. Вернадський у 1921 р. [1]. Екологія у цьому відношенні не є винятком. Термін «екологія» було запропоновано Е. Геккелем у 1866 р. Завдання нової науки він вбачав у вивченні взаємодії різних організмів між собою, а також із навколишнім середовищем. У ХІХ ст. то був досить вузький науковий напрям, бо навіть
 • В.І. Вернадський: учення про ноосферу і й сучасне глобальне мислення
  План 1. Життя й шлях у науці В. І. Вернадського. 2. Філософські підходи до природознавства. Життя й шлях у науці В.І. Вернадського Володимир Іванович Вернадський народився в 1863 році в Петербурзі, у родині професора політичної економії, яскравого представника російської ліберальної інтелігенції XIX століття. Через п'ять років Вернадські переїхали до Харкова, де Володимир спілкувався зі своїм двоюрідним дядьком Ε. Μ Королеком, який вплинув на формування особистості майбутнього вченого. Вернадський навчався в Петербурзькій класичній гімназії, що вважалася на той час однією з кращих у Росії. Тут особливо цінувалися іноземні мови, філософія, історія. Згодом Вернадському вдалося самостійно освоїти кілька європейських мов.
 • Взаємини людини і природи в предметі екології
  План. 1.Людина як частина природи і її протилежність. 2.Людська діяльність як геологічна сила (концепція В.Вернадського) і чинник екологічних проблем. 3.Аксіологічні аспекти в науково-екологічному пізнанні. 1.ЛЮДИНА ЯК ЧАСТИНА ПРИРОДИ І ЇЇ ПРОТИЛЕЖНІСТЬ. В минулих лекціях ми з"ясували, що недивлячись на різноманітність визначень предмету екології, яка відображає його багатоаспектність, в її предметі залишається вивчення взаємин організму ( взагалі біологічної системи) і довкілля. Крім того, ми знаємо, що людина в ієрархії живих систем репрезентована певним біологічним видом - людина розумна (Homo sapiens). Цілком логічно виникає питання про місце цього виду в біосфері. Отже, в предмет екології має бути включено вивчення відношення "людина
 • Взаємодія суспільства і природи в історії цивілізації
  ПЛАН 1. З історії становлення людини. 2. Мисливсько-збиральницька культура. 3. Епоха аграрної культури. 4. Етап індустріального суспільства. 5. Постіндустріальна епоха. 1. З історії становлення людини Час появи людиноподібних на планеті Земля різними авторами трактується по різному. Наш “вік” визначають двома, пятьма і десятьма міліонами років. В 1960 році англійський археолог Л. Лікі відкрив в районі Східної Африки “Людину вмілу” віком понад 2 млн. років. Пізніше на озері Рудольфа (Кенія) знайдені рештки істот такого ж типу віком 5,5 млн років. На питання, що стало причиною появи людини саме в цьому місці, вчені відповідають, що підвищена природна радіація, яка викликає мутації в живому організмі. Цю людину
 • Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку
  Взаємовідносини суспільства та природи пройшли в своєму розвитку ряд етапів, які суттєво відрізняються один від одного. Людство досить давно усвідомлювало цей факт і намагалось класифікувати ці періоди у розвитку глобальної системи «суспільство-природа». До найдавніших спроб можна, на нашу думку віднести існування та широке розповсюдження в масовій свідомості так званої легенди про «золотий вік». Як вже зазначалося, в ній засобами відображення міфологічного світогляду, через художні образи показувалась залежність людського існування від природних явищ та стихій. Згідно з цими уявленнями природа розглядалась як космос, явище, що має чітку внутрішню організованість, упорядкованість і підпорядковане єдиному началу і законам краси та гармонії. Людина від початку знала ці закони і жила у
 • Визначення показників якості стану водних об’єктів
  План 1. Визначення фізичних властивостей води. 1) Визначення температури води. 2) Визначення прозорості води. 3) Кількісне визначення прозорості води в лабораторії. 4) Визначення кольоровості води. 5) Визначення смаку та запаху води. 1. Визначення концентрації водневих іонів (рН). 1. 1) Температуру води визначають за допомогою термометра, який опускають на глибину взяття проби. Ні в якому разі не можна цього робити в узятій пробі, яку вийнято на поверхню. При визначенні температури поверхневих вод річок і озер користуються спеціальним поверхневим термометром в оправі з поділками на 0,2 градуси, Для визначення температури поверхневий термометр в оправі опускають у воду так, щоб кулька з ртуттю була на тій
 • Використання екотехнологій з метою захисту атмосфери
  План 1. Загальна характеристика забруднень атмосфери (самостійно). 2. Природозберігаючі методи очищення промислових викидів від газоподібних забруднювачів. 3. Заходи захисту повітряного басейну: • організація санітарно-захисних зон; • архітектурно-планувальні рішення; • інженерно-організаційні заходи; • безвідхідні і маловідходні технології; • технічні засоби і технології очищення викидів. 4. Класифікація і будова апаратів очистки промислових викидів в атмосферу. 1. В атмосфері завжди є домішки, які потрапляють туди з природних чи антропогенних джерел. До природних атмосферних забруднень відносять пил рослинного, тваринного, вулканічного, космічного, еолового походження, мікроорганізми, туман, дим (гази) лісових та
 • Використання і переробка відходів в нафтопереробній промисловості
  Рідкі відходи нафтопереробки та їх попередня очистка При виборі метода переробки стічних вод як в нафтопереробці, так і в нафтохімії, попередньо необхідно визначити джерело забруднених відходів, ступінь їх забруднення, можливість їх роздільної очистки, використовуючи, при необхідності попередню обробку. Попередня обробка дозволяє забезпечити визначену рециркуляцію і відповідно, запобігти додатковим витратам та габаритам очисних споруд, що здається невідворотнім при переробці дуже розбавлених стічних вод. Основними рідкими відходами є маслянисті води – доцільно проводити три попередніх основні стадії загальної обробки: · Попередня очистка від масел; · Очистка від масел фізико - хімічним методом, або первинна очистка;
 • Вимоги до якості питної води. Очистка питної води
  ПЛАН 1) Споживачи води. Водокористування та водоспоживання. 2) Контроль і управління якістю води. 3) Джерела забруднення води.Нормативні вимоги до якості води. 4) Способи очищення питної води. 5) Висновок. Вода входить до складу всіх організмів біосфери,в тому числі і до складу тіла людини.Від запезпеченості водою залежить життєдіяльність усіх живих організмів.Вода регулює клімат планети, забезпечує господарську та промислову діяльність людей. Основними споживачами води є сільське й комунальне господарство та промисловість.У промисловості воду використовують як сировину, реагент та розчинник для проведення різних технологічних процесів,а також для промивання сировини й продуктів тощо. Усі
 • Вирішення екологічних проблем
  ПЛАН Вступ 1. Цілі та заходи поліпшення довкілля 2. Економічні критерії в екології на шляху вирішення екологічних проблем 3. Охорона біорізноманіття. Червона та Зелена книги України Висновки Список використаної літератури Вступ В світі, як і в Україні, головними причинами, що призвели до загрозливого стану довкілля є: · застаріла технологія виробництва та обладнання, · висока енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два-три рази відповідні показники відповідних країн; · високий рівень концентрації промислових об'єктів; · несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв, · відсутність належних природоохоронних
 • Високоякісна вода – як умова збереження здоров`я людини ( на прикладі Чернігівської області).
  У замкнутій системі кругообігу води беруть участь атмосферна, океанічна, грунтова, річкова, озерна, льодовикова, біологічна, господарські ланки. Вода для людини, тварин і рослин – важливий продукт, який беере участь у всіх життєвих процесах. Потреба у воді визначається не тільки нормальним перебігом фізіологічних процесів, а й її витратою на гігієнічні господарсько побутові та виробничі потреби. Тому, проектуючи централізоване водопостачання населених пунктів, враховують середньодобове постачання води на одного мешканця, яке складає для забудов будинками, обладнаними внутрішнім водогоном і каналі зацією без ванн
 • Вищі рослини
  План 1. Будова і розвиток папоротеподібних. 2. Види мохів і їх значення. 3. Розмноження і загальна характеристика голонасінних. 1. Будова і розвиток папоротеподібних. Папоротеподібні належать до найбільш давніх груп вищих рослин. Одні систематики включають у цей відділ папороті, плауни і хвощі. Інші виділяють представників цих груп у самостійні відділи. Папороті поширені фактично по всій земній кулі, починаючи з пустель і закінчуючи болотами, рисовими полями й солонуватими водоймами. Найрізноманітніші вони в тропічних вологих лісах, де представлені як деревоподібними формами (до 25 м заввишки), так і трав'янистими та епіфітними (що ростуть на стовбурах і гілках дерев). Трапляються види папоротей завдовжки всього
 • Війни та екологія
  Однією з найганебніших рис людської цивілізації є війни. Підраховано вченими, що за останні 6000 років люди жили в мирі всього 292 роки. Вони «звикли» до війни й поки ще не дуже глибо­ко усвідомили, що в сучасній війні, якби вона була розв'язана, переможців не буде. Військова діяльність, сам характер ментальності військових спрямовані на те, щоб чинити шкоду біосфері, перш-за все людині, тому ця діяльність має суто антиекологічний характер. Війни, за підрахунками вчених, забрали життя 3640,5 млн людей. В цих війнах були знищені матеріальні цінності на фан­тастичну суму 115,13 квінтильйонів доларів. Населенню Землі для забезпечення всім необхідним цього вистачило б на кілька тисяч років! На військові потреби в світі щорічно витрачається 2-3 % енергетичних ресурсів, 3-4 %
 • Вікова структура популяцій. Простір і популяція
  ПЛАН 1. Вікова структура популяцій 2. Простір і популяція 3. Ізоляція і територіальність популяцій Висновки Використана література 1. Вікова структура популяцій Важливим аспектом структури популяції є віковий розподіл, тобто співвідношення чисельності особин різних вікових класів і поколінь. Такі популяції називають поліциклічними (деревні рослини, багаторічні трави, хребетні та безхребетні, життя яких триває понад один рік). Популяції, які складаються з особин одного віку, називають моно-циклічними (більшість трав'яних рослин, комах). Вікова структура стосується не лише унітарних організмів (в основ­ному організми тварин, будова
 • Вітряна енергія
  Характерною прикметою сучасної енергетики України є рух в напряму розвитку екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Досить швидким темпам її розвитку сприяє науковий та практичний доробок в цій галузі, набутий на протязі останніх 20 років в Київському політехнічному інституті і в Інституті електродинаміки НАН України. Значний вклад в розвиток нетрадиційної енергетики внесли Інститут загальної енергетики та Інститут теплофізики НАН України, МНТЦ вітроенергетики, ДНДІ нетрадиційної енергетики Міненерго України. В останній час нетрадиційна енергетика отримала визнання з боку державних органів влади, в результаті чого підготовлено
 • Вітчизняна традиція в екології: методологічні і концептуальні основи пізнання біосфери
  План 1.Єдність живого і довкілля як онтологічна засада вчення про біосферу. 2. Складність феномену біосфери і визначення її сутності. 3. Біосфера як глобальна екологічна система. 1.ЄДНІСТЬ ЖИВОГО І ДОВКІЛЛЯ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ЗАСАДА ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ. Останніми роками поняття біосфери можна почути дуже часто. Фахівці біологи, екологи, географи, геологи, представники гуманітарних наук, філософи, публіцисти в разних аспектах обговорюють проблеми біосфери, говорять про її унікальність, про складність функціонування, про людину як елемент біосфери, про негативний антропогенний тиск на біосферу і необхідність її збереження. Отже, проблеми біосфери знаходяться зараз в центрі наукового, філософського і соціопрактичного осмислення. Цю обставину можна пояснити значимістю
 • Вода в грунті
  1. Функції води в природі та житті ґрунту Вода в природі виконує дві функції: забезпечує багато фізичних і хімічних процесів; є потужною транспортною геохімічною системою, яка сприяє переміщенню речовин у просторі. У житті ґрунту вода виконує п’ять функцій: - вона є одним з факторів ґрунтоутворення й процесів вивітрювання мінералів; - гумусоутворення, хімічні реакції відбуваються тільки у водному середовищі; - під впливом води проходить формування ґрунтового профілю; - регулювання температури грунту відбувається при допомозі води; - вода є одним із факторів життя рослин та організмів, а також родючості грунтів. 1. Форми ґрунтової води Вода в грунті неоднорідна, різні її порції мають різні фізичні властивості.
 • Вода як об’єкт аналізу та контролю
  План 1. Водні об’єкти. Основні поняття, визначення і характеристики. 2. Показники якості води. 3. Джерела впливу на водні об’єкти. 1. До водних об'єктів відносяться водотоки, водойми, моря, підземні води. Водотоки підрозділяються на ріки, канали, струмки; водойми — на озера, водоймища, ставки. Моря підрозділяються на відкриті і внутрішні. Гирлова область ріки, що впадає в море безрукавним руслом, називається естуарієм, чи лиманом. Підземні води підрозділяються на водоносні обрії і комплекси, утворюючи в просторі басейни і родовища. Підземні води, що виливаються на поверхню, називаються джерелами (джерелами). Водотоки. Ріки підрозділяються на малі, середні і великі. Зразкові класифікаційні ознаки рік приведені в табл.
 • Водні ресурси України. Охорона середовища перебування умов розмноження і шляхи міграції тварин. Планування використання земельних і мінеральних ресурсів
  План. 1.Водні ресурси України. 2.Охорона середовища перебування умов розмноження і шляхи міграції тварин. 3.Планування використання земельних і мінеральних ресурсів. 1.Водні ресурси України складаються з внутрішніх морів, ве­ликих та малих річок, підземних джерел, озер, боліт та інших водоймищ. За даними Державного водного кадастру, сумарна середня величина прісних водних ресурсів (без врахування при­току по Килійському рукаву) оцінюється в 94,1 млрд. м3. Основ­на частина водних ресурсів країни (92,6%) припадає на річко­вий стік. На території України налічується понад 71 тис. річок та джерел загальною довжиною 248 тис. км. Із них більше 67 тис. (94,4%) водотоків - короткі (менше 10 км), загальною
 • Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об’єкти
  Після закриття Чорнобильської АЕС в нашій країні виникла необхідність у побудові та відкритті нових енергетичних потужностей. Відкриття об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, до яких, без сумніву, відносяться атомні електростанції, вимагає всебічного вивчення їх майбутнього впливу на оточуюче природне середовище. Окрім небезпеки забруднення навколишнього природного середовища радіоактивними речовинами, існують можливість хімічного забруднення, а також незворотнє використання природних ресурсів, зокрема водних. Таким чином, в даній роботі буде зроблено спробу оцінити збитки від нерадіоактивного
 • Вплив господарської діяльності людини на біосферу
  Людина завжди стикалася з оточуючим її світом живої природи, з величезною різноманітністю рослин і тварин, здавна вивчили зовнішню і внутрішню будову живих організмів, дослідили особливості їх анатомії, фізіології, закономірності розвитку, взаємозв’язок з навколишнім середовищем. Було з’ясовано, що організми існують в найрізноманітніших умовах і життя є практично і на поверхні материків, і в товщі океанів та морів, і навіть в атмосфері. Ця цілком очевидна істина привернула увагу українського мінероглога-геохіміка В.І Вернадського. Базуючись на масштабних дослідженнях і розрахунках, він вперше показав глобальне значення всієї сукупності організмів нашої планети. Сучасна діяльність людини багато в чому нанесла шкоду довкіллю, тому одне з завдань сучасної екології – це вивчення регуляторних
 • Вплив господарської діяльності людини на біосферу, прісна вода та її світове значення
  Вплив господарської діяльності людини на біосферу Біосфера – природна область розповсюдження життя на Землі з нижнім шаром атмосфери, гідросфери та верхнім шаром літосфери, які не зазнали техногенного впливу. Велике значення для біосфери має кругообіг азоту, сірки, фосфору; діяльність людини прискорює їх кругообіг. Головна причина прискорення – використання фосфору у мінеральних добривах, що призводить до переудобрення окремих земельних ділянок. При еутрифікації – надудобренні відбувається бурхливе розмноження водоростей – „цвітіння” води. Така діяльність призводить до зменшення кількості
 • Вплив діяльності людини на стан біосфери
  У процесі історичного розвитку людина поступово втрачала зв’язки з природою. На певному етапі розвитку цивілізації людина почала активно перетворювати природу і її вплив на довкілля зростав із кожним сторіччям, поки не став провідним екологічним фактором. Ці проблеми поставили людство на межу всеосяжної біосферної кризи, яка загрожує його існуванню. Протягом останніх 10 тис. років під впливом діяльності людини площа лисів на нашій планеті скоротилася не менш ніж на третину. Людина вирубує ліси, звільняючи площі під рілля, пасовища, поселення та використовуючи деревину для власних потреб. І навіть нині, коли людство почало усвідомлювати катастрофічні наслідки цих процесів, площа лісів щорічно скорочується, насамперед за рахунок тропічних лісів, які відіграють велику роль у підтриманні
 • Вплив діяльності людини на довкілля
  В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємов­ідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними. До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань
 • Вплив залізничного транспорту на навколишнє середовище
  ПЛАН Вступ 1. Основні напрямки впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище 2. Робота Укрзалізниці над зменшенням негативного впливу залізничного транспорту на природне довкілля Список використаної літератури Вступ Стійкий розвиток залізничного транспорту варто реалізувати з дотриманням екологічних вимог. За останнє 10-річчя проблема негативного впливу транспорту в цілому і залізничного транспорту зокрема на стан навколишнього середовища отримала глобальний масштаб. У зв'язку з цим комісія Європейського Співтовариства (ЄС) визначила транспорт як одне із найбільш значних джерел забруднення. Не дивлячись на те, що залізничний транспорт з усіх інших видів транспорту є найбільш безпечним, ця проблема
 • Вплив людини на довкілля
  Бінарний урок з екології Тема: “Вплив людини на довкілля” Мета наукова: Ø проаналізувати сучасний стан планетарних систем на порозі XXI століття; Ø розкрити негативний вплив антропогенного фактору на навколишнє середовище; Ø пояснити сутність глобальних екологічних проблем (парникового ефекту, кислотних дощів, деформації озонового шару, деградації грунтів, хімічного забруднення та їх наслідки; Ø проаналізувати сучасний стан довкілля України; Ø показати негативний
 • Вплив людини на повітря
  За час існування людства природа зазнала великих змін. З кожним днем людині потрібно все більше продуктів харчування, води, одягу, корисних копалин, металів. Для задоволення своїх потреб вона вирубує ліси, розорює степи, осушує болота, добуває корисні копалини, будує заводи, фабрики, міста. А ще негативно впливає на природу, приводить до її забруднення. Сьогодні Україна – одна з екологічно “брудних” країн, оскільки перенасичена хімічними, металургійними, гірничо-добувними виробництвами зі застарілими технологіями. Близько половини всіх забруднень дає Бурштинська ДРЕС, а також концерн “Хлорвініл”, що в Калуші, фірма “Барва” у передмісті Івано-Франківська, Надвірнянський нафтопереробний завод та ін. Щороку в повітря нашої області викидається 480 тис. тонн шкідливих речовин. Дуже забруднюють
 • Вплив на здоров’я людини забруднень водного середовища
  ПЛАН 1. Вода як найважливіший фактор навколишнього середовища. 2. Основні джерела забруднення поверхневих і підземних вод. 3. Класифікація забруднюючих водне середовище речовин 4. Інфекційні захворювання водного походження 5. Хімічне забруднення водойм і здоров’я людини. 6. Вплив на людину хімічного складу води. Геохімічні ендемії (зо, флюороз) та заходи по їх запобіганню. Вода – найбільш поширена неорганічна сполука, “найбільш важливий мінерал” на Землі. Водні ресурси поруч з атмосферними та космічними ресурсами належать до невичерпних природних ресурсів. Вони невичерпні як фізичне тіло. Проте такі ресурси як вода та повітря суттєво піддаються значним змінам в процесі техногенезу, а при значному забрудненні можливе
 • Вплив на здоров’я людини забруднень ґрунтів
  ПЛАН 1. Основні джерела забруднення ґрунтів. 2. Застосування пестицидів і наслідки цього для здоров’я людини. 3. Вплив нітратів на здоров’я людини 4. Бактерицидне забруднення ґрунтів. 5. Основні принципи нормування допустимих концентрацій шкідливих для людини речовин у ґрунті. У людини досить складні і неоднозначні взаємовідносини з ґрунтами. Ґрунти і в природних умовах не належать до вічних (як хімічні елементи) об’єктів. 30 років тому середній вміст гумусу у ґрунтах складав 3,5%. Невміле і незбалансоване внесення добрив, використання пестицидів, розміщення просапних культур на схилах та інші помилки призвели до втрат орної землі та зниження середнього вмісту гумусу до 3 %. Що правда позитивним моментом останніх років слід вважати
 • Вплив на людський організм антропогенних порушень біосфери
  ПЛАН 1. Визначення поняття забруднення, типи класифікацій забруднюючих агентів. 2. Антропогенне забруднення атмосферного повітря. Основні джерела забруднення атмосферного повітря. 3. Глобальні екологічні проблеми (озонові діри, парниковий ефект, кислі дощі) та їх вплив на здоров’я людини 4. Вплив антропогенних чинників (хімічних речовин) забруднення атмосфери на стан здоров’я людей. Проблема забруднення атмосферного повітря виникла у зв’язку з розвитком промислового виробництва. Особливої гостроти вона набула у другій половині ХХ ст., в період науково–технічної революції, яка характеризується надзвичайно високими темпами росту промислового виробництва, споживання електроенергії та використання моторних транспортних засобів.
 • Вплив природних катастроф
  Вплив природних катастроф Проблема точного визначення наслідків впливу на людину малих доз була і залишається актуальною і не розв’язаною до кінця. На жаль, окрім наукового значення і змісту, вона з самого початку містила небажані додатки, була "забруднена" політичними й ідеологічними аспектами. Кілька десятиліть з політичних міркувань у Радянському Союзі висвітлення питань біологічної дії іонізуючого випромінення було неповним і однобоким. Аж до кінця його нічого не повідомлялося про нещастя, аварії і катастрофи, рівні забруднення і ризику для населення. Мотивація була
 • Вплив промисловості на забруднення довкілля
  План 1. Вступ 2. Хімічне забруднення атмосфери а) Основні забруднюючі речовини б) Аерозольне забруднення в) Фотохімічний туман (смог) 3. Хімічне забруднення природних вод а) Неорганічне забруднення б) Органічне забруднення 4. Забруднення Світового океану а) Нафта б) Пестициди в) СПАР г) Канцерогени д) Важкі метали е) Скидання відходів у море (дампінг) ж) Теплове забруднення 5. Забруднення ґрунту а) Пестициди, як забруднюючий фактор б) Кислотні дощі
 • Вплив умов середовища на організми. Проблеми сміття. Раціональне використання та охорона природних ресурсів
  ВПЛИВ УМОВ СЕРЕДОВИЩА НА ОРГАНІЗМИ Біосфера утворилась у результаті виникнення життя (живих організмів) як прямий результат загального розвитку планети Земля. Тривалість існування життя на Землі визначається часом від 1.5-2 до 4-5 млрд. років. Біосфера Землі являє собою складну термодинамічно відкриту систему, яка включає в себе, згідно визначенню В.І.Вернадського, верхні шари земної кори, всю гідросферу і нижню частину атмосфери – тропосферу з організмами, що їх населяють. Природнім чином біосфера розпадається на більш менш самостійні одиниці, які характеризуються великою замкнутістю кругообігу речовин. Пристосовуваність живих організмів вражає. Живі бактерії виявлено в гарячих гейзерних джерелах з температурою води 980С, а також в тріщинах антарктичних
 • Вплив фізичних факторів навколишнього середовища на здоров’я людини
  ПЛАН 1. Вплив на організм людини сонячного випромінювання. 2. Погода і самопочуття людини; дія вітрів на організм. 3. Механізми дії температури і вологості; шляхи адаптації людського організму до температурного фактору. 4. Вплив коливань концентрацій кисню, озону, вуглекислого газу на людський організм. Екологічні аспекти того чи іншого захворювання залежать від його причин, які ділять на декілька категорій: 1. Безпосередньою причиною порушення нормальної життєдіяльності організму і виникнення патологічного процесу можуть бути абіотичні чинники навколишнього середовища. Очевидно те, що географічний розподіл низки захворювань, пов’язаний з клімато–географічними зонами, висотою місцевості, інтенсивністю інсоляції, переміщення повітря, атмосферним
 • Вплив чистої та забрудненої води на організм людини
  Здоров'я людини дуже залежить від такого важливого чинни­ка навколишнього середовища, як вода. В усіх економічно розвину­тих країнах постійно зростає об'єм водопотреб. У житлових будин­ках, що устатковані санітарно-технічним обладнанням із гарячим водопостачанням, витрата води на одну людину досягає v 250-350 л за добу; Вода витрачається на такі потреби, як підтрим­ка чистоти тіла, у тому числі гігієнічний душ (120-150 л), прання білизни, готування їжі і миття посуду (близько 10 л), прибирання житла, вилучення нечистот за допомогою каналізації тощо. Вода необхідна для підтримки чистоти громадських будівель (шкіл, клубів), для поливу вулиць і зелених насаджень, а також для масових оздоровчих заходів (плавальні басейни тощо). Велику кількість води потребує сільське господарство.
 • Вступ до аутоекології (екології особини). Основні закони
  Екологія розвивалася нерівномірно і розпочиналася з найпростішого. З-поміж усіх інших її частин першою виникла аутоекологія (існує варіант назви "аутекологія"), яка вивчає взаємовідносини окремого живого організму з довкіллям. У цьому визначенні термін "довкілля" тотожний поняттю "середовище проживання (життя)". Отже, він означає ту частину біосфери, впливу якої зазнає конкретний організм. Очевидно, що для сучасної людини йдеться практично про всю поверхню Землі, а для карася — про той ставок, у якому він плаватиме, доки його не з'їсть щупак чи не впіймає рибалка. У біосфері вирізняють чотири основні середовища проживання: • водне; • ґрунтове;
 • Вступ до екології людини
  ПЛАН 1. Передумови виникнення науки “Екологія людини”. 2. Визначення “екології людини” як науки; місце екології людини серед підрозділів сучасної екології, об’єкт дослідження і основні завдання екології людини. 3. Методи дослідження екології людини. 4. Зв’язок екології людини з іншими дисциплінами. 5. Поняття про гігієнічне нормування, гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні і дози, максимально допустиме навантаження. Високий рівень концентрації промисловості та сільського господарства, екологічно необґрунтована господарська діяльність призвели до того, що Україна нині є однією з найбільш екологічно неблагополучних країн Європи. Значно погіршила ситуацію найбільша у світі ядерна аварія на Чорнобильській
 • Вступ до екологічної етики
  Що таке екологічна етика В міру ускладнення суспільних відносин у людському суспільстві виникла необхідність конкретизації тих чи інших моральних норм, правил стосовно певних сфер повсякденного життя людини. Так стали формуватись різні напрямки прикладної етики — політична етика, журналістська етика, медична етика, екологічна етика. Екологічна етика пропонує і захищає систематичну і всебічну концепцію моральних взаємовідносин між людьми і природою. Екологічна етика припускає, що людська поведінка стосовно природи може спрямовуватись і спрямовується моральними нормами. Теорія екологічної етики в цьому випадку повинна: 1) пояснити, що це за норми; 2) пояснити, стосовно кого чи до чого люди несуть моральну відповідальність; 3) показати, чим обґрунтована ця відповідальність.
 • Втручання людини в стійку екологічну систему
  Втручання людини в стійку екологічну систему Уперше вчені дійшли висновку про те, що люди можуть зникнуть як вид завдяки власним «зусиллям», досліджуючи наслідки передбачуваного ядерного конфлікту. Коли його загроза зменшилася, людство заспокоїлося. Однак слід враховувати, що енергія вибуху всіх термоядерних зарядів менша за енергію, яка виробляється енергетичними установками світу всього лише протягом року. Щороку людина намагається змінити щось на своїй планеті. Це й переміщення гігантських мас речовини, порушення величезних ділянок незайманої поверхні суші, що приводить до зникнення численних видів тварин і рослин. Чимраз більше зростає радіоактивний фон. Люди помічають, що навколишнє середовище швидко змінюється, але дотепер вірять у казки, ніби можуть
 • Вчення про навколишнє середовище – інтегральна наука
  ПЛАН: 1. Вступ………………………………………………………………………………… .3 2. Основи вчення про охорону навколишнього середовища…………………… .5 2.1. Передумови виникнення охорони навколишнього середовища……………… 6 2.2. Структура вчення про охорону навколишнього середовища…………………….8 2.3. Правові аспекти охорони природи………………………………………………… 10 3. Висновки…………………………………………………………………………… 13 4. Використана література……………………………………………………………14 1. В С Т У П. Відповідно до статті 16 Конституції України, якою визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильскої катастрофи, збереження генофонду українського народу є обов¢язком
 • Генетично модифіковані організми
  Звідки взялись генетично модифіковані організми? Історія появи і розвитку ГМО Під час "холодної війни" військові кола обох супердержав - США і СРСР покладали неабиякі надії на біологічну зброю нового типу. Ця зброя мала бути набагато ефективнішою, ніж термоядерна. Вона не знищувала би території та індустрію, а впливала би тільки на населення. До цієї зброї відносились і штучні, генетично модифіковані організми. Тобто, такі організми, що містили гени штучно створені, або запозичені в інших організмів. Це відкривало грандіозні перспективи, а саме створення вірусів і рослин, котрі би знижували імунітет людей, несли нові хвороби, від яких не було би ні природного захисту, ні ліків. Після закінчення "холодної війни",
 • Геоекологічні особливості зональних геосистем
  ПЛАН 1. Принципи класифікації геосистем (ландшафтів). 2. Геоекологічна характеристика полярних та приполярних ландшафтів. Незважаючи на неповторність і особистість кожного із ландшафтів не виключена якісна подібність між ними. Порівняння ландшафтів дозволяє встановити групи ландшафтів, принципово близькі за походженням, структурою, динамікою і іншими ознаками. Класифікація – це універсальна загальнонаукова процедура без якої дослідження не вважається завершеним. При її розробці узагальнюється і осмислюється вся палітра фактів, що відносяться до досліджуваних об’єктів. В класифікації знаходить своє вираження синтез закономірностей розвитку, будови функціонуванню, розміщення в тому числі і ландшафтів. Велике прикладне значення
 • Геоекологія. Біогенний обіг речовин і абіотична міграція
  ПЛАН 1. Коротка історична довідка 2. Особливості біогенного бігу речовин 3. Абіотична міграція речовин літосфери 4. Типологія геосистем за особливостями біогенного обігу та абіогенної міграції речовин Коротка історична довідка. Концептуальні основи аналізу продуційного процесу в екосистемі заклав Р. Шелфорд (1913), обгрунтувавши концепцію трофічних рівнів. На цій основі в екології досліджуються як енергетичні потоки так і процеси продукування біомаси, оскільки енергія по трофічній сітці передається з продукцією. Історію цього питання подано в § 3.2. До неї слід лише додати, що вперше балансову модель продуційного процесу запропонував у 1932 р. П. Бойсен-Йєнсен, а в подальшому балансовий підхід аналізу, продуктивності розвинули Р. Уіттекер, Н.
 • Геоекологія. Вологообіг в ландшафті (геосистемі)
  ПЛАН 1. Коротка історична довідка 2. Вологообіг в ландшафті широколистяного лісу 3. Показники інтенсивності вологгобігу і його структура 4. Типологія геосистем за особливостями волого обігу. Коротка історична довідка (за М.Д. Гродзинським). Дослідженнями водного режиму займалось багато визначних ландшафтознавців та екологів – Л. Г. Раменський, Г. М. Висоцький, Г. Еленберг, П. С. Погребняк та ін. Вони встановили основні закономірності потоків вологи в природних системах, розробили принципи класифікації водних режимів місцезростань, індикації умов зволоження за рослинним покривом. З комплексних географо-екологічних позицій дослідили водний режим ґрунту А. А. Ізмаїльський, А. А. Роде та інші ґрунтознавці, рослин – Р. Слейчер. Завдяки організації
 • Геоекологія. Питання оптимізації геосистем
  Ландшафтно-екологічні пріоритети та критерії оптимальності геосистем Оптимізація геосистем – це дії, спрямовані на переведення геоcистем у стани, в яких вони здатні максимально ефективно виконувати задані функції, не зазнаючи при цьому небажаних змін протягом невизначено довгого часу. Геосистему можна оптимізувати в різних напрямах – до максимально ефективного виконання нею деякої виробничої функції (наприклад, аграрної), максимізації її пейзажної привабливості, максимального збереження та відтворення первісного природного стану тощо. Нерідко ці напрями (цільові функції оптимізації) перебувають у протиріччі між собою або ж повністю несумісні (як, наприклад, виробнича гірничовидобувна та заповідна). Тому першим етапом оптимізації геосистем
 • Геоекологія. Стійкість геосистем до антропогенних впливів
  ПЛАН 1. Загальні форми стійкості геосистем. 2. Показники стійкості геосистем та основні методи їх оцінювання. 3. Картографування і типологія геосистем за стійкістю. Своєрідність статусу проблеми стійкості в ландшафтній екології полягає в її центральному значенні одночасно в концептуально-теоретичному, прикладному та міждисциплінарно-комунікативному аспектах. Більшість сучасних трактувань поняття стійкості зводиться до розміщення цієї властивості як такої, що реалізується у різних формах. У більшості концепцій форми стійкості визначені нечітко, дублюючи одна одну. Категорія “стійкість” набуває конкретності, якщо задані: - зміни, що описують геосистему і простір її станів; - області цього простору, зміни станів
 • Геоекологія. Техногенез та його вплив на геосистеми
  ПЛАН 1. Основні поняття і показники техногенезу. 2. Районування території України за показниками техногенного впливу. 3. Накопичення в ландшафті продуктів техногенезу. Формування геохімічних аномалій. Техногенез – сукупність геохімічних і геофізичних процесів, пов’язаних з діяльністю людини. В геохімічному аспекті техногенез включає: - Видобуток хімічних елементів із природного середовища; - Перегрупування хімічних елементів, зміну хімічного складу сполук створення нових хімічних елементів; - Розсіювання залучених в техногенез елементів в навколишньому середовищі. Негативний вплив техногенезу об’єднується поняттям – забруднення природного середовища. Забруднення пов’язують з періодичним коливанням концентрації хімічних елементів.
 • Геолого-географічні аспекти екології
  Популярність екології останнім часом стрімко зростає. В обговорення екологічних проблем вслід за представниками зацікавлених наук втяглись і широкі громадські кола, в тому числі радіо, друковані засоби масової інформації, телебачення. При цьому об'єкт, предмет і задачі екології кожен розуміє по-своєму, від чого терміни "екологія", "екологічне дослідження" стали вживатись надзвичайно широко, часто-густо без будь-якої на то потреби, втратили своє визначення і навіть свою сутність. Спочатку екологія виділилась
 • Гігієнічне і епідеміологічне значення грунту. Значення грунту в поширенні інфекційних хвороб і гельмінтозів. Самоочищення грунту
  ПЛАН 1. Гігієнічне і епідеміологічне значення грунту. 2. Значення грунту в поширенні інфекційних хвороб і гельмінтозів. 3. Самоочищення грунту 4. Список використаної літератури 1. Серед складових біосфери, які оточують людину, особливе місце займає літосфера. Під дією фізичних, хімічних і біологічних фак­торів у природі з неорганічних геологічних порід і залишків органі­чного світу утворився природний зовнішній покрив землі - грунт. Грунт являє собою комплекс мінеральних і органічних части­нок, заселених великою кількістю мікроорганізмів. Мінеральними компонентами грунту є дрібні частки материнських гірських порід. Органічна частина складається з рослинних і тваринних організмів та їх залишків, які перебувають на різних
 • Гідроекологічні аспекти аквакультури риб
  У сучасних умовах, за техногенної трансформації довкілля та зростаючого антропогенного тиску на гідроекосистеми, постає проблема раціонального використання їх біопродукційного потенціалу. Так раніше багаточисельні види тварин, що мали велику біомасу і були джерелом високоякісного білку, зараз знаходяться у занепаді, а деякі зовсім зникли з багатьох водойм. Це у першу чергу стосується риб як прісноводних так і прохідних та морських. У результаті порушився усталений баланс у гідроекосистемах, недовикористовуються кормові ресурси, нарощують чисельність малоцінні або шкідливі види тварини. Виправити становище можна лише уведенням в аквакультуру шляхом акліматизації та реакліматизації нових видів риб та тих, що
 • Гірські виробки
  Гірські виробки (вибірки) - це порожнини в земній корі, які утворюються внаслідок ведення гірських робіт. Гірську виробку обмежують поверхні: верхня - покрівля виробки, нижня - підошва виробки, бокові - боки виробки. Поверхня виробки, яка в процесі ведення гірських робіт пересувається в товщі порід, називається вибоєм. Вибій у пустих породах називається прохідницьким, а в корисній копалині - очисним. Частина простору виробки, яка прилягає до вибою, називається привибійним простором. Складність процесів видобування із надр корисних копалин зумовлює необхідність проходження в земній корі виробок різноманітного характеру і властивостей. Для вирішення питань проектування, економічних та інших оцінок, будівництва, експлуатації та ремонту гірських виробок, а їх класифікують за різними
 • Глобальне потепління і наслідки для України
  Парниковий ефект та парникові гази, основні джерела та поглиначі парникових газів Останні роки ми помічаємо потепління клімату. Літо стає жаркішим, зима – м’якшою. Вчені помітили, що в останні 100-130 років наша атмосфера помітно потеплішала і цей процес невмолимо продовжується, середня температура вперто повзе вверх. Лише за останні 100 років середньорічна температура підвищилась щонайменше на 0,3-0,6оС. Глобальне потепління пояснюють так званим парниковим ефектом. Суть його полягає в наступному. Земля отримує енергію Сонця в основному у видимій частині спектру, а сама, оскільки є набагато більш холодним тілом, випромінює в космічний простір головним чином інфрачервоні промені. Але багато газів, які знаходяться в атмосфері –
 • Глобальні екологічні проблеми людства
  ПЛАН Вступ 1. Зміни в атмосфері 2. Забруднення водних ресурсів 3. Забруднення земної поверхні 4. Винищення лісів 5. Проблеми тваринного світу Література Вступ У ХХ столітті широкого поширення набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Несприятливі екологічні явища перетворились в суттєвий елемент життєдіяльності людства, здійснюючи відчутний вплив на різноманітні сторони людської діяльності: економіку і політику, моральний стан і здоров`я людини, і багато, багато іншого . У цьому розділі я спробую
 • Глобальні екологічні проблеми
  У ХХ столітті широкого поширення набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Несприятливі екологічні явища перетворились в суттєвий елемент життєдіяльності людства, здійснюючи відчутний вплив на різноманітні сторони людської діяльності: економіку і політику, моральний стан і здоров`я людини, і багато, багато іншого . У цьому розділі я спробую розкрити ряд несприятливих екологічних процесів, показати масштаби їх розвитку і довести, що ці екологічні проблеми вимагають їх вирішення, вони не можуть чекати. Адже нині цивілізація стоїть ніби на лезі бритви, що кожної секунди загрожує їй зірватися в безодню. Людство балансує на найтоншій грані між буттям і небуттям. І ця критична
 • Глобальні екологічні проблеми планети Земля
  У ХХ столітті широкого поширення набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Несприятливі екологічні явища перетворились в суттєвий елемент життєдіяльності людства, здійснюючи відчутний вплив на різноманітні сторони людської діяльності: економіку і політику, моральний стан і здоров`я людини, і багато, багато іншого . У цьому розділі я спробую розкрити ряд несприятливих екологічних процесів, показати масштаби їх розвитку і довести, що ці екологічні проблеми вимагають їх вирішення, вони не можуть чекати. Адже нині цивілізація стоїть ніби на лезі бритви, що кожної секунди загрожує їй зірватися в безодню.
 • Глобальні екологічні проблеми Землі
  ПЛАН 1. Вибухоподібні збільшення народонаселення 2. Кислотні дощі Використана література 1. Вибухоподібні збільшення народонаселення Природний приріст - це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатним у разі перевищен­ня народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від наро­джуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення. Залежно від соціально-економічних умов життя людей, співвідношення показ­ників народжуваності, смертності та природного приросту складається по-різно­му. Для населення країн, що перебувають на низьких рівнях економічного роз­витку, характерні високі
 • Глобальні екологічні проблеми, раціональне використання ресурсів
  Відомо, що природа — єдина і неподільна, а сучасне господарство — результат взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, господарство і природа — взаємопов'язані, зв'язок цей має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів — взаємозалежні. Ця порівняно проста теза є відправною щодо розуміння низки глобальних екологічних проблем. На жаль, упродовж тисячоліть людина посилено втручалася в природу, не дбаючи про підтримку в ній рівноваги. Особливо ускладнилися відносини суспільства і природи в XX ст., коли в процесі науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Через різке збільшення кількості населення, інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію на планеті господарські навантаження стали перевищувати здатність екологічних
 • Глобальні проблеми людства
  Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «гло­бус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші і настійні загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Серед них: - запобігання світової термоядерної війни; - подолання зростаючого розриву в рівні економічного і куль­турного розвитку між розвинутими індустріальними країна­ми Заходу і країнами, що розвиваються, усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності; - забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними для цього природними ресурсами; - подолання екологічної кризи; - припинення «демографічного вибуху» у країнах, що роз­виваються, і демографічної кризи в розвинутих країнах через більш раціональне регулювання народжуваності; -
 • Глобальні проблеми сучасності, їх природа, шляхи вирішення
  Глобальні проблеми, які постали перед народами різних країн, виникли в різних сферах життєдіяльності людей. В одному випадку мова йде про ті чи інші сторони розвитку продуктивних сил, стан і якість навколишнього середовища, в іншому — про кардинальні питання зовнішньої і внутрішньої політики, в третьому — про стосунки людини і суспільства тощо. Глобальні проблеми загострились настільки, що без них неможливо нині скласти реалістичне уявлення про сучасні тенденції суспільного розвитку, про майбутнє людства. Що охоплюється поняттям "глобальні проблеми"? Які характерні ознаки дають змогу говорити про них як про явище особливе, що стосується всього людства? Відповіді на ці запитання важливі не лише в теоретичному, а й у практичному плані. Від того, які саме проблеми будуть
 • Головні всепланетні процеси за К. В. Корсаком
  Наведемо складений К. В. Корсаком розширений перелік головних всепланетних процесів, з яких ми згадали лише незначну частину. Він не претендує на абсолютну повноту і містить лише формулювання і короткі пояснення. 1. Серед політичних явищ передує прискорення демократизації соціального устрою і звуження поля застосовності традиційних класично-силових засобів збереження суспільної стабільності або вирішення будь-яких складних політичних та економічних проблем. На базовому рівні це означає перехід від менталітету індивідуальної підпорядкованості ("людина-гвинтик") до усвідомлення кожним громадянином сучасної розвиненої демократичної держави власної автономії, свободи і відповідальності. Саме це ми вважаємо глибинним
 • Головні екосистеми землі
  ПЛАН 1. Поділ екосистеми за продуктивністю. 2. Екосистеми з схожим типом рослинності визначений схожими кліматичними умовами: степи, тундра, тропічні ліси, пустелі. 1. ПОДІЛ ЕКОСИСТЕМИ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЬ. Всі екосистеми, що існують поділяють на природні і штучні. Такий поділ створення у зв’язку з наростаючим впливом людей і в залежності від того, який об’єм створюваної продукції, їх класифікують. Автором є Уїтеккер, 1975 р. 1. Екосистеми найвищої продуктивності від 2-300 г на м2, належать тропічні вологі ліси, всі тропіки. 2. Екосистеми високої продуктивності в межах від 1 до 2000 г/м2 на рік. Листяні ліси , та луки по мірної
 • Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля. Класифікація забруднення довкілля
  ПЛАН Вступ 1. Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля 2. Поняття забруднення. Класифікація забруднень довкілля Висновки Список використаної літератури Вступ У довкіллі, що оточує організми, розрізняють абіотичні, біо­тичні і господарські людські фактори, які, переплітаючись, створюють ком­плекс умов, де живуть організми. Абіотичні фактори визначають­ся елементами неживої природи, їх фізичним станом, хімічним скла­дом. Біотичні фактори, створюються сукупністю живих організмів, які є в середовищі, а господарські фактори зумовлені присутні­стю людини та її трудовою діяльністю. Поки об'єми суспільного виробництва були відносно невели­кими, біосфера як активна саморегулююча система
 • Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля. Класифікація забруднення довкілля
  ПЛАН Вступ 1. Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля 2. Поняття забруднення. Класифікація забруднень довкілля Висновки Список використаної літератури Вступ У довкіллі, що оточує організми, розрізняють абіотичні, біо­тичні і господарські людські фактори, які, переплітаючись, створюють ком­плекс умов, де живуть організми. Абіотичні фактори визначають­ся елементами неживої природи, їх фізичним станом, хімічним скла­дом. Біотичні фактори, створюються сукупністю живих організмів, які є в середовищі, а господарські фактори зумовлені присутні­стю людини та її трудовою діяльністю. Поки об'єми суспільного виробництва були відносно невели­кими, біосфера як активна саморегулююча система
 • Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля
  В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємов­ідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними. До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань
 • Грунт як об’єкт аналізу та контролю
  План 1. Ґрунт як об’єкт аналізу та контролю: 1) історичні аспекти в дослідженні ґрунтів; 2) фактори формування, структура та текстура ґрунту; 3) ґрунт в умовах урбанізованої системи. 2. Забруднення ґрунтів. 1. 1) Ґрунт як субстрат існування рослин та об'єкт землеробства цікавив ще античних дослідників. У Арістотеля і Теофраста ґрунти поділені на чудові, добрі, родючі, прийнятні, виснажені, бідні і безплідні. Наприкінці XVIII ст. і в першій половині XIX ст. у Західній Європі виникло дві концепції про ґрунт: аґроґеологічна й агрокультурхімічна. Прихильники першого напряму розглядали ґрунт як крихку гірську породу, яка утворюється зі щільних гірських порід під впливом вивітрювання. Рослинам відводилась пасивна
 • Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження
  Земля, грунт є основою сільськогосподарського виробництва та лісового господарства. На землі вирощують зернові, технічні та лі­сові культури, кормові трави, сади і ягідники. Сільськогосподарське виробництво забезпечує людину продуктами харчування, а про­мисловість — різноманітною сировиною. Кількість і якість продуктів харчування залежить від обробітку грунту, підживлення рослин тощо. Грунти - органічно-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності живих організмів, води, повітря, сонячного тепла й світ­ла. Ці природні утворення характеризуються родючістю, забезпе­чують рослини поживними речовинами (калієм, вуглецем, азотом, фосфором тощо) і всім необхідним для їхньої життєдіяльності. Грунти виконують активну фільтруючу роль у очищенні природ­них і стічних вод. Грунтово-рослинний
 • Грунти, як основний компонент літосфери. Джерела забруднення грунтів. Еволюція біосфери
  ПЛАН 1. Еволюція біосфери. 2. Грунти, як основний компонент літосфери. Джерела забруднення грунтів. 3. Екологічна експертиза, її завдання та об”єкти експертизи. У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами. Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними
 • Ґрунти: деградація, забруднення, сміття
  Чому ґрунти мають різну родючість? Серед усіх близьких до себе за розмірами живих істот людина відзначається рекордно різноманітним апетитом. Якщо панда може їсти лише листя і пагони бамбука, то люди з прадавніх часів споживали все — від водоростей і комах до горіхів і мамонтів. Цього вистачало в умовах малої кількості людей, але коли їх стало більше, то довелося засвоїти кероване вирощування і тварин, і збіжжя. Відтоді найбільшим багатством почали вважатися ґрунти суходолу, які у нашій мові не випадково називаються іменем усієї планети (земля - Земля). Ось уже приблизно півтисячі поколінь людей загортають у землю насіння чи висаджують у неї паростки тих рослин, які становлять основу їх щоденного харчування. Потім минають тижні чи місяці чекання, звертання
 • Де знайти чисту енергію?
  Чому енергія необхідна для життя? Існування сучасної цивілізації залежить від багатьох джерел енергії. Щодня завдяки паливним корисним копалинам ми добираємось на роботу, готуємо їжу або освітлюємо, обігріваємо чи охолоджуємо помешкання. Згідно з повідомленням Інституту світових ресурсів, „90 відсотків енергії, які виробляють у світі, припадає на” паливні корисні копалини. У звіті цього ж Інституту за 2000 рік було сказано: „Сьогодні основним джерелом енергії є нафта. Вона забезпечує 40 відсотків виробітку енергії, вугілля – 26, природний газ – 24”. У часописі „Біонауки” (англ.) зазначалось: „Кожного року пересічний американець використовує на різні потреби . приблизно 93 000 кіловат-годин електроенергії. Ця кількість еквівалентна 8000 літрів нафти”. В Австралії,
 • Деградація грунтів, причини, їх виникнення і шляхи запобігання
  Деградація грунтів - погіршення корисних властивостей та родючості грунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів. Деградація земель - природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів. Забруднення грунтів - накопичення в грунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості. Головною з причин деградації грунтів є людська діяльність (антропогенне втручання). Людство чисельністю понад 5 млрд. чоловік і щорічним приростом 80-85 млн., оволодівши різними технологіями для забезпечення бажаних для себе благ і життєвого комфорту, змінює природу планети вже в глобальному вимірі. Не усвідомлюючи
 • Демографічні проблеми і можливості біосфери
  В XX столітті навколишнє середовище нашої планети неухильно погіршується внаслідок антропогенного впливу Люди вже не спроможні адаптуватися до цих швидких глобальних змін. Крім того, постала проблеми демографічного вибуху і обмеженості природних ресурсів та життєвого простору земної кулі. Існує багато свідчень локальних, регіональних та глобальних змін в біосфері. Одним з найважливіших показників них змін с зростання і соціаліза­ція населення. Протягом останніх 150 років населення Землі зростає дуже швидкими темпами. Про це свідчать факти, адже на початку нашого літочислення кількість населення Землі сягала 250 млн. осіб. Тільки близько 1830 рою вона досягла 1 млрд. осіб, у ІКУО рот вона становила 1,6 млрд. Однак у 193" році па Землі
 • Демографічні проблеми людства на планеті
  Навколишнє природне середовище в ширшому розумінні – космічний простір, а в вужчому – біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери, що взаємозв’язані складними біогеохічними циклами міграції речовин і енергії. Земля_ одна з планет Сонячної системи, найбільша з планет земної групи (Меркурій, Венера, Марс, Земля), середній радіус – 6371 км, відстань до Сонця – 150 млн. км, маса Землі становить 1/330000 маси Сонця. Сонце – це найголовніша зірка сонячної системи, температура поверхні близько 6000оС. Земля отримує всього одну двомільярдну частину сонячного випромінювання. Цього досить, щоб обігріти Землю та постачати необхідною енергією весь рослинний та тваринний світ. Атмосфера – це газова оболонка Землі, яка обертається
 • Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
  ВСТУП Як свідчить досвід передових країн світу, проводити ефективну екологічну політику в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядала проблема охорони довкілля в Україні новій державі яка переживає глибоку системну кризу. Тим не менш екологічна реформа в Україні розпочалася майже одночасно з проголошенням незалежності. В основу формування державної екологічної політики було покладено базовий принцип згідно з яким екологічна безпека держави стає важливим елементом і складовою національної безпеки. Положення, що розвивають цей принцип було закріплено цілою низкою законів та документів включно із Конституцією України. Розроблені Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Концепція та Основні напрями
 • Державний заповідник Дунайські плавні
  Дунай, друга після Волги річка за довжиною в Європі (2850 км) із загальним перепадом рівня води 678 м, утворює одну з найбільших у світі дельту за площею близько 5000 км2. Дельта має ряд рукавів, найбільші з яких Кілійський, Сулинський (головний судохідний) та Георгіївський. З природоохоронного погляду район дельти — один з небагатьох природних малопорушених в Європі середовищ, яке при цьому є також наймолодшою геоморфологічною формацією континенту. Тут відбуваються велетенська і безперервна трансформація ландшафтів, рельєфу, ґрунтового покриву, зміна конфігурації окремих островів, проток, озер, єриків, намивання нових островів, кіс протягом багатьох століть. У дельті діють три основні сили, які істотно впливають на процеси її формування. Це боротьба між суходолом
 • Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив тес
  У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії – період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації зростання низьке негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою. Образно кажучи, до розвитку глобальної екологічної соціально-економічної кризи, які сьогодні загрожують існуванню нашої цивілізації, призвели кілька “вибухів”: демографічний, тобто надзвичайно швидке, вибухоподібне зростання кількості населення Землі за останнє століття, промислово-енерготехнічний і викликаний першими двома вибух насильства над природою. Розглянемо детальніше. Близько 500 млн. автомобілів щорічно
 • Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу
  Глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною та природою, що пов'язане з невідповідністю виробничих сил та виробни­чих відносин в людському суспільстві ресурсним можливостям біосфери, називають екологічною кризою. Кризи за своєю природою зворотні, тоді як перехід кризових явищ в екологічну катастрофу означає необоротний характер змін, що відбулися, В Україні розрізняють дві категорії регіональних несприятливих екологічних ситуацій-екологічна катастрофа, в результаті якої гине велика кількість живих організмів і це веде до економічних збитків, та екологічна небезпека, при якій з'являються ознаки несприят­ливих змін, що ставлять під загрозу здоров'я людини, стан природних об'єктів та госпо­дарську діяльність. Кризи, катаклізми та інші
 • Джерела забруднення атмосфери
  Атмосферне повітря забруднюється різними газами, дрібними часточка­ми і рідкими речовинами, які негативно впливають на живі істоти, по­гіршуючи умови їх існування. Джерела його забруднення можуть бути природними і штучними (антропогенними): Рис.3.Штучні та природні джерела забруднення атмосфери Природне забруднення атмосфери. У нормі природні джерела за­бруднення не спричинюють істотних змін повітря. Інтенсивне поши­рення певного природного джерела забруднення на певній території (викиди попелу і газів вулканами, лісові і степові пожежі) можуть ста­ти серйозною причиною забруднення атмосфери. Так, під час виверження вулкана
 • Джерела забрудненого середовища
  Загальноприйнятим методом охорони праці вже багато років є використан­ня системи техніки безпеки Це сприяє створенню машин та інструментів, в роботі з якими виключена небезпека для людини, а також розробці спеціальних засобів захисту, які охороняють людину від небезпеки в процесі праці. Чому ж люди, яким від народження властивий інстинкт самозбереження, так часто стають винуватцями своїх травм? Перша причина витікає вже з аналізу еволюції людини. Якби була можливість наочно порівняти сучасну людину з тою. яка жила 20-30 тисячоліть тому, можна було б помітити, що за цей період людина зовні майже не змінилася. Більше того, деякі її фізичні якості, можливо, навіть погіршилися: знизилася гострота зору і слуху, немає тієї сили і витривалості, що були колись. І незважаючи на це, людина
 • Динаміка угруповань. Поняття про угруповання
  Угруповання і неживе середовище функціонують разом як екологічна система (екосистема). Угрупованню відповідає термін біоценоз, а екосистемі - біогеоценоз. Таким чином накладаються не тільки два терміни - екосистема (запропонований А.Тенслі) і біогеоценоз (запро­понований В.М.Сукачовим), а й два дещо різних підходи. Екосистемою, наприклад, може бути, за широким трактуванням західних учених, і оке­ан, і крапля води. В уявленні В.М. Сукачова, біогеоценоз - це екосисте­ма в межах конкретного фітоценозу. Рис. Схема будови біогеоценозу (за В.М.Сукачовим) З екологічної точки зору критеріями виділення
 • Діяльність уряду України в галузі екології
  План 1. Положення про діяльність Мінекобезпеки України. 2. Основні напрямки діяльності Мінекобезпеки України. 3. Еколого-економічна політика. 4. Реформування та вдосконалення системи управління природокористуванням. 5. Екологічна безпека. 6. Ядерна та радіаційна безпека. 7. Міжнародна діяльність. 8. Підсумки. Положення про діяльність Мінекобезпеки України Міністерство охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки (Мінекобезпеки) України організовує свою діяльність відповідно до Положення про Міністерство, затвердженого Указом Президента України від 10 лютого 1995 року. Основними завданнями Мінекобезпеки є: · проведення державної екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої
 • Дніпровсько-Орільський природний заповідник
  Розташування: Дніпропетровська область, Дніпропетровський і Петриківський райони Площа: 3766,2 га Підпорядкування: Державний комітет лісового господарства України Поштова адреса: 49054 м. Дніпропетровськ, вул. Полетаєва, 2 Тел./факс: (0562) 93-90-39, 93-70-71 E-mail: dopz@ua.fm Дніпровсько-Орільський природний заповідник створено постановою Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1990 року № 262 на базі загальнозоологічного та орнітологічного заказників "Таромський уступ" та "Обухівські плавні". Заповідник створено з метою збереження унікального ландшафту долини середнього Дніпра
 • Довготні відмінності в розподілі озону в атмосфері
  Представлено результати порівняння загального вмісту озону в атмосфері північної півкулі по широтних 5-градусних зонах Американського, Атлантичного, Європейського і Сибірського секторів. Довготний розподіл загального вмісту озону (ЗВО) в атмосфері північної півкулі вивчався нами на прикладі порівняння середньомісячних і середньорічних значень ЗВО по широтних 5-градусних зонах Американського, Атлантичного, Європейського і Сибірського секторів. Дані спостережень ЗВО в атмосфері регулярно, починаючи з 1960 р., друкуються у бюлетені [1], який видається спільно
 • Дослідження морфофізіологічних параметрів ялини європейської (Picea abies (L.)Karst.) за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях
  Надходження оксидів сульфуру та нітрогену з антропогенних джерел збільшує кількість кислотних опадів в 10-100 разів у порівнянні з природними умовами. Відомо, що навколо потужних джерел викидів кислотних газів утворюються техногенні пустелі, збіднені рослинністю. Це свідчить про негативний вплив забруднювачів повітря на види рослин, що входять до складу фітоценозу. Водночас важливим аспектом дії кислотних дощів є збільшення концентрації рухомих форм алюмінію у грунті, що є причиною ушкоджень кореневої системи рослин [1,2]. Мета роботи – дослідити морфофізіологічні параметри ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: ·
 • Дунайський біосферний заповідник
  Розташування: Одеська область, Кілійський та Татарбунарський райони Площа: 50252,9 га Підпорядкування: Національна академія наук України Поштова адреса: 68355 Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Татарбунарського повстання, 132 а Тел./факс: (04843) 4-46-19; 3-11-95 Е-mail: reserve@it.odesa.ua У 1973 р. у складі Чорноморського державного заповідника було створено філію "Дунайські плавні", яку постановою Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1981 р. № 203 було реорганізовано у самостійний державний заповідник.
 • Духовний вплив природи на людину
  Природне середовище було, є і буде незмінним партнером людини в їх повсякденному житті. Ми черпаємо із скриньки природи всі наші багатства. Природа, її краса і велич залишаються нашим головним скарбом, нашою святинею, якій непідвладні час, мода… В.О.Сухомлинський стверджував, що сама по собі природа не розвиває і не виховує. Залишивши дитину наодинці з нею, годі сподіватись, що вона під впливом навколишнього середовища стане розумною, глибоко морально, непримиренною до зла. Однак разом з культурою, людським впливом проявляється сила настільки сильно, що неможливо це не помічати. Тільки активна взаємодія з природою здатна виховувати найкращі людські якості. Свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки при наявності екологічної культури, широких екологічних
 • Еволюція антропогенної діяльності та взаємодія людини з біосферою. Парниковий ефект. Корисні копалини України
  ПЛАН 1. Еволюція антропогенної діяльності та взаємодія людини з біосферою. 2. Парниковий ефект. 3. Корисні копалини України. 1) Близько 600 млн. років тому на планеті Земля з'явилися перші багатоклітинні організми (вважають, що саме тоді для цього скла­лися сприятливі умови - вміст кисню в атмосфері досяг 3-4 %), і одразу відбувся еволюційний вибух - виникли нові форми жит­тя - губки, черви, корали, молюски, а також предки перших рослин і тварин, які в палеозойську еру заповнили всі акваторії й вийшли на континенти. Розвиток земної рослинності зумовив збільшення кисню в атмосфері та поживних речовин в ґрунтах, а також появу більших тварин. Активно змінювався склад поверхні Землі, атмос­фери,
 • Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища
  Близько 600 млн. років тому на планеті Земля з'явилися перші багатоклітинні організми (вважають, що саме тоді для цього скла­лися сприятливі умови - вміст кисню в атмосфері досяг 3-4 %), і одразу відбувся еволюційний вибух - виникли нові форми жит­тя - губки, черви, корали, молюски, а також предки перших рослин і тварин, які в палеозойську еру заповнили всі акваторії й вийшли на континенти. Розвиток земної рослинності зумовив збільшення кисню в атмосфері та поживних речовин в ґрунтах, а також появу більших тварин. Активно змінювався склад поверхні Землі, атмос­фери, гідросфери, виникла біосфера. Величезне значення мав біологічний обмін речовин. Подальший процес еволюції живих організмів призвів до появи людини - най­вищого біологічного виду, який, розвиваючись, дедалі більше впли­вав
 • Еволюція взаємозв’язків людини та довкілля
  ЗМІСТ ВСТУП 1. Історія формування навколишнього середовища. Перші люди; 2. Зв’язок людини та природи; 3. Залежність стану довкілля від діяльності людини; 4. Залежність здоров'я людини від якості природного середовища. Урбанізація; 5. Вплив діяльності людини на тваринний і рослинний світ ЗАКЛЮЧЕННЯ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Матеріали для даного реферату – це підібрані з літературних джерел, опублікованих у видавництвах або взяті взяті зі сторінок інтернету. Всі процеси в біосфері взаємозалежні. Людство - лише незначна частина біосфери, а
 • Екологiя та безпека життя людини
  Питання виживання нацiї сьогоднi повнiстю залежить вiд гармонiї людини, природи, космосу в цiлому. Сьогоднi, як нiколи, стає актуальним розглядати людину (її розвиток, здоров'я, моральнiсть, духовнiсть) в тiсному зв'язку з оточуючим середовищем, з реальним навколишнiм середовищем. Живий органiзм – це основна складова екологiї суспiльства. Без гармонiї природи – людини – космосу – неможливий нормальний, здоровий розвиток людини. Для розумiння проблем людини, її екологiї необхiдно досягти високого освiтнього рiвня людини, її морального i духовного стану. Питання взаємозв'язку мiж людиною i природою особливо актуальнi у зв'язку з тим важким екологiчним станом, який сьогоднi склався в українi. Одним iз очевидних критерiїв екологiчного стану
 • Екологізація енергетики
  Традиційно людство для отримання енергії користувалося лише двома джерелами. Спочатку це було спалювання деревини, пізніше — викопного палива, їх лише частково доповнювало використання енергії текучої води. Отримання енергії за рахунок спалю­вання викопного палива супроводжується значним забрудненням природного середови­ща. Тому наприкінці XX століття було висунуто на порядок денний пошук альтернативних засобів отримання енергії — перш за все, електрики та тепла. Але як традиційні, так і альтернативні енергоджерела мають свої плюси та мінуси з точки зору екології. Атомна енергетика. Атомні електростанції (АЕС) мають чимало уявних переваг: займають мало площі, маловідходні, у них немає безпосередніх викидів пилу, вуглекис­лого газу, окислів сірки та азоту і т.п. Паливо, на
 • Екологічна безпека гідросфери
  ПЛАН Вступ 1. Забруднення гідросфери 2. Антропогенний вплив на ґрунтові води 3. Наслідки забруднення гідросфери 4. Охорона водних ресурсів 5. Методи очистки стічних вод 6. Використання води в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Світові запаси води на Землі величезні. Проте, це пере­важно солона вода Світового океану. Запаси прісної води, потреба лю­дей у якій є особливо великою, незначні (35029,21 тис. км3) і вичерпні. У багатьох місцях планети відчувається нестача її для зрошення, потреб промисловості, пиття та інших побутових потреб. Більшість прісної води сконцентрована в льодовиках Антарктиди та Гренландії.
 • Екологічна гра: Рослинний і тваринний світ в Океанії та Австралії, їх захист
  Рослинний і тваринний світ в Океані Екологічна гра Мета гри. Необхідність охорони океанічних вод від забруднення Діалог риб – глибоководної Долопіхтіса і риби - Лоцмана, яка живе в поверхневих шарах води океану. Глибоководна риба – вудильник Долопіхтіс вирішила побувати в інших місцях. “Хіба ж можна все життя прожити у пітьмі? Треба зробити подорож на поверхню і подивитись, як там живуть”. Піднімаючись, риба дивувалася змінам, які відбуваються з водою. Вона стала голубою, потім зеленуватою. -
 • Екологічна економіка. Наслідки екстенсивного ведення сільського господарства та виробництва
  Екологічна економіка Екологічна економіка, або іншими словами - екологічна економіка - новий розділ екології, в якому вивчаються питання економічної оцінки природних ресурсів, шкоди від забруднення природного середовища, процеси, явища суспільного життя, що викликані нестачею природних ресурсів, величезним зростанням виробництва й забруднення всіх сфер Землі. Базою екологічної економіки є знання основних екологічних законів, законів розвитку природи й суспільства. Екологічна економіка вивчає: · характер співвідношення позитивних і негативних змін природних умов; · рівні використання суспільством природного середовища в зв’язку з виробничими відношеннями між людьми за даними конкретних економічних наук, а також геології, біології, ґрунтознавства, лісівництва,
 • Екологічна експертиза
  План 1. Мета, основні завдання та принципи екологічної експертизи. 2. Об’єкти екологічної експертизи та вимоги щодо її проведення. 3. Форми екологічної експертизи: 1) Державна екологічна експертиза; 2) Громадська екологічна експертиза. 1. Екологічна експертиза – вид науковопрактичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів та об’єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього середовища та здоров’я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідальність запланованої чи здійснюваної діяльності
 • Екологічна енергетика
  План Вступ 1. екологічні проблеми, які викликані сучасною електроенергетикою 2. Альтернативні види електростанцій Висновки Використана література 1. Екологічні проблеми, які викликані сучасною електроенергетикою Гідроенергетичні технології мають багато пере­ваг, але є й значні недоліки. Приміром, дощові се­зони, низькі водні ресурси під час засухи можуть сер­йозно впливати на кількість виробленої енергії. Це може стати значною проблемою там, де гідроенер­гія складає значну частину в енергетичному комп­лексі країни; будівництво гребель є причиною бага­тьох проблем: переселення мешканців, пересихан­ня
 • Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів
  ПЛАН 1. Вступ. 2. Вплив АЕС на довкілля. 3. Екологічний вплив ТЕС. 4. Вплив на довкілля ГЕС. 5. Радіоактивне забруднення. 6. Висновок. Функціонування суспільства безпосередньо пов'язане із забезпеченням людей сировиною і енергією. Людство може вирішувати питання в царині піднесення ефективності вироб­ництва, розширення виробничого потенціалу, впровадження якісно нових технологій тощо в тому випадку, якщо воно має необхідні запаси сировини і енергії. Сьогодні, як у світі в цілому, так і в Україні зокрема, з кожним роком зростає використання органічного палива, а паралельно цьому процесові йде вичер­пування його запасів. Для реалізації внутрішньої енергетичної політики і стратегії
 • Екологічна конверсія в промисловості
  Розвиток екологічної кризи поставив складні задачі перед промисловим виробницт­вом. Виникла необхідність наукового аналізу взаємодії промислового виробництва з при­родним середовищем, на основі якої почала розвиватися нова галузь загальної екології — промислова екологія. Промислова екологія є розділом загальної екології, що вивчає вплив промислово­го виробництва на навколишнє природне середовище. Оптимізація параметрів середовища життя вимагає перегляду стратегії розвитку промислового виробництва з відмовою від екологічно небезпечних технологій. Цей шлях розвитку отримав назву екологічної конверсії промислового виробництва. Екологічна конверсія — багатоплановий та тривалий процес. Він пов'язаний, перш за все, з оцінкою реальної необхідності продукту для суспільства, а сама продукція
 • Екологічна культура
  Екологічна культура - це такий напрям люд­ської діяльності та мислення, від якого істотним чином залежать нормальне існування сучасної цивілізації, її сталий розвиток у майбутньому. Екологічна культура має давню історію, вона є атрибутивною, тобто органічною складовою люд­ського життя з часів його виникнення. Водночас вона - феномен XX ст., коли людство дедалі більше усвідомлює необхідність перелаштування свого життя, з тим щоб воно стало безпечним, здоровим, радісним, щоб екологічна культура кож­ного зокрема і всіх разом стала імперативом буття. Пропонований навчальний курс якраз і ставить за мету познайомити із засадами екологічної культури в єдності її теоретичних та практичних вимірів, в проявах історичних, політичних, природничих, соціологічних та сві­тоглядних, в колізіях
 • Екологічна оцінка природної атмосфери. Озонові діри
  Враховуючи, що сила тиску повітря на кожен квадратний сантиметр на рівні моря в середньому дорівнює майже ІОН (ньютонів), то дійдемо висновку, що маса повітря над цим квадратиком становить 1 кг. Тепер, обчисливши поверхню Землі у квадратних сантиметрах за формулою 5* = 4nR2 , де R — радіус Землі (637 103 200 см), отримаємо масу атмосфери в кілограмах: 5,3-1018 кг. Сприйняти цю цифру важко, тому для порівняння зазначимо, що вона у 266 разів менша від маси усієї води і становить усього мільйонну частину маси Землі. Якщо перетворити повітря у рідину з густиною води, то його вистачить на заповнення восьми Чорних морів, а з решти можна буде зробити з півсотні мілких Азовських. Отже, повітря не так і мало! Оскільки людина споживає на дихання у середньому 800 г кисню за добу, то шестимільярдне
 • Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України
  Десна є першою за довжиною (1130 км) і другою за площею басейну (88900 км2) лівобережна притока Дніпра, яка протікає на територіях Росії та України. Досліджена ділянка р.Десни (від м.Новгород-Сіверський до гирла) довжиною 570 км протікає в основному в межах Черніговської області, лише її нижня частина (57 км) знаходиться в Київській області. Вона є рівнинною річкою з широкою (до 15 км) долиною. Водний режим Десни типовий для річок європейської території: висока весняна повінь і порівняно низька межень. Середній за багаторічний період спостережень об’єм стоку
 • Екологічна паспортизація територій і підприємств
  1.1. Мета і задачі екологічної паспортизації Для вирішення питань розвитку продуктивних сил галузей народного господарства проводиться інвентаризація шкідливих викидів в атмосферу, скидання неочищених і очищених стічних вод у поверхневі водойми, аналізується проектна документація на генпідрядні об'єкти. Інвентаризація шкідливих впливів, викидів, стоків, твердих побутових відходів (ТПВ) - перший і обов'язковий етап екологічної паспортизації об'єктів. Це означає перехід від розгляду окремих екологічних ситуацій до системного аналізу проблеми в цілому. Доведення технології будівництва й експлуатації кожного об'єкта до світового рівня дозволить вирішити задачі зниження витрат матеріалів, енергії і трудових витрат, підвищення якості продукції і різко знизити антропогенний вплив виробництва
 • Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності
  План ВСТУП 1. СУЧАСНІ МАСШТАБИ ВПЛИВУ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОХОРОНИ 2. ПОНЯТТЯ ЗАБРУДНЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ ДОВКІЛЛЯ 3. ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ 4. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Слово екологія походить від грецьких "oikos" — оселя і "logos"— вчення. Екологія — це наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. Яка сьогодні екологічна ситуація в Україні? Як взаємодіють суспільство і природа в умовах НТР? Які способи і шляхи розв'язання найгостріших соціально-екологічних проблем в Україні?
 • Екологічна свідомість та екологічна культура
  Ні наявність матеріальних передумов, ні можливість змоделювати та спрогнозувати можливі варіанти майбутнього у взаємовідносинах суспільства та природи не можуть самі по собі, автоматично забезпечити вихід з сучасної екологічної кризи та запобігти глобальній екологічній кризі. її фундаментальні корені лежать в особливостях людського способу існування і готувались всією історією розвитку цивілізації. Засоби вирішення кризової ситуації у відносинах суспільства і природи необхідно шукати в самих причинах її виникнення. Особливості людської діяльності породжують сучасну кризу у взаємовідносинах суспільства та природи і вони ж дають головні передумови для уникнення глобальної екологічної катастрофи. Людська діяльність має свідомий, доцільний характер і ЇЇ особливості, в значній мірі,
 • Екологічна свідомість як фактор розвитку українського суспільства
  З М І С Т ВСТУП 3 Розділ I Роль і місце екології у сучасному світогляді . 10 1.1.Наука про довкілля 10 1.2.Місце екології у системі наук 13 1.3.Принципи і закони природи 14 1.4.Наука і технологія 15 1.5.Наука і ціннісний підхід . 16 1.6.Наука про довкілля і області її застосування 17 Розділ II Аналіз сучасних уявлень про стосунки «людина-природа» 18 Розділ III Правове регулювання у галузі захисту довкілля 32 3.1.Міжнародні правові акти . 32 3.2.Конституція та закони України . 33 Розділ IV Громадськість як вагомий чинник захисту довкілля . 40 4.1.Активність громадськості як запорука збереження довкілля 40 4.1.1.Спільний інтерес . 42 4.1.2.Порушені зв’язки. Баланс . 42 4.2.Ключовий
 • Екологічна ситуація в Вінницькій області
  Місце Вінницької області в економіці України визначається високим природно-ресурсним потенціалом та достатнім рівнем розвитку всіх складових народногосподарського комплексу: промисловості, в т.ч. енергетики, транспорту, та сільського господарства. В межах області виділяються два основних промислових вузли: Вінницький та Ладижинський. Значний промисловий потенціал зосереджений також у містах Могилів-Подільський і Жмеринка. Вінницька область розташована в лісостеповій зоні. Північно-східна частина області зайнята Придніпровською височиною (висотою 322 м), південно-західна - Подільською височиною (висотою до 362 м). Поверхня області - хвиляста рівнина, полого нахилена у південному і південно-східному напрямах, розчленована глибокими долинами річок, подекуди - ярами та балками. Значна
 • Екологічна ситуація в місті Умань
  Вступ: На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи. В умовах науково-технічного прогресу очевидним є посилення взаємодії і взаємозалежності матеріального виробництва і природи. Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов'язаний з включенням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище. Використання природних багатств повністю залежить від рівня розвитку продуктивних сил і, навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або сповільнюючи динаміку їх. Україна належить до країн з високим рівнем негативних екологічних наслідків виробничої діяльності, у зв'язку з чим проблема
 • Екологічна та техногенна безпека
  Основне призначення даного навчального курсу - дати уявлення про природні і антропогенні процеси, що викликають зміни екологічної обстановки і створюють загрози екологічної безпеки. З ростом населення, розвитком техніки, освоєнням нових територій імовірність процесів, що порушують нормальну життєдіяльність (землетруси, урагани, зсуви й ін.), зростає. У багатьох випадках людина порушує сформовану природну рівновагу в літосфері, атмосфері, гідросфері, ландшафтній сфері, що викликає несподівані катастрофічні події. Одним із яскравих прикладів такого роду є випадки наведеної сейсмічної активності в районах великих штучних водоймищ. Розглянуті в навчальному курсі питання знаходяться на межі між науковими розробками і інженерною практикою. З одного
 • Екологічна характеристика джерел енергії
  З давніх давен пошук їжі і джерел енергії визначав діяльність людини. Деревина, вітер і вода довгий час були єдиними енергоносіями. З перетворенням енергії води й інших видів енергії в електричний струм почався бурхливий розвиток техніки. Дешева нафта забезпечила після 1945 року непередбачений переможний хід автомобіля. Однак зростання цін на енергоносії і різке збільшення чисельності населення Землі з'явилися застереженням про наявність границь росту енергоспоживання. Мінімум енергії, необхідний для підтримки життєдіяльності людини (в первісному і сучасному світі), дорівнює 12,6 МДж на день або 4,18Ч103 МДж на рік, що еквівалентно енергії, яка виділяється при спалюванні 125 кг нафти. У зв'язку з підвищенням вимог людей до комфорту на початку XX століття споживання енергії перевищило
 • Екологічне виховання
  Cучасні масштаб екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня. “Гадаємо, - писав В.Сухомлинський, - що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо”. Екологічні проблеми, що особливо загострились в останні десятиріччя, викликають стурбованість і тривогу чесних людей Землі. Рішенням міжнародного Стокгольмського форуму з 1972 року в календарі з'явився особливий день. Дата 5 червня закликає людство загалом і кожного зокрема зробити все, щоб зберегти дивосвіт кольорів на планеті. Захистити
 • Екологічне виховання дошкільнят
  План 1. Сучасна екологічна ситуація. 2. Екологічна ситуація в Україні. 3. Мета екологічної освіти. 4. Екологічна культура. 5. Екологія і довкілля. 6. Без природи життя неможливе. ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ДЛЯ СЕБЕ, ЛЮБИ ДЛЯ НЕЇ Наукові оцінки глобальної сучасної екологічної ситуації не оптимістичні. Вони змушують замислитися кожну розумну людину, для якої важливі не тільки її власне життя, але й доля її дітей та онуків. Ще на початку 70-х років XX ст. відомий соціолог і демограф І. В. Бестужев-Лада писав, Ідо людству загрожує екологічна катастрофа, загибель усієї світової цивілізації, якщо не вдасться звернути з фаталь­ного шляху і відновити рівновагу з природою на новому рівні, який відпо­відав би розвитку продуктивних сил людства та водночас рівню
 • Екологічне право
  Одним із найбільш важливих і дійових механізмів організації здійснення екологічної діяльності суб'єктів природо користування в сучасних державах з ринковою економікою є система екологічного законодавства, що покликана забезпечити регулюючу функцію держави як головного суб'єкта соціально-екологічної політики. Як наголошує І.А.Дмитренко, за допомогою екологічного права забезпечується екологізація технології в промисловості, сільському господарстві, енергетиці, будівництві, па транспорті, а також здійснення глибокої реформи існуючої практики природокористування, оскільки право - один з найактивніших засобів управління суспільством, стабілізуючий фактор в його житті. Одночасно екологічне право є одним із засобів соціально-екологічного виховання, що ставить на меті формування соціально-екологічної
 • Екологічне право в Україні
  Протягом останнього десятиліття в Україні відбувається процес формування системи екологічного законодавства. За цей період прийнято низку основних нормативно-правових актів, які регулюють майже всі аспекти охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів. Правові засади екологічної політики закладено в Конституції України, яка визначає обов’язком держави забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, а також гарантує громадянам право на безпечне життя і здоров’я. Підгрунтям екологічних правовідносин виступають норми екологічного законодавства, які регулюють Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблені відповідно до нього Земельний, Водний, Лісовий кодекси, Кодекс про надра
 • Екологічне право України
  План 1. Система екологічного законодавства України. 2. Право власності на природні ресурси. 3. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища. 4. Основні принципи охорони навколишнього середовища. 5. Екологічні права і обов’язки громадян щодо охорони навколишнього середовища. 6. Види використання природних ресурсів. 7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Роль права у регулюванні взаємодії природи і суспільства полягає у встановленні науково обґрунтованих правил поведінки людини по відношенню до природи. Найбільш суттєві правила такої поведінки, закріплюються державою в законодавстві і стають загальнообов'язковими для виконання і дотримання нормами права, забезпеченими державним примусом
 • Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
  ПЛАН 1. Екологічне правопорушення 2. Склад екологічного правопорушення 3. Види екологічного правопорушення 4. Санкції проти суб’єктів еколого-правової (превентивної) відповідальності 5. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення — Дисциплінарна відповідальність — Адміністративна відповідальність — Кримінальна відповідальність — Майнова відповідальність Екологічне правопорушення — це винна, протиправна, екологічно небезпечна дія, яка посягає на встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та порушує екологічні і пов’язані з ними ін. права людини і вимоги екологічної безпеки Екологічне правопорушення (екологічний делікт або екологічний злочин) може бути адміністративним
 • Екологічний вплив ГЕС
  ГЕС у наш час виробляють близько 20% електроенергії в світі. Деякі країни з гірським рельєфом, швидкими ріками (Норвегія, Таджикистан, Киргизстан) в основному забезпечують свої потреби в електроенергії за рахунок ГЕС. У порівнянні з ТЕС і АЕС гідроелектростанції мають повні переваги: зовсім не забруднюють атмосфери. Затоплюючи водосховищами порожисті ділянки рік, ГЕС поліпшують роботу річкового транспорту, а працюючи в парі з ТЕС, роботу енергосистеми, беручи на себе навантаження в часи максимального (пікового) споживання електроенергії. Оскільки агрегат ГЕС можна ввести в дію дуже швидко на відміну від агрегатів ТЕС, яким потрібно кілька годин для розігріву й виходу на робочий режим (або ж потрібно утримувати один з агрегатів у “гарячому” режимі, витрачаючи
 • Екологічний зміст науково-технічної революції
  На початку XX ст. В.І.Вернадський, проаналізувавши масштаби впливу людської діяльності на оточуюче природне середовище, прийшов до висновку, що за своєю сукупною виробничою силою людство стало співмірним з потужністю геологічних процесів, що відбуваються на нашій планеті. Різке зростання сукупної виробничої сили людства, яке зафіксував учений, було наслідком переходу суспільства до індустріальної стадії розвитку, масового застосування машин і породило віру у всемогутність людської цивілізації та необмеженість її зростання. Хоча друга світова війна й дещо затримала поступальний розвиток людства і похитнула впевненість у раціональності існуючої цивілізації, нові події швидко повернули переважній більшості повоєнного населення індустріально розвинених країн соціальний оптимізм та віру
 • Екологічний менеджмент на підприємствах лісового комплексу
  План. 1. Екологічний менеджмент в Україні 2.Екологічний менеджмент на підприємствах лісового комплексу України, на прикладі лісозаготівельних та деревообробних підприємств Верховинського району Використана література Система экоменеджменту в Україні визначається, формується і регламентується Законом України «Про охорону навколишньої природного середовища», що прийнятий ще в 1991 році. В даний час до нього вже зроблені виправлення, що передані уряду України. Ці виправлення враховують законодавчі закріплення екологічного аудита. Відповідно до цього Закону, з метою державного керування в області охорони навколишньої природного середовища
 • Екологічний стан атмосфери
  План: · Від чого залежить якість атмосферного повітря? · З чим пов'язана загроза зміни клімату і порушення енергетичного балансу планети? · Озонові дірки в атмосфера Що це за явище? · Наскільки небезпечні кислотні дощі? · Який загальний стан повітряного середовища в Україні? · Хто є головними забруднювачами атмосферного повітря в Україні? · Який рівень хімічної небезпеки у різних регіонах України? · Яка роль у забрудненні атмосфери належить автотранспорту? · Який екологічний стан у столиці України? · Яка якість атмосферного повітря в Україні? · Яка якість атмосферного повітря в Україні? · Яка результативність національної екологічної політики в контексті Кіотського протоколу? · У чому полягають основні завдання
 • Екологічний стан довкілля в Україні (за результатами досліджень академіка М. Голубця)
  Верховного Радою України нашу державу проголошено зоною екологічного лиха У червні 1991 року прийнято закон про охорону природного середовища, створено Міністерство охорони навколишнього середовища України, Академія наук розробила концепцію єдиної системи екологічного моніторингу України (СЕМ “Україна”). Отже, створено певну наукову, інформаційну та організаційну базу для екологічного порятунку України, але щодо конкретної роботи, то її непочатий край. Україна - одна з найбагатших за природними ресурсами країна світу, але і одна з найзруйнованіших і найзанедбаніших в екологічному відношенні. Останнім часом в «ієрархії» забруднень біосфери в нашій країні сталися переміни. Якщо раніше за шкалою стрес-факторів найбільшою небезпекою для всього живого були пестициди, за ними йшли кислотні
 • Екологічний стан літосфери
  Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливі­шими її частинами є: · поверхневий родючий шар, або грунт, · земні надра (корисні копалини). Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на мате­ринській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяль­ності людини. Ґрунт - це основа виробництва продуктів харчування та кормів, органічної сировини, накопичувач поживних речовин для рослин та води з опадів. Він діє як фільтр, буфер ґрунтових вод, утворює та очищує їх. Сучасний стан ґрунтів такий, що він є не стільки природним тілом, скільки продуктом людської діяльності. Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул стихій, природних та посилених
 • Екологічний стан міста Старокостянтинова , його району та проблеми що склались
  План: 1. Екологічний стан міста Старокостянтинова , його району та проблеми що склались. 3 2. Література 17 Місто Старокостятинів,(Хмельницької області) площа якого 3,5 тис. гектарів, розташоване в поймах річок Случ, Ікопоть, Шахівка. Старокостянтинів та його район розташований на північний захід області, в межах помірного клімату, своїми природно кліматичними умовами, географічними факторами, рівнем природокористування і охорони природного середовища район можна віднести до реакраційної зони. Площа району становить 125,1 тис.га. Територія міста Старокостянтинова знаходиться на пн. – 49 градусів 46 хв. пн.ш. ; пд. - 49 градусів 43 хв.пн.ш;
 • Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці
  Ефективне управління природокористуванням, охороною і відтворенням природноресурсного потенціалу може здійснюватися лише за басейновим принципом. Водоохоронна діяльність яка провадиться у межах річкового басейну є складовою екологічного управління природоохоронною діяльністю. Створення водогосподарських комплексів на базі ТЕС доцільно розглядати як певний рівень басейнового управління зі своїми, притаманними саме цьому рівню підходами до реалізації басейнової політики, спрямованої на охорону та раціональне використання вод. Жорстке екологічне управління станом водних
 • Екологічні аспекти глобальних проблем
  Тип заняття: лекція. Мета: - навчальна: навчити студентів основним поняттям глобалістики, дати характеристику глобальних проблем, ознайомитися з шляхами розв’язання глобальних проблем. - виховна: виховати у студентів логічне мислення. Унаочнення: схеми. Між предметні зв’язки: Основи економічної теорії. Література: Башнянин Г.І. “Політекономія” Домашнє завдання: конспект, реферат “Світове господарство” Контрольні питання: 1. В чому полягає сутність глобальних проблем? 2. Які є сфери дії глобальних проблем? 3. Які є причини виникнення ГП? 4. Причини загострення ГП? 5. Які є шляхи розв’язання ГП? ПЛАН 1. Сутність та класифікація глобальних проблем. 2. Причини
 • Екологічні катастрофи нашого часу
  Розвиткові екологічної кризи сприяють також природні екологічні катастрофи. В межах території України фізико-географічні та геолого-тектонічні умови можуть сприяти періодичному виникненню таким природних катастроф, як землетруси (Крим, Карпати – силою до 7-8 балів, решта території – менше, найменше – північно-східні райони); повені (практично на всіх річках, але в першу чергу – в гірських районах); зсуви (узбережжя водосховищ Дніпра, Чорного й Азовського морів); пилові бурі (лісостепові й степові райони); пожежі (полісся й лісостеп), випадання граду або
 • Екологічні наслідки військових дій на прикладі війни в Югославії
  Стан навколишнього середовища та сучасна геополітична ситуація в світі змушують приділяти дедалі більшу увагу проблемі вивчення екологічних наслідків воєнних конфліктів. У ході воєнних дій (операція «Союзницька сила»), що тривали 79 діб, літаки НАТО здійснили, за різними оцінками, від 31 тис. до 60 тис. бойових вильотів [7, 34]. В авіаударах було використано близько 10 тис. ракет і більш ніж 79 тис. т бомб, включаючи понад 35000 заборонених міжнародними конвенціями касетних і графітових бомб [3]. Сотні ракет були випущені у відповідь засобами ППО Югославії [24]. За експертними оцінками, НАТО використало в Югославії від 30 до 100 т збідненого урану [3, 40]. Тисячі тонн вибухових речовин, які НАТОвські літаки скинули на Югославію, у тротиловому еквіваленті дорівнюють кільком Хіросимам
 • Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини
  ЗМІСТ Стр. Вступ 3 Риси сучасного гірничого виробництва з боку екології 4 Гравітаційні процеси, викликані гірничою діяльністю людини 7 Забруднення довкілля — значна доля вини припадає на мінерально – промисловий комплекс 8 Екологія гірничих робіт в Україні 10 Екологічно виправдані шляхи ведення гірничих робіт 17 Використана література 22 Вступ Гірничовидобувні комплекси як вельми суттєва частина господарських перетворень беруть у зміні балансу речовини, структури і енергії планетарних сфер виключно активну участь. Природні зміни рельєфу і рельєфоутворюючих відкладів є передумовами виникнення екологічних і природоохоронних проблем. Найхарактерніші
 • Екологічні наслідки катастрофи на ЧАЕС
  Як вважають чимало фахівців, катастрофа за обсягом і різноманітністю наслідків була найстрашнішою в історії людства. Вона утворила в центрі Східної Європи чималі плями забрудненої радіонуклідами території, проживання на якій небезпечне для здоров'я. Та це зовсім не мертва зона! Про її шкідливість нічого "не знають" ні рослини, ні тварини. Зона катастрофи, як магніт, притягує вчених, що бажають глибше вивчити вплив радіонуклідів та іонізуючого випромінювання на фауну і флору. Інші вчені на "великій землі" стежать за станом здоров'я десятків тисяч евакуйованих та ліквідаторів. Написано чимало наукових праць, кілька книг. Як можна було передбачити, безсумнівні дані стосуються найвищих і найбільш помітних за наслідками доз. Порівняно детально вивчено ліси навколо
 • Екологічні обов’язки громадян
  ПЛАН ВСТУП 1. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВЯЗКІВ ГРОМАДЯН СЕРЕД ІНШИХ ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 2. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЇХ ВИДИ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ТВАРИННОГО СВІТУ ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА Вступ Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану
 • Екологічні права і обов’язки громадян
  ПЛАН Вступ 1. Поняття і види екологічних прав громадян. 2. Обов’язки громадян у галузі екології. 3. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян. Висновок Вступ Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного
 • Екологічні проблеми водних ресурсів України
  Джерел забруднення води багато, основними з них є: · стічні води промислових підприємств; · побутових стоках комунального господарства; · стічні води сільського господарства; · води шахт, нафтопромислів, рудників; · відходи виробництв при видобут­ку різних корисних копалин; · відходи деревини в деревообробній про­мисловості; · скиди водного і залізничного транспорту тощо. З усіх джерел забруднення води основне значення мають виробничі стічні води. Найбільшими забрудниками поверхневих і підземних вод є: · хімічна промисловість, · чорна металургія; · кольорова металургія; · коксохімія; · важке, енергетичне і транспортне машинобудування; · кому­нальне і сільське
 • Екологічні проблеми , що виникають при спалюванні палива
  Життя людини без використання кисню з атмосфери неможливе. Зменшення вмісту кисню в повітрі спричинює „кисневий голод”, який супроводжується зпамороченням, болями в області потилиці, зниженням гостроти зору, нудотою.Зменшення вмісту кисню до8% веде до падіння температури тіла, анурії, зневоднення і смерті. Іонізоване повітря має лікувальні властивості. Природно іонізоване повітря є в горах, поблизу водоспадів, серед буйної зелені, в зоні морського прибою, поблизу гейзерів і т. п. Невелика концентрація негативних іонів підвищує працездатність, знижує кисневу нестачу, має лікувальну дію при ряді захворювань. Діоксид вуглецю, що є кінцевим продуктом окиснення вуглецю у концентпраціях 1-2% не впливає негативно на організм людини.Збільшення концентрації до понад 3% це призводить
 • Екологічні проблеми Австралії
  В Австралії виникла серйозна екологічна проблема: на острові Кенгуру (штат Південна Австралія, неподалік від узбережжя континенту) відзначене різке підвищення чисельності коал. За останні 5 років популяція коал на острові збільшилася з 5 до більш ніж 30 тисяч особей. Вони харчуються в основному листами евкаліптових дерев. На острові склалася дуже складна екологічна ситуація: расплодившимся сумчастим катастрофічно не вистачає їжі - евкаліптів виявилося занадто мало, повідомляє Reuters. Екологи попереджають, що, якщо расплодившиеся коали і далі будуть пожирати евкаліпти тими ж темпами, то в найближчому майбутньому острову Кенгуру грозить екологічна катастрофа. На острові залишаться лише обгризені дерева, і тоді вся популяція коал дуже швидко вимре від голоду. Австралійські екологи
 • Екологічні проблеми АЕС
  1. сутність атомної енергетики У 1987 році Комісія Брундтланд[1] дала загальноприйняте на сьогодні визначення електроенергетики, сформулювавши сталий розвиток як такий, що «задовольняє потреби і сподівання теперішнього покоління та не наражає на небезпеку здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Згідно з цим принципом при оцінці сталості енерговиробництва необхідно враховувати такі фактори: · доступність і ефективність палива; · землекористування; · екологічні наслідки розміщення відходів; · можливості повторного енергетичного циклу; · доступність і конкурентоспроможність, включаючи сюди зовнішні та соціальні витрати; · кліматичні
 • Екологічні проблеми використання атомної енергії
  ПЛАН Вступ 1. Принципи отримання атомної енергії, основні проблеми 2. Місце України у вирішення екологічних проблем, пов’язаних з використанням атомної енергії 3. Можливі шляхи подальшого розвитку атомної енергетики Висновки Використана література Вступ Сьогодні в світі працює приблизно 400 АЕС. Вони забезпечують близько 17% електроенергії, що виробляється на Землі. В Україні відсоток електроенергії, що виробляють АЕС: Рівненська (м.Кузнєцовськ, Рівненська обл.), Південно-Українська (м.Південно-Українськ, Миколаївська обл.), Запорізька (м. Енергодар, Запорізька обл.), Хмельницька (м. Нетішин, Хмельницька обл.), - досить високий - 40-47% (приміром, у Росії - 11%). У комплексі складних
 • Екологічні проблеми Карпат
  План 1. Вступ 2. Географія видобутку корисних копалин 3. Рослинний світ 4. Тваринний світ 5. Причини екологічних проблем Карпат 6. Шляхи їх вирішення 7. Висновки 8. Література Карпати належать до порівняно молодих гірських систем. Вони виникли в альпійській геосинклінальній зоні в період рухів мезозойської ери. Головна роль у геологічній будові Карпат належить кайнозойським відкладам. Палеогенові верстви цієї ери складають власне Карпати, а неогенові – Прикарпаття і Закарпаття. Клімат Українських Карпат
 • Екологічні проблеми Карпатського регіону
  План роботи 1. Питання охорони життєвого середовища. 2. Екологічні проблеми України. 3. Українські Карпати. 4. Прикарпатський регіон України. 5. Кліматичні умови регіону. 6. Висотно-зональні рослинні смуги. 7. Програма наукових робіт. 8. Індустріальна діяльність людини. Історія нас вчить, що мудрість будь-якого народу проявляється в тому, як зберігаються природні умови, його існування та використовуються ресурси, добробут сучасних і майбутніх поколінь. Питання охорони життєвого середовища та раціонального його використання, збереження й збагачення природних ресурсів з кожним роком все більше й більше турбує людство. У 1991 році Верховна Рада України оголосила всю територію України зоною екологічного
 • Екологічні проблеми людства
  Першоджерелом і першопричиною бурхливого розвитку глобальної екологічної кризи є, як вважають міжнародні експерти, демографічний вибух, що неодмінно супроводжується збільшенням темпів і обсягів скорочення природних ресурсів, нагромадженням величезної кількості відходів виробництва і побуту, забрудненням довкілля - глобальними кліматичними змінами, хворобами, голодом, вимиранням. З розвитком хімії, металургії, енергетики і машинобудування світові почали загрожувати відходи від синтетичних пральних порошків, нафтопродуктів, важкі метали, нітрати, радіонукліди, пестициди та інші шкідливі речовини, що не засвоюються мікроорганізмами, не розкладаються, а накопичуються тисячами тон у грунтах, водоймах, підземних водах. Протягом 80 років з початку нашого століття з надр Землі було
 • Екологічні проблеми науково-технічного прогресу
  ПЛАН Вступ 1. Основні екологічні проблеми зумовлені науково-технічних прогресом 2. Екологічні проблеми грунту, зумовлені розвитком прогресу 3. Сучасна хімізація сільського господарства та екологічні наслідки від її вправадження 4. Процеси урбанізації та екологічні проблеми Висновок Список використаної літератури Вступ У ХХ столітті широкого поширення набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Нова техніка і технологія, досягнення медицини, засоби масової інформації докорінно змінюють умови життя людей. Однак все частіше постає питання про бажані, небажані та непередбачені наслідки науково-технічного прогресу. Несприятливі
 • Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
  Вступ. На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи. В умовах науково-технічного прогресу очевидним є посилення взаємодії і взаємозалежності матеріального виробництва і природи. Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов'язаний з включенням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище. Використання природних багатств повністю залежить від рівня розвитку продуктивних сил і, навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або сповільнюючи динаміку їх. Україна належить до країн з високим рівнем негативних екологічних наслідків виробничої діяльності, у зв'язку з чим проблема охорони
 • Екологічні проблеми України
  ПЛАН Вступ 1. Основні напрямки екологічних проблем в Україні 2. Забруднення водних ресурсів України 3. Умови і причини забруднення земельних угідь 4. Забруднення атмосфери 5. Важливість охорони природних ресурсів в Україні Список використаної літератури: Вступ В умовах науковотехнічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля
 • Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ столітті
  ПЛАН Вступ 1. Основні причини глобальної екологічної кризи ХХІ століття 2. Забруднення атмосфери, наслідки 3. Забруднення гідросфери та наслідки 4. Забруднення земної поверхні 5. Проблеми знищення лісів і тваринного світу Список використаної літератури Вступ У ХХ столітті широкого поширення набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Несприятливі екологічні явища перетворились в суттєвий елемент життєдіяльності людства, здійснюючи відчутний вплив на різноманітні сторони людської діяльності: економіку і політику, моральний
 • Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст.
  ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПРИЧИНИ, ЯКІ ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ 2. ЗАБРУДНЕННЯ ПЛАНЕТАРНОЇ АТМОСФЕРИ 3. ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СВІТУ 4. ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА Вступ Відомо, що природа - єдина і неподільна, а сучасне господарство – результат взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, господарство і природа -взаємопов'язані, зв'язок цей має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів - взаємозалежні. Ця порівняно проста теза є відправною щодо розуміння низки глобальних геологічних проблем. На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в
 • Екологічні проблеми, повязані з видобутком корисних копалин. Ресурсно-екологічна безпека
  На сучасному етапі розвитку цивілізації, особливо після того, як значною мірою відвернута реальна загроза ядерної катастрофи у зв'язку з відсутністю відкритого протистояння двох антагоністичних суспільних систем, надзвичайно гострою стала проблема ресурсо-екологічної безпеки існування людства. При цьому зазначена проблема, на нашу думку, не може бути вирішена як за допомогою силових методів, так і односторонніх дій будь-якої країни, оскільки сьогодні мають місце тісна ресурсо-екологічна взаємозалежність усіх держав світу та тотальний, всезростаючий транскордонний антропотехногенний вплив на біосферу Землі в цілому. Магістральний напрям і головний метод підвищення рівня ресурсо-екологічної безпеки життєдіяльності нинішнього й наступних поколінь полягає у радикальній перебудові
 • Екологічні системи
  Екологічні системи. Історично утворену сукупність популяцій різних видів, що населяють певну територію або акваторікі характеризуються певними взаємозв'язками, називають біоценозом (наприклад, однорідна ділянка степу, лісу, озера тощо). Мешканці біоценозу тісно пов'язані з абіотичними факторами, їхня сукупність складає екологічну систему (екосистему), або біогеоценоз. Екосистема включає в себе певні угруповання популяцій різних видів, грунт, грунтові води, нижні шари атмосфери, а також температуру, світло тощо. Організми в біогеоценозі пов'язані міжвидовими і внутрішньовидовими відносинами . Біогеоценоз і екосистема — поняття подібні, але не тотожні. Обидва поняття — це взаємодіючі сукупності живих організмів і середовища,
 • Екологічні фактори
  ПЛАН 1. Поняття про екологічні фактори, їх види 2. Основні кліматичні фактори та їхній вплив на організм 3. Вологість 4. Фотоперіодизм Висновок Використана література 1. Поняття про екологічні фактори, їх види Екологічний фактор — будь-який вплив на організм, до якого в останнього внаслідок звикання виникає пристосування. В процесі еволюційного розвитку кожний вид організмів пристосовується до певних умов, поза якими існувати не може. Такими умовами є певний хімічний склад середовища, температурний і світловий режими тощо. Усі фактори навколишнього середовища, переплітаючись, створюють комплекс умов, в яких існують організми, їх поділяють
 • Екологічно чисті шляхи виробництва електроенергії
  Електроенергетика вкрай потрібна галузь для сучасного суспільства. Однак крім великої користі вона приносить чимало екологічних проблем. Використання лише традиційних джерел енергії (нафти, газу, ядерного палива) руйнує і забруднює землю, водні ресурси й повітря. Спробуємо розглянути їх та визначити можливі шляхи їх вирішення. Зростання масштабів використання електричної енергії, загострення проблем охорони навколишнього середовища значно активізували пошуки екологічно чистіших способів вироблення електричної енергії. Інтенсивно розробляються способи використання непаливної відновлюваної енергії — сонячної, вітря­ної, геотермальної, енергії хвиль, припливів і відпливів, енергії біогазу тощо. Джерела цих видів енергії — невичерпні, але потрібно розумно оцінити,
 • Екологічно-чисті шляхи виробництва електричної енергії
  ПЛАН 1. Екологічна шкода від традиційних виробництв електроенергії. Шляхи пошуку екологічно-безпечної електроенергетики 2. Вітрові електричні станції 3. Припливні електростанції (ПЕС) 4. Сонячні та космічні електростанції 5. Геотермальна енергія 6. Використана література 1. Екологічна шкода від традиційних виробництв електроенергії. Шляхи пошуку екологічно-безпечної електроенергетики Одним з перс­пективних шляхів вирішення проблеми виходу з енергетичної кризи є залучення до паливно-енергетичного балансу України нетради­ційних поновлюваних джерел енергії (енергія сонця, вітру та ін.). Оцінка потенційних можливостей використання цих видів енергії на
 • Екологія атмосферного озону
  Дослідження атмосферного озону пов'язано з широким колом проблем, зокре­ма, з проблемами постійності складу повітря, поглинання і випромінювання радіації, розподілу температури в атмосфері та її циркуляції, а також глобальних змін кліма­ту. Разом з тим вивчення цих питань має велике значення для вирішення ряду задач біології, медицини та охорони навколишнього середовища. Стає зрозумілим, що досліджувати атмосферні явища, в тому числі й озон, у відриві від географічної обо­лонки як складної системи, що самоорганізується, з багатьма зв'язками неможливо і методологічно невірно, оскільки атмосферний озон є складовою і невід'ємною час­тиною цієї оболонки і входить до її кліматичного комплексу. Роль озону у формуванні
 • Екологія в Україні
  Зміст Вступ 1. Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації 2. Історія екології 3. Здорова екологічна ситуація – здоров’я суспільства 4. Джерела екологічної кризи в Україні і її вплив на суспільство 5. Шляхи вирішення соціоекономічної ситуації в світі і Україні Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ Кінець ХХ століття – це час усвідомлення суспільством кризи цивілізації, негативних її наслідків при підкоренні природи. Сучасна екологія – це наукова база для розробки стратегії і тактики поведінки людства. ЇЇ закони навчають, що людство є
 • Екологія водойм України
  Коротко розглянемо екологічний стан водойм України. Ріки Дніпро та Дністер є найбільшими прісноводними водоймами країни, в басейнах яких проживає близько 80 % населення. Ці ріки впродовж тривалого часу мали велику біологічну продуктивність, а їх природні ресурси споживали мільйони людей. З інтенсивним розвитком промисловості, сільського й житлово-комунального господарства було побудовано понад 800 водо­сховищ, у тому числі 13 з об'ємом понад 100 млн м3, значно зросло спожи­вання прісної води та скидання забруднених стічних вод. Для потреб про­мисловості й сільського господарства з Дніпра щороку відбирають близь­ко 15 млрд м3 води і скидають у нього близько 10 млрд м3 неочищених стічних вод. В атмосферу басейну щороку викидається
 • Екологія земноводних
  Поширення та спосіб життя. Як холоднокровні тварини з незахищеними шкірними покривами земноводні поширені здебільшого у вологих тропіках і субтропіках. При просуванні на північ і пів­день від тропіків, а також у гори кількість видів земноводних зменшується. Амфібії живуть у різних екологічних умовах. Є серед них водні форми, які ніколи не виходять на сушу. Це переважно хвостаті земноводні (протеї, сирени, більшість безлегеневих саламандр, де­які тритони). Дихають вони як за допомогою зябер, так і за допо­могою легенів, піднімаючись на поверхню води і заковтуючи пові­тря (сирени, протеї). В окремих представників легені повністю зникають і газообмін відбувається крізь шкіру або слизову обо­лонку ротової порожнини (когтистий тритон, безлегеневі саламан­дри). Водні форми мають
 • Екологія і етнос
  План 1.Роль природного довкілля в формуванні етносу. 2. Екологічні проблеми в контексті української культури. 3.Поняття екологічної культури. Екологічна культура українського етносу. 1. РОЛЬ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ В ФОРМУВАННІ ЕТНОСУ. Пошук оптимальних шляхів розв"язання екологічної кризи, оптимальних форм людської діяльності в природі потребують не лише досконалого знання сучасних методологічних підходів і технологій, а й культурно-історичних особливостей ставлення народу, нації до природи. Тому питання про роль довкілля в становленні і розвитку етносу знаходиться в центрі сучасних філософських досліджень. І, зрозуміло, воно стосується і сучасної екології. Чому предметом дослідження є саме етнос? Справа в тому, що в етносі поєднані екологічні, соціальні
 • Екологія і суспільство
  "Благими намірами пекло вимощене". Джонсон В умовах, коли планета Земля стає єдиним будинком людства, багато протиріч, конфлікти, проблеми можуть перерости локальні рамки і придбати глобальний загальносвітовий характер. От ці проблеми: запобігання утворення нової світової війни, скорочення розриву у рівні економічного розвитку між розвитими країнами Заходу і що розвиваються країнами "третього світу", стабілізація демографічної ситуації на планеті, охорона здоров'я людей і запобігання поширення СНІДу, наркоманії. І у взаємозв'язку з усім цим є екологія. Сьогодні важливо усвідомлювати нерозривну зв'язок природи і суспільства, що носить взаємний характер. Тут доречно згадати слова А.І.Герцена про те, що "природа
 • Екологія і сценарії майбутнього
  Еволюція наукових прогнозів Люди завжди мріяли знайти можливість точно передбачувати майбутнє як засіб гарантування безпеки і подолання більшості проблем. "Чарівне дзеркальце" чи інші шляхи "повідомлень з майбутнього" зустрічаються в тих чи інших варіаціях у казках всіх народів світу. На шляху від мрій до дійсності передбачення і прогнози перетворилися в одне з найемоційніших людських занять, стали вельми багатою темою для мистецтва. З плином часу "відстань і обсяг" передбачень невпинно збільшувалися. Ми не маємо змоги простежити еволюцію передбачень, зробити аналіз кількатисячолітньої боротьби між науковими прогнозами і шаманським залякуванням (наприклад, вже сотні разів відомі "прогнозисти" передбачали точні дати "кінця світу").
 • Екологія і техногенна цивілізація
  План 1.Особливості техногенної цивлізації і вплив техніки і технології на природу. 2. Поняття екологічної ситуації. 3. Кризовість як суттєва ознака сучасної екологічної ситуації. 1.ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ І ВПЛИВ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРИРОДУ. Поняття цивілізація (civilis) - в перекладі з латинської означає "громадянський", "державний". В сучасному використанні термін "цивілізація" означає певний рівень суспільного розвитку, певну історичну добу розвитку культури. Так, говорять про цивілізацію напротивагу дикунству, про цивілізацію як суспільство з певними соціальними інститутами. Суттєвою ознакою цивілізації є поява держави і пов"язане з нею виникнення права. В Європейській історії цивілізація класового суспільства
 • Екологія Івано-Франківської області
  Ми живемо в епоху бурхливого розвитку цивілізації. Небаченими досі темпами йде зростання великих та малих міст (за даними опитування 2005 р. у структурі населення України було зареєстровано 31890922 городян та лише 15097290 селян), розширюється промислове будівництво, збільшується кількість населення, зростає експлуатація усіх природних ресурсів. У зв’язку з цим охорона навколишнього середовища стала для людства однією з найважливіших, злободенних тем. Прозоре чисте повітря, блакитні ріки, озера, джерела, величні ліси, квітучі гаї, захищені від водної та вітрової ерозії поля – все це незрівнянне багатство може зникнути, якщо людство не схаменеться. Багатогранно використовуючи природні ресурси для потреб суспільства, нам треба діяти так, щоб не завдати шкоди, а навпаки, всебічно
 • Екологія лісу
  Готується новий Лісний кодекс України. Хотілося б, щоб це був виважений документ, який би врахував пропозиції вчених, господарників, широкого кола громадськості. Тож і я поділюся деякими думками. Спершу невеликий екскурс у дендрологію - базу лісу. На вченій раді однієї академічної ботанічної установи винесено вирок нашому рідному клену гостролистому, побратиму того, який є символом Канади. Мовляв, він другорядна рослина, від якої треба очищати насадження. Отже, одну з найцінніших наших порід віднесли до бур'янів і велять знищувати. Водночас зріс попит "нових" українців на кленову деревину, нею облицьовують офіси, зали
 • Екологія людини як актуальна галузь сучасного етапу розвитку екології
  Сучасна екологія складається з трьох блоків: загальної, або теоретичної еко­логії, прикладної екології і біоекології, до складу якої входить і еко­логія людини. Екологія людини на сучасному етапі є не що інше, як гігієна в широкому розумінні цього слова (Є.Г. Гончарук, 1996). Слово "гігієна" походить від грецького, що перекла­дається як "той, що приносить здоров'я". Історія виникнення цієї назви пов'язана з древньогрецькою легендою про Асклепія (Еску­лапа) - сина бога Сонця - Аполлона. З дитинства Асклепій був слабкою і хворобливою дитиною. Батько Асклепія, бог Сонця Апол-лон, який сам займався лікуванням, вирішив поселити його у Соняч­ній долині під наглядом кентаврів. Вони вилікували його від усіх недуг. Зміцнившись духом і тілом, Асклепій і сам почав лікувати
 • Екологія міських екосистем
  ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ Останнім часом набули значного розвитку новітні напрями приклад­ної екології: екологія міських екосистем, екосистем космосу, військово-промислового комплексу, екологічна освіта та виховання, радіаційна еко­логія, правові й політичні засади екології та ін. З розвитком містобудів­ництва та значним зростанням чисельності міського населення великого значення набуває розвиток екології міських екосистем — урбоекологія/ Урбоекологія (лат. urbanus — міський) — галузь знань, що займається вивченням містоутворення і дослідженням взаємозв'язків людських посе­лень між собою та з навколишнім природним середовищем у міських еко­системах. За визначенням Європейської конференції (Прага, 1949), міс­том вважається компактне поселення з мінімальною чисельністю населен­ня
 • Екологія повітря
  Атмосфера — це газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею. Саме тут проходить озоновий захист життя Землі від жорсткого для всього жи­вого випромінювання Сонця. Енергія радіації, що абсорбується, перетворюється у теп­лову енергію газових молекул. Сонячна радіація, яка проходить до земної поверхні, має зовсім безпечні границі, а всі ультрафіолетові промені з меншою довжиною хвилі в'язнуть у цьому невидимому, легкому, але непроникному шарі повітряного океану. З віддаленням від Землі змінюється не тільки густина повітря, а й його склад. Склад повітря залишається порівняно постійним на висотах до 100 км. До складу атмосфери входять азот — 78,08%, кисень — 20,95% і аргон — 0,93%. На частку вуглекислого газу, неону, гелію і всіх інших газів, які присутні
 • Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)
  ПЛАН 1. Вступ. 2. Порівняння екології, економіки та екологічної економіки. 3. Напрямки досліджень для екологічної економіки: а) шляхи досягненння стійкого розвитку; б) оцінка запасів екосистем та національного капіталу -витратний підхід; -рентний підхід; в) економіко-екологічні розрахунки; г) моделювання екологічних процесів. 4. Економічні аспекти природокористування: а) плата за користування природними ресурсами; б) плата за забруднення; в) система екологічного стимулювання; г) створення ринку природних ресурсів; д) вдосконалення ціноутворення; е) екологічні фонди; є) екологічні програми; ж) продаж прав на забруднення; з) екологічні ліцензії; и) система “застава-повернення”; і) екологічне страхування.
 • Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука
  План 1. Роль екологічних знань у становленні цивілізації. 2. Структура, предмет, завдання екології. 3. Об’єкти вивчення в екології. 4. Методи екологічних досліджень. 5. Українська екологічна школа. 6. Екологія на межі ХХ та ХХІ століть. Кожна з наук має свою долю. У ході розвитку людського суспільства вони виникають, сягають своїх вершин, зливаються з іншими науками, а то й геть втрачають свою актуальність, виконавши свою роль. Як відомо з історії, залежно від рівня розвитку суспільства, від його потреб і проблем з часом мали місце періодичні зміни наук-лідерів. Якщо у 16 ст. – 18 ст. лідером була механіка; у 19 ст. – фізика; у 20 ст. – хімія та ядерна
 • Екологія як наука, її предмет і завдання
  ПЛАН 1. Поняття, завдання та об’єкти екології 2. Структура науки про довкілля, місце екології в системі наук 3. Основні етапи розвитку екології 4. Українська екологічна школа Використана література 1. Поняття, завдання та об’єкти екології Сьогодні, коли на всій планеті під впливом людини відбулися помітні зміни як живої, так і неживої природи, дедалі більшого значення набу­ває гармонійна взаємодія суспільства і природного довкілля, оскільки людина отримує від природи все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, черпає в ній емоційну й естетичну наснагу. Тому вкрай необхідна не лише чітка стратегія охорони природного середови­ща та посилення контролю за природокористуванням, але й добре про­думана система екологічної
 • Екологія: предмет, завдання, збалансованість, проблеми
  Предметом дослідження екології є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних та створених людиною систем. Жива природа, що оточує нас, - це не безладне, випадкове поєднання живих істот. Вона є стійкою організованою системою організованого світу, що склалась в процесі його еволюції. Центральне місце в екології посідає проблема динаміки та численності популяції механізмів її регулювання. Тут виявляється значимість участі популяційних (конкуренція за їжу) та біоценотичних (хижаків, паразитів, збудників захворювань) механізмів. Тому серед завдань екології можна виділити такі: - дослідження особливостей організація життя. в тому числі в зв’язку з антропогенним, що є результатом людської діяльності, впливом на природні системи; -
 • Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст. цей термін?
  План 1.Категоріальні засади екологічного пізнання природи. 2. Становлення предмету екології. 3.Змістовна багатоманітність сучасного використання поняття "екологія". 1. КАТЕГОРІАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. За відомими словами І.Канта, існують дві абсолютні речі - зоряне небо над людиною і моральний закон в ній. В цих словах закладено багато глибинних смислів. Утім, безумовно одне. Вони окреслюють проблему відношення людини і світу. Образно кажучи, безмежний Всесвіт і є світом людини. Світом, до якого вона ставиться, тобто впливає, діє, пізнає тощо. Та вплив якого відчуває. Якщо поставити питання про ставлення до природного середовища (а не до світу взагалі), ми потрапимо в сферу екології. Хоча екологія вивчає не тільки людину в її природному довкіллі,
 • Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів
  Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів включають, в першу чергу, раціональне землекористування. Раціональне землекористування означає максимальне залучення до господарського обігу всіх земель та їх ефективне використання за основним цільовим призначенням, створення найсприятливіших умов для високої продуктивності сільськогосподарських угідь і одержання на одиницю площі максимальної кількості продукції за найменших витрат праці та коштів. Охорона земельних угідь — сукупність науково обгрун­тованих заходів, спрямованих на ліквідацію надмірного вилучення земельних фондів із сільськогосподарського обігу внаслідок промислового, транспортного, міського і сільського будівництва та видобутку корисних копалин, запобігання підтопленню, заболоченню засобом гідротехнічного
 • Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип’яті та Стоходу
  В останні два-три десятиліття двадцятого віку обов”язковими складовими частинами гідроекологічної оцінки впливу людини на аквасистеми стала також і еколого-токсикологічна характеристика [ 1 ]. Вона передбачає , як визначення вмісту власне забруднюючих речовин ( пестицидів , важких металів , нафтопродуктів , фенолів , синтетичних поверхнево-активних речовин та інших ) , так і оцінку міграції , трансформації та накопичення їх в екосистемах водних об”єктів , в абіотичній частині ( вода та донні відклади ) і в гідробіонтах різних трофічних рівнів . Міжнародний термін для визначення токсикантів
 • Економіко-правові важелі боротьби з забрудненням та іншими порушеннями природного середовища
  План 1. Уявлення про плату за забруднення. Методика розрахунку платежів. 2. Цивільно-правова відповідальність, як метод регулювання рівня забруднення навколишнього середовища. 3. Система спеціальних екологічних фондів. Створення ринку екологічних послуг. 1. Уявлення про плату за забруднення. Методика розрахунку платежів. 1. Сучасна політика держав в галузі охорони навколишнього середовища від забруднення будується на принципі “забруднювач платить". В цьому принципі відображена політика покладання на забруднювачів відповідальності за всі дії, що спричиняють шкоду навколишньому середовищу. Вперше на міжнародному рівні принцип "забруднювач платить" був обґрунтований Організацією Економічного Співтовариства
 • Економічні аспекти проведення екологічної політики
  План 1. Основні завдання покращення стану екологічної безпеки в Україні. 2. Економічні інструменти екологічної політики. 3. Регіональні аспекти проведення екологічної політики. 4. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. 1. Основні завдання покращення стану екологічної безпеки в Україні. Еколого-економічна політика держави має базуватися на ряді основних принципів, серед яких домінуючими є: принцип прийняття запобіжних заходів, принцип “забруднювач платить”, принцип сталості, принцип розподілу відповідальності, так як кінцеві результати можуть бути досягнуті тільки шляхом погоджених дій усіх відповідальних груп суспільства. Перспективним напрямком повинна
 • Економічні аспекти соціоекології
  ПЛАН 1. Види природокористування як фактор зміни і перетвореності природи. Природні ресурси і їх класифікація. 2. Принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. 3. Способи регулювання природокористування: 3.1.нормативно-правові; 3.2. організаційні-управлінські; 3.2. економічні. 4. Підходи до економічної оцінки впливу людини на природу. 1. Види природокористування як фактор зміни і перетвореності природи. Природні ресурси і їх класифікація Термін “природокористування”, введений у науковий обіг в 1959 році Ю.Н. Куражковським, на даний час має велике використання, популярність і досить широкий спектр трактувань і інтерпретацій. Отже, природокористування
 • Екосистема: поняття, властивості, типи
  Основною функціональною одиницею біоекології є екосистема. Цей термін вперше був введений англійським біологом А.Тенслі в 1935 р. Система - це впорядковано взаємодіючі і взаємопов'язані компоненти, що утворюють єдине ціле. Екологічна система - складна ієрархічна структура організованої матерії, в якій при об'єднанні компонентів в більші функціональні одиниці виникають нові якості, що відсутні на попередньому рівні; є єдиним стійким природним комплексом живих організмів і природнього середовища, в якому вони існують; відкритою термодинамічною системою, що існує за рахунок надходження з навколишнього середовища енергії та речовини і має здатність до саморозвитку та саморегуляції. Екологічній системі властиві ознаки систем: · Емерджентність - виникнення нових
 • Експериментатори і Чорнобильський реактор
  Ніхто не збирався підривати реактор ЧАЕС наприкінці квітня 1986 року. Було лише надмірне бажання кількох осіб остаточно переконатися в тому, що запропоновані ними заходи з підвищення рівня безпеки реакторів такого типу реальні й можливі для використання. Потрібно визнати, що самі по собі ці заходи були правильними і корисними, бо малося на меті запобігти шкідливим наслідкам миттєвого припинення живлення головних помп, пульту і систем керування реактором. Годі пояснювати, наскільки важлива робота всього цього без перерви. Зазначимо, що навіть під час зупинок реактора всі вони працюють, бо радіонукліди розпадаються з виділенням тепла (потужність тисячі кіловат!), яке весь час треба виводити назовні. Інженери всього світу працюють над вирішенням проблеми припинення живлення. Найчастіше,
 • Електричні станції. Передача і використання електричної енергії
  На сьогоднішній день є чимало способів виробляти електроенергію, але до основних джерел виробництва електричної енергії прийнято відносини ТЕС (теплові електростанції – отримання енергії за рахунок спалювання вугілля, газу або нафтопродуктів), ГЕС (гідроелектростанції – отримання електроенергії за рахунок перепаду рівня води, яка обертає гідротурбіни), АЕС (атомні електростанції – відносно нові, але досить поширені електростанції, які дають змогу отримувати з атомної енергії електроенергію). Передача електроенергії здійснюється за допомогою ЛЕП (ліній електропередач). Без електроенергії не зможе розвиватися практично жодна з сучасних галузей народного господарства: фабрики, заводи, ферми, дослідні інститути, лікарні – всі вони використовують електричну енергію. Електрична енергія
 • Електричні станції.Передача і використання електричної енергії
  На сьогоднішній день є чимало способів виробляти електроенергію, але до основних джерел виробництва електричної енергії прийнято відносини ТЕС (теплові електростанції – отримання енергії за рахунок спалювання вугілля, газу або нафтопродуктів), ГЕС (гідроелектростанції – отримання електроенергії за рахунок перепаду рівня води, яка обертає гідротурбіни), АЕС (атомні електростанції – відносно нові, але досить поширені електростанції, які дають змогу отримувати з атомної енергії електроенергію). Передача електроенергії здійснюється за допомогою ЛЕП (ліній електропередач). За виробництвом електроенергії перед у світі веде теплоенергетика. У розташуванні теплоелектростанцій, що працюють на різних видах палива, є своя специфіка. У країнах, які мають великі розробки вугілля, потужні
 • Елементарна популяція. Статева структура популяцій
  ПЛАН 1. Поняття про біологічну популяцію 2. Поняття елементарної популяції, її ознаки 3. Статева структура популяції, її значення Висновки Література 1. Поняття про біологічну популяцію Сучасні уявлення про біологічну популяцію формувалися впродовж століть. Уже в працях шведського природознавця К.Ліннея (1707-1778) бачимо роздуми про рівновагу в природі, основою якої є народжуваність і смертність організмів. Ідею ролі перенаселення, яке може стати причи­ною катастрофічної смертності організмів, висунув Буффон (1749 р.), а згодом її розвинув Брюкнер (1767 р.). Еволюційна концепція Ч.Дарвіна (1858 р.) ґрунтується на ідеї популяції і явищ, що в ній відбуваються. Розвиток популяційної
 • Елементи екологічної культури
  ПЛАН 1. Екологізація суспільної свідомості. 2. Екологічна етика і гуманізм. 3. Екологічна культура як діяльність 1. Екологізація суспільної свідомості Важливим чинником формування екологічної культури є екологізація людської діяльності та суспільної свідомості. Вона охоплює усі сфери буття від духовно-теоретичної до предметно-практичної (світогляд, науку, виробництво і т.п.). На думку Крисаченко В.С. (1996), екологізацію за своїми масштабами можна порівняти з такими універсальними зрушеннями, як, наприклад, гуманізація суспільства за часів Відродження або ж раціоналізація науки і практики Нового часу. Це об’єктивний процес розвитку цивілізації пов’язаний з гуманізацією суспільства, в ході якої формується морально-екологічний
 • Елементи екологічної педагогіки
  ПЛАН 1. Екологічна культура, освіта, виховання. 2. Екологічні проблеми і моделі їх вивчення в системі шкільної екологічної освіти. 3. Форми і методи екологічного навчання. 1. Екологічна культура, освіта, виховання Екологічна культура, освіта і виховання – це категорії, які відображають певну етапність у формуванні людської особистості. Екологічна освіта представлена системою знань, направлених на засвоєння теорії і практики загальної екології, включає елементи географічних, біолого-медичних, геохімічних, соціально-економічних і технічних галузей знань. Екологічне виховання здійснюється посередництвом впливу на свідомість в процесі формування особистості з метою розвитку соціально-психологічних установок і активної громадянської
 • Енергетичні ресурси Землі та України
  Звернімося тепер до енергетичних ресурсів Землі та України, до аналізу ймовірності енергетичних катаклізмів. На нашу думку, для людства загалом немає безпосередньої і близької небезпеки енергетичної кризи. Звичайно, не виключені певні збурення типу тимчасового спекулятивного підвищення цін на той чи інший енергоносій, певні утруднення у тієї чи іншої країни. Але загалом поки що (і в найближчому майбутньому) люди знаходять те, чого дуже прагнуть. За останні 200 років відбулися закономірні зміни у системі джерел енергії у США та інших розвинених країнах. Доки одні спалювали ліси, другі навчилися видобувати і використовувати викопне вугілля. Треті у боротьбі за ринок енергопослуг освоїли нафту, четверті — спорудили гідроелектростанції. З середини XX ст. розпочалося використання
 • Енергія річок і вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблема енергозбереження
  ПЛАН Вступ 1. Енергія води 2. Енергія вітру 3. Проблема енергозбереження Використана література Вступ Дивно, що всього двісті років тому людство, крім енергії самої людини і тварин, володіло тільки трьома видами енергії. І джерелом цих усіх трьох видів енергії було Сонце. Енергія вітру обертала крила вітряних млинів, на яких мололи зерно чи ткали. Для того щоб можна було скористатися енергією води, необхідно,
 • Енергія у біосфері
  Як відомо, справжня система є цілісним утворенням, властивості якого завжди багатші й складніші від простої суми характеристик його складових (так званий принцип емерджентності). Відтак, ціле завжди "більше" від суми складових, що створює специфічні труднощі під час дослідження великих систем. З огляду на зазначене твердження перед початком пояснення основних законів екології великих систем (законів синекології, або глобальної екології) проаналізуємо насамперед два допоміжні питання — роль і рух енергії у біосфері, а також стан і перспективи виробництва й використання енергії у техносфері (сфері промислового та іншого виробництва). Функціонування будь-якої живої істоти, що входить до складу біосфери, підтримується необхідним надходженням до неї речовин та енергії (процесом
 • Енергія у техносфері
  Історія прогресу людства пов'язана насамперед з освоєнням щораз досконаліших і потужніших джерел енергії та розширенням її використання у виробничій діяльності. Діаграма на рис. 13 демонструє, як розширилися витрати енергії на одного європейця від часів кроманьйонців до сьогодення. Рис. Денні енерговитрати жителя Західної Європи у різні історичні періоди Тривалий час основним джерелом енергії (обігрівання, теплова обробка продуктів харчування, виробництво кераміки, металів тощо) було спалювання дерева, допоміжними — експлуатація свійських тварин, вітер, падіння води. Аж до середини XIX ст. дрова навіть у
 • Енергозбереження в житлово-комунальній сфері
  Значна (майже 42%) частка житлово-комунального господарства в балансі енергоспоживання держави визначає важливість ефективного та термінового вирішення проблеми енергозбереження в житлово-комунальній сфері. Виходячи з характеру ситуації на ринку енергоресурсів, специфіки функціонування житлово-комунального господарства (ЖКГ) та стану житлово-комунальної енергопостачальної інфраструктури можна сформулювати критерії оцінки організаційно-економічних та технічних рішень з енергозбереження в житлово-комунальній сфері. На наш погляд це: 1. Кардинальне скорочення об'ємів енергоспоживання вже в короткостроковій перспективі при темпах скорочення, які були б рівнозначні темпам зростання цін на енергоносії. 2. Збільшення долі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергозабезпеченні
 • Етичні проблеми сучасних біологічних досліджень
  В останню чверть ХХ століття предметне коло етики науки визначилося як осмислення тих норм, які мають визначати не лише стосунки вчених в межах наукового співтовариства або вищі пізнавальні цінності науки, а й таких, що дозволяють або забороняють певне втручання науки в природу і людину. Якщо говорити про становлення і утвердження статусу проблем етики науки в структурі філософії науки, то треба означити 70-ті роки як той час, коли проблеми етичного смислу наукових досліджень в певних галузях природознавства привернули увагу світової наукової спільноти. Це було пов"язано з розвитком молекулярної біології і генної інженерії. Етичні проблеми, які виникли в зв"язку з названими галузями біології, було визначено як "виклик біології по відношенню до філософії". Однак,
 • Життя лісу
  Мабуть немає людини, яка б не була в лісі, проте не кожний зможе відповісти на запитання: «Що таке ліс?» у Ліс — це не просто велика кількість дерев, а така сукупність рослин, в якій відбувається тісний вплив їх одне на одного, на зайнятий ними грунт і на атмосферу. Порівняємо два дерева, з яких одне виросло на прос­торі, а друге — в лісі. У поодинокого дерева висота порів­няно невелика, крона широка і опускається майже до зем­лі, гілки товсті і розміщені під прямим кутом, товщина стовбура значно більша, ніж у лісі, і із збільшенням висо­ти швидко зменшується. У лісі дерева ростуть густо, зми­каються кронами, утворюючи суцільне шатро. Дерева в лісі тягнуться до світла, а тому стовбури їхні стрункі й витягнуті, крона невелика і складається з тонких гілок, які ростуть вгору переважно
 • З історії природозаповідної справи
  ПЛАН 1. Об’єктивні передумови зародження природоохоронного руху. 2. Становлення та основні етапи розвитку природозаповідної справи в Україні. 3. Хронологія формування основних категорій природно-заповідних територій та об’єктів в Україні. З розвитком культури наприкінці ХІХ століття в Західній Європі зароджуються мотиви охорони ландшафтів, природних пам’яток на науковій основі. Найбільш активними пропагандистами руху були німецький природоохоронник Гуго Конвенц і швейцарський зоолог Пауль Саразін, які виступали в пресі, публікували книги, мандрували. 1864 рік вважається роком заснування одного із перших заповідних об’єктів - Йосемітського нац. парку (США), який успішно функціонує до сьогоднішнього дня.
 • Забезпеченість та охорона водних ресурсів
  ПЛАН Вступ 1. Забезпеченість водними ресурсами 2. Забруднення гідросфери 3. Забруднення вод Світового океану 4. Охорона водних ресурсів Висновки Список використаної літератури Вступ Вода входить до складу всіх організмів біосфери, в тому числі і до скла­ду тіла людини. У ньому вона виконує роль структурного компонента, роз­чинника і переносника поживних речовин, учасника біохімічних процесів, регулятора теплообміну з навколишнім середовищем. Від забезпеченості водою залежить життєдіяльність усіх живих організмів. Вода регулює клімат планети, забезпечує господарську та промислову діяльність людей. Основними споживачами води є сільське й комунальне
 • Забруднення атмосфери
  Забруднення атмосфери мають як природний, так і антропогенний характер. Впливати на природні забруднення атмосфери людина не може, але регулювати характер забруднень в результаті власної діяльності людство не тільки може, але і повинно. Необхідно пам'ятати, що в атмосферу попадають як матеріальні забруднювачі (гази, рідини, тверді речовини), так і енергетичні (шум, вібрації, електромагнітне, радіоактивне випромінювання). Джерелом забруднень атмосфери є практично всі види людської діяльності — від побутової до виробничої. Встановлено, що найбільший внесок у забруднення атмосфери робить автотранс­порт і енергетика, особливо паливна. Розрізняють два вили забруднень атмосфери: загазованість
 • Забруднення атмосферного повітря: характеристика джерел природного і антропогенного походження. Основні забруднювачі
  Атмосфера — це газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею. Саме тут проходить озоновий захист життя Землі від жорсткого для всього жи­вого випромінювання Сонця. Енергія радіації, що абсорбується, перетворюється у теп­лову енергію газових молекул. Сонячна радіація, яка проходить до земної поверхні, має зовсім безпечні границі, а всі ультрафіолетові промені з меншою довжиною хвилі в'язнуть у цьому невидимому, легкому, але непроникному шарі повітряного океану. З віддаленням від Землі змінюється не тільки густина повітря, а й його склад. Склад повітря залишається порівняно постійним на висотах до 100 км. До складу атмосфери входять азот — 78,08%, кисень — 20,95% і аргон — 0,93%. На частку вуглекислого газу, неону, гелію і всіх інших газів, які присутні
 • Забруднення вод світового океану
  Вступ Забруднення води – серйозна екологічна проблема, яка відноситься не тільки до надземних рік, озер та морів, але також і грунтових вод. У міській місцевості каналізації, стоки промислових відходів, водоотвід при горнорудних роботах та інші джерела забруднення можуть зробити грунтові води непридатними для використання. Також і в сельській місцевості від добрива та пестецидів якість води може значно погіршитися. Контроль за водозабезпеченням та водопотребуванням виявляється
 • Забруднення водойм
  Проблеми питної води. Вода становить майже 70% маси нашо­го організму. Втрата її організмом дуже небезпечна. Без води різко погіршується обмін речовин, що загрожує всім життєвим процесам. Без їжі людина може прожити понад місяць, без води вона гине че­рез кілька днів. Відомий факт, описаний французьким письменником Антуаном де Сент-Екзюпері в повісті «Планета людей», герой якої, зазнавши катастрофи при перельоті над пустелею, переживши передсмертну агонію від зневоднення організму і відчувши радість спасіння, ви­гукнув: «Вода! В тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не­можливо описати, тобою насолоджуєшся, не знаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти потрібна для життя: ти саме життя. Ти напов­нюєш нас радістю, яку не пояснити нашими почуттями, з тобою по­вертаються
 • Забруднення гідросфери і літосфери
  ПЛАН Вступ 1. Забруднення гідросфери 2. Антропогенний вплив на ґрунтові води 3. Наслідки забруднення гідросфери 4. Забруднення літосфери та її наслідки Висновки Список використаної літератури Вступ В наш час є досить суттєвим, як не сказати катастрофічним, вплив людини на довкілля. Особливо сильного забруднення зазнають гідросфера та літосфера. Найважливішим наслідком забруднення води є те, що, потрапляючи у во­дойми, забруднювальні речовини спричинюють зниження її якості. Якість води - це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних показників, які обумовлюють придатність води для використання у промисловому виробництві, побуті тощо. 1. Забруднення
 • Забруднення довкілля транспортними засобами
  ПЛАН 1. Забруднення довкілля транспортними засобами. 2. Газотурбінний двигун 3. Газотурбінне паливо Висновок Список використаної літератури Сучасна молодь вступає у життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху. Людству загрожує загибель, найближчими десятиліттями, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, не змінить свого стилю діяльності й існування, не переоцінить життєвих цінностей. Сучасні технології стали потужним інструментом, за допомогою якого людина споживає значно більше ніж природа
 • Забруднення морських вод
  Океани, включаючи замкнені і напівзамкнені моря, є важливою частиною глобальної системи життєзабезпечення. Вони впливають на клімат, погоду і стан атмосфери, а також є могутнім резервом продуктів харчування, мінерально-сировинних і інших ресурсів. Світовий океан є безвідмовним приймачем усякого роду відходів. Скид у нього надто великої кількості шкідливих речовин, пестицидів, добрив, зростаюче забруднення морського середовища нафтопродуктами, засмічення річкових естуаріїв - все це робить реальним припущення про те, що може наступити такий момент, коли океан перестане служити людині. Океани - це загальна стічна яма, величезний септичний бак, із якого вода, здійснивши великий кругообіг, повертається до людини, тварин і рослин у чистому вигляді. Забруднення морських вод слід розглядати
 • Забруднення навколишнього середовища по місту Коломия
  Забруднення стало значним повсякденним словом, яке наводить на думку про отруєну воду, повітря, землю. У дійсності проблема забруднення довкілля набагато складніша. Безпосередньо обкатами забруднення є основні компоненти екотопу: атмосфера, вода, грунт. Серед інгредієнтів забруднення – тисячі хімічних сполук, особливо важкі метали та оксиди, токсичні речовини та аерозолі. Забруднення довкілля є будь-яке внесення у ту чи іншу екологічну систему не властивих їй живих або неживих компонентів, чи структурних змін, які переривають кругообіг речовин, їх асиміляцію, руйнується, або не знижується її продуктивність. Забруднення довкілля – складний і різноманітний процес. Як засвідчує практика, провідні науково-технічні досягнення не завжди використовується людською спільнотою
 • Забруднення та їх класифікація
  Загроза загибелі людства від забруднення ним довкілля — одна з популярних тем преси й інших засобів масової інформації. Особливо вражають документальні фотографії величезних сміттєзвалищ, спотворених пляжів Середземномор'я й віддалених куточків тропіків, "прикрашених" залишеними тисячами туристів бочками і пляшками захмарних полонин Альп і Гімалаїв тощо. Та писати про забруднення з точки зору наук не так просто. Якщо не виокремлюватися з власного біологічного виду, то необхідно послідовно обстоювати його пріоритети. З огляду на такий варіант легко, як це й робить у своїх документах Всесвітня організація охорони здоров'я, дати таке визначення забруднення: Забруднення — явище появи у довкіллі людини забруднюючих речовин чи будь-яких інших агентів (від вірусів до звукових
 • Забруднювачі води
  Загальна кількість забруднювачів води значно більша, ніж тих, що виділяють токсичні викиди у повітря. Багато не тільки антропогенних, а й природних джерел. Відомо, що навіть у малозаселених районах (Аляска, Амазонія тощо) чистота води зменшується, а кількість мулу, домішок всіх видів збільшується від верхів'їв у горах до місця з'єднання з морем чи океаном. Втім, це ще було б частиною біди, якби не участь у забрудненнях людей. Найголовнішими антропогенними забруднювачами є промисловість, сільське і комунальне господарство. Ще не так давно навіть у розвинених країнах Європи ріки використовувалися замість міських звалищ (французам і досі соромно, що самоскиди з покидьками "розвантажувалися" просто з мостів у Сену). Води Рейну на західному кордоні Німеччини малу таку штучну
 • Забруднювачі і забруднення ґрунтів
  Ґрунт є кінцевим накопичувачем практично всіх тих шкідливих речовин, про які згадувалося у розділах про забруднення повітря і гідросфери. Від "великої" і "малої" промисловості й транспорту ґрунти через атмосферу отримують пил, сажу і величезну кількість кислот. Як було сказано, мільйоннотонні викиди оксидів азоту і сірки, хлору та інших сполук у поєднанні з краплями води у повітрі спричинюють кислі опади дощу й снігу. Страждають не тільки озера, де вимирає все, що не витримує життя у водному розчині кислоти. Дуже знижується й родючість полів та луків. Мінеральні кислоти атакують і "населення" ґрунтів, і сам гумус. Той втрачає частину осадоутворю-ючих елементів (Mg, Са, К тощо) і разом з мікроелементами типу заліза чи марганцю легше вимивається з ґрунту.
 • Загальна характеристика антропогенного впливу на навколишнє середовище
  У довкіллі, що оточує організми, розрізняють абіотичні, біо­тичні і антропогенні фактори, які, переплітаючись, створюють ком­плекс умов, де живуть організми. Абіотичні фактори визначають­ся елементами неживої природи, їх фізичним станом, хімічним скла­дом. Біотичні фактори, створюються сукупністю живих організмів, які є в середовищі, а антропогенні фактори зумовлені присутні­стю людини та її трудовою діяльністю. Поки об'єми суспільного виробництва були відносно невели­кими, біосфера як активна саморегулююча система сама справля­лася з неподобствами, що супроводжували господарську діяльність, однак XX століття характеризується значним збільшенням масш­табів виробництва в усіх галузях світової економіки, тому біосфе­ра та цивілізація нашої
 • Загальні властивості біосфери
  ПЛАН. 1. Загальні властивості біосфери. 2. Екологічний стан водойм України. 3. Суть і умови виникнення забруднення атмосфери 1. Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю Хімічним склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Велике значення мають організми також для формування літо­сфери - більшість порід, і не лише осадових, а й таких, як граніти, так чи Інакше пов'язані своїм походженням з біосферою. Мінеральна інертна речо­вина переробляється живими організмами, перетворюється в якісно нову. Живі організми не лише пристосовуються до умов зовнішнього середовища, а и активно їх змінюють. Таким
 • Загальні положення сфери охорони і раціонального використання земель
  Земля — найважливіша складова природних ресурсів; основа рослинного і тваринного світу; вмістилище природних багатств; операційний базис промисловості, населених пунктів і доріг; головний засіб виробництва в сільському господарстві. Тому раціональне землекористування є обов’язковою складовою комплексної системи експлуатації та охорони природних ресурсів. Для сільського господарства найбільше значення має частина землі під назвою грунт — особливе природне утворення, якому властиві риси живої та неживої природи,, що сформувались внаслідок тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під спільним взаємозумовленим впливом гідросфери, атмосфери, живих і мертвих організмів: Це одна із складових навколишнього середовища,, її найважливіша властивість — родючість, яка відіграє провідну
 • Загальні поняття про методи аналізу та контролю природного середовища та екологічну експертизу (МАКЕ)
  План 1. Природне середовище як об’єкт дослідження курсу “Методи аналізу та контролю природного середовища та екологічна експертиза” (МАКЕ). Основні терміни і визначення. 2. Предмет, мета, завдання та особливості курсу МАКЕ. 3. Структура курсу: 1) Методи аналізу; 2) Контроль за природним середовищем; 3) Екологічна стандартизація, нормування; 4) Екологічна експертиза; 5) Моніторинг природного середовища. 1. Поняття природа як філософська категорія охоплює всю матерію, включаючи і суспільство. В більш вузькому понятті термін природа означає матеріальний світ, за винятком суспільної форми руху матерії, весь органічний і неорганічний світ з множиною збалансованих зв’язків і сталим кругообігом речовини та енергії.
 • Загальні принципи організації системи очистки населених місць (вивізна, сплавна)
  ПЛАН 1. Вивізна система очистки 2. Сплавна система очистки Використана література 1. Вивізна система очистки Ця система складається з таких етапів: 1) збирання покидьків у різного типу пристосування (убиральні, помийниці); 2) вивезення їх спеціальним транспортом у місця ліквідації; 3) знезаражування та їх утилізація. Для збирання і тимчасового зберігання рідких відходів (фе­калій та сечі людей) будують різного типу убиральні. Убиральні повинні бути зручними і теплими, не забруднювати повітря, грунт, підземні води. Незалежно від типу, убиральні потрібно утримувати в чистоті. Необхідно виключити доступ мух до нечистот. Убиральні
 • Запаси прісної води й проблема її забруднення
  План І Водне середовище. 2. Прісна вода. З Забруднення водойм. Водне середовище Основними характеристиками XX і початку XXI століть е інтенсивне зростання населення Землі й розвиток урбанізації. Виникли й продовжують виникати міста-гіганти, де населення перевищує 10 млн чоловік. Постійний розвиток промисловості, транспорту, енергетики, індустріалізація сільського господарства стали причиною того, що антропогенний вплив на навколишнє середовище набув глобального характеру. Однак почали вживатися й активні заходи з метою охорони навколишнього середовища. Це стало можливим завдяки впровадженню ресурсозберігальних, маловідходних і безвідходних технологічних процесів, завдяки зменшенню
 • Заповідник “Асканія-Нова”
  Історія заповідника “Асканія-Нова”. В 1828 році у степах Присивашшя, біля південного схилу Великого Чапельського поду, було закладено хуторець. Він належав німецькому герцогу разом з 50 тисячами десятин навколишніх цілинних земель. Одна з будівель хутора, розташована біля східного в’їзду в “Асканію- Нова”, зберігається й досі. У 1856 році всі ці землі та будівлі придбав інший колоніст. В одного з його синів і народився в 1863 році майбутній засновник асканійського заповідника Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн. Господарство було в основному вівчарське і давало великі прибутки. Хуторець герцога виріс у велику садибу з численними службами, але про її впорядження ніхто не дбав і вона мала непоказний вигляд степового маєтку, який палило сонце і овівали пилові бурі. Не було поблизу
 • Заповідники України: Біосферний заповідник „Асканія-Нова". Карпатський біосферний заповідник. Чорноморський біосферний заповідник
  Біосферний заповідник „Асканія-Нова". Херсонська обл., Чаплинський р-н. Площа 33307,6 га. Біосферний заповідник „Асканія-Нова" підпорядкований УААН. Ділянка асканіського степу площею 520 десятин була заповідана ще у 1888 р., а зареєстрована як природно заповідна територія у 1898 р. В 1921 р. Декретом Ради Народних Комісарів УРСР тут створюється перший державний степовий заповідник, якому в 1983 р. Постановою Президії Південного відділення ВАСГНІЛ вирішено надати статус біосферного. В 1985 р. ЮНЕСКО видав сертифікат на його включення до світової мережі біосферних резерватів. Указом Президента України від 26 листопада 1993 р. затверджено статус біосферного заповідника „Асканія-Нова". За фізико-географічним районуванням територія
 • Заповідники України: Природний заповідник „Медобори". Природний заповідник „Мис Мартьян"
  Природний заповідник „Медобори". Тернопільська обл., Густинський, Підволочиський, Кременецький р-ни. Площа 10455 га. Створений Постановою Ради Міністрів УРСР від 8 лютого 1990 р. Складається з двох частин, а саме: „Медобори" (Густинський і Підволчиський р-ни) і „Кременецькі гори" (Кременецький р-н). Підпорядкований Державному комітету лісового господарства України. Науковим куратором є Український державний лісотехнічний університет ім. П.С. Погребняка. За схемою фізико-географічного районування територія заповідника відноситься до Західноукраїнського лісостепового краю лісостепової зони. Рослинність філії „Медобори" за геоботанічним районуванням належить до Тернопільсько-Ярмолинського
 • Заповідники України: Шацький національний природний парк. Яворівський національний природний парк. Кременецький ботанічний сад
  Шацький національний природний парк. Волинська обл., Шацький р-н. Площа 48977 га. Створений згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1983 р. Підпорядкований Державному комітету лісового господарства України. Науковим куратором парку є Волинський державний університет ім. Лесі Українки. Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1986 р. в склад Швацького НПП було включено 606,8 га колгоспних земель і 6198,6 га – із складу держземзапасу. Відповідно до Указу Президента України від 16 серпня 1999 р. площу парку було розширено на 16 166,6 га за рахунок земель запасу (162,2 га), населених пунктів (664,4 га) та земель інших користувачів (15 340 га). На
 • Збережемо красу Землі
  Мета: Формування екологічної культури учнів, екологічних знань та мислення. Виховання любові до природи, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Обладнання: Плакат “Збережемо красу Землі для наших нащадків”, вірші на екологічну тему; екологічна гра. Ведуча 1. Мати – земля моя! У біло-рожевому вінку з весняних квітів, у смарагдовім вбранні із зелених шахт, у золотистому багрянці щедрої осені – ти завжди прекрасна. Любов до природи, бережне ставлення до неї, тісно пов’язане з поняттям “батьківщина”. Всі ми любимо природу, милуємося її чарівною красою. Але не всі задумуємось над тим, що природа – це наша домівка. Ведуча 2. Прислухайся, як трави шелестять. Як розмовляють і дерева, і квіти . Які предивні осінні дні стоять! Спробуй це збагнути
 • Земля – наше багатство
  "Земля - наша мати всiх годує", - говорить українське прислiв'я. Найбільше багатство нашої держави – це її земля. Загальновизнано, що за природною родючістю українські ґрунти є одними з найкращих у світі. Їх видовий склад надзвичайно різноманітний і включає кілька десятків типів: від родючих чорноземів і південних каштанових до менш родючих - сірих лісових і опідзолених, та майже непридатних до аграрного виробництва - піщаних і кам’янистих ґрунтів. Тому використання землі досить диференційоване залежно від регіону, типу ґрунтового покриву та основних видів діяльності, які історично склалися в даній місцевості. За оцінками спеціалістів,
 • Значення природоємності в економіці природокористування
  План. 1. Актуальність теми 2. Літературні дані 3. Аналіз даних 4. Обговорення даних 5. Висновки 6. Список використаної літератури Кожен майбутній спеціаліст народного господарства, і не тільки, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування. Нове в даній проблемі є еквівалентність обміну між державою,
 • Знезаражування води
  Важко повністю звільнити воду від мікроорганізмів. Цього можна досягти лише за рахунок реагентних, безреагентних і термічних методів знезаражу­вання води. До реагентних методів відносять хлорування, озону­вання й обробку води іонами срібла. До другої групи — обробку води ультрафіолетовим, гамма-промінням і ультразвуком. До терміч­них — кип'ятіння і стерилізацію води. Відносна дешевизна, нескладне обладнання і надійність дії зро­били хлорування води визнаним методом знезаражування води на водогонах усього світу. Хлорування води - найбільше відкриття в медицині XX століття. Воно врятувало життя багатьом мільйонам людей, зупинило розповсюдження кишкових інфекцій у містах. З цією метою використовують різні хлоровмісні реагенти. Газоподібний хлор зберігають у зрідженому стані в сталевих
 • Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння
  У викидах двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) міститься понад 100 шкідливих сполук, котрі умовно можна розбити на шість груп: Ø діоксид вуглецю, водяна пара, водень, кисень; Ø оксид вуглецю; Ø окиси азоту; окис азоту; Ø вуглеводні; Ø альдегіди; Ø сажа. При використанні в ДВЗ етилованих бензинів з вихлопними газами в атмосферу викидаються сполуки свинцю. При згорянні 1 тонни бензину в атмосферу викидається, кг. оксидів вуглецю - 39,5; вуглеводнів - 34; окисів азоту - 20; діоксиду сірки - 1,55; альдегідів - 0,93. При згорянні 1 тонни дизельного пального в атмосферу викидається, кг оксиду вуглецю - 21; вуглеводнів - 20, окисів азоту - 34; альдегідів - 6,8; сажі - 2. Масовий склад викидів значною мірою залежить
 • Знищення водних ссавців
  Світовий океан - це місце існування величезної кількості рослин, риб і морських тварин , у тому числі ссавців. По самих скромних підрахунках, вага всіх живих організмів у Світовому океані досягає 60 -70 мільярдів тон. У верхніх шарах океану (глибина до 500 метрів) живе більш 100 тисяч видів з 150 тисяч морських тварин. При цьому в одному літрі води верхнього 10 - метрового шару живе одноклітинних мікроскопічних організмів більш, ніж 500 тисяч екземплярів, а на глибині 200 метрів - майже 200 організмів. Ряд Ластоногі та китоподібні – це плацентарні ссавці, життя яких здебільшого (ластоногі) або повністю (китоподібні) пов’язане із водним середовищем. Кінцівки цих тварин перетворилися на ласти, форма тіла рибоподібна,
 • Знищення озонного шару Землі
  У 1985 р. фахівці з дослідження атмосфери Британської Антарктичної Служби повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р. на 40%. Незабаром цей висновок підтвердили і інші дослідники, що показали також, що область зниженого змісту озону тягнеться за межі Антарктиди і по висоті охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери. Фактично це означало, що в полярній атмосфері є озонова "діра". Найбільш докладним дослідженням озонового шару над Антарктидою був міжнародний Самолетний Антарктичний Озонний Експеримент. У його ході вчені з 4 країн декілька разів підіймалися в область зниженого змісту озону і збирали детальні відомості про
 • Зона небезпеки та їх захисні засоби
  Особливе місце у забрудненні оточуючого середовища займає радіоактивне забруднення. Чорнобильська катастрофа стала наслідком радіоактивного забруднення території України, Білорусі та Росії. Загальна площа радіоактивного забруднення становить понад ЗО тис. кв. км. Випадання радіоактивних речовин простежувалося і у державах Західної Європи, підвищився радіоактивний фон у Скандинавії, Японії та США. Через 15 місяців після катастрофи в Чорнобилі у Великій Британії, яка, здавалось би, далеко розташована від України, було виявлене надзвичайно велике забруднення рослинності радіоактивними опадами, а також великий вміст цезію у м'ясі овець. Слід зазначити, що атомна енергетика в даний час є екологічно чистіша і дешевша, ніж теплова. У розвинутих країнах вона забезпечує від 15
 • Ідеї В.І.Вернадського про ноосферу
  Даний реферат виконаний командою сайту Принципові положення теорії В.І.Вернадського І. Вернадський виділяв рівні (основні структурні компоненти) речовин біосфери. Кожна з цих складових характеризується специфічною, динамічною структурою та організацією. 1) жива речовина (сукупність організмів різних видів). “Я називатиму живою речовиною сукупність живих організмів, виражену в вазі, хімічному складі, у мірах енергії та характері простору”(В.І.Вернадський). Жива речовина характеризується також різноманітністю видів і їх чисельністю, а також тенденцією росту їх кількості в процесі еволюції живої природи. Форми життя дуже різноманітні. Нараховується біля 500 тис видів рослин і біля 1.5млн видів тварин. При всій різноманітності видів,
 • Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин
  РЕФЕРАТ Пояснювальна записка до курсової роботи “Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин”: 36 с. текст., 11 рис., 2 табл., 7 літературних джерел. Об’єкт дослідження – рослини-індикатори забруднення атмосферного повітря. Мета роботи – визначення ролі рослин-індикаторів в моніторингу забруднення атмосферного повітря Методи дослідження –опрацювання лiтературних джерел Проаналізовано загальні основи методів індикації забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин. Визначено основні реакції організмів рослин на забруднення атмосфери. Результати курсової роботи рекомендується використовувати при проведенні наукових досліджень та в навчальному процесі. РОСЛИНИ-ІНДИКАТОРИ, РОСЛИНИ-МОНІТОРИ, ДІОКСИД СІРКИ,
 • Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини
  ПЛАН 1. Поняття про природне і штучне радіаційне навантаження 2. Експозиційна, поглинаюча, еквівалентна дози та одиниці їх випромінювання. Шляхи потрапляння радіонуклідів у організм людини. Гостра і хронічна променеві хвороби. Кисневий ефект. 3. Дія малих доз іонізуючого випромінювання. Віддалені та генетичні наслідки променевих уражень. 4. Основні радіопротектори. Профілактика радіоактивного забруднення харчових продуктів. Харчування в умовах радіаційного забруднення. Особливу загрозу для здоров’я людей та існуванню природних біоценозів становить забруднення біосфери радіоактивними речовинами, які небезпечні своїм іонізуючим випромінюванням. Розрізняють іонізуюче випромінювання природного і штучного походження. До недавнього
 • Історія взаємовідносин людини і довкілля
  Близько 600 млн. років тому на планеті Земля з'явили­ся перші багатоклітинні організми (вважають, що саме тоді для цього склалися сприятливі умови - вміст кисню в атмосфері досяг 3-4 %), і одразу відбувся еволюційний вибух - виникли нові форми життя - губки, черви, кора­ли, молюски, а також предки перших рослин і тварин, які в палеозойську еру заповнили всі акваторії й вийшли на континенти. Розвиток земної рослинності зумовив збіль­шення кисню в атмосфері та поживних речовин в ґрунтах, а також появу крупних тварин. Активно змінювався склад поверхні Землі, атмосфери, гідросфери, виникла біосфера. Величезне значення мав біологічний обмін речовин. По­дальший процес еволюції живих організмів призвів до поя­ви людини - найвищого біологічного виду, який, розвиваю­чись, дедалі більше впливав
 • Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
  Зміст ВСТУП 2 Лісопарк „Голосіївський ліс” 5 Дендропарк „Олександрія” 7 Дендропарк „Софіївка” 9 Історія розвитку парків в УРСР 10 Карпатський державний природний національний парк 11 Шатцький державний природний національний парк 12 ВИСНОВКИ 14 Список літератури 15 Примітки ВСТУП Світ знає багато шедеврів паркового ландшафтного мистецтва, і треба взяти на себе велику сміливість, щоб сказати про той чи інший парк: оце неперевершений, найкращій парк світу! Але, розповідаючи про деякі парки України, які безперечно посідають у цьому ряді, одне з перших місць, ми можемо
 • Казантипський природний заповідник
  Розташування: Автономна Республіка Крим, Ленінський район Площа: 450,1 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Поштова адреса: 98213, Автономна Республіка Крим, Ленінський р-н, м. Щолкіно, 33/12 Тел./факс: (06557) 2-22-50; 2-31-26 E-mail: zap@vkekr.sf.energy.gov.ua Казантипський природний заповідник розташований на північно-західному узбережжі Керченського півострова на мисі Казантип. З усіх боків він омивається водами Азовського моря і лише на півдні з'єднується із сушею вузьким піщаним перешийком. Заповідник створений Указом Президента України від 12 травня 1998 року №
 • Канівський природний заповідник
  Розташування: Черкаська область, Канівський район Площа: 2027,0 га Підпорядкування: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка Поштова адреса: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Лісова Тел./факс: (04736) 3-29-91 E-mail: kpz@ck.ucrtel.net Унікальність рельєфу, неповторна краса ландшафтів, величезне біорізноманіття дивом збереглися в самому центрі густонаселеної України. Земля тут буквально усіяна археологічними пам'ятками ще з часів палеоліту. Ці місця вже в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. привертали увагу вчених: біологів, геологів, географів, археологів, краєзнавців. Ще майже за століття до створення заповідника, у 1832
 • Канівський природний заповідник
  Неподалік від Канева на правому березі і заплавних островах Дніпра розташований Канівський природний заповідник. Ці місця вже в кінці XIX — на початку XX ст. привертали увагу вчених-біологів, геологів, географів, істориків, археологів. Саме тоді академік В.В. Різниченко відкрив геологічну унікальність тепер відомих у всьому світі Канівських дислокацій. На схилах глибоких ярів, як на сторінках книги, можна прочитати геологічний літопис краю. Породи залягають вузькими шарами — від найдавніших, що утворилися 150 мільйонів років тому, до сучасних. Відклади різних геологічних епох зсунуті з місця свого первинного залягання — дислоковані. Нерідко шари старшого віку знаходяться над молодшими. Походження Канівських
 • Карадагський державний заповідник
  Карадагський державний заповідник Адреса: Судакський р-н Кримська обл. п/о Курортне. Знаходиться на південно- східні берегові частині Кримського півострова, між містами Феодосія і Судак. З 1963 до 1979р.- пам'ятник природи республіканського значення. Загальна площа - 2855,1 га, у тому числі 2046,1 га - суша і 809 га - акваторія Чорного моря. Створено охоронну зону. Заповідник створений з метою збереження гірського масиву юрського періоду. Цей масив вулканічного походження висотою до 577 м і складається з лави і туфів з оригінальними формами вивітрювання (вежі, стовпи,
 • Карадазький природний заповідник
  Розташування: Автономна Республіка Крим, м.Феодосія Площа: 2874,2 га Підпорядкування: Національна академія наук України Поштова адреса: 98188, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Курортне, вул. Науки, 24 Тел.: (06562) 2-62-12 E-mail: karadag@ukrpost.ua Розташований Карадазький заповідник у південно-східній частині Кримського півострова на відстані 36 км на південний захід від м. Феодосії між Отузькою (на південному заході) і Коктебельською (на північному сході) долинами і між населеними пунктами Коктебель, Щебетовка, Курортне. Це один з найпримітніших та наймальовничіших куточків Криму. Відомий дослідник Тавриди К.І. Габлиць,
 • Карпатський біосферний заповідник
  Розташування: Закарпатська область, Рахівський, Тячівський, Хустський, Виноградівський райони Площа: 53630,0 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Поштова адреса - 90600, Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Красне Плесо, 77, А/С № 8 Телефон - (03132)2-21-93, 2-26-32, 2-24-44; Факс - (03132) 2-26-59 Е-mail: cbr@rakhiv.ukrtel.net Основою Карпатського біосферного заповідника був Карпатський державний заповідник, створений Постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1968 р. № 568 на
 • Карпатський державний заповідник
  План 1. Причини необхідності збереження багатства природи Карпат. 2. Історія створення Карпатського державного заповідника. 3. Тереторія і межі заповідника. 4. Створення Карпатського державного прородного парку і його характеристика. 5. Угольсько-Широколужанський масив і його характеристика: ü місце положення; ü флора і фауна; ü рельєф. 6. Чорногірське заповідне лісництво, характеристика. 7. “Долина нарцисів”. 8. Карпатський державний заповідник – збереження і примноження багатства природи Карпат. Природа Українських Карпат – мальовничі гори, швидкі ріки, чудові полонини, краса природних ландшафтів, багатий рослинний і тваринний світ, чудові полонини-майже два сторіччя викликали у прогресивної громадської
 • Карпатський національний природний парк
  Розташування: Івано-Франківська область, Верховинський район. Площа: 50495,0 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Поштова адреса: 78500, Івано-Франківська обл., м.Яремче, вул. Стуса, 6 Тел./ факс: (03434) 2-28-17 E-mail: cnnp@meta.ua Карпатський національний природний парк - перший і один з найбільших в Україні національних природних парків. Він був створений постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червні 1980 р. № 376. Ще у 1921 році у межах його нинішньої території на площі 447 га було створено резерват для охорони Чорногірських пралісів. Частина нинішньої
 • Карпатський національний природний парк
  Івано-Франківська обл., Верховинський і Надвірнянський р-ни. Площа 50303 га. Це – перший і один з найбільших в Україні національний природний парк. Утворений згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1980 р. Підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів. До 1968 р. частина нинішньої території парку знаходилась у складі Карпатського державного заповідника, від якого при створенні НПП були відокремлені Говерлянське і Високогірне лісництва. На території парку є 8 баз відпочинку, 9 санаторіїв, 3 спортивні бази, 2 літніх оздоровчих комплекси, 6 оздоровчих таборів та 6 зон відпочинку. Тут багато пам'яток монументальної архітектури, історії та культури, а також археологічних пам'яток і місць, пов'язаних з визначними історичними подіями (опришківський рух,
 • Кислотні дощі
  Систематичне вдихання забрудненого повітря помітно погіршує здоров'я людей. Газоподібні і пилові домішки можуть надавати повітрю неприємного запаху, подразнювати слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів і тим самим знижувати їхні захисні функції, бути причиною хронічних бронхітів та захворювань легенів. Численні дослідження показали, що на фоні патологічних відхилень в організмі (захворювання легенів, серця, печінки, нирок та інших органів) шкідлива дія атмосферного забруднення проявляється сильніше. Важливою екологічною проблемою стало випадання кислотних дощів. Щорічно при спалюванні палива в атмосферу надходить до 15 млн. т двоокису сірки, який, сполучаючись з водою, утворює слабкий розчин сірчаної кислоти, що разом з дощем випадає на землю. Кислотні дощі негативно впливають
 • Кислотні дощі
  “Можна сказати, що призначення людини заключається в тому, щоб знищити свій рід, попередньо зробивши земну кулю не придатною для життя” – Жан Батист Ламарк. Господарська діяльність людства на протязі останнього століття призвела до серйозних забруднень нашої планети різноманітними відходами підприємств. Повітряний басейн, води і грунт в районах великих промислових центрів часто містять токсичні речовини, концентрація яких перевищує допустиму. Оскільки випадки значного переміщення допустимої концентрації дуже часті і спостерігається ріст захворюваності, пов’язані із забруднення навколишнього середовища, в останні десятиліття вчені і засоби масової інформації, а слідом за ними і населення стали вживати термін екологічна криза”. Перш за все треба розділити поняття “локальна екологічна
 • Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод
  В науковій, офіційній та публіцистичній лексиці в державах ЄС, США, Канаді у 80-ті роки, в Україні і Росії в 90-ті роки минулого століття набули підвищеної значущості і помітного поширення такі поняття як “екологічна шкода”, “екологічний ризик”, “екологічна небезпека”, “екологічна безпека” тощо. Це було спричинене тим, що широка громадськість та урядовці, нарешті, усвідомили попередження вчених про загрозу тотального антропогенного діяння на природу континентів і планети. Проте в офіційних документах, словниках і науковій літературі різних країн спостерігається термінологічне різноголосся
 • Класифікація катастроф, аварій і надзвичайних подій
  1. Класифікація катастроф, аварій і надзвичайних подій Усі ці поняття викликають тривогу і відчуття небезпеки. Слово "катастрофа" асоціюється з великим несподіваним нещастям довільної природи, що зачепило багато осіб чи велику територію. "Аварія" — вужче поняття, застосовне переважно для нещасть з технічними пристроями та устаткуванням. "Надзвичайна подія" — фаховий термін у людей, завданням яких є запобігання виникненню неочікуваних і шкідливих подій, повної чи часткової ліквідації їхніх наслідків та захисту людей. Згідно з найповнішою класифікацією, нещастя поділяються за розмірами на малі (до 25 потерпілих), середні (до 1000) і великі (понад 1000 осіб). За природою
 • Компоненти екосистеми, біоценоз і біотоп. Парниковий ефект, його суть і причини виникнення. Основні заходи щодо охорони і збереження тваринного світу
  ПЛАН 1. Компоненти екосистеми, біоценоз і біотоп. 2. Парниковий ефект, його суть і причини виникнення. 3. Основні заходи щодо охорони і збереження тваринного світу 1. Компоненти екосистеми, біоценоз і біотоп. Близьким чи навіть аналогічним поняттю екосистеми є поняття біоценозу. Відповідно наука, що вивчає цей предмет, називається біоценологією. Термін "біоценоз" походить від грецьких слів bios - життя і koinos - загальний. Термін уперше був використаний німецьким зоологом XIX століття К. Мебіусом, що у книзі "Устриці й устричне господарство" цілий розділ назвав "Устрична банка як біологічне чи співтовариство біоценоз". Знак рівності
 • Контроль за станом і охороною навколишнього природного середовища при будівництві та експлуатації свердловин
  Будівництво та експлуатація свердловин – складні технологічні процеси, які поряд із економічним та народногосподарським ефектом, у багатьох випадках супроводжуються негативним впливом на об’єкти навколишнього середовища: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, ґрунт, мікробіоту, рослинний, тваринний світ і людину. Причинами такого впливу є несанкціонований (наднормовий) допуск надходження від джерел викидів у природні об’єкти забруднюючих речовин, а також неадекватність закладених у проекті технічних і технологічних рішень рівню допустимого ризику (техноємності, стійкості природного середовища тощо). Саме тому дуже важливим є контроль за викидами токсичних речовин при будівництві та експлуатації свердловин. Контроль за якістю стану атмосферного повітря, поверхневих і підземних
 • Космічна роль зелених рослин
  З появою автотрофних організмів, насамперед зелених рослин, став можливим синтез органічних речовин з неорганічних сполук завдяки використанню сонячної енергії (космічна роль рослин), а отже, існування і подальший розвиток життя. З виникненням фотосинтезу відбулася дивергенція органічного світу в двох напрямках, які відрізнялися способом живлення (автотрофні і гетеротрофні організми). Завдяки появі автотрофних фотосинтезуючих організмів вода й атмосфера почали збагачуватися на вільний кисень. Це стало передумовою появи аеробних організмів, здатних до ефективнішого використання енергії в процесі життєдіяльності. Нагромадження кисню зумовило утворення у верхніх шарах атмосфери озонового екрана, який не пропускав згубного для життя ультрафіолетового випромінювання.
 • Криза людського духу
  План Вступ 1. Духовна криза суспільства як головна причина глобальної екологічної кризи; 2. Суть і наслідки кризи людського духу; 3. Шляхи зміни людської свідомості задля збереження життя на Землі; Висновки Вступ Екологія “як наука про біологію довкілля” все рішучіше заявляє про своє існування. Ноосферне уявлення про місце людства в розвитку біосфери- “плівки життя”-яке сформувалось під впливом вчення В.І. Вернадського, продовжує неабиякий інтерес до вивчення довкілля та всіх процесів в екосистемах. ІІ половина ХХ ст. характеризується розвитком глобальної екологічної кризи, внаслідок хижацького винищення природніх ресурсів, НТП, недбайливого ставлення до природи та інших шкідливих чинників. Об’єднує ці всі чинники один найважливіший
 • Кримський природний заповідник
  Розташування: Автономна Республіка Крим, м. Алушта Площа: 44 175,0 га Підпорядкування: Державне управління справами Поштова адреса: 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Партизанська, 42 Тел/факс: 8 (06560) 5-04-40 Історія заповідання території, що входить нині до Кримського природного заповідника, налічує понад 70 років і починається з організації у 1913 році в малодоступній частині гірського Криму - Центральній котловині "Заказника императорских охот" на площі 3705 га. Тут була організована єгерська служба, а на горі Великій Чучелі виділено певну площу лісу для демонстрації завезених до Криму диких
 • Кругообіг речовин та енергій у біосфері
  Для постійного існування біосфери, для запобігання припинення розвитку життя на Землі у природі повинні постійно відбуватись безпе­рервні процеси перетворення її живої речовини. Біологічний колообіг - це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які протікають у біосфері. Причина колообігу - обмеженість елементів, з яких будується тіло організмів. У біосфері відбувається постійний колообіг активних елементів, які переходять від організму до організму, у неживу природу і знову до організму. Елементи, які вивільняються мікроорганізмами при гнитті, надходять у грунт і атмосферу, знову включаються в колообіг речовин біосфери, поглинаючись живими організмами. Весь цей процес і буде біогенною міграцією атомів. Для біогенної міграції характерним є накопичення хімічних
 • Ланцюги живлення
  ПЛАН 1. Поняття ланцюгів живлення 2. Перший ланцюг живлення 3. Другий тип ланцюгів живлення 4. Правило екологічної піраміди Список використаної літератури 1. Поняття ланцюгів живлення Угруповання організмів, що входять до складу біогеоценозів, складаються з трьох груп компонентів: утворювачів органічної речовини (автотрофних організмів) — продуцентів; споживачів живої органічної речовини— консументів; руйнівників органічних решток — переважно мікроорганізмів, які розщеплюють органічні речовини до простих мінеральних сполук, — редуцентів. Всі вони пов'язані ланцюгами живлення. Ланцюги живлення — це послідовності особин одного виду, їхніх решток або продуктів життєдіяльності, які є об'єктом
 • Ліс і його екологія
  Ліс — це не просто велика кількість дерев, а така сукупність лісових рослин, в якій відбувається тісний вплив їх одне на одного, на зайнятий ними ґрунт і на атмосферу. Порівняємо два дерева, з яких одне виросло на прос­торі, а друге — в лісі. У поодинокого дерева висота порів­няно невелика, крона широка і опускається майже до зем­лі, гілки товсті і розміщені під прямим кутом, товщина стовбура значно більша, ніж у лісі, і із збільшенням висо­ти швидко зменшується. У лісі дерева ростуть густо, зми­каються кронами, утворюючи суцільне шатро. Дерева в лісі тягнуться до світла, а тому стовбури їхні стрункі й витягнуті, крона невелика і складається з тонких гілок, які ростуть вгору переважно під гострим кутом. Нижні гіл­ки внаслідок затінення всихають і відпадають, тобто відбу-вається
 • Літосфера, її складові та значення
  Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливі­шими її частинами є: · поверхневий родючий шар, або грунт, · земні надра (корисні копалини). Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на мате­ринській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяль­ності людини. Ґрунт - це основа виробництва продуктів харчування та кормів, органічної сировини, накопичувач поживних речовин для рослин та води з опадів. Він діє як фільтр, буфер ґрунтових вод, утворює та очищує їх. Утворення ґрунту - складний і довготривалий процес. Спочатку гірська порода руйнується під виливом води, повітря, температури та живих організмів. Між часточками материнської породи поселяються
 • Луганський природний заповідник
  Розташування: Луганська область, Станично-Луганський, Міловський та Свердловський райони Площа: 2122,0 га Підпорядкування: Національна академія наук України Поштова адреса: 93602, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт. Станично-Луганське, вул. Рубіжна, 95 Тел.: (06472) 23-91 по станції Кондрашівська-Нова E-mail: lug.zapovidnuk@mail.ru Заповідник було створено згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1968 р. № 568 у складі двох відділень - "Станично-Луганське" (494 га - Станично-Луганський р-н) та "Стрільцівський степ" (494 га - Міловський р-н). Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від
 • Людина і атмосфера
  ПЛАН 1. Атмосфера, її роль в кругообігу речовин та енергії в природі. 2. Джерела забруднення, забруднювачі повітряного басейну, їх вплив на здоров’я людей. 3. Проблеми збереження теплового балансу та стратосферного озону. 4. Заходи по запобіганню атмосферних забруднень. 1. Атмосфера, її роль в кругообігу речовин та енергії в природі Атмосфера – газова оболонка Землі, формування якої відбувалось в результаті геологічної еволюції і безперервної діяльності живих організмів. Склад сучасної атмосфери знаходиться в стані динамічної рівноваги, яка підтримується живими організмами, Світовим океаном, геохімічними явищами як природного, так і антропогенного походження глобального масштабу. Атмосфера ділиться та три основні
 • Людина і біосфера
  ПЛАН 1. Біосфера та її роль у житті людей, основні підходи до розв’язання проблеми взаємовідносин суспільства і природи. 2. Біоекологія як фундамент сучасної екології, її предмет та основні завдання. 3. Вплив антропогенних факторів на живі організми. 4. Заходи по збереженню та відтворенню генофонду планети. 1. Біосфера та її роль у житті людей, основні підходи до розв’язання проблеми взаємовідносин суспільства і природи Середовищем проживання та життєзабезпечення людини є планетарне утворення – біосфера, яка розташовується на земній поверхні, формується, функціонує та розвивається завдяки взаємообумовленості та взаємодії Сонця, Землі, Місяця та їх інтегральної енергії. Згідно з поглядами В.І. Вернадського, біосфера
 • Людина і географічне середовище
  ПЛАН 1. Геосистема та її функціональні особливості. Вчення Р.Б. Сочави про геосистеми. 2. Зміни та перетворення природних процесів і компонентів природи господарською діяльністю: - зміна ланок кругообігу речовин та енергії; - деградація природних компонентів; - формування антропогенних модифікацій ландшафтів. 3. Підтримка динамічної рівноваги природних ландшафтів. Роль геоеколгії в оптимізації геоекосистем 4. Природно-заповідні території: їх типологія, значення. 1. Геосистема та її функціональні особливості. Вчення Р.Б. Сочави про геосистеми Геосистеми – природні системи різних рівнів, які охоплюють взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери і атмосфери. Компоненти геосистеми пов’язані між собою перетворенням
 • Людина і геологічне середовище
  ПЛАН 1. Літосфера, земна кора. Геологічні процеси, що діють у літосфері. 2. Надра-мінеральна основа біосфери. 3. Геологічне середовище. Причини нераціонального використання ресурсів надр. 4. Заходи для раціонального використання ресурсів надр. Роль інженерної геології розробці наукових основ охорони та раціонального використання геологічного середовища. 1.Літосфера, земна кора. Геологічні процеси, що діють у літосфері Літосфера-верхня “ тверда “ оболонка Землі, до складу якої входять земна кора і верхня мантія Землі. Потужність літосфери від 50 до 200 км. Потужність верхньої її частини земної кори досягає 30-70 км під континентами і 5-20 км під океанами. Під ними на материках лежить гранітний горизонт (породи, що його складають
 • Людина і гідросфера
  ПЛАН 1. Гідросфера, роль води в кругообігу речовин у природі і житті людей. 2. Фізичне, хімічне та органічне забруднення вод (причини і наслідки). Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод. 3. Проблема забруднення вод Світового океану та відродження малих річок. 4. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Способи очищення стічних вод. 1. Гідросфера, роль води в кругообігу речовин у природі і житті людей Гідросфера – сукупність усіх водних об’єктів земної кулі: океанів, морів, річок, озер, водосховищ, боліт, підземних вод, атмосферних вод, льодовиків і снігового покриву. Отже, гідросфера на нашій планеті – це основна частина її поверхні: понад 380 млн. км, або понад 75% площі поверхні Землі (загальна
 • Людина і навколишнє середовище
  ПЛАН 1. Середовище існування людини та його компоненти. 2. Типологія (класифікація) поняття “навколишнє середовище”. 3. Властивості навколишнього середовища (довкілля). 4. Енвайроментологія як наука про навколишнє середовище. 1. Середовище існування людини та його компоненти Як відзначає Л.В. Максимова (1994), поняття середовище є принципово співвідносним, тому що відбиває суб`єкт-об`єктні відношення і втрачає зміст без визначення того, до якого суб'єкта воно відноситься. Середовище людини виступає складним утворенням, яке інтегрує множину різноманітних компонентів, що дає можливість говорити про велику кількість середовищ, стосовно котрих «середовище людини» виступає родовим поняттям. Розмаїтість, множинність
 • Людина і педосфера
  ПЛАН 1. Педосфера, роль ґрунтів в кругообігу речовини в природі і житті людей. 2. Земельний фонд планети, України. 3. Несприятливі природно-антропогенні процеси, що ведуть до деградації ґрунтів: - водна і вітрова ерозія; - хімічне забруднення; - порушення механічної структури ґрунтів. 4. Заходи для збереження та раціонального використання ґрунтів. 1. Педосфера, роль ґрунтів в кругообігу речовини в природі і житті людей Грунт – рихлий поверхневий шар земної кори, який утворився в умовах тривалого тісного контакту атмосфери, літосфери і біосфери під дією фізичних, хімічних і біологічних процесів. Особливо велика роль в утворенні ґрунту різноманітних живих організмів, які сприяють розвитку основної властивості грунту-родючості.
 • Математика як навчальний предмет
  Математика вивчає просторові форми і кількіснівідношення, наприклад, який-небудь педмет. Нас може цікавити, яка його густина, міцність, теплопровідність. Ф. Енгельс так4 описав змуст математики: “Чиста математика має своїм обєктом просторові форми і кількісні відношення дійсного світу.” Математика, як наука сформувалася в Стародавній Греції в VII-IIIст. Да аншої ери, коли Фалес, Піфагор, Евклід та інші вчені систематизували відомі на той час математичні знання і викликали їх з точним обгрунтуванням. Тоді ж виникло і слово “математика”, яке в перекладі з грецької означає “знання”, “наука”. Тепер математика потрібна всім. Без математичних обчислень не можна побудувати не тільки космічного корабля, електростанції, підводного човна, а й звичайного будинку. Збільшується не тільки
 • Медичні аспекти соціоекології
  ПЛАН 1. Екологія людини як наука, її об’єкт дослідження та основні завдання. 2. Поняття про гігієнічне нормування, гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні і дози, максимально допустиме навантаження. 3. Зв’язок внутрішнього середовища людина з навколишнім середовищем; поняття про гомеостаз. 4. Вплив абіотичних, біотичних компонентів та антропогенних чинників (хімічних речовин) забруднення біосфери на стан здоров’я людей. 5. Вплив радіоактивного забруднення на здоров’я населення. 6. Канцерогенна дія факторів середовища на людський організм. 1.Екологія людини як наука, її об’єкт дослідження та основні завдання Високий рівень концентрації промисловості та сільського господарства, екологічно
 • Мередіональне перенесення озону в атмосфері
  Озоном прийнято називати молекулу в складі трьох атомів кисню О3. Цей газ, незважаючи на його надзвичайно малу кількість, грає дуже важливу роль у фізичних процесах верхніх шарів атмосфери (стратосфері та мезосфері). Озон спостерігається в шарі повітря від земної поверхні до висот біля 70 км, але його основна кількість зосереджена в шарі 20-55 км. Загальний вміст озону в атмосфері, якщо його привести до нормального тиску (1013,2 гПа) при температурі 0 °С коливається від 1 до 6 мм. Цю величину прийнято називати приведеною товщиною шару озону або його загальною кількістю. Атмосферний озон вважається найбільш важливою в енергетичному відношенні складовою частиною стратосфери. Він поглинає
 • Методи аналізу ґрунтів
  План 1. Взяття проб ґрунтів. 2. Загальні положення оцінки забруднення земель та ґрунтів. 3. Визначення вологості ґрунтів. 4. Приготування водної витяжки з ґрунту. 5. Визначення сухого залишку ґрунту. 6. Визначення мінерального залишку ґрунту. 7. Прилади і засоби вимірювання і контролю стану поверхні земель, якісного і кількісного складу ґрунтів, рівня і складу забруднення. 1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна застосовувати доти, поки не буде вивчено ґрунтових особливостей окремих ґрунтових ділянок, ба замість користі вони можуть завдати шкоди. Отже, перш ніж використовувати
 • Методологічні засади соціальної екології
  ПЛАН 1. Методологія вивчення соціоекосистеми. 2. Біосферне вчення як методологічна основа виникнення і розвитку соціоекології. 3. Основні методологічні принципи гармонізації взаємодії суспільства і природи. 4. Сучасні методологічні напрямки та концепції соціальної екології. 1. Методологія вивчення соціоекосистеми Методологія – свого роду філософія науки. Її фундамент складають основні положення, властивості, принципи та підходи покладені в основу розвитку наукових знань, що виражаються у вигляді концепцій і теорій. На відміну від теоретико-пізнавальної функції соціальної екології, яка забезпечує вивчення закономірностей процесів взаємодії суспільства і природи переважно у вигляді пізнаних законів, методологічна
 • Методологічні основи геоекології
  ПЛАН 1. Становлення і розвиток вчення про ландшафти 2. Основи геосистемного і біосферного вчення 3. Концепції: “природа-населення-господарство”; “вплив-зміни-наслідки”; Концепція сталого розвитку; “екологічної ніші”. 4. Методи ландшафтно-екологічних досліджень. Наприкінці ХІХ століття географія вступає в критичний період свого розвитку. Спеціалізація досліджень привела до формування ряду географічних дисциплін (біогеографія, кліматологія та ін.). Традиційна “єдина” географія розпалась. Вона залишилась без власного предмету дослідження, стало неясним чим повинна займатись географія, коли існують кліматологія, гідрологія, геоморфологія, біогеографія та ін. На рубежі століть відбувається становлення нової географічної школи, засновником якої
 • Мисливство як предмет екологічної культури
  Еволюційний розвиток всього живого на Землі завжди відбувався і відбувається зараз у конкурентній боротьбі за місце під сонцем. Не була винятком у цьому процесі і людина на всіх стадіях свого виникнення і розвитку. Вона знаходилась і знаходиться зараз у постійних і нерозривних зв'язках з природою, особливо з живою. Розглянемо тільки одну гілку цих зв'язків - мисливство, але не просто як процес добування їжі окремою людиною, а як екологічні відносини між людським суспільством і тваринним світом і пов'язані з цим глибокі пласти екологічної культури етносу. Мисливство не завжди і не скрізь, навіть у глибоку давнину, в епоху палеоліту, було основним заняттям людини. На першому місці завжди стояло збирання харчових продуктів рослинного походження – дикорослих плодів, коренів, грибів,
 • Міжнародна екологічна громадська організація „Greenpeace”
  Вступ В демократичних країнах неурядові організації постають як одні з головних структурних елементів громадського суспільства. НУО, незалежно від сфери їхньої діяльності, у тому числі й екологічні, покликані представляти інтереси груп громадськості і сприяти розвитку державної політики та удосконалення системи державного управління, забезпечувати громадський моніторинг такого управління, служити гарантом демократії, ініціювати процеси участі громадськості у прийнятті рішень. НУО формуються активними членами суспільства і відіграють ключову роль у впровадженні принципів участі громадськості у прийняті рішень. Робота екологічних
 • Міжнародні природні ресурси, міжнародне співробітництво в галузі охорони природи, екологобезпечні впровадження у країнах світу
  Вступ У технологічного суспільства є два шляхи розвитку. Перший — чекати, поки катастрофічні невдачі не зроблять очевидними недоліки системи, її викривлення й самообмани. Другий — увести соціальний контроль і баланс, щоб виправити вади системи ще до того, як настане катастрофа. М. Ганді видатний індійський філософ і політик На початку XXI сторіччя, коли людство пережи­ває надзвичайно складний період загрозливого розростання глобальної екологічної кризи й необхідно дбати про її нейтралізацію та ліквідацію, переходити до нової політики природокористування й нової
 • Мінливість розподілу і співвідношення радіоактивної забрудненості між ланками екосистем водойм полісся та півночі лісостепу
  У 1995 році екологічним центром "НІЦ ВЕМОВ" започаткована і розвивається система комплексного радіоекологічного моніторингу водойм місцевого водокористування ([1,2]). 188 водойм системи моніторингу, обстежених у 1995-1999 роках, тяжіють до 175 населених пунктів, розташованих на територіях Полісся та півночі Лісостепу в межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської і Чернігівської областей, віднесених до чинних зон радіоактивного забруднення (крім зони відчуження). Місцеві водойми представлені 149 ставками, 9 малими водосховищами
 • Місце екологічних проблем серед глобальних проблем людства
  План 1.Поняття глобальних проблем і усвідомлення екологічної проблеми як глобальної. 2.Наукова і суспільна діяльність Римського клубу: пошук шляхів запобігання екологічній катастрофі. 3. Сучасна екологічна ситуація в Україні. 1.ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ І УСВІДОМЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ. Поняття "глобальні проблеми" походить від латинського globus (terrae) - куля земна. Отже, це проблеми, що охоплюють всю планету. За визначенням в сучасній літературі глобальні проблеми - це сукупність життєвоважливих проблем людства, від розв"язання яких залежить подальше існування людства, можливість соціоекономічного і культурного прогресу. Взагалі термін "глобальні проблеми" можна назвати символом ХХ ст. Глобальні проблеми спричинені
 • Місцеве водопостачання. Гігієнічні вимоги щодо впорядкування та експлуатації криниць. Централізоване водопостачання
  1. Організація місцевого водопостачання. Гігієнічні вимоги. Впорядкування підземних водостоків Децентралізоване (місцеве) водопостачання має ряд особливо­стей. Воно призначене для забезпечення питною водою окремих будинків або невеликої групи будівель. З цією метою можуть вико­ристовуватися різні за походженням води: атмосферні, відкритих водойм, підземні. Атмосферні води, як відзначалося вище, збирають у відповідні резервуари, де вони зберігаються і поповнюються за рахунок опадів. Ці води досить забруднені й перед вживанням їх обов'язково знеза­ражують. Найчастіше з цією метою воду для пиття кип'ятять. Для водопостачання часом використовують води відкритих водойм. Най­кращі за якістю води гірських річок. Вони мають добрі органолеп­тичні властивості,
 • Моделювання та прогнозування соціально-екологічних процесів
  Наростаюча кризовість у відносинах суспільства та природи, наближення глобальної екологічної катастрофи з усе більшою настійністю вимагають прийняття у глобальних масштабах відповідних управлінських рішень, які б вели до такого розв'язання конфлікту людини з оточуючим природним середовищем коли б збереглись обидві сторони суперечності. Як ми вже розглянули раніше, протиборство людини з природою і породжена ним небезпека знищення біологічних умов існування homo sapiens зовсім не є наслідком «злої волі людини». Суспільство не могло розвиватись інакше, як використовуючи природні ресурси і вносячи момент дисгармонії в механізми саморегуляції біосфери. Ці порушення функціонування механізмів підтримки основних характеристик природного середовища є наслідком самої специфіки людської діяльності
 • Моніторинг навколишнього середовища
  План 1. Методологічні основи організації МНС. 2. Структура моніторингу НПС 3. Методика конструктивно-географічного дослідження МНС 1. Моніторинг у наукову географічну літературу увійшов на початку 80-х років і означає (у перекладі з латинської мови ) нагадування, попередження, зосередження. Моніторинг навколишнього природного середовища або екологічний моніторинг природно-антропогенних геосистем – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання та аналізу інформації про стан екологічних систем, що розвиваються природним шляхом, так і під впливом антропогенного (техногенного) навантаження. Систему повторних спостережень одного і більше елементів оточуючого природного середовища в просторі і в часі з певними
 • Найзагальніші закони сучасної екології
  Базовими для екології і всіх сучасних природничих наук є закони збереження та перетворення енергії і маси. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ. Нагадаємо, що у макросвіті (точніше, розпочинаючи з четвертого рівня, що відповідає, як зазначено на рис. З, молекулам) закон збереження маси є еквівалентом закону збереження речовини. У процесах життєдіяльності, які супроводжуються найрізноманітнішими хімічними реакціями, маса початкових і кінцевих речовин однакова, кількість атомів хімічних елементів залишається сталою. Порушення цього твердження було відкрите наприкінці XIX ст. французьким фізиком А. Беккерелем у формі радіоактивного розпаду ядер важких елементів. Перетворення одного хімічного елемента на інший є суто фізичним
 • Напрямки запобігання забрудненню атмосфери
  Сучасний стан атмосфери характеризується значним забрудненням зі сторони діяльності людини. Так, атмосферне повітря забруднюється різними газами, дрібними часточка­ми і рідкими речовинами, які негативно впливають на живі істоти, по­гіршуючи умови їх існування. Законом України “Про охорону атмосферного повітря” встановлено такі правопорушення у галузі охорони атмосферного повітря: 1). Порушення прав громадян на екологічно безпечний стан атмосферного повітря; 2). Перевищення лімітів та нормативів гранично допустимих випадків забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 3). Перевищення нормативів гранично допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря; 4). Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та використання
 • Науковий та життєвий шлях М. І. Вавілова
  “ .Скільки разів його хотіли умертвити змії, скорпіони і фаланги, проковтнути крокодили, розірвати мріяв голодний лев .” (Г.Голубев). Микола Іванович Вавілов народився в 1887 році, двадцять п’ятого листопада за новим стилем, у Москві. І ніхто в той час не міг знати, куди заведе його життєва дорога. Батьки його, Іван Ілліч, походив з селян, Волок омського повіту. Але ще молодим хлопцем покинув село, і зробив собі “блискучу кар’єру”, як тоді називали, - від учня в церковному хорі до директора Прохорівської мануфактури. Велика заслуга у вихованні дітей була не тільки Івана Ілліча, але і матері Олександри Михайлівни, до якої дочки і сини відносилися з великою любов’ю і повагою. Молодий брат Сергій став видатним фізиком, а потім і президентом Академії наук СРСР. Сестри
 • Наукові дослідження заповідних територій і об’єктів
  ПЛАН 1. Загальні питання організації наукових досліджень в державних заповідниках. 2. Наукові дослідження по програмі “Літопис природи”, їх структура. 3. Особливості наукових досліджень в біосферних заповідниках. 4. Наукові дослідження в ботанічних садах і дендрологічних парках, зоологічних парках. Матеріали даної теми знайомлять з загальними питаннями організації наукових досліджень в державних заповідниках, біосферних заповідниках, ботанічних садах, дендрологічних парках, зоологічних парках. До основних напрямків наукових досліджень в заповідниках належать: 1. Проведення інвентаризації всіх природних комплексів, їх компонентів, окремих природних об’єктів. 2. Виявлення природних комплексів,
 • Науково-технічна революція і природа
  З розвитком людського суспільства все більше поширюється вплив людини на природу. Особливо великих масштабів набрав цей процес в епоху науково-технічної революції. Знання закономірностей розвитку природи - запорука правильного використання і відтворення її багатств. Ставлення до природи формується в людині з дитячих років. Ознайомлення із заповідними територіями як еталонами природи, із скарбницями рослинного і тваринного світу, їх роллю у науковому пізнанні законів природи сприяє формуванню природоохоронного світогляду, виховує дбайливе ставлення до природи. На сучасному етапі існування суспільства, що характеризується бурхливим розвитком науки і техніки, охорона навколишнього природного середовища
 • Науково-технічна революція та її екологічні і соціальні наслідки
  1. Головні чинники впливу НТР на довкілля На сучасному етапі існування суспільства, що характеризується бурхливим розвитком науки і техніки, охорона навколишнього природного середовища стає однією з найбільш складних і актуальних задач, які висунула науково-технічна революція. Зараз виділяють чотири головні чинники, що визначають основні характерні особливості впливу НТР на навколишнє природне середовище: - збільшення населення земної кулі, - скорочення природних мінеральних і паливних ресурсів, - бурхливе зростання промислового виробництва, - глобальне забруднення навколишнього природного середовища. 1.1. Збільшення населення земної кулі Перший чинник
 • Національний природний парк „Гуцульщина"
  Природа вражає людину розмаїттям своїх проявів. Але на шляху до цивілізації людство зробило відчутний негативний вплив на навколишнє середовище. Тільки за останні три сто­ліття повністю знищено близько 50 видів ссавців, 150 видів пта­хів, багато видів катастрофічне скоротили свою чисельність [1]. З метою збереження флори і фауни створюються заповід­ники, національні парки, заказники тощо. Національний природний парк „Гуцульщина" розташований в мальовничій лісистій частині Покутсько-Буковинських Карпат, яка є чи не найцікавішим регіоном України. де найвиразніше і найповніше збереглися прадавні
 • Невідновлювані енергоресурси, їх види та характеристика
  ПЛАН 1. Поняття про невідновлювані енергоресурси 2. Торф 3. Вугілля 4. Нафта 5. Природний газ 6. Традиційні способи одержання теплової та електричної енергії 7. Атомна енергетика Використана література 1. Поняття про невідновлювані енергоресурси Енергетичні ресурси (джерела енергії) – це матеріальні об’єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною. Як згадувалося раніше, енергоресурси поділяють на первинні та вторинні. Первинні енергоресурси - це природні ресурси, які не переробляли і не перетворювали: сира нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, вода річок і морей, гейзери, вітер тощо. У свою чергу, первинні ресурси (або
 • Негативна людська діяльність
  Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі - її атмосферного шару. Земля - це наш дім. А який він? Французький географ Елізе Реклю дуже влучно сказав: "Людина створює навколишнє середовище по своєму образу і подобі". Тобто ми маємо те навколишнє середовище, яке заслужили. Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані, коли до глобальної катастрофи залишилися лічені кроки. Виникли екологічні проблеми не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тисяч років тому вавілонський цар Хаммураті, а пізніше - китайські й монгольські імператори та європейські монархи вже дбали
 • Негативний вплив нафти та нафтопродуктів
  Сучасний рівень цивілізації і технології був би немислимий без тієї дешевої і рясної енергії, що надає нам нафта. Нафта, крім того, служить сировиною для нафтохімічної промисловості, що робить пластмаси, синтетичні волокна і безліч інших органічних сполук. Перед тим як розглянути усі можливі негативні сторони впливу нафти і нафтопродуктів варто описати загальні обсяги нафтової та нафтопереробної промисловості, щоб збагнути масштаби проблеми. Завдяки вдалим інноваціям сукупна величина доведених світових нафтових запасів до 1997 року виросла в статистиків на 60% у порівнянні з 1985 р На 1 січня 1998р. доведені запаси нафти (без газового конденсату) за даними журналу Oil&Gas Journal оцінюються приблизно в 170 млрд.т., з яких ѕ зосереджено в країнах закордонної Азії. Тільки
 • Негативний вплив побутової хімії та шкідливих речовин на людину у приміщеннях
  Косметика, парфуми, розчин­ники, ліки, харчові добавки, пес­тициди (препарати для сільського господарства), засоби побутової хімії — це все хімікати. Повний облік та оцінювання якості хімікатів ніколи не проводилися. Щороку до торгівлі надходять одна-дві тисячі нових назв хімікатів, більшість яких не про­ходять попередньої апробації й не отримують оцінювання к можли­вого впливу на довкілля. Дані, необхідні для повного оцінюван­ня впливу на довколишнє середо­вище, здоров'я людей, охоплюють усього 10% пестицидів, 18% ліків, 80% хімічних речовин, що вико­ристовуються у торгівлі та техно­логічних процесах, не перевірено всебічно на токсичність. Низка хімікатів щорічно вилу­чається із продажу
 • Негативні петлі зворотнього зв’язку : затримка і коливання
  Петлі негативёного зворотнього зв’язку є чинником , що м’ягко зрівнює певні лімітуючі життєві фактори. Деколи ці лімітиючі фактори набувають властивостей цілі, що рухається, та петлі негативного зв’язку зглажують й гальмують цей ефект цілі, що рухається. Як приклад можна навести тумпературу повітря біля земної поверхні, яка регулюється сонячною активністю. Коли сонце перебуває в активній фазі (як в червні у північній півкулі), нижній шар атмосфери не відразу достатньо прогрівається. Це пояснюється тим, що багато сонячної енергії витрачається на прогрівання грунту та океану, що є холодними після тривалого періоду зими та весни. Найтепліші дні, таким чином, припадають на час, коли енергія сонця накопичується в достатній кількості в нижньому шарі атмосфери. А це можливо лише за умови,
 • Нітрати та нітриди та їх вплив на навколишнє середовище і організм людини
  ПЛАН Вступ 1. Утворення та накопичення нітратів у продуктах харчування: 2. Вплив нітратів на здоров’я людини: 3. Допустимий вміст нітратів та нітритів у харчових продуктах. Висновок Список використаної літератури Вступ. У всіх країнах отримало широке застосування різних хімічних та природних сполук з метою подовження строку зберігання продуктів, прискорення технології виробництва та поліпшення якості продуктів харчування. Ці сполуки називаються харчовими добавками. Нітрити та нітрати – входять до складу харчових добавок. Нітрати і нітриди з погляду різних вчених формулюються по різному Наприклад, хіміки кажуть, що це солі нітратної (НNО3) і нітритної (HNO2)
 • Ноосфера як стан сучасного розвитку біосфери
  "Ноосфера". В. І. Вернадський зазначав, що можливості людини з її розумом і технікою такі значні, що вона може втручатись в хід геолого-хімічних процесів Землі і навіть змінювати їх природний напрямок. Людство має усвідомити свою силу і роль у біосфері і тоді настане новий етап її розвитку. Вернадський передбачав перехід біосфери в новий стан, так звану сферу розуму -”ноосферу” (noos - в перекладі з грецької : розум, дух ), в якій людина стане основною геологічною силою. Ноосфера - це етап розвитку біосфери, на якому людина, свідомо використовуючи свої знання, буде підтримувати існування біосфери та сприяти її розвитку. Вчення Вернадського про ноосферу включає 4 основні положення: 1. Ноосфера - історично останній стан геологічної оболонки біосфери, що
 • Ноосфера – біосфера ХХІ століття за В.І.Вернадським
  ПЛАН 1. Поняття ноосфери 2. Розробка концепції ноосфери 2. Принципові положення теорії В.І.Вернадського Використана література 1. Поняття ноосфери Сучасне розуміння біосфери було запроваджено видатним україн­ським ученим В.І.Вернадським. Ноосфера - це етап розвитку біосфери, на якому людина, свідомо використовуючи свої знання, буде підтримувати існування біосфери та сприяти її розвитку. В. І. Вернадський зазначав, що можливості людини з її розумом і технікою такі значні, що вона може втручатись в хід геолого-хімічних процесів Землі і навіть змінювати їх природний напрямок. Людство має усвідомити свою силу і роль у біосфері і тоді настане новий етап її розвитку. Вернадський передбачав перехід біосфери в новий стан, так звану сферу розуму
 • Нормування і основні положення контролю за забрудненням водних об’єктів
  План 1. Поняття про нормування використання води і методи їх розрахунку. 2. Умови скиду стічних вод. 3. Методика оцінки якості води. 1. Нормування - це встановлення планової міри користування води з врахуванням її якості, розроблення і затвердження норм на одиницю запланованої продукції (в встановленій номенклатурі), а також контроль за їх виконанням. Основним завданням нормування є забезпечення використання в виробництві і плануванні технічно і економічно обґрунтованих норм водокористування і водовідведення з метою найбільшефективного використання водних ресурсів. Нормуванню підлягає використання загальної кількості води, яка необхідна для виробництва одиниці продукції, в тому числі використання свіжої питтєвої води,
 • Обґрунтування доцільності створення лісових культур
  Для розв'язання проблеми безперервного і невиснажливого лі­сокористування, вирощування високопродуктивних лісових насад­жень відповідно до типу лісорослинних умов, одержання макси­мального лісівничого ефекту при мінімальних затратах першорядне значення має відтворення лісових ресурсів шляхом створен­ня лісових культур. Навіть у багатьох типах лісу, де природне відновлення порід відбувається добре, щоб запобігти заміні го­ловних порід другорядними, доцільно вдатися до штучного лісовід­новлення. Саме лісові культури повинні збагатити породний склад лісів, не допустити його збіднення. Склад штучного насадження мусить відповідати конкретному типу лісу, інакше знижується продуктивність, цінність культур, погіршується їх санітарний стан. Крім того, слід брати до уваги складні взаємозв'язки
 • Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві
  Зміст Вступ Розділ 1. Загальні положення . 1.1. Місцезнаходження Коломийського держлісгоспу (ДЛТ) . 1.2. Кліматичні умови району . 1.3. Геологічна та гідрологічна характеристика території лісництва 1.4. Типи грунтів та лісорослинні умови Розділ 2. Аналіз та оцінка стану захисних лісонасаджень . 2.1. Характеристика лісокультурного фонду . 2.2. Лісівничо-біологічне обґрунтування приведення лісозахисних заходів 2.3. Методи створення захисних насаджень . 2.4. Агротехніка створення захисних насаджень . 2.5. Вибір деревних і чагарникових порід 2.6. Агротехнічні заходи у боротьбі з ерозією . 2.7. Механізація робіт . Розділ 3. Охорона праці . 3.1. Попередження травматизму 3.2.
 • Об’єкт, предмет та основні методи соціальної екології
  Термін «екологія» сьогодні дуже популярний і його часто застосовують у найрізноманітніших словосполученнях, які, при вдумливому прочитанні, є або повним нонсенсом, або свідчать про те, що ті, хто їх висловлює, не розуміють, про що вони хочуть сказати. Особливо грішать цим засоби масової інформації, саме звідси і можна почути про «загрозу екології», «знищення екології», «забруднення екології», «захист екології» і т. ін. Поняття «екологія» було введено в науковий обіг німецьким вченим Е.Геккелем який 1869 р. дав їй таке визначення: «Під екологією ми розуміємо науку про економію, домашній побут тваринних організмів. Вона досліджує загальні відносини тварин як до їх неорганічного так і до органічного середовища, їх дружні і ворожі відносини з іншими тваринами і рослинами, з якими вони
 • Озон та життя
  Надзвичайну важливість не тільки для історичної геології, а й для сучасної людини має питання про співвдношення життя та озона, що є в атмосфері. Можна вважати, що життя — рослинний та тваринний світ — зміг розвинутися на Землі тільки тогді, коли виник достатньо потужний «озоновий щит», що захищає її від ультрафіолетової радіації Солнця. Зрозуміло, що процей щит ми маємо піклуватися і зараз. Хоча вік Землі оцінено зараз доволі точно - біля 4,5-10 9 років,про первинну атмосферу Землі нам відомо дуже мало. Якщо Земля виникла з космічного протопланстної хмари, у складі якої знаходився у великій пропорції во­день, то цей водень було досить рано загублено Землею. Геологи вважають, що відома нам атмосфера Землі вторинна та утворилася з вулканічних газів або вивільнена з геоло­гічних порід.
 • Озоновий шар
  Зміст Вступ 3 Принцип проблеми. Наслідки для “живого” 3 Проблема з “хімічної” точки зору 4 Хлорфторвуглеці(ХФВ) 5 ХФВ в промисловості 6 Метилбромід 6 Які у нас перспективи? 8 Висновок 9 Література 10 Вступ У 1985 р. фахівці з Британської Антарктичної Служби дослідження атмосфери повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р. на 40%. Незабаром це підтвердили інші дослідники, що показали, що область зниженого вмісту озону іде за межі Антарктиди і за висотою охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери. Найбільш
 • Опукський природний заповідник
  Розташування: Автономна Республіка Крим, Ленінський район Площа: 1592,3 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Поштова адреса: 98300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 31а Телефон-факс - (06561) 1 05 01 E-mail: opuk@kerch.com.ua Опукський природний заповідник був створений Указом Президента України від 12 травня 1998 р. № 459. Площа заповідника становить 1592,3 га, з них 62 га - це акваторія Чорного моря з островами Скелі-Кораблі. Природний заповідник призначений для збереження природному стані типових степових ландшафтів Кримського півострова та аквакомплексів
 • Організаційна система управління природокористуванням України
  План: 1. Вступ…………………………………………………………… 1 2. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері…………………… 3 3. Cучасний екологічний стан України………………………… .6 4. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів…….8 5. Основні пріоритети охорони навколишнього середовища… 11 Висновок……………………………………………………………13 Список використаної літератури………………………………….16 1. Вступ: Кожен майбутній економіст , спеціаліст народного господарства, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення
 • Організація водопостачання населених місць
  Населення необхідно забезпечувати достатньою кількістю води, до того ж якісною. Вода не повинна викликати ніяких патологічних змін з боку організму, бути причиною розповсюдження заразних захворювань, а також викликати неприємні відчуття своїм вигля­дом, смаком і запахом. При організації водопостачання населення враховується наяв­ність й характер джерела води, його доступність, можливість одержати достатню кількість води потрібної якості. При виборі джерела води враховуються дебіт його і якість води, яка значною мірою визначається походженням і умовами формування, а також характе­ром і ступенем її забруднення. При цьому необхідно також врахувати перспективи розвитку даного населеного пункту і його благоустрій. При всій різноманітності джерел води можна все ж таки вказа­ти на
 • Організація управління природоохоронної діяльності на обласному рівні
  Зміст 1. Вступ. 2. Загальна організація управління природоохоронною діяльністю на обласному рівні. 3. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів. 3.1. Нормативно-правове забезпечення організації природоохоронної діяльності. 4. Екологічний моніторинг як ефективна система нагляду за станом довкілля в області. 4.1. Стан існуючої системи моніторингу довкілля. 4.2. Науково-методичне та фінансове забезпечення обласного моніторингу. 5. Висновок 1. Вступ Охорона навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
 • Орона водних ресурсів в Україні
  Зміст Вступ. 1. Проблеми пов’язані із місцевим стоком. 2. Охорона підземних вод та малих річок. 3. Вирішення проблем охорони водних ресурсів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сьогодніший день напевне однією із найактуальніших проблем на території України є проблема охорони водних ресурсів, особливо це стосується східних регіонів України, де величезні кількості води використовується для промисловості і зрошення сільськогосподарських угідь. У даній роботі я намагався визначити проблеми охорони водних ресурсів України і засоби по виріщенню цих проблем. На мою думку однією з найважливіших проблем є
 • Основи екології тваринного світу. Роль тварин у підвищенні родючості грунту. Тваринний світ і екологія навколишнього середовища
  План Вступ 1. Основи екології тваринного світу 2. Роль тварин у підвищенні родючості грунту 3. Охорона тваринного світу Використана література Вступ Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних інностей. В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, науково обгрунтованого,
 • Основи екологічної теорії
  1. Предмет екологічної теорії У самому загальному виді її предмет - структури і процеси, стратегії виживання, властивості і сторони, включаючи соціальні змінення та конфлікти, котрі виникають у ході усе більш масштабної і глибокої «соціалізації природи». Проте головним об`єктом уваги екологічної діяльності стає структура і динаміка мікро-, макро- і мегасистем, тобто соціобіотехнічних систем, оскільки сьогодні вже не має природи поза суспільства, а є соціалізована діяльністю людей природа і деформовані середовищним впливом соціотехнічні системи та процеси. Екологічній діяльності властиві процеси диференціації та інтеграції. З одного боку, з`являються нові галузі теоретичного і практичного інтересу виробництва та поширення рисків, не сприймаємих органами
 • Основи конструктивної енвайронменталістики
  План 1. Екологічна конверсія – актуальна проблема конструктивної енвайронменталістики. 2. Методи захисту навколишнього природного середовища (НПС). 3. Класифікація основних забруднювачів навколишнього природного середовища. 1. Екологічна криза засвідчує, що біосфера та її компоненти є досить крихкими структурами. Вони почали інтенсивно руйнуватися під впливом глобального антропогенезу та втрачати сприятливі для людини властивості. Оскільки якість життя людини визначається сукупністю не лише матеріальних, духовних, соціальних, демографічних, але й екологічних компонентів, то в умовах екологічної кризи вона почала знижуватися. В інтересах збереження людської цивілізації виникла необхідність у перегляді традиційно прийнятих у виробництві пріоритетів.
 • Основи моделювання стану довкілля. Аналіз даних і моделювання
  ПЛАН 1. Загальні аналітичні операції з точковими, лінійними і неподібними об’єктами 2. Операції з трьох вимірними об’єктами 3. Блок моделювання ГІС 4. Література 1. Загальні аналітичні операції з точковими, лінійними і неподібними об’єктами Аналіз даних, є однієї із трьох великих моделей ГІС (введення, обробки і виведення), що складає ядро геоінформаційних технологій, а всі інші операції яких з деякої точки зору можна представляти сервісними, що забезпечують можливість виконання системою її основних аналітичних і моделювання функцій. Зміст аналітичного блока (модуля) сучасних програмних засобів сформувався у процесі реалізації конкретних ГІС, викристалізувавшись у формі набору операцій або груп операцій, наявністю, відсутністю
 • Основи моделювання стану довкілля. Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез
  ПЛАН 1. Вибірковий метод 2. Статистична гіпотеза 3. Література 1. Вибірковий метод Вибірковий метод – це система наукових принципів випадкового відбору певної частини сукупності, яка представляла б усю сукупність і характеристики якої слугували б надійною основою статистичного висновку. Сукупність, з якої відбираються елементи для обстеження, називають генеральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують, – вибірковою. Статистичні характеристики вибіркової сукупності розглядаються як оцінки відповідних характеристик генеральної сукупності. Позаяк вибіркова сукупність не точно відтворює структуру генеральної, то вибіркової оцінки також не збігаються з характеристиками генеральної сукупності. Розбіжності між ними називають похибками
 • Основи моделювання стану довкілля. Геоінформатика: загальні питання
  ПЛАН 1. Поняття про геоінформатику та її зв’язок з іншими науками, технологіями і виробництвом 2. Поняття про географічні системи, їх структура і класифікація 3. Дані, інформація, знання в інформатиці 4. Література 1 Поняття про геоінформатику та її зв’язок з іншими науками, технологіями і виробництвом У наші дні інформатизація охоплює всі сторони життя і важко назвати яку-небудь сферу людської діяльності – від шкільної початкової освіти до великої державної політики – де б не відчувався її потужний вплив. Інформатика проникла у всі галузі науки, і тим самим розвиває їх та підштовхує їх в прагненні до безкінечного комп’ютерного вдосконалення. В науках про Землю інформаційні технології спричинили геоінформатику
 • Основи моделювання стану довкілля. Загальні питання основ моделювання стану довкілля
  ПЛАН 1. Методологічні основи і деякі загальні поняття моделювання стану довкілля 1.1. Методологічні проблеми екологізації сучасної науки 1.2. Концепції і течії в галузі проблеми охорони природи 1.3. Показники життя 1. Методологічні основи і деякі загальні поняття моделювання стану довкілля 1.1. Методологічні проблеми екологізації сучасної науки Аналіз розвитку поняття “екологія” за останні сто тридцять років є цікавим не тільки для історії науки, але і для розробки її філософсько-методичних проблем. Тому, він має велике практичне значення, так як торкається питання довкілля, що в даний час є актуальним. Поняття “екологія” пройшло певну еволюцію. У вузькому розумінні цього слова
 • Основи моделювання стану довкілля. Індекси. Основні поняття та категорії
  Індекс – це відносна величина, яка характеризує зміну явища у часі, просторі або ступінь відхилення від стандарту. Як відносна величина індекс подається у формі коефіцієнта, процента чи проміле. Назва індексу відбиває його соціально-економічний (екологічний) зміст, а числове значення інтенсивність зміни або ступінь відхилення. Наприклад, регіональний індекс якості води –1,606, а індекс антропогенної складової 0,968. Індекси виконують дві функції: синтетичну – це узагальнююча характеристика зміни явища; аналітичну – вивчення впливу окремих факторів на зміну явища. Більшість індексів виконує обидві функції одночасно. Залежно від мети порівняння індекси поділяються на : динамічні – характеризують результат явища у часі; територіальні –
 • Основи моделювання стану довкілля. Історія розвитку основних завдання ОМСД
  ПЛАН 1. Історія розвитку ОМСД 2. Завдання ОМСД на сучасному рівні 3. Література 1. Історія розвитку ОМСД Як вважають історики науки, вперше систематично поняття модель почало застосовуватись у зв’язку зі створенням неевклідових геометрій, коли повстала проблема представлення таких просторових систем, які було на той час важко продемонструвати натурно. Більш широке застосування в еколого-географічних дослідженнях методу моделювання пов’язано зі створенням формальних систем для відображення еволюції та аналізу проблеми взаємовідносин в системі “суспільство – природа” крізь призму вірогіднісно-статистичного методу. Нагромадження інформації щодо характеру відносин людини та довкілля в поєднанні з досягненнями кібернетики створюють
 • Основи моделювання стану довкілля. Метод аналізу взаємозаліків. Основні поняття та категорії
  ПЛАН 1. Кореляційний зв’язок 2. Коефіцієнти еластичності 3. Література 1. Кореляційний зв’язок Всі соціально-економічні явища взаємопов’язані. Зв’язок між ними має причинно-наслідковий характер. Ознаки, що характеризують причини та умови зв’язку, називаються факторними x, а ті, що характеризують наслідки зв’язку, – результативними y. Між ознаками x i y виникають різні за природою та характером зв’язки, зокрема: функціональні та стохастичні. При функціональному зв’язку кожному значенню ознаки x відповідає одне чітко визначене значення y. Цей зв’язок виявляється однозначно у кожному окремому випадку. При стохастичному зв’язку кожному значенню ознаки x відповідає певна множина значень y, які утворюють так званий умовний
 • Основи моделювання стану довкілля. Моделювання впливу атмосферних забруднень на сільськогосподарське виробництво
  ПЛАН 1. Методика визначення фізичних втрат рослинницької продукції (натуральної шкоди) у зв’язку з атмосферним забрудненням 2. Статистичне вивчення впливу промислових забруднень на зниження урожайності сільськогосподарських культур 3. Література 1. Методика визначення фізичних втрат рослинницької продукції (натуральної шкоди) у зв’язку з атмосферним забрудненням. Металургійні, хімічні, коксохімічні і вугільні підприємства, теплові станції, цементні, алюмінієві та інші заводи забруднюють атмосферу, що негативно впливає на рослинний покрив, а культурні рослини значно знижують урожайність. Проходить це внаслідок загазованості атмосфери промислових зон сполуками сірки, фтору, оксидами азоту та вуглецю, парами фенолів, запиленістю повітря
 • Основи моделювання стану довкілля. Моделювання довкілля як галузь пошуку нових рішень
  ПЛАН 1. Загальнонаукові категорії і методи пізнання 2. Метод моделювання в екологічних дослідженнях 3. Типи моделей 4. Поняття математизації екологічних дисциплін 5. Особливості математичного моделювання 6. Суть системного аналізу довкілля 7. Системний підхід до побудови математичних моделей 8. Математичне та статистичне підґрунтя 9. Роль комп’ютера в сучасних екологічних дослідженнях Література 1. Загальнонаукові категорії й методи пізнання В сучасних умовах обсяг, зміст, сфера дії ряду традиційних і нових понять неухильно зростає. У науковій літературі їх називають загальнонауковими категоріями принципово новий тип понять науки, народжений НТР. Вони дозволяють підійти до вивчення різних об’єктів і відношень
 • Основи моделювання стану довкілля. Основи моделювання стану довкілля (ОМСД) як окрема дисципліна
  ПЛАН 1. Об’єкт, предмет і зміст ОМСД 2. Структура ОМСД 3. Зв’язки ОМСД 4. Функції ОМСД 5. Література 1. Об’єкт, предмет і зміст ОМСД Екологічний підхід як міждисциплінарний на рубежі XX i XXI є потужним інструментом дослідження, аналізу, пояснення та прогнозування динаміки стану довкілля. Сучасна екологія з різноманітністю її підходів та засобів спостереження, методів обробки інформації та моделювання екологічних, еколого-економічних систем є міждисциплінарним утворенням, що акумулює результати багатьох дисциплін, таких як математика й інформатика, статистика і теорія ймовірності, картографія й геоінформатика та інші. Серцевиною цього утворення, що визначається терміном екологічна наука, еволюціонувала так стрімко, що без спеціального
 • Основи моделювання стану довкілля. Прикладні аспекти геоінформатики
  ПЛАН 1. Вимоги до ГІС і зміст баз даних 2. Короткий огляд програмних засобів 3. Приклади реалізації ГІС 4. Наукова й учбова література, періодика і бібліографія, інформаційно-довідкові видання 1. Вимоги до ГІС і зміст баз даних Основними вимогами до ГІС є повнота, охоплення всіх сторін інформаційного, програмного, технічного забезпечення, які зустрічаються в процесі експлуатації системи. Отже, структура баз даних і в територіальному і в змістовному планах повинна імітувати структуру еколого-географічних систем. Система повинна бути комплексною. Основні переваги геоінформаційних технологій у порівнянні з традиційними методиками полягає у можливостях спільного аналізу великих груп параметрів у їх взаємозв’язку,
 • Основи моделювання стану довкілля. Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку
  ПЛАН 1. Динамічний ряд 2. Тенденція 3. Література 1. Динамічний ряд Динамічний ряд – це розміщені у хронологічній послідовності значення певного статистичного показника. Складовими динамічного ряду є ознака часу t (момент або інтервал) та числові значення показника – рівні yt. Відповідно до класифікації показників за ознакою часу динамічні ряди поділяються на моментні та інтервальні. У моментних рядах рівні фіксують стан явища на певні моменти часу, в інтервальних – агрегований результат за певний проміжок часу. Приклади зазначених рядів динаміки наведено у табл. 1: поквартальні обсяги використання води у місті – це інтервальний ряд, запаси водних ресурсів на кінець кварталу – моментний ряд. Таблиця 1
 • Основи моделювання стану довкілля. Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу
  ПЛАН 1. Варіаційні ряди та їхні характеристики (Мода, Медіана, Квартилі) 2. Вимірювання й оцінка варіацій та їхні характеристики (абсолютні: варіаційний розмах, середнє лінійне та квадратичне відхилення, дисперсії; відносні: коефіцієнт варіації, нерівномірності, локалізації, концентрації) 3. Література 1. Варіаційні ряди та їхні характеристики (Мода, Медіана, Квартилі) яд розподілу характеризує склад, структуру сукупності за певною ознакою. Елементами ряду розподілу є варіанти-значення ознаки x та частоти ряду fj. Залежно від статистичної природи варіантні ряди поділяються на атрибутивні та варіаційні. У співвідношенні варіантів та частот проявляється закономірність розподілу. Вона описується низкою статистичних
 • Основи моделювання стану довкілля. Статистичні дані й стохастична модель
  ПЛАН 1. Екологічні дані. Цілі і завдання збору статистичних даних 2. Зведення та групування статистичних даних 3. Статистичні показники 4. Середні характеристики динамічного ряду 5. Література 1. Екологічні дані. Цілі і завдання збору статистичних даних Закономірності в еколого-географічних дослідженнях виражаються у вигляді зв’язків і залежностей еколого-географічних показників, математичних моделей їх поведінки. Такі залежності і моделі можуть бути отримані тільки шляхом обробки реальних статистичних даних, із врахуванням внутрішніх механізмів і випадкових чинників. Модель може бути отримана й апробована на основі аналізу статистичних даних, і зміни у поведінці останніх говорять про необхідність уточнення
 • Основи моделювання стану довкілля. Функціональні можливості геоінформаційних систем (ГІС). Регістрація, введення і збереження даних
  ПЛАН 1. Джерела даних і їх типи 2. Технічні засоби введення даних 3. Виведення просторових даних: структура і формати 4. Система управління базами даних 5. Література 1. Джерела даних і їх типи Основними джерелами даних в геоінформатиці є картографічні, статистичні й аерокосмічні матеріали. Крім вказаних матеріалів дуже рідко використовуються дані спеціально проведених польових досліджень і зйомок, а також літературні (текстові) джерела. “Тип джерела” об’єднує генетично однорідну сукупність вихідних матеріалів, кожна з яких дуже відрізняється за комплексом характеристик, що і буде проаналізовано нижче. До них належить, наприклад, така важлива ознака в якій : цифровій або аналоговій формі отримується, зберігається і використовується
 • Основи синекології
  Взаємодія особин одного й того самого виду Живі істоти на поверхні Землі й у ґрунті розмішуються надзвичайно нерівномірно. Для більшості видів властиві скупчення чи спілки особин, та зустрічаються випадки одинокого існування з тимчасовими контактами під час відтворення (наприклад, ведмеді). Спілки і скупчення бувають різні за кількістю членів (осіб): сім'я, зграя, стадо, рій, колоніальне поселення тощо. Інколи вони існують постійно, інколи утворюються тимчасово, але завжди це сприяє виживанню виду, переборенню негативного впливу зовнішнього середовища, захисту від ворогів, результативному полюванню тощо. Здебільшого взаємодія особин одного й того самого виду є позитивною і сприяє виживанню всієї популяції. Навіть конкуренція (змагання,
 • Основні прояви екологічної кризи в Україні
  ПЛАН Вступ 1. Причини, які зумовили екологічну кризу в Україні 2. Проблеми забруднення ґрунтів в Україні 3. Забруднення води в Україні 4. Забруднення атмосфери в Україні 5. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС Висновки Список літератури Вступ Людство вступило в епоху науково-технічної революції, що посилило антропогенний вплив на природу. Цей вплив має суперечливий характер. У ньому переплітаються позитивні й негативні явища. З одного боку, вдосконалення технологій і зростання виробництва сприяють більш повному задоволенню потреб людей, раціональному користуванню природними ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування і т.ін. З іншого — забруднюється
 • Основні джерела антропогенного забруднення довкілля
  У довкіллі, що оточує організми, розрізняють абіотичні, біо­тичні і антропогенні фактори, які, переплітаючись, створюють ком­плекс умов, де живуть організми. Абіотичні фактори визначають­ся елементами неживої природи, їх фізичним станом, хімічним скла­дом. Біотичні фактори, створюються сукупністю живих організмів, які є в середовищі, а антропогенні фактори зумовлені присутні­стю людини та її трудовою діяльністю. Поки об'єми суспільного виробництва були відносно невели­кими, біосфера як активна саморегулююча система сама справля­лася з неподобствами, що супроводжували господарську діяльність, однак XX століття характеризується значним збільшенням масш­табів виробництва в усіх галузях світової економіки, тому біосфе­ра та цивілізація нашої планети зараз знаходяться в небезпеці.
 • Основні джерела антропогенного забруднення довкілля
  З появою людини на планеті Земля велику роль у глобальній екосистемі стали відігравати взаємовідносини суспільства і природи. Особливо швидко посилюється вплив суспільства на природу у зв’язку з розвитком машинного виробництва. Завдяки цьому масштаби впливу суспільства на природу поширюється так швидко, що людство поступово перетворюється у потужну геологічну силу, яка впливає на природні процеси. На всі кругообіги, що здійснюються у природі, людина прямо чи опосередковано має вплив. Під впливом антропогенних факторів відбуваються зміни у природі. Завойовуючи природу, людство значною мірою підірвала природні умови власної життєдіяльності. Постициди (включають гербіциди, інсектициди та фунгіциди) – хімічні речовини, що використовуються для знищення буряків, грибів, бактерій,
 • Основні джерела прісної води на території України
  Основні джерела прісної води на території України - стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів. Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації. Сумарна величина стоків річок України без Дунаю в середній заводністю рік становить 87,1 млрд. куб. метрів, знижуючись умаловодний рік до 55,9 млрд. куб. метрів. Безпосередньо на території держави формується відповідно 52,4 і 29,7 млрд. куб.метрів води, решта надходить з суміжних територій. Водні
 • Основні екологічні закони
  Ї Завданням екології є пошук законів функціонування та розвитку даної галузі. Закон мінімуму. В 1840 році Ю. Лібіх встановив, що врожай зерна часто лімітується не тими поживними речовинами, котрі вимагаються у великих кількостях, а тими, котрих потрібно небагато, однако їх мало в грунті. Він сформував закон, згідно з котрим “Речовиною, що є в мінімумі, регулюється врожай і визначається величина та стійкість його в часі”. Дію цього закону обмежують 2 принципи. Згідно з 1 принципу закон Лібіху застосовується лише за умов стаціонарного стану. Його більш точне формулювання: “При стаціонарному стані лімітуючою буде та р-на доступні кількості котрої найбільш близькі до необхідного мінімуму. 2 принцип стосується взаємодії факторів. Нова концепція та доступність деякої речовини
 • Основні закони синекології і Біосфера-1 (біосфера Землі)
  Немає і не може бути на нашій планеті об'єкта цікавішого і складнішого від біосфери, що є "продуктом" існування мільярди років життя. Ми дуже хочемо розповісти і про особливості її частин, і про рекорди тваринного й рослинного світу. Однак щоб досягти головної мети книги, ми змушені віддати перевагу важчим для викладу і сприймання законам функціонування і розвитку всієї Біосфери-1. Як і в менших екосистемах, її живі частинки ростуть і розмножуються завдяки потоку енергії, який вона отримує насамперед від Сонця (майже 100 % усіх енергоресурсів), а також від тіла Землі (йдеться про хемосинтез і спалювання викопного палива людьми). Твердження про необхідність проходження потоку енергії крізь екосистему
 • Основні історичні етапи розвитку екології
  План 1.Екологічні питання в розвитку науки. 2.Парадигмальні орієнтації класичної екології. 3.Предмет сучасної екології: думка вчених і методологів. 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В ІСТОРІЇ НАУКИ. Екологія як наука пройшла певний шлях розвитку. В методологічних дослідженнях цього процесу розрізняють тривалий період передісторії науки і власне історію екології. На першому етапі головною прикметою є наявність екологічного знання, не завжди осмисленого теоретично; на другому - теоретично-концептуальне, термінологічне й соціальне утвердження науки. Крім того, екологічне знання в його історії існувало як у контексті різних наук (ботаніки, зоології, географії тощо), так і набувало різних форм втілення у предметно-діяльнісній, етнокультурній та духовно-практичній сферах. Тому для
 • Основні напрями державної політики України у галузі охорони дівкілля, використання природних ресурсів
  Зміст: Вступ 1. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері 2.Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів. 3.Основні етапи реалізації основних напрямів державної політики україни у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та міжнародна співпраця. Висновок Вступ Кожен майбутній економіст , спеціаліст народного господарства, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою
 • Основні положення вчення про ноосферу
  Єдність біосфери й людини Головною темою вчення про ноосферу стала тема єдності біосфери й людства. Вернадський у своїх роботах показує корені цієї єдності, розглядає значення організованості біосфери в розвитку людства. Це дає можливість зрозуміти місце й роль історичного розвитку людства в еволюції біосфери, закономірності Ті переходу в ноосферу. В основі вчення Вернадського про ноосферу лежить Ідея про те, що людина не є самодостатньою живою істотою, яка існує за своїми законами, вона Існує всередині природи і є її частиною. Ця єдність є наслідком функціональної нерозривності навколишнього середовища й людини. Цю нерозривність Вернадський намагався показати з погляду біогеохімії. Людство саме по собі є природним явищем і цілком закономірно, що біосфера може впливати
 • Основні положення “методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України”.
  Водний кодекс України (1995) передбачає введення нової природоохоронної норми – екологічного нормативу якості поверхневих вод, котрий необхідний для оцінки екологічного благополуччя водних о б’єктів за якістю води та визначення комплексу водоохоронних заходів задля його досягнення і підтримання. Отже, виникла потреба в розробці “Методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України”. Проект такої методики розроблений за участю авторів статті. Ця методика визначає зміст і методи роботи по встановленню і використанню
 • Основні поняття екології
  1. Екологічні фактори. 2. Екологічна система (біоценоз, біогеоценоз). 3. Популяція. 4. Трофічні зв’язки. Безперервність життя на Землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати і підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості за спадковістю своїм нащадкам. Середовище – одно з екологічних понять; під ним ми розуміємо комплекс природних тіл і явищ, з якими організм знаходиться у прямих або опосередкованих зв’язках. Внутрішнє середовище будь-якої істоти якісно відрізняється від зовнішнього середовища. Якісна самостійність внутрішнього середовища організму регулюється механізмами гомеостазу. Гомеостаз організму – це стан внутрішньої динамічної рівноваги, який забезпечується взаємодією
 • Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища
  ПЛАН Вступ 1. Причини виникнення екологічної кризи 2. Головні джерела забруднення навколишнього середовища 3. Наслідки забруднення навколишнього середовища Висновки Використана література Вступ В умовах науковотехнічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини
 • Основні прояви екологічної кризи в Україні
  Слово екологія походить від грецьких "oikos" — оселя і "logos"— вчення. Екологія — це наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. Яка сьогодні екологічна ситуація в Україні? Як взаємодіють суспільство і природа в умовах НТР? Які способи і шляхи розв'язання найгостріших соціально-екологічних проблем в Україні? Впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки, поява нових технологій, енергоджерел і матеріалів призвели до революційних змін у житті суспільства. Людство вступило в епоху науково-технічної революції, що посилило антропогенний вплив на природу. Цей вплив має суперечливий характер. У ньому переплітаються позитивні й негативні явища. З одного боку, вдосконалення
 • Основні світові процеси і тенденції розвитку
  Якщо проаналізувати публікації футурологів, в яких вони в останній третині XX ст. намагалися передбачити події на зламі сторіч і у більш віддаленому майбутньому, то виявиться, що загалом ці передбачення справдилися лише в окремих своїх аспектах. Можна навіть стверджувати, що в наш час зниження точності передбачень є однією з багатьох всепланетних тенденцій. Та це аж ніяк не означає, що потрібно відмовитися від них і почати використовувати павловський тип суто імпульсивних рефлекторних реакцій на збудники і впливи нашого оточення. Передбачення як екстраполяція певного явища в майбутнє (руху оточуючих тіл, перебігу найбільш поширених природних явищ та ін.) притаманне всім розвиненим біологічними видам, про що свідчать як
 • Основні фактори (чинники) і процеси, які призводять до погіршення стану земель
  Земельні ресурси, ґрунтовий покрив належать до вирішальних чинників існування біосфери нашої планети. Земля відіграє найважливішу загальнобіосферну роль і є фундаментальною основою функціонування атмосфери, гідросфери та інших сфер, рослинного і тваринного світу, а також людського суспільства. В аграрному секторі вона — головний засіб виробництва, найважливіша складова частина ресурсної бази землеробства. Характер і якість земель, родючість сільськогосподарських угідь визначають ефективність аграрного виробництва, можливість, розв'язання продовольчої проблеми, продуктивність праці в аграрній сфері. З огляду на незадовільне їх використання та гостроту еколого-економічної
 • Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання
  Людство в процесі свого розвитку наростаючими темпами збільшувало споживання усіх видів природних ресурсів. В розвитку економіки будь-якої країни є три основні фактори: 1) трудові ресурси (населення); 2) засоби виробництва (знаряддя праці та предмети, сільське господарство, технології, транспорт, будівництво тощо); 3) природні ресурси. Головним фактором економічного росту держави, безумовно є населення. Велике значення населення, трудових ресурсів як фактору економічного росту спонукає розумно і бережно відноситися до здоров’я людини та гармонійно розвивати її здібності в інтересах її власних і суспільства в цілому. Тому так багато уваги ми приділили вивченню потреб людини. Другий фактор економічного росту - створені людьми засоби виробництва.
 • Основні шляхи екологізації сучасного виробництва
  План 1. Поняття про екологізацію технологій виробництва в умовах НТП. Загальні напрями екологізації виробництва. 2. Класифікація природозберігаючих (екологічних) технологій. 1. Сьогодні під екологізацією розуміють процес поступового і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд з покращенням або хоча б збереженням якості природного середовища (Рис 1). Це одна з головних вимог сучасності в умовах глобальної екологічної кризи. В соціально-економічному плані екологізація повинна спиратися на перехід до природозберігаючих методів господарювання, а в технічному – на екологізацію технологій виробництва і природокористування (див. Н.Ф. Реймарс).
 • Особливість ринку факторів виробництва
  1) Ринки факторів виробництва Ринки факторів – це спеціальні ринки, де на відміну від ринків продукції, з боку попиту виступають фірми, які споживають виробничі фактори, з боку позиції – власники факторів – домогосподарства. На ринках факторів визначаються ціни та обсяги використання факторів. Ринки факторів виробництва вважаються вторинними по відношенню до ринків готової продукції, тому що стан перших визначаються станом других. Функціонування ринків факторів виробництва здійснюється за тими ж принципами, що і ринки продукції. Типу ринкової структури дослідження, як формується попит на
 • Особливості води та її значення
  Вода — одна й найбільш досліджених і вельми загадкових речовин. Всі ми знаємо про воду чимало, бо вивчали її властивості у курсах і фізики, і хімії. Тому не витрачатимемо часу на чергове повторення факту кипіння прісної води при 100 °С і танення льоду при О °С (за нормального тиску атмосфери) тощо. Подивимося на воду з екологічного погляду, аналізуючи і гідросферу, і саму речовину. Своєю рухливістю вода поступається лише повітрю, але розрив між ними дуже великий. Оскільки у вигляді пари вона опанувала лише найнижчі кілька кілометрів атмо-сфери, а в одному кубічному метрі повітря її вміст не перевищує 40-60 грамів (як правило, він набагато менший), то майже вся вода лишається у рідкому стані й має чималу густину. Наслідком є розташування води у западинах і під Землею, повна або часткова
 • Особливості водопостачання окремих приміщень у разі відсутності водогону (сільська школа, лікарні)
  ПЛАН 1. Особливості водопостачання окремих приміщень у разі відсутності водогону (сільська школа, лікарні). 2. Ознайомлення із заходами щодо охорони водних ресурсів. Нагляд за водопостачанням. 3. Методи взяття проб води у мережі водогону, колодязі, попередня оцінка якості питної води, знезаражування води в польових умовах” 1. Децентралізоване (місцеве) водопостачання має ряд особливо­стей. Воно призначене для забезпечення питною водою окремих будинків або невеликої групи будівель. З цією метою можуть вико­ристовуватися різні за походженням води: атмосферні, відкритих водойм, підземні. Атмосферні води, як відзначалося вище, збирають у відповідні резервуари, де вони зберігаються і поповнюються за рахунок опадів. Ці води досить забруднені й перед вживанням їх
 • Особливості водопостачання окремих приміщень у разі відсутності водогону (сільська школа, лікарні). Ознайомлення із заходами щодо охорони водних ресурсів
  ПЛАН 1. Особливості водопостачання окремих приміщень у разі відсутності водогону (сільська школа, лікарні). 2. Ознайомлення із заходами щодо охорони водних ресурсів. Нагляд за водопостачанням. 3. Методи взяття проб води у мережі водогону, колодязі, попередня оцінка якості питної води, знезаражування води в польових умовах” 1. Децентралізоване (місцеве) водопостачання має ряд особливо­стей. Воно призначене для забезпечення питною водою окремих будинків або невеликої групи будівель. З цією метою можуть вико­ристовуватися різні за походженням води: атмосферні, відкритих водойм, підземні. Атмосферні води, як відзначалося вище, збирають у відповідні резервуари, де вони зберігаються і поповнюються за рахунок опадів. Ці води досить забруднені й перед вживанням
 • Особливості лісівничих проектів та їх аналізу їх впливів на довкілля
  Вступ Лісове господарство і лісопромислова діяльність мають важливе значення для еко­номіки України. Гостра необхідність вироблення виваженої політики використання і віднов­лення лісових ресурсів сьогодні вже стала очевидною. Повені останніх років ^Європі та Україні, зокрема на Закарпатті, загибель людей, чималі збитки, принаймні частини з яких можна було б уникнути,. — все це яскраве тому свідчення. Дієвими інструментами втілення вироблених рішень у цій галузі є лісівничі проекти. Незалежно від цілей, вони вимагають використання обмежених ресурсів — праці, капіталу, самих екологічних систем, їх впливи на довкілля і соціум різноманітні, важливі, але, як правило, не враховані ринковими
 • Особливості сьогодення і картинки минулого
  Злам тисячоліть став приводом для преси звернутися до багатьох відомих людей з одним запитанням: "Як воно буде далі?" Тому останні роки минулого тисячоліття засоби масової інформації були перенасичені різноманітними передбаченнями і прогнозами, серед яких зустрічалися доволі похмурі і навіть катастрофічні. Чимало з них ґрунтувалося на аналогії з тими змінами, що відбувалися на зламі XIX і XX століть, коли й справді серія локальних колоніальних воєн переросла у перший загальносвітовий конфлікт, який забрав десятки мільйонів людських життів. І хоч наші часи набагато оптимістичніші, але й вони небезпроблемні. Втім, не можна не погодитися з тим, що й у минулому було багато періодів таких самих швидких і глобальних
 • Охарактеризуйте основні типи живих організмів біосфери: продуценти, консументи, редуценти. Кислотні дощі. Рослинні ресурси та їх роль як автотрофів
  ПЛАН 1. Охарактеризуйте основні типи живих організмів біосфери: продуценти, консументи, редуценти 2. Кислотні дощі 3. Рослинні ресурси та їх роль як автотрофів Список використаної літератури: 1. Охарактеризуйте основні типи живих організмів біосфери: продуценти, консументи, редуценти Трофічна структура передбачає розподіл організмів на продуценти, консументи та редуценти, які в конкретних екосистемах формуються за рахунок популяцій багатьох видів. Продуценти (автотрофи, виробники) - це організми, що створюють (продукують) органічну речовину з неорганічної (води, вуглекислого газу та мінеральних солей) за рахунок сонячної енергії в процесі фотосинтезу. Утво­рена глюкоза (виноградний цукор),
 • Охорона атмосферного повітря
  Охорона атмосферного повітря - це система заходів, спрямованих на запобігання забрудненню атмосферного повітря вище допустимих норм у процесі господарської діяльності та на відновлення і збереження його якості. Ряд проблем охорони атмосферного повітря потребує міжнародного регулювання, тому що з'являються конфліктні ситуації, пов'язані з перенесенням забруднення з повітрям та водою (кислотні дощі в Європі, перенесення з Західної та Центральної Європи в Україну разом з атмосферним повітрям сірчаного газу та сульфатів, перенесення водами Сіверського Дінця забруднень із Бєлгородської області Російської федерації тощо). Підлягають регулюванню заходи, пов'язані зі споживанням повітря і його змінами по якості та складу, що ведуть до змін погоди й клімату. Екологічна експертиза обов'язкова
 • Охорона видового різноманіття організмів
  Збереження біосфери неможливе без збереження біологічного різноманіття організмі, які населяють нашу планету (біорізноманіття). У свою чергу, охорона біорізноманіття неможлива без всебічного вивчення видового складу організмів різних регіонів земної кулі, їхніх екологічних та морфофізіологічних особливостей. На підставі результатів цих досліджень розробляють принципи раціонального використання видів. Насамперед потрібно вивчати види, яким загрожує зникнення. З метою збереження видового різноманіття понад 30 країн світу (у тому числі й республіки колишнього СРСР) приєдналися до розробленої МСОП Всесвітньої стратегії охорони природи, теоретичною базою якої є розуміння того, що кожний вид організмів є необхідним компонентом біосфери.
 • Охорона виробничих стічних вод і утилізація відходів
  Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) Яке не є великим значення творчості Халса в історії голландського живопису, але його славу в очах потомства затьмарює інший голландський митець Рембрандт Харменс ван Рейн. Його твори, живописні і графічні, різноманітні по сюжетах і глибині характеристик, складають одну з вершин європейського і світового мистецтва, одну з найбільш високих досягнень в розвитку реалізму. Народився Рембрандт в Лейдене в сім'ї мірошника Харменса ван Рейна. Дуже рано виявилася у хлопчика схильність до живопису. Недовго провчившись в Лейденськом університеті, молодий Рембрандт цілком віддався мистецтву. Три роки пробув він в майстерні живописця Сваненбюрха, а потім декілька місяців у амстердамського художника Пітера Ластмана.
 • Охорона грунтів від забруднення
  ПЛАН Вступ 1. Охорона ґрунтів від забруднення неорганічними відходами і викидами 2. Охорона ґрунтів від забруднення важкими металами 3. Охорона ґрунтів від забруднення радіоактивними речовинами 4. Охорона ґрунтів від забруднення екскрементами тварин 5. Охорона ґрунтів від засолення 6. Охорона ґрунтів від забруднення пестицидами 7. Охорона ґрунтів від забруднення мінеральними добривами Список використаної літератури Вступ Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування
 • Охорона довкілля – одне з найжиттєвіших завдань людства
  Проблема забруднення навколишнього середовища притаманна багатьом країнам і на сьогоднішній день набула глобального характеру. У її розв'язанні беруть участь державні, суспільні, а також міжнародні організації. XX ст. принесло людству чимало благ, пов'язаних з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу, і в той же час поставило життя на Землі на грань екологічної катастрофи. Сьогодні у світі існує багато екологічних проблем, починаючи зі зникнення деяких видів рослин і тварин та закінчуючи загрозою виродження людської раси. Зростання населення, інтенсифікація видобутку і викидів, забруднюючих Землю, приводять до корінних змін у природі і відображаються на самому існуванні людини. Частина таких
 • Охорона і захист природи
  Ситуація в Україні є дуже складною, вирішувати її треба негайно. Окреслимо проблеми: — високий рівень забруднення атмосферного повітря внаслідок неконтрольованих промислових викидів. Особливо високим рівнем забрудненості повітря характеризуються Донецький та Придні­провський райони; — наші річки та водосховища за складом хімічних речовин у не­далекому майбутньому можуть перетворитися на демонстраційну таблицю елементів Менделєєва; — порушення рівноваги у верхніх зонах літосфери через прове­дення гірничих робіт, промислової та міської забудови призвело до активації несприятливих фізико-географічних процесів — зсувів, карсту, просідання, провалів, підтоплення; — за останні десятиріччя істотно змінилася якість
 • Охорона і збереження природи всього живого на землі
  1. ВСТУП Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху. Неконтрольоване зростання населення Землі, кількість якого вже перевищила кри­тичну межу, дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів при­родних ресурсів призвели до розвитку глобальної екологічної кризи. Біосфера сьогодні вже не спроможна самоочищуватися, саморегулюватися й самовідновлюватися — вона дедалі активні­ше деградує. Людству загрожує загибель найближчими десяти­літтями, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, не змінить стилю своєї діяльності й існування,
 • Охорона і раціональне використання земельних ресурсів
  Україна багата на земельні ресурси. Багата на чорноземні грунти, які визначаються найвищою родючістю серед усіх інших типів грунту. Однак нераціональне використання земельних ресурсів призводить до того, що українські чорноземи втрачають свої властивості, просто вивітрюються та вимиваються водами, і це, відповідно, призводить до погіршення якості земельних ресурсів України. Тому важливим стоїть питання раціонального використання земельних ресурсів та питання їх охорони. Грунти утворюються під впливом клімату, живих організмів, складу і будови материнських гірських порід, рельєфу місцевості і віку території. Від клімату залежить кількість опадів, що впливає на розвиток рослинності, життєдіяльність мікроорганізмів, розчиння різних сполук у грунті та їх переміщення. Температура
 • Охорона лісів України. Лісова політика України
  Лісова політика - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення охорони, відтворення і ефективного, збалансованого використання всіх ресурсів, корисних властивостей та інших цінностей лісів, необхідних цивілізації сьогодні та в майбутньому. Необхідною умовою її успішної реалізації є наявність системи управління лісами і лісовим сектором економіки на міжнародному і національному рівнях. Цілі міжнародної лісової політики глобальні, для їх досягнення потрібні узгоджені зусилля багатьох держав. Цілі лісової політики національного рівня більш традиційні і прагматичніші. В найбільш загальному вигляді вони зводяться до забезпечення багатоцільового, неперервного і не-виснажливого використання ресурсів та корисних
 • Охорона навколишнього середовища в енергетиці
  План Вступ 1. екологічні проблеми, які викликані сучасною електроенергетикою 2. Альтернативні види електростанцій Висновки Використана література 1. Екологічні проблеми, які викликані сучасною електроенергетикою Гідроенергетичні технології мають багато пере­ваг, але є й значні недоліки. Приміром, дощові се­зони, низькі водні ресурси під час засухи можуть сер­йозно впливати на кількість виробленої енергії. Це може стати значною проблемою там, де гідроенер­гія складає значну частину в енергетичному комп­лексі країни; будівництво гребель є причиною бага­тьох проблем:
 • Охорона природи
  Упродовж XX столiття цивiлiзацiя в своєму розвитку досягла фантастичних успiхiв. При збiльшеннi чисельностi землян в 3,7 разу виробництво внутрішнього валового продукту (ВВП) зросло в 40 разiв. Якщо на початку минулого столiття пересiчна тривалiсть життя людини становила 50, то нинi — 67 рокiв, а в окремих країнах — 80 i бiльше рокiв. Кiлькiсть письменних людей збільшилася з 13 до 82 вiдсоткiв. На зламi XX i XXI столiть якось малопомiтно для загалу людство перейшло до якiсно нового етапу свого розвитку — ери глобалiзацiї. Вона не лише вiдкриває перед сучасною цивiлiзацiєю новi, не баченi ранiше можливостi науково-технiчного розвитку, а й породжує
 • Оцінка екологічного потенціалу АРК Крим у контексті формування регіональної екологічної політики
  У наш час практично жодне серйозне наукове регіонально-економічне дослідження особливостей функціонування і розвитку того чи іншого об’єкта, явища, процесу в рамках конкретної територіальної суспільної системи не здійснюється без їх вивчення в екологічному контексті. Безумовно, це не може не стосуватися і такого важливого завдання, як обґрунтування соціально-економічного зростання регіону в контексті формування регіональної екологічної політики. У науковій літературі акцентується увага на економічних, правових і соціальних передумовах погіршення стану навколишнього середовища, а саме: • відсутність економічних механізмів, що формують зацікавленість виробників і жителів регіону в економії ресурсів; • відсутність соціально-впливових верств населення, готових вкладати зусилля
 • Оцінка екологічної ситуації в Україні
  Особливо відчутним в умовах кризових явищ в економіці стало загострення екологічної ситуації. Унаслідок нераціонального й неконтро­льованого використання природних ресурсів дедалі чіткіше вимальовуються прикмети екологічної катастрофи. Характерними рисами погіршення екологічного стану є радіоактивне, хімічне та фізичне забруднення повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, руйнування та забруднення землі. Великомасштабні осушувальні роботи на Поліссі призвели до падіння рівня грунтових вод і ерозії грунтів. У результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС та радіоактивного забруднення усклад­нилося використання грунтів та лісу,
 • Оцінка економічної і соціальної ефективності раціонального природокористування і охорони природи
  План 1. Зв’язок оцінки ефективності природоохоронних заходів із загальними економічними принципами оцінки ефективності. Критерії та вимоги цієї оцінки. 2. Основні методи (формули) оцінки ефективності природоохоронних заходів. 3. Порівняльна економічна ефективність проведення природоохоронних заходів, межі їх застосування. 4. Еколого-економічна оцінка проектних рішень. 1. Зв’язок оцінки ефективності природоохоронних заходів із загальними економічними принципами оцінки ефективності. Критерії та вимоги цієї оцінки. У відповідності з діючими методиками визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів і оцінки економічної шкоди, яка спричинена забрудненням навколишнього середовища
 • Оцінка збитків від забруднення та інших дій на навколишнє середовище
  План 1. Поняття про соціальні й економічні збитки. 2. Уявлення про видатки на попередження збитків і компенсацію видатків. 3. Методи розрахунків економічних збитків. 1. Поняття про соціальні й економічні збитки. Критерієм для розрахунку платежів за забруднення є збитки від нього. Ці збитки проявляються рівночасно в економічному, соціальному – в першу чергу, а також моральному, естетичному, натуральному апектах, але не всі й незавжди піддаються кількісному обліку. Здебільшого оцінюються економічні збитки, які завжди є тільки частиною, хоч і дуже вагомою, загальних збитків і пов’язані з погіршенням функціонування об’єктів господарювання. Оцінка соціальних і інших видів збитків становить певні труднощі через відсутність
 • Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем
  Подальший розвиток теорії функціювання гідроекосистем в умовах антропогенного навантаження значною мірою залежить від успішного розв’язання проблеми взаємозв’язку між рівнем забруднення середовища, ступенем антропогенного навантаження і якістю середовища в цілому та продуктивністю біологічних систем, а також вирішення питання кількісної оцінки стану якості середовища для біосистем різного рівня організації (організменного, популяційного, біоценотичного). Успішне розв’язання цілої низки проблем –– діагностики стану довкілля, кількісної оцінки ступеня змін стану середовища, порівняння якості середовища різниоманітних гідроекосистем тощо гальмується відсутністю адекватних підходів до кількісної оцінки стану якості середовища. Водні екосистеми є найбільш уразливими до забруднень, оскільки
 • Очищення населених місць та його гігієнічне значення. Медична екологія і знешкодження відходів. Очисні споруди
  Як рідкі, так і тверді покидьки погіршують умови проживання населення, забруднюють довкілля, негативно впливають на сані­тарний стан населених пунктів та здоров'я людей. Фекалії, гній, сеча, рештки продуктів, трупи тварин, розкладаючись, виділяють смердючі гази. Крім того, вони містять патогенні мікроорганізми І є небезпечними в епідемічному відношенні. У процесі життєдіяльності кожен мешканець протягом року утворює приблизно б т покидьків. З них від 0,7 до 1,0 тонн склада­ють екскременти, 200-250 кг-сміття, а решта-помиї. Ще по 10 кг сміття утворюється на кожному квадратному метрі вулиць з твер­дим покриттям. При цьому не враховуються забруднені атмосферні й промислові води. Рідкі покидьки, оскільки містять велику кількість поживних речовин, є добрим середовищем для розмноження
 • Пам’ятки писемності у слов’ян
  Те, що пам’яток стародавньої писемності обмаль, можна пояснити тогочасним способом писання: повсякденні записи вірогідно робилися на навощених дерев’яних дощечках або на бересті — матеріалі, який погано зберігається. Проте, знаходять чимало писарських інструментів, так званих стилів. Добре збереглися графіто, накреслені на свіжій, ще не обпаленій глині. Горщики з написами часто мають вигляд речей повсякденного вжитку, простих, ліплених вручну, що свідчить про їхнє місцеве походження. Деякі з цих графічних зображень вважають за тавра або тамги (знаки власності) майстрів. До пам’яток старослов’янського письменства належить ділова документація, художня література, культурно-релігійні твори, апокрифи, проповідницька проза, світська поезія та ін. Письменники-полемісти, намагаючись
 • Парниковий ефект
  План 1 Механізм парникового ефекту 2 Парникові гази 3 Вплив діяльності людини на посилення парникового ефекту 4 Негативні наслідки парникового ефекту МЕХАНІЗМ ПАРНИКОВОГО ЕФЕКТУ Образну назву «парниковий ефект» одержало природне явище суть якого полягає в тому, що атмосфера затримує теплове випромінювання яке йде від земної поверхні (подібно до плівки над городнім парником). Енергія, що надходить на нашу планету від Сонця, визначає хід усіх біологічних процесів на Землі. Із загальної кількості цієї енергії 20 % поглинається атмосферою, 34 % відбивається хмарами і земною поверхнею й повертається у космос 46 % енергії доходять до земної поверхні й нагрівають її Нагріта земля у свою чергу випромінює
 • Передумови формування глобальної екологічної кризи
  Проблема взаємовідносин в системі “Людина—Природа—Цивілізація” належить до вічних філософських проблем. Не заглиблюючись дуже далеко в історію її становлення і розвитку, зазначимо однак, що перші екологічні кризи (локального характеру) були відомі ще в давнині і були тією основою, яка служила наочною ілюстрацією життєвої важливості даної проблеми. Людина, як і все живе на Землі, невіддільна від біосфери, яка є необхідним природним чинником його існування. Природапредпосылка і природна основа життєдіяльності людей, причому повноцінна їх життєдіяльність можлива тільки в адекватних природних умовах. Людина може існувати лише в досить певних і вельми вузьких рамках навколишнього природного середовища, відповідних біологічним особливостям його організму. Він відчуває потребу в тому екологічному
 • Перелік головних всепланетних процесів за К. В. Корсаком
  Наведемо складений К. В. Корсаком розширений перелік головних всепланетних процесів, з яких ми згадали лише незначну частину. Він не претендує на абсолютну повноту і містить лише формулювання і короткі пояснення. 1. Серед політичних явищ передує прискорення демократизації соціального устрою і звуження поля застосовності традиційних класично-силових засобів збереження суспільної стабільності або вирішення будь-яких складних політичних та економічних проблем. На базовому рівні це означає перехід від менталітету індивідуальної підпорядкованості ("людина-гвинтик") до усвідомлення кожним громадянином сучасної розвиненої демократичної держави власної автономії, свободи і відповідальності. Саме це ми
 • Перехід біосфери в ноосферу: прогноз і реальність
  Вернадський, проаналізувавши геологічну історію Землі, дійшов висновку, що перехід біосфери до нового стану — ноосфери відбувається під дією нової геологічної сили — наукової думки людства. І все-таки в працях Вернадського важко знайти закінчене й несуперечливе тлумачення сутності матеріальної ноосфери як перетвореної біосфери. В одних роботах учений згадував про ноосферу в майбутньому часі (вона ще не настала), в інших — у теперішньому (ми входимо в неї), а іноді пов'язував формування ноосфери з виникненням людини розумної або з появою промислового виробництва. Слід враховувати і той факт, що, будучи мінералогом, Вернадський, описуючи геологічну діяльність людини, не вживав понять «ноосфера» і навіть «біосфера». Ідею формування на Землі ноосфери він найбільш детально
 • Перспективи спільного порятунку
  Своєрідним індикатором оцінювання ймовірності об'єднання всіх землян для подолання екологічних та інших проблем стала проведена 3-14 червня 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) конференція ООН з питань охорони довкілля. її вже встигли охрестити "історичною", хоч для цього скептики не знайшли достатніх підстав, вважаючи, що розвиток подальших подій дасть точнішу оцінку першому в історії форуму 100 керівників незалежних держав світу і представників ще 70! Основним документом, підтриманим усіма учасниками, стала "Декларація Ріо з довкілля і розвитку", яка проголошує 27 визначальних принципів дій, спрямованих на збереження планети й біосфери. Ці принципи спираються на демократію, рівність прав усіх націй, визнання
 • Питна та технічна вода
  П Л А Н : 1. Вода - особливе природне багатство Землі. 2. Запаси поверхневих прісних вод. 3. Значення для водопостачяння підземних вод. 4. Якість питної та технічної води. 5. Основні джерела забруднення. 6. Характеристика якості води. 7. Очищення води. Вода займає особливе місце серед природних багатств Землі – її неможливо нічим замінити. Вода впливає на життєдіяльність людини як безпосередньо, в разі використання її для пиття та побутових потреб, так і через харчові продукти, якість яких залежить від складу води, що використовується для зрощення, через продукцію промислового виробництва, що неможливе без наявності води певної якості. Найбільшими споживачами води є сільськогосподарське виробництво, промисловість та комунальне господарство міст і
 • Підтоплення земель на півдні України
  Антропогенний вплив на природне середовище призводить до багаточисельних негативних наслідків, одним із найважливіших серед яких є підтоплення територій міських поселень, сільськогосподарських угідь, прибережних земель навколо водосховищ. Під терміном підтоплення мається на увазі комплекс явищ, характерних переважно для господарсько освоєних територій, які призводять до стійкого підвищення рівня ґрунтових вод чи вологості порід зони аерації, що ускладнюють або
 • Повітря як об’єкт аналізу та контролю
  План 1. Атмосферне повітря. Основні поняття, визначення і характеристики. 2. Характеристика забруднюючих атмосферу речовин і класифікація джерел забруднення. 3. Вплив кліматичних факторів на розсіювання домішок в атмосфері. 1. Атмосфера — зовнішня газова оболонка Землі, механічна суміш різних газів, водяної пари і твердих (аерозольних) часток. Атмосферне повітря необхідне для дихання живих організмів (істот), використовується в технологічних процесах горіння і плавки як сировина для одержання кисню, азоту, інертних газів, оксиду вуглецю. Атмосфера є середовищем для розміщення газоподібних відходів виробництва. Під впливом атмосферних опадів, сонячної радіації й у результаті переносу повітряних мас атмосферне повітря позбавляється
 • Поліський природний заповідник
  Розташування: Житомирська область, Овруцький та Олевський райони Площа: 20104,0 га Підпорядкування: Державний комітет лісового господарства України Поштова адреса: 11122, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Селезівка Тел.: (04148) 3-42-88; 5-12-83 Поліський природний заповідник було створено постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1968 року № 568. Площа заповідника становить 20104,0 га, площа його охоронної зони - 14146,0 га. Заповідник розташований у північно-західній частині Центрального, або Житомирського, Полісся України. Це типовий і, разом з тим, унікальний куточок мальовничої поліської природи
 • Поняття біосфери
  Людина завжди стикалася з оточуючим її світом живої природи, з величезною різноманітністю рослин і тварин, здавна вивчили зовнішню і внутрішню будову живих організмів, дослідили особливості їх анатомії, фізіології, закономірності розвитку, взаємозв’язок з навколишнім середовищем. Було з’ясовано, що організми існують в найрізноманітніших умовах і життя є практично і на поверхні материків, і в товщі океанів та морів, і навіть в атмосфері. Ця цілком очевидна істина привернула увагу українського мінероглога-геохіміка В.І Вернадського. Базуючись на масштабних дослідженнях і розрахунках, він вперше показав глобальне значення всієї сукупності організмів нашої планети. Виявилось, що живі організми є могутнім фактором, що перетворює Землю. Товща гірських порід, вод і атмосфери, що змінилися
 • Поняття екології як науки
  1. Предмет та основні завдання екології. 2. Екологічні проблеми сучасності. 3. Екологічний стан в Україні. 1. Термін “екологія” був вперше вжитий німецьким біологом Е. Геккелем у 1866р. В 2-томній праці, присвяченій морфології організмів. У буквальному розумінні екологія – наука про місце зростання часто вживане таке визначення: Екологія­ – наука про взаємодію в живій природі, а детальніше – це наука про взаємодію живих істот між собою і з навколишньою неорганічною природою; про зв’язки в над організованих системах, структуру і функціонування цих систем. Відомий американський еколог Юдін Одум дає, на його, “найкоротше і найспеціальніше” визначення: екологія – це “біологія навколишнього
 • Поняття екуменізму
  Екуменізм (походить від грецького “ойкумена” – “всесвіт”, “заселений світ”) виник і утвердився як особливий напрямок розвитку богословської думки у християнстві у ХХ столітті. Різні люди по-різному розуміють слово екуменізм. Власне екуменізм означає рух за зближення та об”єднання релігійних традицій. Але одні вважають, що екуменізм стосується тільки християнського світу, інші – всі світові релігії. Можна виділити десять основних розумінь екуменізму. Перше й первісне бачення екуменізму сильно відрізняється від сучасного. Від початку екуменізм – це співпраця християнських конфесій у проповіданні Євангелія та в боротьбі з язичництвом. Наприклад, у травні 1994 року зусиллями десяти християнських
 • Поняття природного середовища
  Природне середовище - це мегаекзосфера постійних взаємодій і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхневих оболонок, геосфер): атмосфери, літосфери, гідросфери й біосфери - під впливом екзогенних (зокрема космічних) та ендогенних факторів і діяльності людини. Кожна з екзосфер має свої складові елементи, структуру та особливості. Три з них - атмосфера, літосфера й гідросфера - утворені неживими речовинами і є ареалом функціонування живої речовини - біоти - головного компоненту четвертої складової довкілля - біосфери. АТМОСФЕРА Атмосфера є зовнішньою газовою оболонкою Землі, що сягає від її поверхні в космічний простір приблизно на 3000 км. В історії розвитку Землі склад атмосфери не був сталим. Історія виникнення та розвитку
 • Поняття про екосистему
  ПЛАН 1. Поняття екосистеми 2. Властивості екологічних систем 3. Види екосистем 4. Місце біогеоценозів в економічних системах 1. Поняття екосистеми Основною функціональною одиницею біоекології є екосистема. Цей термін вперше був введений англійським біологом А.Тенслі в 1935 р. Система - це впорядковано взаємодіючі і взаємопов'язані компоненти, що утворюють єдине ціле. Екологічна система - складна ієрархічна структура організованої матерії, в якій при об'єднанні компонентів в більші функціональні одиниці виникають нові якості, що відсутні на попередньому рівні; є єдиним стійким природним комплексом живих організмів і природного середовища, в якому вони існують; відкритою термодинамічною системою, що існує
 • Поняття про екосистему. Агроценоз як система
  1. Поняття про екосистему Основною функціональною одиницею біоекології є екосистема. Цей термін вперше був введений англійським біологом А.Тенслі в 1935 р. Система - це впорядковано взаємодіючі і взаємопов'язані компоненти, що утворюють єдине ціле. Екологічна система - складна ієрархічна структура організованої матерії, в якій при об'єднанні компонентів в більші функціональні одиниці виникають нові якості, що відсутні на попередньому рівні; є єдиним стійким природним комплексом живих організмів і природнього середовища, в якому вони існують; відкритою термодинамічною системою, що існує за рахунок надходження з навколишнього середовища енергії та речовини і має здатність до саморозвитку та саморегуляції. Екологічній системі властиві ознаки систем: ·
 • Поняття, завдання та об’єкти екології
  Сьогодні, коли на всій планеті під впливом людини відбулися помітні зміни як живої, так і неживої природи, дедалі більшого значення набу­ває гармонійна взаємодія суспільства і природного довкілля, оскільки людина отримує від природи все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, черпає в ній емоційну й естетичну наснагу. Тому вкрай необхідна не лише чітка стратегія охорони природного середови­ща та посилення контролю за природокористуванням, але й добре про­думана система екологічної освіти й виховання населення. Екологія - відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося невелике коло спеціалістів. Останніми десятиріччями вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення та­ких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природ­них
 • Популяції та їх структура
  ПЛАН 1. ПОНЯТТЯ ПОПУЛЯЦІЇ 2. НЕРІВНОЦІННІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ 3. ІЄРАРХІЯ ПОПУЛЯЦІЙ 4. ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ 5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ 6. СТАТЕВА І ВІКОВА СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ 7. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ 8. ХАРАКТЕР І РОЗМІЩЕННЯ ОРГАНІЗМІВ У ПОПУЛЯЦІЇ 9. ІЗОЛЯЦІЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 1. ПОНЯТТЯ ПОПУЛЯЦІЇ Якщо головним об'єктом досліджень аутекології є моноцен (система організм-середовище), то демекологія вивчає стосунки в надорганізмовій системі — популяція-середовище (демоцен). Аутекологія розглядає організм якогось виду "як щось
 • Популяція та її основні характеристики
  Популяція — одне з основних понять екології — означає сукупність особин певного виду, які тривалий час (багато поколінь) живуть на певній території і вільно схрещуються між собою. Водночас певна популяція під впливом якихось чинників (зазвичай це природні бар'єри) відокремлена від територій інших аналогічних популяцій. Популяція сама по собі може підтримувати свою чисельність необмежений час. З визначення випливає, що можна запропонувати певну ієрархію популяцій: • елементарна, або локальна — означає найменшу сукупність, яка живе на невеликій однорідній ділянці (у певному лісі, ставку тощо); • екологічна — складається з елементарних популяцій і займає вже значно більшу територію; • географічна
 • Порушення озонового екрану
  ПЛАН Вступ 1. Перші дослідження озонового шару. Пошук можливих причин порушення озонового екрану 2. Хлорфторвуглеводи – як найбільша загроза озонового екрану 3. Перші спроби боротьби за збереження озонового шару Висновки Використана література Вступ У 1985 р. фахівці з дослідження атмосфери Британської Антарктичної Служби повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р. на 40%. Незабаром цей висновок підтвердили і інші дослідники, що показали також, що область зниженого змісту озону тягнеться за межі Антарктиди і по висоті охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну
 • Порушення озонового екрану. Вихлопні гази двигунів внутрішнього згорання
  Надзвичайну важливість не тільки для історичної геології, а й для сучасної людини має питання про співвідношення життя та озону, що є в атмосфері. Можна вважати, що життя — рослинний та тваринний світ — зміг розвинутися на Землі тільки тоді, коли виник достатньо потужний «озоновий щит», що захищає її від ультрафіолетової радіації Сонця. Зрозуміло, що про цей щит ми маємо піклуватися і зараз. Питання про озоновий шар дуже гостро постало в наші дні. Міжнародна метеорологічна організація виступила в 1976 р. з проектом «Глобального вивчення й моніторингу озону». Проект енергійно підтримала й Міжнародна комісія з атмосферного озону. В березні 1977 г. Це питання було розглянуто у «Програмі Організації Об’єднаиях Націй з оточуючого середовища «UNEP». В травні того ж року в Женеві зібрались
 • Порядок використання та охорона надр
  Порядок використання та охорона надр в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Кодексом про надра та іншими актами законодавства України, що видаються відповідно до них. Державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державний комітет України по геології і використанню надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Рада Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства України. Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни
 • Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи
  Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємообумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язаними. Такою зв’язуючою ланкою позначилося вчення про ноосферу, яке почало формуватися В.І.Вернадським на початку нинішнього сторіччя. До 1900 р. ним був підсумований досвід багаторічних досліджень. У результаті виникла нова наукова дисципліна: біогеохімія. У книзі з такою ж назвою Вернадський розвернув широку програму еволюції біосфери з моменту її виникнення і до цього часу. Створення біохімії природно поставило нове питання — питання про місце Людини в цій картині загальнопланетарного розвитку. І Вернадський дав на нього відповідь. Вже в перші роки XIXст. він почав говорити про те, що вплив Людини на навколишню природу росте так швидко,
 • Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи
  Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємо обумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язаними. Такою зв’язуючою ланкою позначилося вчення про ноосферу, яке почало формуватися В.І.Вернадським на початку нинішнього сторіччя. До 1900 р. ним був підсумований досвід багаторічних досліджень. У результаті виникла нова наукова дисципліна: біогеохімія. У книзі з такою ж назвою Вернадський розвернув широку програму еволюції біосфери з моменту її виникнення і до цього часу. Створення біохімії природно поставило нове питання — питання про місце Людини в цій картині загальнопланетарного розвитку. І Вернадський дав на нього відповідь. Вже в перші роки XIX ст. він почав говорити про те, що вплив Людини
 • Правова охорона водних ресурсів
  План 1. Роль і значення охорони водних ресурсів в Україні 2. Водний кодекс України – як головний регулятор охорони водних ресурсів України 3. Роль Кабінету Міністрів України, Місцевих Рад у охороні водних ресурсів України 4. Використана література 1. Роль і значення охорони водних ресурсів в Україні Генеральна стратегія в галузі охорони водних ресурсів в усіх краї­нах світу передбачає: підпорядкування інтересів окремих водокористу­вачів загальнонаціональним інтересам; застосування екологічно чистих ("зелених") технологій у виробництві для поліпшення якості вод, запо­бігання їх забрудненню і перегріванню; можливість позитивних змін у навколишньому середовищі з урахуванням альтернативних
 • Правова охорона тваринного світу
  ПЛАН Вступ 1. Тваринний світ як об’єкт правової охорони. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу. 3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу. Висновок Вступ Охорона навколишнього середовища – завдання не тільки екологів та географів, це вже загальносвітова проблема. Важливе місце в охороні навколишнього середовища належить правовій стороні цієї проблеми. Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання
 • Правове забезпечення екологічної безпеки
  Екологічна безпека-такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечюється попереджння погіршення екологічного стану та винекниння небезпеки для здоров’я людей. Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, екологічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів[1] ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН Стаття 9. Екологічні права громадян України Кожний громадянин України має право на: а)безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище; б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів
 • Правове природокористування і природоохоронної діяльності
  План Вступ . 3 1. Природоохоронні традиції в Україні . 4 2. Екологічне право в Україні за радянського часу . 6 3. Тенденції та перспективи розвитку екозаконодавства 10 Висновок . 13 Додатки: Окремі положення чинного законодавства щодо охорони природи 14 1. Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища 14 2. Екологічна експертиза діючих промислових й інших об'єктів 17 3. Екологічна експертиза нової технології і техніки . 18 4. Перелік екологічно небезпечних видів діяльності . 19 Вступ Сучасне екологічне право в Україні спирається на законодавчі та інші регулятивні акти двоякого роду: з одного боку, практично до
 • Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища
  План 1. Система екологічного законодавства України. 2. Право власності на природні ресурси. 3. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища. 4. Основні принципи охорони навколишнього середовища. 5. Екологічні права та обов’язки громадян щодо охорони навколишнього середовища. 6. Види використання природних ресурсів. 7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища. Список використаної літератури 1. Система екологічного законодавства України Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення
 • Правові аспекти охорони навколишнього середовища
  ПЛАН 1. ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 2. ЗАКОНОДАВЧА СИСТЕМА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Правові засади управління в галузі охорони навколишнього середовища Ефективність реалізації управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки безпосередньо залежить від якості його правового забезпечення. Стабільність екологічного законодавства; відсутність в ньому прогалин та комплексність охоплення предмету правового регулювання;
 • Предмет геоекології
  ПЛАН 1. З історії розвитку ландшафтної екології. 2. Предмет і завдання ландшафтної екології. 3. Геосистема – як об’єкт ландшафтної екології. Загальні властивості геосистеми. 4. Структура ландшафтної екології та її місце в системі наук. 1. З історії розвитку ландшафтної екології. Ландшафтна екологія, яка особливого розвитку досягла в західноєвропейських країнах, розвивалась в тісному контакті з ландшафтознавством і тому за генезисом її доцільно вважати прикладною ландшафтознавчою наукою (5, с. 55.). З іншої сторони розвиток екологічної науки в нашому столітті привів до появи цілого ряду інтегрованих з екологією прикладних дисциплін (урбаністична екологія, гідромеліоративна екологія, ландшафтна екологія). Тому більш
 • Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
  Предмет і завдання екології. Екологія, подібно до генетики, відносно молода біологічна наука. Вона сформувалася лише всередині ХІХ століття, коли остаточно стало зрозумілим, що неможливо вивчати живі організми окремо від їхнього середовища існування. Саму назву “екологія” у 1866 році запропонував видатний німецький біолог Ернст Геккель. Екологія – наука про взаємозв’язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових систем. Головні завдання екології – це: встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами, їхніми угрупованнями та умовами довкілля; дослідження структури та функціонування угрупувань організмів;
 • Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фауни
  Предмет і значення дисципліни “Основи екології”. Термін екологія вперше запропонував у 1866 році німецький вчений Е.Геккель. Він походить від грецьких слів oikos, що означає дім, помешкання. Місце перебування та logos – наука. Так Геккель назвав науку, що вивчає організацію та функціонування над організованих систем різних рівнів: видів, популяцій, біоценозів (спільнот), екосистем (біогеоценозів) та біосфери. Сучасна екологія інтенсивно вивчає взаємодію людини та біосфери, суспільного виробництва з навколишнім середовищем та інші проблеми. Загальна екологія займається дослідженням усіх типів екосистем. Екологія рослин досліджує зв’язки рослинних організмів із середовищем. Екологія тварин досліджує динаміку та організацію тваринного світу. Важливу роль у диференціації
 • Предмет та наукові основи організації природних заповідних територій та об’єктів
  ПЛАН 1. Мета, основні завдання та структура курсу ПЗТ. 2. Об’єкт, предмет, методи досліджень 3. Значимість та роль ПЗТ в Природних регіонах: 3.1. Ботанічна значимість ПЗТ та критерії її оцінювання; 3.2. Екологічна роль ПЗТ в природних регіонах; 3.3. Естетична та ресурсознавча роль ПЗТ. Метою даного курсу є засвоєння основних методологічних засад наукових основ організації мережі ПЗТ; ознайомлення з документально-правовими нормами природозаповідання, природними та природно-культурними об’єктами України, своєї області з перспективою формування екологічної мережі. Для реалізації поставленої мети в процесі навчання передбачається виконання ряду завдань: 1). ознайомлення з історичними передумовами становлення природоохоронної
 • Предмет, мета, завдання й структура курсу “Економіка природокористування”
  План. 1. Наукові основи та історичні етапи раціонального природокористування в Україні. 2. Предмет, мета та завдання науки "Економіка природокористування”. 3. Структура науки “Економіка природокористування”. 4. Принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. 1. Наукові основи та історичні етапи раціонального природокористування в Україні. Тенденції соціально-економічного розвитку України ставлять завдання щодо вироблення нових підходів та критеріїв оцінки наявного стану та системи природокористування, що склалася. Взаємозумовленість суспільного буття і природи полягає в тому, що суспільство в процесі свого розвитку не може не впливати на природу, що, у свою чергу, впливає на нього.
 • Прикладні аспекти екологічної етики
  Загальні екоетичні принципи відношення до природи і правила справедливого вирішення конфліктних ситуацій Частина екологічної етики, іменована нормативною, пропонує деякі загальні екоетичні правила і принципи відношення до природи. Найбільш досконально вони розроблені американськими екофілософом Полем Тейлором (76) ми пропонуємо додати четвертий принцип — дотримання прав природи. . Вони досить прості, зрозумілі, зручні і можуть з успіхом застосовуватися в нашій повсякденній практиці. Ці принципи визначають, які загальні дії ми морально зобов'язані здійснити чи утриматися від їх здійснення. “Якщо до даної ситуації можна застосувати кілька протилежних правил, — пише Тейлор, — то ми зіштовхуємося з конфліктом зобов'язань. Виконуючи одне правило, ми порушуємо
 • Примхи розвитку екології
  Відповісти на це просте запитання стає дедалі важче — екологія має всі шанси повторити шлях кібернетики і перетворитися з досить чітко окресленої сфери наукових досліджень на аморфне інтегральне поняття, яке буде "покрівлею" для багатьох секторів, які входять до складу природничих наук — геології, географії, біології, інженерії та ін. Та спочатку екологія була-таки наукою (логосом). Термін "екологія" запропонував відомий німецький природодослідник Е. Геккель 1866 року для позначення необхідної, на його думку, науки (logos) про взаємодію і взаємовплив живих істот та їхнього оточення (від грецьк. oikos — дім, помешкання, місце проживання). Серед багатьох запропонованих ним понять саме
 • Принципи природокористування, основні джерела і основи забруднення повітря
  ПЛАН 1. Принципи природокористування 2. Основні джерела і основи забруднення повітря Використана література 1. Принципи природокористування Природокористування включає об'єктивно зумовлений процес залучення людиною природних ресурсів до вироб­ничої і невиробничої діяльності, Їх відтворення та охо­рону. В сучасних умовах науково-технічного і соціального прогресу поняття природокористування стає дуже містким і не завжди однозначно, розуміється. У «Великій Радян­ській Енциклопедії» природокористуванням називається сукупність впливів людини на географічну оболонку Землі, що розглядається в комплексі (на відміну від га­лузевих понять — водокористування, землекористування, лісокористування тощо). Деякі автори
 • Природа і ми
  Ми живемо в епоху бурхливого розвитку цивілізації. Небаченими досі швидкими темпами йде зростання великих та малих міст, розширюється промислове будівництво, збільшується кількість населення, зростає експлуатація всіх природних ресурсів. У зв'язку з цим охорона навколишнього середовища стала для людства однією з найважливіших, злободенних проблем. Прозоре чисте повітря, блакитні ріки, озера, джерела, величні ліси, квітучі гаї, захищені від водної та вітрової ерозії поля — все це величезне багатство може зникнути, якщо людство не схаменеться. Багатогранно використовуючи природні ресурси для потреб суспільства, нам треба діяти так, щоб не завдати шкоди, а навпаки, всебічно поліпшувати та примножувати можливості природи. Ми повинні жити не лише сьогоднішніми потребами, а й дбати про
 • Природа та соціальне буття людини
  Вивчення причин виникнення та розробки механізмів запобігання сучасній глобальній екологічній кризі вимагає ґрунтовного аналізу основних закономірностей розвитку системи «суспільство-природа». Як уже зазначалось, зрозуміти їх неможливо лише знаючи закони розвитку окремо суспільства і окремо природи, але і без таких знань вирішення проблеми кризового стану у взаємовідносинах людини і оточуючого природного середовища є також неможливим. Система «суспільство-природа» складається з двох основних компонентів. Тривалий час людство вважало себе господарем і царем природи, розглядаючії її як дещо другорядне щодо суспільства. Уявлення про природу у своєму розвитку пройшли досить довгий та складний шлях. І сьогодні синонімом цього терміну часто виступають поняття «все суще», «матерія», «світ»,
 • Природний заповідник "Єланецький степ"
  Розташування: Миколаївська область, Єланецький та Новоодеський райони Площа: 1675,7 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Поштова адреса: - 55553, Миколаївська обл., Єланецький р-н, с. Калинівка Телефон - (05159) 9 72 14 Перший заповідний об'єкт в районі розміщення заповідника з'явився у 1978 році, коли тут було організовано заказник місцевого значення "Роза" площею 300 га. Саме з того часу бере початок історія збереження ділянок цілинного степу в Правобережній Україні. У 1982 році вже на площі 976 га, було оголошено ландшафтний
 • Природний заповідник "Горгани"
  Розташування: Івано-Франківська область, Надвірнянський район Площа: 5344,2 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Поштова адреса - 78400, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Комарова, 7 Тел/факс - (03475) 2 04 82, 2 04 80 Е-mail: gorgany@nadvirna.com.ua Організувати заповідник у Горганах площею 50 тис. га Рада Народних Комісарів УРСР ухвалила ще в 1940 році, однак цьому перешкодила друга світова війна. У 50-80-х роках минулого століття на території Надвірнянського лісокомбінату було створено низку заказників, пам'яток природи і заповідних урочищ,
 • Природний заповідник "Медобори"
  Розташування: Тернопільська область, Гусятинський, Підволочинський та Кременецький райони Площа: 10521,0 га Підпорядкування: Державний комітет лісового господарства України Поштова адреса: Природний заповідник "Медобори" - 48210 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт. Гримайлів, вул. Міцкевича, 21. Тел./факс: (03557) 3-12-93 E-mail: medobory@gus.tr.ukrtel.net Філіал "Кременецькі гори": 47003, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Акімова, 26 Тел./факс: (03546) 2-48-27 У рельєфі Подільської височини чітко виступає смуга Товтр - вузького горбистого пасма, ізольованих горбів,
 • Природний заповідник "Мис Мартьян"
  Розташування: Автономна Республіка Крим, м. Ялта Площа: 240,0 га Підпорядкування: Українська академія аграрних наук Поштова адреса: 98648, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, сел. Нікіта Тел./факс: (0654) 33-53-86 E-mail: nbs1812@ukr.net Природний заповідник "Мис Мартьян" розташований на Південному березі Криму біля м. Ялта. Його було організовано постановою Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1973 року № 84 на землях Нікітського ботанічного саду. Площа заповідника становить 240,0 га, у тому числі 120,0 га суші і 120,0 га прилеглої акваторії Чорного моря. Заповідник створено
 • Природні біогеохімічні цикли
  Сторінки: 1. Біогеохімічні кругообіги 3. 2. Кругообіг речовин у біосфері 4. 3. Кругообіг вуглецю 5. 4. Кругообіг кисня .8. 5. Кругообіг азоту 9. 6. Кругообіг фосфору… 11. 7. Кругообіг сірки 12. 8. Кругообіг води… .15. 9. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 16. 10. Використана література .18. 1. Біогеохімічні кругообіги. На відміну від енергії, котра використовувалася організмом, перетворилась
 • Природні заповідні території нижчих рангів
  ПЛАН 1. Головні завдання наступних категорій природних заповідних об’єктів: заказників, регіональних ландшафтних парків, пам’яток природи, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, дендрологічних парків, заповідних урочищ. 2. Характеристика Касперівського, Голицького, Княждвірського та Обіжевського заказників загальнодержавного значення. 3. Характеристика регіональних ландшафтних парків: Косівський, “Дністровський каньйон”; Гермаківського дендропарку та Київського ботанічного саду ім. акад. А.В.Фоміна, Раївського парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва. Дана тема присвячена аналізу інших форм природних заповідних територій. Серед них: заказник, регіональний ландшафтний парк, пам’ятка природи, парк-пам’ятка садово-паркового
 • Природні національні парки
  ПЛАН 1. Концепція національних парків, історія становлення та розвитку. 2. Характеристика Шацького, Синевірського, Вижницького та “Подільські Товтри” ПНП. 3. Перспектива розвитку ПНП в Україні. При розгляді даної теми особлива увага приділяється питанням історії зародження цієї прогресивної універсальної природоохоронної форми, типології в залежності від набору різноманітних функцій, розгляду концепції формування мережі НТП в Україні. Національні парки появились як одні з перших форм охорони природи ще у другій половині ХІХ століття (Йосемітський ПНП - 1864 рік, Йєлоустонський Н. П. - 1872) і своїм бурним розвитком доказали, що вони є провідними формами природозаповідання. В даний час на планеті функціонує понад 2000 національних парків
 • Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів
  ПЛАН 1. ПОНЯТТЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 3. ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. ПОНЯТТЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Під природними ресурсами розуміють природні тіла, явища і процеси, які людина використовує в своїй діяльності. Природні ресурси дуже різноманітні, як і можливості їх застосування в господарстві і побуті, вони є складовою частиною матеріально-технічної бази суспільного виробництва. Природні ресурси - категорія історична, їх використання пов'язане з розвитком технології виробництва. Був час, коли людина не знала, як використати кам'яне вугілля, виплавляти метал з руди, одержувати і використовувати електроенергію. Металургія
 • Природно-заповідний фонд Криму
  Вступ Як і в будь-якому іншому місці, в Криму трапляються стихійні природні катаклізми, що несуть загрозу життю людей, будівлям і спорудам. Хоча, варто відзначити, що глобальних катастроф в Криму ніколи не було. Почнемо із землетрусів. Всі знають про Кримський землетрус 1927 року, найсильніший в історії Криму і України. Але Крим трясло і до того, причому досить часто. Найстародавніший на території Криму землетрус, який підтверджений джерелами, - Пантікапейський землетрус
 • Природозберігаючі технології по захисту водного басейну
  План 1. Природозберігаючі методи очистки стічних вод. 2. Використання екотехнологій у водному господарстві. 1. Методи очистки стічних вод від промислових, сільськогосподарських та комунальних об’єктів базуються насамперед на властивостях цих вод та домішок, які їх забруднюють. Існує декілька класифікацій стічних вод: § по ступеню їх забруднення (від умовних чистих до надзвичайно концентрованих стоків); § по впливу на водойму та його екосистему (змінюючі фізико-хімічні та органолептичні властивості води; утримуючі взважені нерозчинні домішки, тобто ті, що скаламутніють воду; отруйні – знищують водну біоту; створюючи дефіцит кисню розчиненого у воді водойми); § за походженням (виробничі, сільськогосподарські, господарсько-побутові,
 • Причини виникнення екологічних сукцесій та їх наслідки
  Для кожного біогеоценозу характерна послідовна зміна одних угруповань організмів іншими — сукцесія, внаслідок чого формуються нові біоценози, що найбільшою мірою відповідають умовам даного середовища. Наприклад, на глибині непроточної водойми внаслідок відсутності кисню частина органічних речовин залишається недоокисненою і не використовується в подальшому колообігу речовин. Нагромаджується мул, водойма міліє, це посилюється також відкладанням глини й піску, які надходять з водозбірної площі. Прибережна водяна рослинність поширюється все далі до центру водойми, утворюються торф'янисті відклади. Водойма поступово перетворюється на болото. Зникають риби і планктон відкритих ділянок. Багато рослин і тварин змінюється
 • Причини виникнення соціальної екології та необхідності розповсюдження соціально-екологічних знань
  Сучасна глобальна екологічна ситуація вивела проблему розв'язання суперечностей в системі «суспільство-природа» до першого ряду питань, що стоять перед людством і вимагають щонайшвидшого теоретичного та практичного вирішення, від чого залежить майбутнє існування людства. Поява нових даних про сучасний стан оточуючого природного середовища, наслідки техногенного впливу людини на природу свідчать про практичну вичерпаність історично обмеженого сучасного способу освоєння природи. Як стверджують І.Алексєєнко та Л.Кейсевич, сьогодні можна говорити про те, що на сучасному етапі цивілізація знаходиться в глухому куті, і якщо не буде знайдено і реалізовано оптимальний, із найменшими втратами вихід з нього, загибель суспільства і колапс біосфери наступлять із невідворотною закономірністю
 • Про мінеральні ресурси планети
  На початку своєї еволюції з усіх мінералів люди масово використовували лише кремінь. З тих прадавніх часів все змінилося і чимало науковців займаються вивченням мінеральних ресурсів не лише своєї країни, а й регіону і навіть світу, а сотні мільйонів осіб їх добувають, переробляють і виготовляють багато виробів — від цегли до надважливих кристалічних електронних схем ("чипів"). Особливо складне завдання постає перед тими, хто намагається одночасно врахувати ресурси, ймовірність розширення видобутку, а головне — передбачити ціну на продукцію гірничорудних підприємств на світовому ринку. Останнє є питанням якщо не життя і смерті, то рівня життя жителів більшості країн. Часто їх благополуччя повністю визначається ціною на один-єдиний продукт (боксит, мідну руду тощо), який
 • Проблема утилізації відходів
  Усі міста з їхньою високою концентрацією населення відрізняються утворенням великої кількості промислових та побутових відходів. Відходи підрозділяються на тверді та рідкі, промислові та побутові. Між містами країн щодо цього є відмінності. Міста Франції та Великобританії щорічно дають промис­лових відходів до 50 млн. т кожне, у ФРН — до 61 млн. т, в Італії — до 44 млн. т. До цього додаються ще побутові відходи, кількість яких в містах Франції, Великобританії та Італії складає 17 млн. т на рік, а у ФРН — 20 млн. т на рік. У містах Японії відходів утворюється 920 — 2120 г на одну людину за добу, у Франції — 620 г. Це звичайна кількість для промислове розвинених країн. Найбільшу кількість відходів у розрахунку на одну людину мають США
 • Проблема використання ресурсів Світового океану
  Важливою є проблема використання ресурсів Світового океану - біологічних, мінеральних, енергетичних. Океан - це також «легені» планети. Він забезпечує основну частину регенерації кисню (на суходолі таку я роль відіграють ліси) і є своєрідним регулятором температури на земній кулі. Особливо посилилася господарська діяльність у Світовому океані в другій половині XX ст. Зріс видобуток мінеральних ресурсів (нафта, газ, залізо-марганцеві конкреції, магній та ін.), що супроводжується збільшенням забруднення океанів. До гранично допустимих меж наближається вилов риби та інших морепродуктів Зменшився вилов червоної риби (кета, горбуша та ін.), крабів біля східного узбережжя Азії, анчоусів біля західного узбережжя Америки, тріски та оселедців Північній
 • Проблема забруднення атмосфери жител
  Необхідність поглибленого дослідження атмосфери замкнених об'ємів усвідомлено давно, але тривалий час предметом уваги було повітря шахт, запилених і загазованих цехів тощо. Внаслідок швидкої урбанізації більшості країн світу у XX ст., перебування більшості населення впродовж 60-80 % свого життя у замкнених приміщеннях дуже важливо забезпечити чистоту повітря у квартирах, кінотеатрах, транспортних засобах тощо. Ця проблема надзвичайно складна і далека від свого повного вирішення. У зарубіжних підручниках з екології стверджується, що повітря кухонь та віталень в їхніх країнах стало чистішим, бо винайдено нові способи опалення і приготування гарячої їжі. Центральне обігрівання з циркуляцією гарячої води замінило вугільні печі
 • Проблема забруднення Світового океану
  Зміст : 1) Нафта та нафтопродукти. 2) Пестециди. 3) Синтетичні поверхнево-активні речовини. 4) З`єднання з кансерогенними властивостями. 5) Важкі металли. 6) Викиди відходів у море з ціллю поховання (дампінг). 7) Теплове забруднення. Нафта і нафтопродукти Нафта представляє собою в`язку маслянисту рідину , що має темно-коричневий колір , із слабкою флуорісценсією. Нафта складається переважно із насичених аліфватичних та гідроароматичних вуглеводнів. Основні компоненти нафти – вуглеводи( до 98%) – діляться на 4 класси : 1.Парафіни(алкени).(до 90% від загального складу) – стійкі речовини ,молекули яких виражені прямим та розбрунькованим ланцюгом атомів вуглецю. Легким парафінам властива максимальна летючість і розчинність у воді.
 • Проблема збереження миру на Землі
  Науковці налічують кілька десятків проблем, які за своєю всеосяжністю можна вважати глобальними. Найважливішими з них є: проблема збереження миру на Землі, забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу, екологічна та проблема забезпечення життєдіяльності та якості життя людини. Проблема збереження миру на Землі - найважливіша, оскільки під час виникнення глобального військового конфлікту в світі, нашпигованому ядерною зброєю та ядерними технологіями (АЕС тощо), всі інші проблеми втрачають сенс. Неможливість обмеженого впливу ядерного інциденту на довкілля яскраво проде­монструвала катастрофа на Чорнобильській АЕС (1986 рік). Жорстока реальність полягає в тому, що ніколи ще в історії людства не накопичувалася така
 • Проблема майбутнього системи "суспільство-природа" в теоріях суспільного розвитку
  Сучасна глобальна екологічна криза викликає у широких мас населення нашої планети значну стурбованість майбутнім людської цивілізації, існуванням життя на планеті. Проблема майбутнього у взаємовідносинах суспільства та природи, пошуки відповіді на питання про те, чи зможе людство подолати загрозу глобальної екологічної катастрофи, привели до значного посилення соціально-екологічної складової в різноманітних футурологічних концепціях. Питання вироблення правильної стратегії у взаємовідносинах з оточуючим природним середовищем все тісніше переплітається з проблемами політики та економіки, вибору соціальних пріоритетів. Перші спроби наукового розгляду проблеми майбутнього було зроблено в рамках течії, що отримала в науці назву «російський космізм» і об'єднувала погляди ряду вчених,
 • Проблема сміття
  Було б неправдою говорити, що проблема сміття нова. Якось в одній з телепередач про сліди перебування первісних людей було показано купу сміття завдовжки кілька десятків метрів, заввишки 2-3 і завширшки кілька метрів. Вона складалася з черепашок молюсків, які люди колись видобували у сусідній водоймі і з'їдали, викидаючи рештки через плече. Так потроху і набралося близько тисячі тонн . А що, як не сміття, залишене попередніми поколіннями, є одним з головних об'єктів підвищеної цікавості археологів! Якщо сучасним археологам доводиться сутужне, бо слідів минулого не так і багато, то їхнім послідовникам, мабуть, буде набагато легше. Придивіться до рис. 35, на якому показано поперечний розріз типового збірника твердого міського сміття. У великих
 • Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар
  Зміст Вступ 3 Принцип проблеми. Наслідки для “живого” 3 Проблема з “хімічної” точки зору 5 Хлорфторвуглеці(ХФВ) 6 ХФВ в промисловості 8 Інший погляд на проблему 9 Висновок 10 Література 11 Вступ У 1985 р. фахівці з Британської Антарктичної Служби дослідження атмосфери повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р. на 40%. Незабаром це підтвердили інші дослідники, що показали, що область зниженого вмісту озону іде за межі Антарктиди і за висотою охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери. Найбільш докладним дослідженням озонового шару
 • Проблема техногенного перегрівання атмосфери
  Загроза втрати стратосферного озону — не єдина екологічна тема засобів масової інформації. Не менш популярною є проблема техногенного підвищення середньої температури нижніх шарів атмосфери, яку подають як "парниковий ефект, спричинений викидами вуглекислого газу". Та в цьому твердженні присутні дві неточності. 1. У звичайному парнику (земля, накрита плівкою) нагрівання спричинене припиненням плівкою конвекції — руху нагрітого від темного ґрунту повітря вгору. "Парникові гази", відносний вплив яких на підвищення температури поверхні Землі наведений у табл. 20, не гальмують конвекцію у повітрі, але "примудряються" виконати роль плівки, впливаючи на явище випромінювання Землею теплових хвиль у космос. Таблиця 20 Вплив газів на підвищення температури
 • Проблема утилізації промислових відходів
  Україна відноситься до числа індустріально-аграрних країн. Донедавна частка важкої промисловості складала порядку 60% валового внутрішнього продукту країни, що значно вище, ніж у західноєвропейських країнах, де цей показник досягає 35%. Наявність і концентрація підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, хімії і нафтохімії, гірничодобувної промисловості і цементних заводів, на яких зношення устаткування і комунікацій досягає 50-70%, впливають на екологічну ситуацію багатьох міст. За статистикою, до 90% газоподібних, рідких і твердих відходів утворюється в містах і близько 10% - у сільській місцевості. У зв'язку з чим сьогодні гостро стоїть питання захоронення
 • Проблема утилізації промислових відходів
  Україна відноситься до числа індустріально-аграрних країн. Донедавна частка важкої промисловості складала порядку 60% валового внутрішнього продукту країни, що значно вище, ніж у західноєвропейських країнах, де цей показник досягає 35%. Наявність і концентрація підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, хімії і нафтохімії, гірничодобувної промисловості і цементних заводів, на яких зношення устаткування і комунікацій досягає 50-70%, впливають на екологічну ситуацію багатьох міст. За статистикою, до 90% газоподібних, рідких і твердих відходів утворюється в містах і близько 10% - у сільській місцевості. У зв'язку з чим сьогодні гостро стоїть питання захоронення виробничих і побутових відходів. Причому встановлено, що складність проблеми пропорційна чисельності населення
 • Проблеми довкілля
  В Україні головними причинами, що призвели до загрозливого стану довкілля є: · застаріла технологія виробництва та обладнання, · висока енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два-три рази відповідні показники відповідних країн; · високий рівень концентрації промислових об'єктів; · несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв, · відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення тощо); · низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів; · відсутність належного правового та економічного механізмів, які б стимулювали розвиток екологічно безпечних технологій та природоохоронних систем; · відсутність належного контролю за
 • Проблеми екології в електроенергетиці
  Зміст Вступ 1. Головні екологічні проблеми, які викликані сучасною електроенергетикою 2. Пошук екологічно безпечних способів виро­блен­ня електроенергії – головний шлях розв’язання екологічних проблем, пов’язаних з виробленням електроенергії Висновки Використана література Вступ Електроенергетика вкрай потрібна галузь для сучасного суспільства. Однак крім великої користі вона приносить чимало екологічних проблем. Використання лише традиційних джерел енергії (нафти, газу, ядерного палива) руйнує і забруднює землю, водні ресурси й повітря. Спробуємо розглянути їх та визначити можливі шляхи їх вирішення. 1. Головні екологічні проблеми,
 • Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виробництва
  ПЛАН 1. Проблеми екології 1.1.Проблеми екології . 1.2.Основна частина – огляд проблем екології. Хімічне забруднення біосфери. Аерозольне забруднення атмосфери. Фотохімічний туман (зміг). Хімічне забруднення природних вод. Неорганічне забруднення. Органічне забруднення. Забруднення ґрунту. Пестициди як забруднюючий фактор. Кислі атмосферні випади на сушу. 1.3.Висновок. 2. Ресурсозабезпечення мелалургійного виробництва в Україні. 2.1. Значення чорної металургії для розвитку народногос­подарського комплексу України. 2.2. Сировинна база чорної металургії України. 2.3.Структура, сучасний стан та особливості розміщен­ня чорної металурги України. 2.4.Кольорова металургія України: сировинна база, особ­ливості
 • Проблеми оптимізації та гармонізації системи "суспільство-природа"
  На сьогодні людство досягло такого рівня потужності сукупної виробничої сили, коли зі всією очевидністю під впливом загрози глобальної екологічної катастрофи постає питання про заміну пануючих у суспільстві принципів організації людської діяльності на нові, адекватні ситуації, що склались, на накопиченому знанні як про саме суспільство, так і його місце в пізнаній природі. Як наголошує В.С.Крисаченко, за останні роки нагромаджено чимало методологічного і теоретичного потенціалу щодо розуміння взаємин людини і природи, процесів історії та еволюції. Він повинен розумно використовуватися для розв'язання проблем гармонізації коеволюції процесів, що постають перед людством. Необхідно при цьому враховувати переваги кожної з існуючих парадигм та концепцій, уникнувши їх однобічності та
 • Проблеми урбанізації
  Зміст 1. Вступ .…………………………………………………… ……….2 2. Поняття екології й урбанізації .………………………………… .3 3. Передумови урбанізації .…………………… .……………… .3 4. Вплив антропогенних факторів на екологію .……………………5 4.1 Вода .…………………………………………………………… 11 4.2 Шум .…………………………………………………………… 12 4.3 Електромагнітні поля .………………………………………….13 5. Висновок .……………………………… …………… …… 16 6. Бібліографія……… …………………………………………… 18 1. Вступ Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням проблем, пов'язаних із взаимовідносинами природи і суспільства. Одна з цих проблем - протиріччя між ростом міст, з одного боку, і прагненням зберегти живу природу в міських
 • Прогнозування якості природних вод. Відбір проб води
  План 1. Прогнозування стану поверхневих вод 2. Відбір проб води. 3. Вимоги до реєстрації, зберігання і транспортування проб води. Техніка безпеки при відборі проб. 1. Прогноз стану поверхневих вод базується на математичному моделюванні процесів формування якості води з обліком існуючих і планованих зовнішніх впливів на водний об'єкт. Моделі якості води можуть бути різної складності. Чим складніші моделюємі процеси, тим більша кількість параметрів включається у модель. У цілому стан водного середовища S можна описати залежністю типу: S=f(P, L, S0, G, B, M), де Р — гідрологічні фактори; L — аллохтонні й автохтонні надходження речовин; S0 — початковий стан водного середовища; G — геометрія водного
 • Продукти харчування людини – значення, якісь, склад, забрудненість
  П Л А Н : 1. Провідне значення у житті людини мають продукти харчування. 2. Якість та склад продуктів харчування. 3. Грунт – це життєве середовище багаточисельних живих організмів. 4. Особливо небезпечні для людини збудники. 5. Хімічний склад грунту - якість продуктів харчування та життєдіяльності людини. 6. Шкода від промислових відходів. 7. Найбільш шкідливі продукти харчування. 8. Шляхи знешкодження шкідливих речовин. Якість та склад продуктів харчування мають провідне значення у житті людини. Для нормальної життєдіяльності людини необхідний повноцінний набір продуктів харчування з врахуванням її індивідуальних особливостей, характеру і інтенсивності роботи та умов проживання. Цей набір повинен включати в оптимальному співвідношенні всі необхідні
 • Простір і популяція
  ПЛАН 1. Поняття популяції та її просторове розміщення 2. Особливості розподілу елементів популяції в просторі 3. Типи розміщення популяцій 4. Висновки 5. Список використаної літератури 1) Термін популяція як екологічне поняття став широко відомим лише в повоєнний період. Цей повсюдно вживаний термін має, на що звертає увагу польський еколог П.Троян, формальний, конкретний і теоретичний характер. Формальна дефініція переступає межі екології. Для демографів популяцією є "певна чисельність мешканців якогось краю", для біолога — "заселення території якимось видом", або ж "організми, які спільно заселяють конкретний простір", або
 • Радіоактивний вплив радіації на людину
  Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX ст. з відкриттям французь­кого вченого А.Беккереля, а потім дослідженнями П'єраі Марії Кюрі явища радіоактивності. Поняття «іонізуюче випромінювання» об'єднує різноманітні види, різні за своєю природою, випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що усі вони відрізняються високою енергією, мають властивість іоні­зувати і руйнувати біологічні об'єкти. Випромінювання характеризуються за своєю іонізуючою і проникаючою спро­можностями. Іонізуюча спроможність випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об'єму, маси середовища або на
 • Радіоактивні речовини
  ПЛАН1. Державне регулювання у сфері поводження з радіоактивними речовинами2. Порядок поводження з радіоактивними відходами3. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з радіоактивними відходами Висновки Використана література 1. Державне регулювання у сфері поводження з радіоактивними речовинами Правовідносини у сфері поводження з радіоактивними відходамирегулюються цим Законом, Законом України "Про використання ядерноїенергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), іншими актамизаконодавства. Основними принципами державної політики у сфері поводження зрадіоактивними відходами є: пріоритет захисту життя та здоров'я персоналу, населення танавколишнього природного середовища від впливу радіоактивнихвідходів
 • Радіоактивність
  Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань, як уже за­значалося вище, надзвичайно важливими при вивченні питання небез­пеки для здоров'я і життя людини є випромінювання, що виникають в результаті розпаду ядер радіоактивних елементів, тобто радіоактивне випромінювання. Щоб уникнути плутанини в термінах, варто пам'ятати; що радіоак­тивні випромінювання, незважаючи на їхнє величезне значення, є од­ним з видів іонізуючих випромінювань. Радіонукліди утворюють ви­промінювання в момент перетворення одних атомних ядер в інші. Вони характеризуються періодом напіврозпаду (від секунд до млн років), ак­тивністю (числом радіоактивних перетворень за одиницю часу), що характеризує їх іонізуючу спроможність. Радіоактивність у міжнародній системі (СВ) вимірюється в беккерелях (Бк),
 • Радіонукліди та іонізуюче випромінювання
  Термін "радіонуклід" порівняно молодий. Він замінив і для фахівців, і для широкого загалу довші терміни типу "радіоактивне ядро" чи "радіоактивний ізотоп" і означає "ядро (від лат. nucleus), що здатне до випромінювання" (від лат. radius — промінь). Отже, вважатимемо, що нуклід означає стійке ядро, радіонуклід — нестійке, здатне до самовільної трансформації, яка супроводжується викиданням назовні утворених чи вилучених з його складу частинок (або "проміння"). Хоча великі нестійкі ядра можуть виділяти з себе "багато чого" (що саме, показано на рис. 4), та природні радіонукліди найчастіше виділяють у- і [3-випромінювання, значно рідше — а-частинки. Такий самий комплект
 • Раціональне використання та охорона повітряного басейну
  1.Забруднення атмосферного повітря, його види та шкода: 1.1.природне забруднення; 1.2.штучне; а) забруднення автотранспортом; б) радіоактивне забруднення; в) парниковий ефект”; г) “озонова діра”. 2. Заходи по охороні атмосферного повітря від забруднень. 3.Правова охорона атмосферного повітря. 1.Як усім відомо, без атмосферного повітря життя не Землі неможливе. Ми вже говори, що повітря відноситься до невичерпних прир. ресурсів, але у зв’язку із його забрудненням, воно може стати непридатним для використання. Від забруднення повітря найбільше потерпають мешканці великих промислових центрів. Внаслідок забруднення атмосфери ці регіони отримують на 15% менше сонячного світла, на 10% більше опадів у вигляді дощу, снігу, граду. За даними англійських
 • Раціональне природокористування та ресурсозбереження
  ПЛАН 1. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 2. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, РОЗДІЛИ ТА ЗАВДАННЯ 3. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, РЕСУРСОЗБЕРІГАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 4. МІЖГАЛУЗЕВИЙ ХАРАКТЕР ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 5. ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 6. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися до їх експлуатації, особливо якщо йдеться про
 • Ресурси біосфери і потреби людства
  Як і чимало інших узагальнюючих термінів, слово "ресурси" прийшло до нас з французької мови (ressources), де воно "народилося" від стародавнього дієслова, яке означало "вирішити, виплутатися з проблем, розв'язати". Як і на своїй батьківщині, слово "ресурси" у нас вживають для позначення будь-яких матеріальних чи нематеріальних об'єктів або засобів, які необхідні "комусь і чомусь" для задоволення своїх потреб, досягнення мети чи вирішення проблеми. Якщо обмежитися лише проблемами людини, діапазон поняття "ресурси" лишається все-таки дуже широким — від "ресурсів мови" для поета чи письменника, "ресурсів організму хворого" для лікаря аж до "ресурсів нафти у певному родовищі" для геолога. Тема
 • Риби річки Прут
  Зміст 1. Вступ 2. Географія річки Прут 3. Загальні відомості про риб 4. Риби річки Прут 5. Екологічні проблеми річки Прут Вступ Чернівецька область покрита густою мережою річок , які за розмірами надзвичайно неоднорідні і змінюються від малих струмків до значних водних артерій (Дністер) . В області 4494 річок сумарною довжиною 7641 км . Головні річки області - Дністер , Прут , Сірет . Власне основною річкою є Дністер , який безпосередньо впадає в Чорне море , а Прут та Сірет притоки Дунаю . Всі інші річки - це притоки різних розрядів Дністра , Прут , та Сірету . До поверхневих вод області крім річкових належить також води акумульовані в озерах , ставках , водосховищах . Озера - це най характерніший
 • Рівень освіти — найвавжливіший фактор у подоланні екологічної кризи на землі
  На протязі двох років, з 1968 по 1970 р., на Заході зненацька розгорнувся рух, що краще всього назвати, як “загальна занепокоєність проблемами навколишнього середовища”. У нас цей синдром занепокоєності за біосферу виник значно пізніше. Усі раптом зацікавилися забрудненням середовища, навколишньою природою, зростанням народонаселення, питаннями споживання їжі і енергії. Зростання суспільного інтересу зумовило глибокий вплив на академічну екологію і, особливо, на інтерес до фундаментальних проблем еволюції біосфери. Основним чинником впливу на еволюцію біосфери в наш час стає безупинно зростаюче навантаження на біосферу, що породжується передусім виробничою діяльністю людини. І серед питань, що виникають з цієї проблеми, особливого значення набуває вивчення біосфери і людини як єдиної
 • Рівненський природний заповідник
  Розташування: Рівненська область, Володимирецький, Дубровицький, Рокитнівський та Сарненський райони Площа: 42288,7 га Підпорядкування: Державний комітет лісового господарства України Поштова адреса: 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Гоголя, 34. Тел: (03655) 3-47-52, факс: 3-47-63 E-mail: rpz@mail.sowa.com Рівненський природний заповідник було створено Указом Президента України від 3 квітня 1999 року № 356 на площі 47046,8 га, проте згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2003 року № 1271 заповіднику було передано у постійне користування земельну ділянку площею 42288,7 га. Територія
 • Рідкісні тварини і рослини Буковини
  ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ Ботанічні резервати та пам'ятки природи Ландшафтні парки Геологічні й геоморфологічні резервати й пам'ятки природи Природа Чернівецької області відрізняється від сусідньої Івано-Франківщини та Закарпаття, що накладає певну специфіку і на систему природоохоронних заходів. Це пояснюється різними кліматичними й геоморфологічними умовами та дещо іншими шляхами розвитку рослинності у польодовиковий період. Давній інтенсивний вплив виробничої діяльності людини значною мірою позначився на природному стані ландшафтів. Між Прутом і Дністром, куди надходять теплі повітряні течії з південного сходу, сформувалась остепнена лучна рослинність. У Прут-Сіретському межиріччі дуб скельний, як і в передгір'ї Закарпаття, має зональне поширення
 • Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації. Українська екологічна школа
  План 1. Історія екології 2. Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації 3. Здорова екологічна ситуація – здоров’я суспільства 4. Джерела екологічної кризи в Україні і її вплив на суспільство 5. Шляхи вирішення соціоекономічної ситуації в світі і Україні Висновки Список використаних джерел та літератури 1.Історія екології Ще у сиву давнину людина сприймала навколишній світ як єдине ціле, але проблеми охорони навколишнього середовища не було. Низький технічний рівень, слабкий розвиток науки і технологічних процесів, відсутність широкого застосування хімії, незначна чисельність населення планети не спричиняла такого зпустошення природи,
 • Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку
  ЗМІСТ Стор. Вступ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 1. Класифікація забруднень біосфери.---------------------------------------------------------------------------4 2. Огляд методів очистки газу.-----------------------------------------------------------------------------------------6 3. Поняття ГДК, джерела забруднення.-------------------------------------------------------------------------7 4. Вибір та обгрунтування ефективного методу очистки.---------------------------------------9 5. Вибір параметрів очистки. Технологічна схема.--------------------------------------------------10 6. Хімізм методу.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
 • Роль людини у встановленні біосфери
  Людина завжди стикалася з оточуючим її світом живої природи, з величезною різноманітністю рослин і тварин, здавна вивчили зовнішню і внутрішню будову живих організмів, дослідили особливості їх анатомії, фізіології, закономірності розвитку, взаємозв’язок з навколишнім середовищем. Було з’ясовано, що організми існують в найрізноманітніших умовах і життя є практично і на поверхні материків, і в товщі океанів та морів, і навіть в атмосфері. Ця цілком очевидна істина привернула увагу українського мінероглога-геохіміка В.І Вернадського. Базуючись на масштабних дослідженнях і розрахунках, він вперше показав глобальне значення всієї сукупності організмів нашої планети. Сучасна діяльність людини багато в чому нанесла шкоду довкіллю, тому одне з завдань сучасної екології – це вивчення регуляторних
 • Руйнування озонного шару Землі хлорфторвуглеводнями
  Руйнування озонного шару Землі хлорфторвуглеводнями У 1985 р. фахівцями з дослідження атмосфери з Британської антарктичної служби був представлений разючий факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді за період з 1977 по 1984 р. зменшився на 40%. Інші дослідники згодом підтвердили ці висновки. Вони навіть пішли далі, їм вдалося довести, що область зниженого вмісту озону виходить за межі Антарктиди, а за висотою охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери. Літаковий антарктичний озонний експеримент став найбільш результативним дослідженням озонного шару над Антарктидою. Протягом усього часу його проведення вченими з 4 країн були зібрані детальні відомості про область зниженого вмісту озону і про хімічні
 • Санітарні вимоги до одержання, транспортування і зберігання води очищеної та води для ін’єкцій в умовах аптеки
  ПЛАН 1. Санітарні вимоги до одержання і зберігання води в аптеках, способи очищення і знезаражування води 2. Територіальні аспекти антропогенного забруднення Список використаної літератури 1. Санітарні вимоги до одержання і зберігання води в аптеках, способи очищення і знезаражування води Підготовка води при виробництві (виготовленні) лікарських засобів повинна здійснюватися у відповідності до вимог ДФУ (доповнення 1) до води очищеної та води для ін'єкцій: Воду очищену слід одержувати з питної води, використовувати свіжоприготованою або протягом трьох діб з моменту її одержання за умови зберігання у закритих ємностях, які виготовлені з матеріалів, що не змінюють
 • Світовий "демографічний вибух"
  Цей загальновживаний термін означає явище прискореного збільшення кількості землян у XX ст. Власне, в усі часи люди прагнули відтворити себе у нащадках і піклуватися про них. Наші предки тільки тому й вижили, що робили це досить успішно. У такій поведінці немає нічого незвичайного, і як тільки у певному місці і в певний час складалися сприятливі для людей умови (як правило, розширювалася база ресурсів живлення), щоразу відбувалося експоненціальне збільшення кількості населення. Надлишкове мігрувало, для решти встановлювався (тут свою роль "відігравали" війни та епідемії) певний стан рівноваги. Для досягнення чисельності 1 млрд людям потрібен був час "від Адама і Єви" до, приблизно, 1800 р. Як показує діаграма на рис. 19, наступний мільярд додався за 130 років.
 • Сезонна міграція міді, кобальту, кадмію та свинцю в екосистемі тернопільського ставу
  Як відомо важкі метали (ВМ) є одними з найбільш небезпечних хімічних забруднювачів поверхневих вод. Їх поведінка в екосистемах є своєрідною, оскільки вони на відміну від органічних речовин (ОР) не піддаються деструкції, а постійно присутні у водних екосистемах, змінюючи форму сполук, а, отже, реакційну здатність, біологічну активність та екологічну небезпечність. Їх фізико-хімічний стан змінюється в результаті процесів гідролізу, комплексоутворення,
 • Система органів управління в екологічній сфері
  План Вступ 3 І .Екологічне законодавство України 4 Основні принципи охорони навколишнього природного середовища 4 ІІ .Система органів управління в екологічній сфері 5 1.Органи загальної компетенції та їх спеціалізовані структури 6 2.Органи спеціальної компетенції . 8 3.Органи єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації .10 Висновок .13 Використана література 14 Вступ Охорона навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки суспільства і збереження природного середовища життєдіяльності населення є головними умовами стійкого економічного та соціального розвитку України. З цією метою держава самостійно здійснює на своїй
 • Система “людина – природне середовище” та її наслідки
  ПЛАН 1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти 2. Рівні системи «людина — життєве середовище» 3. Наслідки взаємодії людини на природне середовище Використана література Список використаної літератури *** 1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище». Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не враховуючи їх місця в навколишньому середовищі і стану цього середовища. Тому БЖД вивчає людину і її навколишнє середовище саме в системі «людина
 • Сонячна енергетика
  ПЛАН Вступ 1. Україна і світова сонячна енергетика 2. Значення і перспективи реалізації проектів по організації виробництва сонячних батарей в Україні 3. Цікаві дані про сонячну енергію Висновок Використана література Вступ Використання енергії сонця найбільш широко впроваджено для здійснення гарячого водопостачання, опалення та охолодження будинків, опріснення води, нагріву парників, сушіння сільськогосподарської сировини. Одним з різновидів сонячних установок являються установки з застосуванням фото енергетичних елементів, фотоелектричні станції. В Івано-Франківській області в м. Коломиї приватним підприємцем для власних потреб використовується сонячна фотоелектрична
 • Соціальна екологія як наука
  ПЛАН 1. Історичні передумови зародження та становлення соціальної екології. 2. Предмет соціальної екології. 3. Соціоекосистема як об’єкт дослідження соціоекології. 4. Структура соціальної екології та її місце в системі наук. 1. Історичні передумови зародження соціальної екології До числа інтегративних наук, в яких синтезуються різноманітні загальнонаукові, суспільствознавчі і технічні знання, відноситься і соціальна екологія. Сьогодні особливо стало очевидним: якщо взаємодія суспільства і природи є об’єктом дослідження науки, суспільного визнання в цілому, то предметом наукового пізнання стали відносини між суспільством і природою лише в ХХ столітті в спеціалізованій науці про навколишнє середовище – соціальній
 • Соціально-екологічна політика
  Досягнення гармонійності та оптимальності взаємовідносин у системі «суспільство-природа» є головною передумовою та засобом подолання загрози глобальної екологічної катастрофи та породженої антропогенною діяльністю глобальної екологічної кризи, яка ставить під загрозу саме існування людини як біологічної істоти. Для реалізації цієї стратегічної, в соціально-екологічному відношенні, мети людству необхідно здійснити цілий комплекс глобальних заходів. Здійснення цих заходів є досить складною справою, оскільки передбачає «нав'язування» всім членам суспільства певних цілей та норм поведінки і забезпечується окремим видом владних відносин, який називається соціально-екологічною політикою. Соціально-екологічна політика - це сукупність науково обґрунтованих принципів охорони та формування
 • Соціально-екологічне виховання
  Екологічна свідомість та культура є необхідними умовами для подолання глобальної екологічної кризи і відвернення глобальної екологічної катастрофи, яка загрожує підривом самих основ біологічного існування людини. Виникнення екосвідомості та екокультури є реакцією на виклик сучасної ситуації в системі «суспільство-природа», що породжена всією попередньою господарською діяльністю людства. Однак розраховувати на їх еволюційне, тривале в часі формування суспільству не доводиться. Негативні зміни в природному середовищі під впливом зрослої сукупної виробничої потужності людства набули в другій половині XX ст. значного прискорення, а отже, відповідь на них також має бути адекватною не лише за змістом, а й у часі. Збереження планети залежить і від якості, і від темпів формування екологічної
 • Соціально-економічні наслідки забруднення земель
  ПЛАН Вступ 1. Основні джерела забруднення земель 2. Наслідки забруднення земель Висновки Використана література Вступ Забруднення земель зумовлює не тільки екологічні проблеми, зумовлені потраплянням хімічних елементів у грунтові води, продукти харчування, які були вирощені на землі і т.п., але й на економіку та соціальні фактори суспільного життя. Екологія завжди тісно пов’язана з соціально-економічною сферою суспільства: це і надмірна захворюваність людей, і низька продуктивність праці, зменшення якості природних ресурсів, які дають меншу економічну віддачу і т.п. Зневажання екологічними законами зумовлює ланцюгову реакцію, яка своїми наслідками загрожує не тільки природі, але й самому людству у найрізноманітніших проявах. 1.
 • Специфіка взаємодії суспільства та природи
  Характер взаємовідносин природи і людини (як суспільної істоти) визначає спосіб існування самої людини. Однак не всі форми людської діяльності є однаково визначальними для конкретного типу взаємодії суспільства з природою на різних історичних етапах розвитку людства. На нашу думку, головним є пануючий тип організації виробництва і трудові відносини між людьми. Праця є однією з визначальних категорій в розумінні сутності людини, а отже, й для її взаємовідносин з оточуючим середовищем. Під поняттям «праця», як правило, розуміється доцільна діяльність людини, в процесі якої вона, за допомогою засобів праці, взаємодіє з оточуючим природним середовищем з метою перетворення його предметів у відповідності з своїми власними цілями та задоволення потреб в обміні речовиною та енергією між
 • Споживання води
  Світові запаси води на Землі величезні. Проте, це пере­важно солона вода Світового океану. Запаси прісної води, потреба лю­дей у якій є особливо великою, незначні (35029,21 тис. км3) і вичерпні. У багатьох місцях планети відчувається нестача її для зрошення, потреб промисловості, пиття та інших побутових потреб. Більшість прісної води сконцентрована в льодовиках Антарктиди та Гренландії. Кригою вкри­то 16 млн. км2 суходолу. Третє за величиною джерело води - підземні води. Вони залягають на глибині 150- 200 м. Загальний їх об'єм приблизно в 100 разів більший за об'єм поверхневих прісних вод річок, озер, боліт. Протягом останніх років за приблизними підрахунками потреба у воді зросла в 10 разів. Сучасне місто використовує води з розрахунку на одну людину 300-500 л/добу, що значною
 • Стан навколишнього середовища в Україні
  Україні притаманні такі екологічні проблеми, як кислотні дощі, транскордонне забруднення, руйнування озонового шару, потепління клімату, накопичення відходів, особливо токсичних та радіаційних, зниження біологічного різноманіття. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції з її величезними медико-біологічними наслідками спричинила в Україні ситуацію, що наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи. В Україні відсутній природний приріст населення, а тривалість життя на шість років нижча, ніж у розвинутих країнах. Негативні зміни у здоров’ї сталися, головним чином, за рахунок підвищення рівня злоякісних новоутворень, серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, і так далі, Великої гостроти набула проблема радіоактивних відходів. На атомних електростанціях накопичено тисячі
 • Стан навколишнього середовища України. Екологічна політика. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях
  Вступ Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. 1. Стан навколишнього середовища України. Екологічна політика Нинішню
 • Стан та оцінка загроз в екологічній сфері
  Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан. Для більш детального огляду цієї проблеми здійснимо невелику подорож до тих часів, коли людство не турбували питання екологізації, чистоти довкілля, нагромадження відходів міст та промисловості, кінцевості ресурсів. Починаючи з 18-го століття, у межах території України спостерігалися і екстремальні явища в природокористуванні. Особливо драматичних змін воно зазнало наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття, коли відбувалася виснажлива експлуатація
 • Становище лісів України вплив людини на ліси
  З усіх природних ресурсів, що становлять скарбницю нашої країни, ліс займає особливе місце. Це найдосконаліший, здатний до відтворення природний комплекс, який дає понад 20 тисяч видів цінної продукції. Українська земля щедро обдарована природою. Майже 4500 видів вищих рослин вплелися в різнобарвний смарагдовий вінок флори України. Тут проліси Полісся і зелених Карпат, діброви Поділля і представники кримських субтропіків. Ліс – це певний природний комплекс, в який входять крім представників рослинного світу, звірі, птахи, різні комахи, міріади мікроорганізмів. Запас деревини лісів світу становить 484 мільярди кубічних метрів. На Землі відомо близько 200 тисяч видів вищих судинних рослин. Людина використовує лише їх соту частину. Особливу цінність для нас
 • Становлення теоретичних основ соціальної екології
  Протягом тисячоліть існування людство робило спроби усвідомити своє місце в природі, визначити своє ставлення до неї, а також пізнати межі свого впливу на навколишній світ. З моменту перетворення біологічного виду homo sapiens у соціальну істоту - людину вона починає виділяти себе в природі, але не відділяється від неї. Первісна людина не сприймала навколишній світ як щось цілісне, а уявляла його як сукупність предметів та явищ, на які переносились душевні і навіть тілесні властивості людини. Природа розглядалась як сукупність істот, часом ворожих, іноді дружних, споріднених з людиною. В уяві первісної людини сили природи хоч і були могутніми, але ними можна було керувати, оволодівши певними магічними знаннями. Із зростанням продуктивності праці, переходом до землеробства і скотарства
 • Статус та завдання біосферних заповідників
  Вступ Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. У зв'язку з цим законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною. До природно-заповідного фонду України належать: природні
 • Стічні води. Гігієнічна характеристика. Поняття про способи очистки і знезараження стічних вод. Каналізація, сільські лікарні
  Господарська - фекальні стічні води надходять із житлових, і громадських будівель, побутових приміщень промислових підприємств. Вони включають води із кухонь, убиралень, лазень, пралень, лікарських закладів тощо. Ці води містять велику кількість органічних речовин (близько 60 %), характеризуються значною каламутністю, слаболужною реакцією (рН=7,2-7,6), великою кількістю завислих частинок. Вони небезпечні в епідемічному відношенні, оскільки містять патогенні мікроорганізми і ентеровіруси, а також велику кількість яєць гельмінтів. Склад промислових стічних вод пов'язаний з характером тех­нологічного процесу на підприємстві. Вода використовується як теплоносій, розчинник, засіб для транспортування, для вилучення викидів і інших потреб. Склад промислових стічних вод різний. Активна
 • Структура зоопланктонних угруповань як індикатор екологічного стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу
  В останні десятиріччя відбулось суттєве переосмислення ідеї та крута зміна стратегії і тактики раціонального і екологічно обгрунтованого природокористування та охорони навколишнього середовища. На природні водойми перестали дивитись тільки з точки зору їх соціальної (економічної) цінності, тобто їх придатності для забезпечення сучасного рівня суспільного виробництва, а зрозуміли абсолютну необхідність врахування і збереження їх біосферної (екологічної, неекономічної) цінності як самодостатніх і неповторних компонентів біосфери
 • Структура, основні поняття і закони екології
  1. Планета Земля – унікальне утворення у всесвіті. 2. Будова оболонок Землі – літосфери, атмосфери, гідросфери. 3. Сучасні уявлення про біосферу та її межі. Планета Земля – унікальне утворення у всесвіті Космонавт Юрій Гагарін, що першим із людей побачив рідну планету з висоти космічної орбіти, не міг стримати свого захвату, вигукнувши: «Яка прекрасна наша Земля!» Окутана тонким блакитним серпанком атмосфери, як коштовний діамант, сяє вона на фоні чорного вакууму Космосу. Ось там, біля полюсу, видно білі крижані поля, ось за ілюмінатором космічного корабля пропливають вершини Гімалаїв, потім потяглись нескінченні океанічні простори, вкриті білими спіралями циклонів. Ось корабель перетнув межу дня і ночі — термінатор — і все вкрила оксамитова
 • Суть вчення В.І.Вернадського про ноосферу
  Сучасне вчення про біосферу створив і розвинув В. І. Вернадський (1863 — 1945). Його творчому генієві були притаманні не тіль­ки глобальність мислення, а й вихід за рамки експериментальної на­уки. Президент Української академії наук, академік Петербурзької АН, а потім AH CPCP, член численних іноземних академій, непере­січний природознавець-мислитель залишив нам цілісне бачення сві­ту і завдань людини як на Землі, так і у Всесвіті. Народився він у Петербурзі. Мати була українкою, та й корені роду Вернадських сягають Запорізької Січі. На все життя вчений зберіг любов до української мови, культури, історії та науки. В. І. Вернадський отримав блискучу освіту. Він навчався в Петер­бурзькому університеті у 80-х роках минулого століття, коли там ви­кладали великі вчені В. В.
 • Суть вчення про біогенез, сучасні масштаби меліорації земель в Україні, її наслідки, Рослинні ресурси, їх роль як автоторфів
  План І. Суть вчення про біогенез. 3 1.1. Вступ. 3 1.1.1. Креационізм. 3 1.1. 2. Теорія спонтанного зародження. 4 1.2. Теорія біогенезу. 5 1.2.1. Теорія стаціонарного стану. 5 1.2.2. Теорія панспермії 6 ІІ. Сучасні масштаби меліорації земель в Україні, її позитивні і негативні наслідки. 9 2.1. Меліорація земель, загальне поняття. 9 2.2. Позитивне наслідки меліорації 10 2.3. Негативні наслідки меліорації 11 2.4. Сучасний стан меліорації земель в Україні 13 ІІІ. Рослинні ресурси, їх роль як автоторфів. 14 3.1. Причини різноманітності рослинних ресурсів. 14 3.2. Утворення торфів. 16 3.3. Значення рослинного покриву в природі 18 ІV. Використана література. 20 І. Суть вчення про біогенез 1.1.
 • Суть і зміст основних екологічних законів
  На сучасному етапі розвитку науки і техніки людство, здається, вже менше залежить від природи. Але залежність ця збереглася, і не просто збереглася, а ускладнилась, бо змінилася тільки відносна роль законів природи. Людство, як і раніше, залежить від енергетичних, мінерально-сировинних, біологічних, водних та інших природних ресурсів. Завданням екології є пошук законів функціонування та розвитку даної галузі об'єктивної реальності. 1) Закон обмеженості природних ресурсів. Деякі вчені вважають сонячну енергію практично невичерпною, однак при цьому не беруть до уваги, що серйозною перепоною для її використання є біосфера, антро­погенна зміна якої понад допустиму межу (за правилом - 1%) може призвести до серйозних і тяжких наслідків: штучне привнесення енергії в біосферу досягло
 • Суть і зміст терміну “екологія” та його тлумачення різними вченими-екологами
  ПЛАН Вступ 1. Становлення екології як науки, перше застосування терміну “екологія” 2. Предмет і об’єкти дослідження науки екології 3. Проблеми різного тлумачення терміну “екологія” Список використаної літератури Вступ Популярність екології останнім часом стрімко зростає. В обговорення екологічних проблем вслід за представниками зацікавлених наук втяглись і широкі громадські кола, в тому числі радіо, друковані засоби масової інформації, телебачення. При цьому об'єкт, предмет і задачі екології кожен розуміє по-своєму, від чого терміни "екологія", "екологічне дослідження" стали вживатись надзвичайно широко, часто-густо без будь-якої на то потреби, втратили своє
 • Суть охорони земельних ресурсів
  Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери. Важливою властивістю грунтів є їх родючість. Завдяки їй грунти є основним засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту населення. Тому охорона грунтів, раціональне використання, збереження та підвищення їх родючості — неодмінна умова дальшого економічного прогресу суспільства. Охорона грунтів стає нині особливо актуальною в зв'язку із зростаючим приростом населення Землі та продовольчою проблемою,
 • Сучасна екологічна криза в контекст християнського світогляду
  Відшукуючи причини екологічної кризи, дослідники, як правило, не безпідставні в своїх зверненнях до науки і техніки. При цьому висловлюється припущення, що саму можливість розвитку останніх підготувало християнство ще на початку XX століття, ця обставина розцінювалась як одна із християнських заслуг. Згодом ситуація змінилась: із заслуги вона переросла в провину. Західному типові свiтовiдношення, основаному на iудеє-християнськiй традиції, все частіше протиставляють визначення місця людини релігіями сходу. В своїй праця "історичне коріння нашої екологічної кризи" л. Уайт дорікає християнство в тому, що воно, зокрема, витіснило язичницька "бар'єри" захисту природи від активності людини, позбавивши природнi "об'єкти духiв-охоронцiв". Звинувачуючи в цьому
 • Сучасний екологічний стан України
  Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості. Економіці України притаманна висока питома вага ресурсномістких та енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш "дешевим" способом - без будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони
 • Сучасні атомні електростанції
  ПЛАН 1. ПРИНЦИПИ РОБОТИ СУЧАСНИХ АЕС · Ядерне джерело енергії · Перетворення енергії · Перетворення енергії в промисловій енергетиці · Тепловий контур 2. СУЧАСНИЙ СТАН АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 3. ВПЛИВ АЕС НА ПРИРОДУ ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА 1. ПРИНЦИПИ РОБОТИ СУЧАСНИХ АЕС Ядерне джерело енергії У найпершому наближенні процеси, що відбуваються в ядерному реакторі, можна описати як безупинний поділ ядер. При цьому маса цілого ядра до поділу більша за масу осколків, що вийшли. Різниця становить приблизно 0.1 % маси ядра, що розділилося. Зрозуміло, до повного перетворення маси в енергію ще дуже далеко, але вже така, що не виявляється звичайними
 • Сучасні екологічні технології та їх зв’язок з розвитком науково технічного прогресу
  План 1. Основні критерії чистого виробництва. 2. Біотехнології у сучасному господарстві. 3. Сучасні екогеотехнології, їх використання в практиці сільського господарства. 1. За останні 30 років ведучі промислові держави реагували на забруднення та деградацію навколишнього середовища по одному з чотирьох характерних способів: § перший: не робили нічого; § другий: розробляли та розсіювали забруднення; § третій: намагалися контролювати забруднення та відходи методом, відомим під назвою “біля кінця труби”, або боротьби з забрудненнями шляхом застосування технологій та засобів для очищення безпосередньо перед викидом відходів у навколишнє середовище; § четвертий і найсучасніший: застосування методів Чистого Виробництва,
 • Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони
  Взаємовідносини суспільства і природи полягають у тому, що фактори економічного зростання — трудові ресурси, засоби виробництва і природні ресурси — у комплексі використовуються суспільством для розвитку виробництва. Питання взаємовідносин суспільства і природи та використання природних ресурсів стають дедалі актуальнішими. І це зрозуміло, бо з розвитком виробництва вилучаються все нові багатства природи, зростає вартість сировини, збільшується кількість відходів, що викидаються у навколишнє середовище. Однак, і це очевидно, було б неправильно вирішувати проблеми збереження ресурсів і середовища шляхом припинення росту або навіть скорочення обсягів виробництва. Такі припущення суперечать закономірностям розвитку людського суспільства і практично нездійсненні. Взаємодія людини з
 • Сучасні проблеми енергетики та перспективи розвитку різних джерел енергії на сучасному етапі
  Сучасна електроенергетика має чимало проблем, вони зумовлені високою вартістю пального, негативним впливом на екологію тощо. Так, для прикладу, гідроенергетичні технології мають багато пере­ваг, але є й значні недоліки. Приміром, дощові се­зони, низькі водні ресурси під час засухи можуть сер­йозно впливати на кількість виробленої енергії. Це може стати значною проблемою там, де гідроенер­гія складає значну частину в енергетичному комп­лексі країни; будівництво гребель є причиною бага­тьох проблем: переселення мешканців, пересихан­ня природних русел річок, замулення водосховищ, водних суперечок між сусідніми країнами, значної вартості цих проектів. Будівництво ГЕС на рівнин­них річках призводить до затоплення великих тери­торій. Значна частина площі водойм, що
 • Тварини Червоної Книги
  "Червона книга України" - основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання. Для кожного виду тварин і рослин наведено малюнок і карту-схему поширення, а також відомості про чисельність, розмноження, вжиті заходи охорони та ін. Тваринний світ України відрізняється розмаїтим видовим складом і включає за приблизними підрахунками 44 800 видів тварин. На території України — багато унікальних природних місцевостей, де водяться рідкісні реліктові або ендемічні тварини. У зв'язку з інтенсифікацією господарської діяльності,
 • Тваринний світ і екологія навколишнього середовища. Основи екології тваринного світу
  ПЛАН Вступ 1. Тваринний світ і екологія навколишнього середовища 2. Основи екології тваринного світу 3. Правові заходи охорони тваринного світу Висновок Використана література Вступ Екологія — це знання людини про те що її оточує. У наш час даний термін міцно закріпився у суспільній свідомості. Екологія стала одним з основних показників ставлення полини до життя, навколишнього природного середовища Екологічна свідомість відображає духовність суспільства, його «порозуміння» з природою невід ємною частиною якої є людина. Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного
 • Тваринний світ і його роль у біосфері
  Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. Нині науці відомо близько 1 млн. 500 тис. видів тварин. Перші відомості про живі організми почала нагромаджувати ще первісна людина. Живі організми давали їй їжу, матеріал для одягу і житла. Вже тоді людина не могла обійтися без знань про властивості рослин, місця їх зростання, строки дозрівання насіння і плодів, місця мешкання і звички тварин, на яких вона полювала, хижих і отруйних тварин, які могли загрожувати її життю. Тварин К. Лінней систематизував,
 • Теоретичні засади екологічної технології (інженерної екології)
  План 1. Зростання техногенного впливу на природу. 2. Історія розвитку прикладних екологічних досліджень. 3. Екологічна технологія, її об’єкт, предмет і завдання. Поняття про технологію і технологічні процеси. 1. Протягом тисячоліть штучні (техногенні), або антропогенні джерела забруднення навколишнього природного середовища (НПС) не справляли помітного впливу на природні процеси. Використовувалося вузьке коло речовин (серед металів лише мідь, срібло, золото, свинець, залізо, сурма і ртуть), а також скло, мило, фарфор, деякі фарби, які отримували з використання найпростіших окислювально-відновних реакцій. Відходи цих продуктів та забруднювачів впливали на довкілля в незначній мірі (хоча збереглися згадки про забруднення вод Тібору
 • Теоретичні основи екологічної етики
  Цінності природи, конфлікти цінностей і природоохоронні мотивації Стрімкість пантери ще треба пізнати і терпіння павука ще треба осягти. Висловлення індіанців США Осьовою причиною екологічної кризи є не ріст населення, не розвиток промисловості, не наші економічні чи політичні системи, а людські відносини і цінності, що мотивують людські рішення. Цінність, на думку відомого соціолога П. Сорокіна, є основою і фундаментом усякої культури. Цінності формуються через синтез функцій норми чи звичаю, але і містять у собі потребу й інтерес, борг і ідеал, спонукання і мотивацію. Цінність, як більш складний регулятор поводження, має на увазі вибір, полярність рішень, що свідчить про двоїсту природу цінності. З огляду на зміст однієї і тієї ж цінності, можна відкидати
 • Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи
  Науково-технічна революція, вносячи корінні зміни в розвиток науки і техніки, в сам характер людської діяльності, створює передумови для подолання сучасної кризи у взаємовідносинах суспільства та природи. На попередніх етапах розвитку суспільства екологічні кризи та катастрофи мали локальний характер і деструкція локальних екосистем ставила під загрозу існування лише локальних соціальних систем. На етапі ж глобальної екологічної кризи під загрозу ставиться існування самого людства як природної системи. Головною причиною екологічних криз є розвиток освоєння природного простору «по частинах», що призводить до порушення існуючих в природі циклів колообігу речовини та енергії. З посиленням продуктивної сили людства в індустріальну епоху виникає реальна загроза підірвати умови існування
 • Технологічні аспекти соціоекології
  ПЛАН 1. Науково-технічний прогрес і соціоекологічна криза. 2. Недосконалість технічних засобів і технологічних процесів – основна причина забруднення природного середовища. 3. Методи захисту навколишнього природного середовища. Нові технологічні принципи. 4. Біотехнологія як еталон безвідходного виробництва. 1. Науково-технічний прогрес і соціоекологічна криза Соціоекологічна криза являє собою порушення рівноваги між природними умовами і впливом людини на навколишнє середовище. Вона означає порушення єдності природного і суспільного компонентів навколишнього середовища і показує рівень загрози стабільності функціонування як біосфери, так і суспільства, ставлячи під питання саме існування людства. Найбільш часто
 • Тисовий заказник “Княждвір”
  На схилах правого берега річки Прут, біля околиць села Княждвір Коломийського району розташувався лісний масив одного з найбільших тисових заказників Європи. Тис ягідний – дуже рідкісне дерево, релікт третинного періоду, тривалість життя якого наближається до 4000 років. Окремі екземпляри досягають висоти 25 метрів. Росте дерево дуже повільно, річний приріст деревини в діаметрі не перевищує 1,5 мм. Деревина, корені, голки тиса містять в собі сильно отруйний токсин. Перше цвітіння і плодоношення тиса настає через 20-30 років і відбувається у квітні-травні місяці, ягоди визрівають в кінці серпня. Тисова ягода червоного кольору, солодка на смак і не містить отрути. Її охоче поїдають птахи і таким шляхом рослина поширюється на інші території. Місцеве населення нерідко використовує ягоди
 • Удосконалення структури екологічного управління : фінансові аспекти
  Зростаюча інтенсивність експлуатації природних ресурсів, кризовий стан економіки в перехідний період збільшують ризик виникнення техногенних катастроф, не дозволяють як державі, так і окремим природокористувачам виділяти в повному обсязі кошти, необхідні для здійснення заходів щодо зниження рівня впливу на навколишнє середовище, вимагають розробки оптимальної еколого-економічної стратегії подальшого розвитку водного господарства, що розширить можливості управління ним та рівнем екологічної безпеки. В останні роки стає очевидним той факт, що земна біосфера і екосистеми різних рівнів мають обмежені можливості щодо забезпечення свого нормального функціонування і відтворення в умовах надмірного впливу людської діяльності. Офіційне визнання ця думка отримала на Конференції ООН з навколишнього
 • Український степовий природний заповідник
  Розташування: Донецька область, Новоазовський, Володарський, Слов'янський та Краснолиманський райони; Запорізька область, Куйбишевський район; Сумська область, Лебединський район Площа: 2768,4 га Підпорядкування: Національна академія наук України Поштова адреса: "Хомутовський степ" 87620, Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Хомутове Тел./факс: (06279) 29-7-25 "Кам'яні могили" 87022, Донецька обл., Володарський р-н, с. Назарівка "Крейдова флора" 84464, Донецька обл., Краснолиманський р-н, с. Крива Лука "Михайлівська цілина" 42227, Сумська обл., Лебединський р-н, с. Катеринівка
 • Український степовий природний заповідник
  Площа 2768,4 га. Складається з чотирьох відділень: „Хомутовський степ" – 1028 га (Донецька обл., Ново азовський р-н, с. Хомутове), „Кам'яні могили" – 404 га (Донецька обл., Володарський р-н, с. Назарівна та Запорізька обл., Куйбишевський р-н), „Михайлівська цілина" – 202,4 га (Сумська обл., Лебединський р-н, с. Жовтневе), „Крейдова флора" – 1134 га (Донецька обл., Краснолиманський р-н та Слов'янський р-н, с. Крива Лука). Заповідник створений згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1961 р. в результаті об'єднання самостійних заповідників: „Хомутовський степ", „Кам'яні могили" , „Михайлівська цілина" , „Стрільцівський степ", які увійшли до його складу як окремі відділення. „Стрільцівський
 • Управління природокористуванням
  П Л А Н 1. СУЧАСНІ МАСШТАБИ ВПЛИВУ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОХОРОНИ 2. ПОНЯТТЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 3. ЗАВДАННЯ НАУКИ «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 4. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 5. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКО-РИСТУВАННЯМ 6. МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ 1. СУЧАСНІ МАСШТАБИ ВПЛИВУ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОХОРОНИ Виникнення науки економіки природокористуван­ня є об'єктивним і закономірним явищем, оскільки людство стоїть на порозі екологічної кризи. За кор­доном це зрозуміли набагато швидше, і зараз у США на збереження природи витрачається на рік до 80 млрд дол. при тому, що в Агентстві
 • Управління природокористуванням і охороною природи та їх планування
  1. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися до їх екс­плуатації, особливо якщо йдеться про невідновлювані енер­гетичні ресурси. Незважаючи на те що кількість розвіда­них копалин збільшується як загалом, так і в розрахунку на душу населення, існує загроза їх виснаження ще перед тим, як буде здійснений перехід на використання нових джерел енергії. Тим більше, що суспільство відчуває все більший дефіцит відновлюваних природних ресурсів. В зв'язку з цим раціональне використання і відтворен­ня .природних ресурсів стає однією з найбільш актуальних проблем людства. Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних
 • Уроки Мінамата
  Про отруйність парів ртуті знали ще алхіміки, та це не стоїть на заваді сучасній людині в й намірах якнайшвидше отруїтися цим унікальним (стає твердим лише при сильному заморожуванні!) металом. Найбільшого І найпркішого досвіду знайомства з токсичними властивостями ртуті та й сполук набули японці, збагативши медичний лексикон терміном "хвороба Мінамата". Таку назву має місто на заході Японії, що разом з багатьма рибальськими селищами розташоване на березі великої малопроточної мілкої затоки (острів Кюсю). Біля міста у роки війни (1939 р.) почав працювати хімічний завод, що використовував хлорну ртуть як каталізатор для процесів синтезу. Стоки підприємства поступово підвищували кількість ртуті у морській воді, але й концентрація лишалася у багато
 • Уроки Чорнобиля
  Розвиток ядерної енергетики Словосполучення "ядерна енергія" викликає у сучасної грамотної людини складні й суперечливі почуття. Та хоч би що там було, а відкриття наприкінці 30-х років XX ст. способу контрольованого виділення ядерної енергії, концентрація якої в урані в мільйони разів вища від величини хімічної енергії у традиційних видах палива (вугіллі й нафті), назавжди лишиться великим досягненням науки. На жаль, як і більшість попередніх досягнень учених, і це спочатку було спрямовано на створення універсальної зброї, про яку в усі часи мріяли дрібненькі, середні й великі завойовники. Ми можемо лише дякувати долі, яка не вклала ядерну зброю в руки А. Гітлера, який не забарився б застосувати її всюди
 • Фактори оточуючого середовища та їх вплив
  План 1. Поняття про оточуюче середовище. 2. Екологічні фактори: абіотичні фактори – кліматичні /світло і температура. 3. Біотичні фактори. 4. Антропогенні фактори. 5. Прямий і непрямий вплив факторів і їх діапазони. 1. Поняття про оточуюче середовище. Навколишнє середовище розглядають зазвичай як комплекс міжнародних, державних, регіональних, локальних, адміністративно-господарських, технологічних і громадських заходів, спрямованих на збереження та забезпечення раціонального природокористування, відновлення, охоро­ну та примноження природних ресурсів для блага людського суспільства і підтримання біологічної та екологічної рівноваги біосфери. Вчені західних країн розрізняють, як правило, науку екологію і науки про навколишнє середовище. Екологія
 • Фауна Кримських Гір
  На просторах земної кулі зараз живе понад 4000 видів тварин. І всі вони різні між собою. В наш час кожна людина знає, що є рідкісні тварини, яких треба берегти для майбутніх поколінь Багата фауною і Україна Серед тварин є наші щирі друзі і дармоїди –шкідники. Необхідно добре вивчити тваринний світ, щоб як найкраще використовувати тварин і боротися з шкідниками. Розглянемо найбільш цікавих представників тваринного світу Криму. У Кримських горах водяться олень, косуля, куниця кам’яна ,борсук, кажан, лісова миша, муфлон, білка-телеутка. Про деяких з них розповімо окремо. У лісах Криму живуть олені європейські-великі звірі. Самці мають гіллясті роги. Забарвлення рудувато-буре. Благородні олені-мешканці лісів. Найбільше полюбляють букові і дубові ліси, зарості. Їдять
 • Фенологічні спостереження за інтродукованими сортами гіацинтів (hyacinthus l.) та нарцисів (narcissus l.) в умовах степового Придніпров’я
  Результаті антропогенного навантаження на навколишнє середовище відбуваються істотні зміни стану природних ресурсів. При цьому істотна трансформація рослинного покриву в степовій зоні України і, особливо, на техногенних територіях вимагає поповнення видів природної флори, що «випали», за рахунок введення в культуру нових стійких видів. На нашу думку, деяку частину цих видів повинні становити цибулинні рослини і, зокрема, представники родів Narcissus L. та Hyacinthus L. Проведений нами аналіз відповідної літератури з цього питання та виконані дослідження в умовах степового Придніпров’я дають можливість стверджувати, що це високодекоративні рослини, яким необхідно приділяти значну увагу при оформленні інтер’єрів, промислових,
 • Феномен екологічних криз в предметі сучасної екології
  План 1.Сутність і класифікування екологічних криз. 2.Природні і антропогенні екологічні кризи 3.Філософія екологічної кризи. 1.СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИЗ. Стосунки біологічної системи і довкілля в процесі еволюції прагнуть оптимальності. Але вони не завжди є гармонійними. Зміни життєвоважливих для біологічної системи параметрів зовнішного середовища, різкі зміни суттєвих характеристик гомеостазису приводять до порушення оптимального відношення біологічної системи і довкілля. Виникає такий стан екологічної системи, який проявляє себе як криза. Екологічні кризи є складними ситуаціями, які загрожують існуванню екологічних систем. Тому, екологічні кризи, їх різноманітні прояви, причини, шляхи розв"язання - певний пласт предмету сучасної екології.
 • Філософія сучасної екології
  На рубежі століть, на порозі нового тисячоліття людство намагається підвести підсумок своїх досягнень, визначити імена “людей століття” і “тисячоліття”. Якщо б запропонувати дослідження найбільш вживаних слів і термінів ХХ ст., то, безперечно, серед них був би і термін “екологія”. Останніми роками цей термін вживається дуже часто і використовується як представниками природничих, так і соціогуманітарних наук. І,нарешті, політиками, представниками громадських угрупувань, письменниками, публіцистами. Складається суперечливе враження: з одного боку, увага до екології зростає, а, з іншого, здається , що предмет “екологічних розмов” вже є вичерпаним, оскільки відомо, що сучасний екологічний стан є кризовим, людство прагне вийти з кризи і такий вихід є проблематичним. Приблизно з 60-х
 • Філософсько-світоглядні засади біоетики
  У сучасних умовах подальша трансформація і переосмислення принципу гуманізму (в першу чергу, з погляду його меж і простору) ознаменувалася наприкінці 60-х років XX століття появою нової течії у філософсько-етичній думці, нового міждисциплінарного транскультурного феномена — біоетики. Наукова революція XX ст. істотно змінила уявлення про природу людини й особливості її існування. Базисні закономірності життєдіяльності людини, насамперед її життя, смерть і репродукція, стали пріоритетними практичними проблемами в розвитку медицини і біології. В той же час традиційні наукові ідеали і цінності, що були розроблені з урахуванням особливостей потреби науки XIX — початку XX століть (з пріоритетом природного і технічного знань), починають втрачати свої ключові позиції в нових сферах дослідження
 • Формування водного стоку і міграція стронція-90 у малий водоток
  Водна міграція 90Sr - найбільш мобільного радіонукліду в поверхневих і підземних водах Чорнобильської зони відчуження - вивчалася багатьма авторами. При вивченні механізмів надходження 90Sr у поверхневі води основна увага приділялася експериментам на стокових майданчиках площею порядку 1-100 м2 [1,3,4,15,17]. Також проводилися лабораторні експерименти по вилуговуванню 90Sr із монолітів грунту [3]. Зауважимо, що в більшості випадків польові експерименти проводилися на стокових майданчиках
 • Формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи
  Cучасні масштаб екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня. “Гадаємо, - писав В.Сухомлинський, - що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо”. Екологічні проблеми, що особливо загострились в останні десятиріччя, викликають стурбованість і тривогу чесних людей Землі. Рішенням міжнародного Стокгольмського форуму з 1972 року в календарі з'явився особливий день. Дата 5 червня закликає людство загалом і кожного зокрема зробити все, щоб зберегти дивосвіт кольорів на планеті. Захистити
 • Формування національної екологічної мережі
  ПЛАН 1. Концептуальні положення формування національної екологічної мережі. 2. Сучасний стан територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні. 3. Перспектива формування національної екологічної мережі України. Правовою основою формування національної екологічної мережі є закони України: “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”. Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України. Природні ділянки міжнародного значення створюються відповідно до міжнародних договорів України. Природні регіони, природні коридори та буферні
 • Формування тримірної моделі зовнішнього середовища в гомо сапієнс
  Два мира есть у человека: Один, который нас вторил, Другой, который мы от века Творим по мере наших сил. М.Заболоцький Життя на Землі дуже змінне і взаємозалежне. Ми, люди, є невід’ємною його частиною. Світ живого постачає нам їжу і ліки, кисень, яким ми дихаємо, та речовини, з яких складається наш організм. Протягом одного дня населення землі використовує для своїх потреб понад 40000 видів живих організмів. Усе живе на землі створює разом складне, дивовижне й вигадливе життя. Але на думку багатьох фахівців, які вивчають це складне , воно перебуває під загрозою! Деякі науковці кажуть, що протягом наступних 75 років може зникнути 50 відсотків усіх представників рослинного і тваринного світу нашої планети. Дослідники побоюються, що швидкість зникнення певних видів
 • Характеристика екологічної ситуації на Львівщині
  Територія Львівської області характеризується значним розповсюдженням небезпечних геологічних, як природних, так і техногенно-активізованих процесів. На території області протікають ріки Дністер, Стрий, Опір, Західний Буг, Бистриця, Вишня‚ які в період весняної повені і випадання значних опадів, створюють зони затоплення, особливо в Миколаївському, Самбірському, Мостиському, Стрийському, Дрогобицькому, Старосамбірському, Городоцькому, Жидачівському, Сокальському районах та місті Червонограді. Особливості фізико-географічних умов, наявність розвиненої промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значна кількість транспортних комунікацій, а також стан виробничого, житлово-комунального фонду та водопровідно-каналізаційного господарства, ступінь зносу якого у багатьох
 • Характеристики "середніх" чоловіка і жінки
  Генетики й науковці інших профілів вже давно довели, що на Землі всі живі організми є унікальними, між ними немає повної тотожності, притаманної об'єктам неживої природи (елементарним частинкам, атомам і молекулам тощо). Якщо відвідати фотовиставку на тему світового сьогодення, то вражає насамперед майже неймовірна різноманітність людських типів і занять. Фотографи та інші митці мають зиск з того, що ми всі різні. Для них неприпустима сама лише думка про можливість одночасного перетворення всіх людей на стандартні створіння, які відрізняються одне від одного менше, ніж монети чи гвіздки. Іншими завжди були погляди диктаторів, які мріяли перетворити підвладних саме у стандартні цвяхи (за умови збереження для себе становища і ролі молотка). Тому немає нічого дивного в тому, що справжній
 • Хімічна промисловість і охорона довкілля
  Мета: сформувати знання про сучасний стан навколишнього середовища та вплив діяльності людини на живу і неживу природу; виховувати дбайливе ставлення до навколишньою середовища, почуття відповідальності за діяльність людства та вплив антропогенного фактора на живу і неживу природу; розвивати вміння дискутувати, вільно висловлювати свою думку (зокрема, іноземними мовами); розвивати та вдосконалювати хімічну мову учнів; удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями); формувати соціальні компетенції (аналізувати результат спостережень, вести наукову дискусію, толерантно доводити свою точку зору, формувати активність у прийнятті рішень); формувати інформаційні
 • Хімічна промисловість і охорона навколишнього середовища
  ПЛАН Вступ 1. Сировина хімічної промисловості, зв’язок із охороною довкілля 2. Хімічна промисловість і проблеми охорони навколишнього середовища Висновки Список використаної літератури Вступ Початок використання кам’яного вугілля став важливим етапом у нарощуванні хіміко-технологічної діяльності. У другій половині XIX століття виникла велика коксохімічна промисловість. Розвиток скляної, миловарної промисловості, відбілення тканин, кількість яких значно зросла, стримувалися недосконалими способами виробництва соди і сірчаної кислоти. У 1791 році французом Лебланом був запропонований дешевий спосіб виробництва соди з доступної сировини (кам’яна
 • Хімічне забруднення атмосфери
  План 1 Основні забруднюючі речовини. 2. Аерозольне забруднення. 3. Фотохімічний туман (смог). 4. Контроль за викидами в атмосферу (ГДК). Протягом усього часу свого існування людина була нерозривно пов'язана з природою. Але з моменту виникнення високо індустріального суспільства людина чимраз більше почала втручатися в її життя. На сьогоднішньому етапі це втручання загрожує повним знищенням природи. Постійно витрачаються невідновлювані види сировини, число орних земель катастрофічно скорочується, тому що вони стають місцем будівництва нових міст і промислових підприємств. Людина почала втручатися у функціонування біосфери — тієї частини нашої планети, де, власне, й існує життя. Біосфера Землі сьогодні зазнає наростаючого антропогенного впливу. При цьому необхідно
 • Хімічне забруднення середовища промисловістю
  План Хімічне забруднення природних вод. 1. Неорганічне забруднення. 2. Органічне забруднення. Забруднення Світового океану: 1. Нафта й нафтопродукти. 2. Пестициди. 3. Синтетичні поверхнево-активні речовини. 4. Канцерогени. 5. Важкі метали. 6. Скидання відходів у море з метою поховання (демпінг). 7. Теплове забруднення. Забруднення грунту: - 1. Пестициди як забруднюючий фактор. 2. Кислотні дощі. Хімічне забруднення природних вод Будь-яке водоймище або водне джерело співвіднесене з навколишнім зовнішнім середовищем. На нього впливають умови формування поверхневого або підземного водного стоку, різноманітні природні явища, індустрія, промислове і комунальне будівництво,
 • Хімічний склад біосфери і його значення
  Термін «біосфера» з'явився у науковій літературі у 1875 році. Його автором був Едуард Зюсс (з яким B.I. Вернадський був знайомий особисто), де вчений у межах Земної Кулі виділив декілька структурних частин – оболонок, які назвав геосферами. Одна з геосфер отримала назву біосфера. Струнке вчення про біосферу було розроблене у 1926 році B.I. Вернадським і цим же роком датована його книга «Біосфера», яка вийшла у Ленінграді, де він дав таке визначення біосфери - це оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої значною мірою обумовлені життєдіяльністю живих організмів. За теорією В.І.Вернадського біосфера - це глобальна єдина система Землі, де існує або коли-небудь існувало життя і весь основний хід геохімічних та енергетичних перетворень визначається життям. Біосфера утворилась
 • Хімічний склад повітря і його гігієнічне значення. Санітарно-гігієнічне значення забруднення атмосферного повітря, повітря закритих приміщень. Джерела забруднення повітря
  1. Хімічний склад повітря та його гігієнічне значення Повітря має такий хімічний склад: азоту-78,08 %, кисню-20,94 %, інертних газів-0,94 %, діоксиду вуглецю-0,04 %. Ці показники в приземному шарі можуть коливатися в незначних ме­жах. Людині головним чином потрібен кисень, без якого вона не зможе жити, як і решта живих організмів. Але зараз вивчено і доведено, що інші складові частини повітря також мають велике значення. Кисень - газ без кольору та запаху, добре розчинний у воді. Людина за добу вдихає у стані спокою приблизно 2722 л (25 кг) кисню. У видихуваному повітрі міститься близько 16 % кисню. Цього достатньо, наприклад, для забезпечення киснем організму потерпілого при проведенні йому штучного дихання методом "рот до рота". У легенях
 • Хімія і екологія
  План 1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин 1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище Найбільший - «внесок» в забруднення навколишнього середовища вносять теплові електростанції, металургійні й хімічні заводи. На час­тку теплових електростанцій припадає 35% сумарного забруднення води і 46% повітря. Вони викидають сполуки
 • Червона і зелена книги України
  Червона книга Червона книга України – це основний державний документ, який узагальнює відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення та заходи щодо їх збереження і відтворення на науково обґрунтованих засадах. Об’єктами Червоної книги України є тварини і рослини на всіх стадіях розвитку, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, види яких є рідкісними і перебувають під загрозою зникнення, а також гнізда, частини та інші продукти цих тварин і рослин. Стаття 10 законопроекту містить перелік заходів з охорони та відтворення тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України. Червона книга України про
 • Червона Книга України
  Перелік видів рослин та тварин, що потребують охорони, наводять в так званих Червоних книгах. Перша Червона книга була видана у 1966 році за ініціативою Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів (МСОП). Крім того, наукове узагальнення інформації в галузі охорони окремих видів рослин, грибів, тварин, відображено в Європейському Червоному списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991), Червоних книгах окремих країн. Червона книга України - основний державний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних рослин і тварин у країні, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення
 • Червона та зелена книги України, формування природно- заповідного фонду України, соціоекологія
  Перелік видів рослин та тварин, що потребують охорони, наводять в так званих Червоних книгах. Перша Червона книга була видана у 1966 році за ініціативою Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів (МСОП). Крім того, наукове узагальнення інформації в галузі охорони окремих видів рослин, грибів, тварин, відображено в Європейському Червоному списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991), Червоних книгах окремих країн. Червона книга України - основний державний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних рослин і тварин у країні, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення
 • Чому сучасний варіант атмосфери Землі є ідеальним?
  Постійні складові атмосфери. Чому сучасна атмосфера Землі особливо сприятлива для життя? На це запитання можна відповісти коротко: "Вона містить досить кисню і не має отруйних газів". Та якщо ми хочемо здійснити своєрідну екологічну експертизу і оцінювання газової оболонки Землі, то обмежитися цим твердженням аж ніяк не зможемо. На наш погляд, першою з багатьох властивостей атмосфери є її "однаковість" для всієї поверхні Землі. Якщо знехтувати домішками і забрудненнями, то всі земляни дихають практично однаковим повітрям, коли перебувають на одній і тій самій висоті над рівнем моря. Мандрівники давніх часів не сушили собі голову перед мандрівкою запитанням типу: "А чим і як там ми будемо дихати?" Вони намагалися
 • Чорнобиль
  Хронологія аварії та її причини День 25 квітня 1986 року на 4-м енергоблоці ЧАЕС планувався не зовсім як звичайний. Передбачалося зупинити реактор на планово-попереджувальний ремонт. Але перед заглушенням ядерної установці керівництво ЧАЕС планувало провести деякі експерименти. Перед зупинкою були заплановані іспити одного з турбогенераторів станції в режимі вибігу з навантаженням власних нестатків блоку. Суть цього експерименту полягає в моделюванні ситуації, коли турбогенератор може залишитися без своєї рушійної сили, тобто без подачі пари. Для цього був розроблений спеціальний режим, відповідно до якого, при відключенні пари за
 • Чорнобиль – глобальна екологічна катастрофа
  26 квітня 1986 року . Була весна – квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. Перша згадка про Чорнобиль датується 1193 роком, коли, за Іпатієвським літописом, князь Вишгородський Ростислав, син Великого князя Київського Рюріка, рушив походом з Чорнобиля в Тарциськ. Важко сказати, чому саме Чорнобилем було назване місто. Історики думають, що це від слова „чорнобильник“, як в давнину називали полин. І так само, як той гіркий полин, доля краю не була легкою. Але минало лихоліття, приходив мир, і знову щедра земля дарувала людям свої невичерпні багатства.
 • Чорнобильска трагедія та її уроки
  План Вступ 1. Історична довідка 2. Основні принципи роботи ЧАЕС 3. Хронологія аварії та її причини 4. Ліквідація наслідків аварії 5. Поширення радіації 6. Наслідкі аварії 7. Медичні аспекти аварії Висновок Література Вступ 26 квітня 1986 року . Була весна – квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. Перша згадка про Чорнобиль датується
 • Чорнобильська катастрофа
  ПЛАН 1. Поняття радіактивного забруднення, розміри катастрофи на Чорнобильський АЕС 2. Наслідки Чорнобильської катастрофи 3. Список використаної літератури 1. Поняття радіактивного забруднення, розміри катастрофи на Чорнобильський АЕС Терміни «радіоактивність», «радіоактивні речовини», «радіоізотопи», «радіація», «ядерна радіація», «ядерні випромінювання» останнім часом зайняли чільне місце як у специфічних виданнях, так і у масовій свідомості. Незважаючи на те, що саме явище радіоактивності відоме людству уже понад століття (радіоактивність була відкрита французьким
 • Чорнобильська кадастрофа та ліквідація її наслідків
  День 25 квітня 1986 року на 4-м енергоблоці ЧАЕС планувався не зовсім як звичайний. Передбачалося зупинити реактор на планово-попереджувальний ремонт. Але перед заглушенням ядерної установці керівництво ЧАЕС планувало провести деякі експерименти. Перед зупинкою були заплановані іспити одного з турбогенераторів станції в режимі вибігу з навантаженням власних нестатків блоку. Суть цього експерименту полягає в моделюванні ситуації, коли турбогенератор може залишитися без своєї рушійної сили, тобто без подачі пари. Для цього був розроблений спеціальний режим, відповідно
 • Чорнобильська катастрофа, її причини та наслідки
  Передісторія катастрофи У 1996 р. виповнилося 100 років від часу відкриття французьким вченим Беккарелем явища радіоактивності. Відкриття радіоактивного розпаду атомів, якій супроводжується виділенням ядерної енергії, стало початком переходу людства до атомного віку. Але ядерна енергія, яка виявилась, несла людству небезпечні біди. Початок формування потужного науково-промислового атомного комплексу на території колишнього СРСР поклав створений у Москві (1946 рік) перший в Європі ядерний реактор. Було сформовано союзне атомне відомство – Мінатоменерго (раніше Середмаш) – всесильна, могутня і в достатній мірі одіозна організація.
 • Чорнобильська катастрофа: проблеми залишаються 20 років
  Аварія стала для одних горем, для інших, на превеликий жаль, засобом наживи. Складалося безліч програм, які вимагали шалених коштів. В цьому напрямку за радянських часів на станцію було витрачено 13 мільярдів доларів, за роки незалежності — до 7 мільярдів доларів. За розумного планування витрат, цих коштів на багато вистачило б, і ми не мали б сьогодні тієї картини, яку маємо. Практично відкритий четвертий реактор, не розвантажені від ядерного палива другий і третій реактори, численні проблеми із зонами, людьми, які постраждали від чорнобильської аварії. Філософія була такою, що Чорнобиль має однаково сприйматись і нашою, і міжнародною спільнотою в 1986 році, і сьогодні, і у найближчому майбутньому. Після деяких сентиментів Захід нам чітко сказав, що соціальні проблеми не
 • Чорнобильський біосферний заповідник
  ЗМІСТ 1. Загальні відомості про заповідник………………………… 3-4. 2. Фізико – географічні умови…………………………………………5-7. 3. Рослинність………………………………………………………………………7-9. 4.Тваринний світ………………………………………………………………….9-10. 5. Список літератури………………………………………………………… 11. 1. Загальні відомості про заповідник. Чорноморський державний біосферний заповідник знаходиться на півдні України. Його теріторія розташована окремими ділянками вздовж північно-західного узбережжя Чорного моря. До складу заповідника входять три ділянки на Кінбурському півострові – Івано-Рибальчанський, Соленоозерний, Волижин ліс; дві приморських ділянки – Потиєвський, Ягорлицький Кут, а також острови Тендра, Бабин, Смалений, Орлов
 • Чорноморський біосферний заповідник
  Розташування: Херсонська область, Голопристанський район, Миколаївська область, Очаківський район Площа: 89129,0 га Підпорядкування: Національна академія наук України (05539) 2-64-71, 2-67-57, 2-65-00, ф 2-10-04 Поштова адреса: 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Лермонтова, 1 Тел/факс: 8 (05539) 2 64 71 E-mail: bsbr-nauka@yandex.ru Заповідник був заснований 14 липня 1927 року Декретом Ради Народних Комісарів УРСР № 172 як складова частина Надморського заповідника, у 1933 році став самостійною природоохоронною і науково-дослідною установою. Як біосферний заповідник затверджений Указом Президента
 • Шляхи вирішення проблеми охорони земельних ресурсів
  У житті будь-якої людини і товариства земля відіграє важливу екологічну, економічну і політичну роль. Земля - це територія держави. Як об'єкт господарської діяльності людини вона існує без усякого сприяння з його сторони - як загальний предмет людської праці, як основний засіб виробництва в сільському і лісовому господарстві. Земля використовується також як фундамент, як просторовий операційний базис для розвитку всіх галузей народного господарства. Що являє собою "земля" як юридична категорія? За законодавством поняття "земля" означає поверхню Земної кулі, що знаходиться в межах державних меж України. У цьому змісті земля вимірюється квадратними метрами, кілометрами, гектарами. Очевидно, що при характеристиці юридичної категорії
 • Шляхи ефектвного використання екологічних ресурсів
  ПЛАН ВСТУП 1. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, РЕСУРСОЗБЕРІГАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 2. МІЖГАЛУЗЕВИЙ ХАРАКТЕР ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 3. ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися до їх експлуатації, особливо якщо йдеться про невідновлювані енергетичні ресурси. Незважаючи на те що кількість розвіданих копалин збільшується як загалом, так і в розрахунку на душу населення, існує загроза їх виснаження ще перед тим, як буде здійснений перехід на використання нових джерел енергії. Тим більше, що суспільство відчуває
 • Штучна вентиляція (місцева, центральна, механічна). Кондиціонування повітря
  Штучна вентиляція може бути припливною, витяжною або припливно-витяжною. Найбільш досконалою системою штучної вен­тиляції є кондиціювання, тобто очищення повітря і створення та автоматичне регулювання в приміщенні оптимальних мікрокліма­тичних параметрів: температури, вологості, швидкості руху повітря. Є різні системи кондиціонерів. У найбільш досконалих приладах можна регулювати іонний склад, ароматизувати повітря. Кондиціонери є місцеві й центральні. Місцеві, або кімнатні, кондиціонери називають ще кліматизерами, вони передбачають лише охолодження повітря. При кондиціюванні повітря в приміщеннях для перебування великої кількості людей (аудиторії, кінозали, теат­ри тощо) рекомендовано створювати пульсуючий мікроклімат для підтримання тонізуючого ефекту: кожні 15 хвилин на
 • Штучний біоценоз як основа агроекосистеми
  Термін "біоценоз" походить від грецьких слів bios - життя і koinos - загальний. Термін уперше був використаний німецьким зоологом XIX століття К. Мебіусом, що у книзі "Устриці й устричне господарство" цілий розділ назвав "Устрична банка як біологічне чи співтовариство біоценоз". Знак рівності між поняттями екосистеми і біоценозу ставлять багато фахівців. Так, по І. А. Шилову: "Біоценоз являє собою еволюційно сформовану форму організації живого населення біосфери, багатовидову біологічну (екологічну) систему. У її склад входять представники різних таксонів, що відрізняються по своїх екологічних і фізіологічних властивостях і зв'язаних по багатьом формам біологічних відносин
 • Що таке кислотні дощі та озонові діри ? Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери?
  Систематичне вдихання забрудненого повітря помітно погіршує здоров'я людей. Газоподібні і пилові домішки можуть надавати повітрю неприємного запаху, подразнювати слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів і тим самим знижувати їхні захисні функції, бути причиною хронічних бронхітів та захворювань легенів. Численні дослідження показали, що на фоні патологічних відхилень в організмі (захворювання легенів, серця, печінки, нирок та інших органів) шкідлива дія атмосферного забруднення проявляється сильніше. Важливою екологічною проблемою стало випадання кислотних дощів. Щорічно при спалюванні палива в атмосферу надходить до 15 млн. т двоокису сірки, який, сполучаючись з водою, утворює слабкий розчин сірчаної кислоти, що разом з дощем випадає на землю. Кислотні дощі
 • Що таке парниковий ефект
  ЩО ТАКЕ ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ? Сонце є джерелом тепла та енергії. Температура землі підтримується завдяки балансу між нагріванням землі сонячним промінням та охолодженням після повернення енергії в космос. Такий баланс між енергією, що надходить і випромінюється, потрібен для підтримання життя на землі. В сонячний день основна частина енергії, що потрапляє на поверхню землі, є короткохвильовим випромінюванням, яке проникає крізь атмосферні шари, нагріваючи землю. Задля підтримання енергетичного балансу землі частина енергії повинна залишати землю. Це є довгохвильове інфрачервоне випромінення. Але якби такі промені могли легко відображатися
 • Що таке пестициди? Як вони впливають на довкілля?
  Основним засобом боротьби з бур'янами, як відомо, є пестици­ди. Пестициди – хімічні сполуки, які впливають на пригнічення розвитку певної групи рослин або інших шкідливих організмів, не завдаючи особливої шкоди корисним культурам. Але хімічні засоби надають лише тимчасову допомогу, оскіль­ки з часом сприяють виробленню стійкості до постійно застосо­вуваних засобів. Це викликає необхідність використання нових, ще сильніших речовин, які паралельно посилюють негативний вплив на грунт, воду, повітря, якість продукції, на корисну флору і фау­ну, тим самим прискорюючи процес порушення біологічної рівно­ваги в природному середовищі. Дослідження показують, що в посі­вах кукурудзи майже 30 видів бур'янів, раніше чутливих до
 • Щодо визначення потрібного рівня агрегірування математичної моделі техногенної складової
  Прогнозування передумов виникнення надзвичайних ситуацій техноген- ного характеру пропонується здійснювати з використанням математичної моде- лі техногенної складової навантаження на навколишнє середовище з подаль- шою розробкою пропозицій щодо усунення цих передумов [ 1 ]. Одним з етапів синтезу математичної моделі техногенної складової, як складної системи, є визначення потрібного рівня її агрегірування на рівні еле- ментів. Під потрібним рівнем агрегірування математичної моделі на рівні її еле- ментів розуміється визначення такої сукупності елементів, які підлягають моні- торингу, при урахуванні яких забезпечується потрібна величина показника адекватності моделі, процесу, якій моделюється. При цьому, вважається, що математична
 • Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник
  Розташування: Автономна Республіка Крим м. Ялта Площа: 14523, 0 га Підпорядкування: Державний комітет лісового господарства України Поштова адреса: 98600, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, пр-т Совєтський, а/с 25. Тел./факс: (06554) 37-88-41, 37-98-38 Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник було створено згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1973 р. № 84 на базі Ялтинського держлісгоспу. Заповідник розташований у південно-західній частині Криму на площі 14523,0 га. Його територія простягається уздовж Чорного моря із заходу на схід від Фороса до Гурзуфа на 49 км, оточуючи Велику
 
© 2008 Нет реферата
Главная   Вузы   Преподаватели   Рефераты   Контакты