Реферат Ферум (Fe)

Входить в склад дихальних пігментів, бере участь в переносі кисню до тканин в організмі тварин і людини, стимулює функцію кровотворних органів. В якості лікарського засобу приймається при анемічних і деяких інших патологічних станах.

Організм дорослої людини містить в середньому 4-5 г феруму, з них близько 70% знаходиться в складі гемоглобіну. Залізо, існуюче в плазмі крові, є транспортною формою заліза, яке зв‘язане з білком трансферином. Вміст заліза в плазмі крові підпорядкований добовим коливанням – він знижується в другій половині дня, обмін заліза в організмі багато в чому залежить від нормального функціонування печінки. Покази до приймання заліза є залізодефіцитні анемії різної етиології (анемії від крововтрат, хлороз, анемії вагітних), які проходять з пониженим вмістом заліза в крові, а також стан латентного безсимптомного дефіциту заліза зустрічається у 20-30% практично здорових жінок.

Препарати заліза можуть бути рекомендовані при довгому внутрішньо судинному гемолізі, супроводжуючому постійною втратою заліза, яке виводиться з сечею, при захворюваннях системи крові, складних кровотеч, з розвитком вторинної недостатності заліза.

Основними джерелами заліза в харчових продуктах є продукти тваринного походження (м‘ясо, риба, печінка). Серед препаратів заліза найбільше застосування отримали: залізо гліцерофосфат, залізо лактат, ферітал, заліза закисного сульфат, таблетки “Гемостимулін”.

d – елемент VІІІ групи; порядковий номер 26; атомна маса – 56; (Ферум (Fe)), 26еФерум (Fe).

Ферум (Fe)

Метал середньої активності, відновник. Основні ступені окиснення - +2, +3.

Ферум (Fe)

Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)Ферум (Fe)ЗАЛІЗО

Хімічні властивості:

1. На повітрі легко окисyюється в присутності вологи (ірзавіння)

4Fe+3OФерум (Fe)+6HФерум (Fe)O→4Fe(OH)Ферум (Fe)

2. Залізний дріт горить у кисні, утворюючи окалину – оксид феруму (ІІ, ІІІ)

3Fe+2OФерум (Fe)→FeФерум (Fe)OФерум (Fe)

3.При високій температурі (700-900Ферум (Fe)С) реагує з парою води:

3Fe+4HФерум (Fe)O→Ферум (Fe)→FeФерум (Fe)OФерум (Fe)+4HФерум (Fe)

4. Реагує з неметалами при нагріванні

2Fe+3BrФерум (Fe)Ферум (Fe)→2FeBrФерум (Fe)

Fe+S→Ферум (Fe)→FeO

5.Легко розчиняється в хлорид ній і розведеній сульфатній кислотах

Fe+2HCl→FeClФерум (Fe)+HФерум (Fe)

Fe+HФерум (Fe)SOФерум (Fe)(розв.)→FeSOФерум (Fe)+HФерум (Fe)

У концентрованих кислотах-окисниках залізо розчиняється тільки при нагріванні.

2Fe+6HФерум (Fe)SOФерум (Fe)(конц.) →Ферум (Fe)→FeФерум (Fe)(SOФерум (Fe))Ферум (Fe)+3SOФерум (Fe)↑+6HФерум (Fe)O

Fe+6HNOФерум (Fe)(конц.) →Ферум (Fe)→Fe(NOФерум (Fe))Ферум (Fe)+3NOФерум (Fe)↑+3HФерум (Fe)O.

(на холоді концентровані нітратна і сульфатна кислоти пасивують залізо).

6. Витісняє метали, що стоять правіше від нього в ряді напруг, із розчинів їх солей:

Fe+CuSOФерум (Fe)→FeSOФерум (Fe)+Cu↓

Сполуки двовалентного феруму.

Гідроксид феруму (ІІ)

Одержання

При дії розчинів основ на солі феруму (ІІ) без доступу повітря

FeClФерум (Fe)+2KOH→2KCl+Fe(OH)Ферум (Fe)↓.

Хімічні властивості.

Fe(OH)Ферум (Fe) - слабка основа, розчиняється в сильних кислотах

Fe(OH)Ферум (Fe)+HФерум (Fe)SOФерум (Fe)→FeSOФерум (Fe)+2HФерум (Fe)O

Fe(OH)Ферум (Fe)+2HФерум (Fe)→FeФерум (Fe)+HФерум (Fe)O

При прожарюванні Fe(OH)Ферум (Fe)без доступу повітря утворюється оксид феруму (ІІ) FeO

Fe(OH)Ферум (Fe)Ферум (Fe)→FeO+ HФерум (Fe)O

У присутності кисню повітря білий осад Fe(OH)Ферум (Fe), окислюючись, буріє – утворюється гідроксид феруму (ІІІ) Fe(OH)Ферум (Fe) .

4 Fe(OH)Ферум (Fe)+OФерум (Fe)+2HФерум (Fe)O→4 Fe(OH)Ферум (Fe).

Сполуки феруму (ІІ) мають відновні властивості, вони легко перетворюються на сполуки феруму (ІІІ) під дією окисників

10FeSOФерум (Fe)+2KMnSOФерум (Fe)+8HФерум (Fe)SOФерум (Fe)→5FeФерум (Fe)(SOФерум (Fe))Ферум (Fe)+KФерум (Fe)SOФерум (Fe)+2MnSOФерум (Fe)+8HФерум (Fe)O

6FeSOФерум (Fe)+2HNOФерум (Fe)+3HФерум (Fe)SO→3FeФерум (Fe)(SOФерум (Fe))Ферум (Fe)+2NO↑+4HФерум (Fe)O

Сполуки феруму схильні до комплексоутворення (кординаційне число=6)

FeClФерум (Fe)+6NHФерум (Fe)→[Fe(NHФерум (Fe))Ферум (Fe)]ClФерум (Fe)

Fe(CN)Ферум (Fe)+4KCN→KФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)] (жовта кров‘яна сіль).

Якісна реакція на FeФерум (Fe) При дії гексаціоноферату (ІІІ) калію KФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)] (червоної кров‘яної солі) на розчин солей двовалентного феруму утворюється синій осад (турнублева синь)

3FeSOФерум (Fe)+2 KФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)]FeФерум (Fe) KФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)↓+3KФерум (Fe)SOФерум (Fe)

3FeФерум (Fe)+3SOФерум (Fe)+6KФерум (Fe)2 KФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)→FeФерум (Fe) [Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)↓+6KФерум (Fe)+3SOФерум (Fe)

3FeФерум (Fe)+2 [Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)→ FeФерум (Fe) [Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe) ↓.

Гідроксид феруму (ІІІ)

Одержання

Утворюється при дії розчинів основ на солі тривалентного феруму – випадає у вигляді червоно-бурого осаду

Fe(NOФерум (Fe))Ферум (Fe)+3KOH→Fe(OH)Ферум (Fe)+3KNOФерум (Fe)

FeФерум (Fe)+3OHФерум (Fe)→Fe(OH)Ферум (Fe)

Хімічні властивості

Fe(OH)Ферум (Fe) - більш слабка основа, ніж гідроксид феруму (ІІ).

Це зумовлено тим, що у FeФерум (Fe)менший заряд іона і більший його радіус, ніж у FeФерум (Fe), а тому FeФерум (Fe) слабше утримує гідроксид-іони, тобто Fe(OH)Ферум (Fe) легше дисоціює.

Це зумовлено тим, що у Fe2+ менший заряд іона i більший його радіус, ніж у Fe3+, а тому Fe2+ слабше утримує гідроксид-іони, тобто Fe(OH)2 легше дисоціює.

У зв'язку з цим солі феруму (ІІ) гідролізуються незначно, а солі феруму (III) — дуже сильно. Гідролізом зумовлюється i колір розчинів солей Fe(III): незважаючи на те, що іон Fe3+ майже безбарвний, розчини, які його містять, забарвленя в жовто-бурий колір, що пов'язано з присутністю гідроксоіонів феруму або молекул Fe(OH)3, що утворюються завдяки гідролізу:

Fe3+ +HФерум (Fe)O↔[Fe(OH)]Ферум (Fe)+HФерум (Fe)

[Fe(OH)]Ферум (Fe)+ HФерум (Fe)O↔[Fe(OH)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)+HФерум (Fe)

[Fe(OH)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)+ HФерум (Fe)O↔Fe(OH)Ферум (Fe)+HФерум (Fe)

При нагріванні забарвлення темнішае, а при додаванні кислот світлішає внасладок пригнічення гідролізу. Fe(OH)3 характеризується слабко вираженою амфотерністю — він розчиняється в розведених кислотах i в концентрованих розчинах основ:

Fe(OH)Ферум (Fe)+3HClФерум (Fe)→FeClФерум (Fe)+3HФерум (Fe)O

Fe(OH)Ферум (Fe)+3HФерум (Fe)→FeФерум (Fe)+3HФерум (Fe)O

Fe(OH)Ферум (Fe)+NaOH→Na[Fe(OH)Ферум (Fe)]

Fe(OH)Ферум (Fe)+OHФерум (Fe)→[Fe(OH)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)

Сполуки феруму (ІІІ) – слабкі окисники, реагують із сильними відновниками

2FeФерум (Fe)ClФерум (Fe)+HФерум (Fe)SФерум (Fe)→SФерум (Fe)+2FeФерум (Fe)ClФерум (Fe)+2HCl.

Якісні реакції на FeФерум (Fe)

При дії гексаціоноферату (ІІ) калію KФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)] (жовтої кров‘яної солі) на розчин солей тривалентного феруму утворюється синій осад (берлінська лазур)

4FeClФерум (Fe)+3KФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)]→FeФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)↓+12KCl

4FeФерум (Fe)+12ClФерум (Fe)+12KФерум (Fe)+3[Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)→FeФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)↓+12KФерум (Fe)+12ClФерум (Fe)

4FeФерум (Fe)+3[Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)→FeФерум (Fe)[Fe(CN)Ферум (Fe)]Ферум (Fe)

При додаванні до розчину, що містить іони FeФерум (Fe), роданистого калію або амонію, з‘являється інтенсивне криваво-червоне забарвлення роданіду феруму (ІІІ).

FeClФерум (Fe)+3NHФерум (Fe)CNS↔3NHФерум (Fe)Cl+Fe(CNS)Ферум (Fe)

(при взаємодії ж із родінідами іонів FeФерум (Fe) розчин залишається практично безбарвним).

Список використаної літератури

1. Розділ «ХІМІЯ» А.ЗагайкоОтзывы по реферату Ферум (Fe):

Андрій: скачать

Ігор: РЕФЕРАТ-ХУЙНЯ

Вантьопа: Як його скачувати???

Надя: Я шукала про залізо а не Ферум. Чого така фігня??????????? Виправляйтесь, бо більше на ваш сайт не зайду

Настя: Капец! І це реферат?

Наташа)))): Надя,ти що тупа,Ферум це і є залізо))А реферат нормальний!

Вася: Надя не позорся,Ферум це і є залізо.

Настюха: нда... Надя руууулит xDDDD а реферат отстой((

САША: мені дуже допоміг, дякую

Лілія: А що, непоганий реферат.Тільки він маленький...

Карина: Реферат прикольный,а Надя пиздец умная....................

Марійка: Я важаю, що реферат нормальний. Шкода, що добування феруму немає....

Таничка: Пиздец тупой реферат как я его буду учителю россказывать...Отстой..

Ваня: маленький!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Андрей: Реферат прикольный

Влад: самий тупарилий реферат какой тока есьть тупарилий сайт

Вика: Главная информация есть....

Вика: Главная информация есть....,а вот размерчик подкачал...((((

Юля: Реферат так себе сложно учитью

Наташка: Преветик, как реферат по моему капец

Наташка: Ну ето же я Юля ето я ФИБИ

Наташка: Ктото есть на сайте ответе ааа

Анютка: Мда.........Рефератом ето не назовешь!Но а так норма,информ полезная!

Настя: Реферат конечно.......

Настя: В начале хороший но потом.....

АНДРЕЙ: НЕ РЕФЕРАТ ,А бомба!

витя: тупой реферат

Маня)): нормальный реферат..я зделала из него презентацию))16 слайдов здоровых и полных!!супер

Маня)): а если кому не нравиться..сами напишите...коль такие умные...

КатЁна: Реферат не чтила, но училке пойдет... Под пивко:)

Лесёк: Не реферат, а гомно какое-то!!

Аліна: реферат нормальній только маленький!!!!

Катюшка: Тупизна!!!!!!!!!!!На каждом сайте одно и тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Воха: Надя ты походу не блондинка??? А реферат супер.

СЛАВА: реферат класний,але немає добування.

настя: да маленький(

Олег: маленький реферат блееее!

Олег: Я чють ваши сообщения не скопировал)))

ира: Мені допоміг))все коротко і ясно
Ознакомившись с рефератом Ферум (Fe), Вы можете оставить отзыв о реферате:
Ваше имя:
Сообщение:
Код: 
© 2008 Нет реферата - реферат Ферум (Fe)
Главная   Вузы   Преподаватели   Рефераты   Контакты